Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az év ökoturisztikai létesítménye - cím elnyerése
Kiíró:
Magyar Turisztikai Ügynökség; Földművelésügyi Minisztérium
Határidő:
06/30/2017
Érvényes:
06/30/2017
Tárgymutató:
cím elnyerése, Az év ökoturisztikai létesítménye
Pályázhat:
ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői (nemzeti park igazgatóságok, erdőgazdaságok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások stb.)
A kiíró(k) adatai

P á l y á z a t i f e l h í v á s
"AZ ÉV ÖKOTURISZTIKAI LÉTESÍTMÉNYE" 2017
cím elnyerésére

A Földművelésügyi Minisztérium (FM) Környezetügyért felelős Helyettes Államtitkársága és a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) pályázatot ír ki "Az év ökoturisztikai létesítménye" cím elnyerésére.
A pályázat célja, hogy az ökoturisztikai létesítmények, illetve működtetőik számára lehetőséget adjon kínálatuk látogató- és családbarát jellege alapján történő megmérettetésére. A legjobb minősítést elnyerő helyszínek a pályázatot kiíró szervezetek vezetőinek elismerésében részesülnek. A címet elnyert létesítményeket a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek kommunikációs tevékenységük során kiemelten kezelik.

Mitől látogató- és családbarát egy ökoturisztikai létesítmény?
Látogatóbarátnak tekinthető az az ökoturisztikai létesítmény, amely az elsődleges cél, a természeti és táji örökség megőrzésével történő bemutatáson túl, a látogatók igényeit is figyelembe veszi, tervezése és működtetése a kereslet ismeretében zajlik. Ezek a létesítmények infrastruktúrájukat tekintve, felszereltségben és a szolgáltatásokban is a látogatók alapvető elvárásainak megfelelően lettek kialakítva, a természeti örökség bemutatása élményszerűen történik. Mindez a látogatói megelégedettséget szolgálja, ami a látogatás eredményességéhez, a látottak befogadásához is hozzájárul.
A családbarát bemutatóhelyek célzottan a különböző korosztályú gyerekeknek szóló bemutatással is rendelkeznek, emellett a helyszín kialakítása úgy történt, hogy az a többgenerációs, kisgyermekes családok számára is kényelmes ott-tartózkodást nyújtson.

Ki és milyen kategóriában pályázhat?
A cím elnyerésére ökoturisztikai létesítmények üzemeltetői (nemzeti park igazgatóságok, erdőgazdaságok, önkormányzatok, társadalmi szervezetek, társas- és magánvállalkozások stb.) pályázhatnak, az alábbi kategóriákban:
- ökoturisztikai látogatóközpontok;
- tanösvények.
Egy szervezet kategóriánként egy létesítménnyel pályázhat. A pályázatnál nem elvárás, hogy a létesítmény a pályázat benyújtásának évében létesüljön.
Amennyiben az ökoturisztikai látogatóközponthoz közvetlenül tanösvény is kapcsolódik, és a pályázó ökoturisztikai látogatóközpont kategóriában kívánja benevezni a létesítményt, az ettől eltérő (más településen lévő) helyszínen létesített tanösvényével még pályázhat tanösvény kategóriában. Az egy pontból induló, de több alternatív útvonalat tartalmazó tanösvény-hálózat egy létesítménynek minősül.
Az erdei iskolai bázishelyek, muzeális létesítmények amennyiben az ökoturisztikai látogatóközpontok értékelésénél felsorolt alapszolgáltatásokkal nem rendelkeznek, jelen pályázat keretében nem minősülnek ökoturisztikai látogatóközpontnak.
A korábbi évek pályázatain I-III. helyezést elért ökoturisztikai létesítménnyel csak abban az esetben lehet pályázni, ha az előző pályázatok elbírálása óta lényegi fejlesztés történt a bemutatóhelyen. Ezt a pályázati adatlap "Új fejlesztések" rovatában kell kifejteni.

Melyek a cím elnyerésének szakmai feltételei?
A címet csak azok a létesítmények nyerhetik el, amelyek megfelelnek az ökoturizmus alapelveinek, vagyis
- a bemutatás alapvetően a természeti vonzerőkön alapul;
- a természeti-kulturális erőforrások környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból fenntartható használata jellemzi;
- a résztvevők számára autentikus élményeket nyújt, a terület értékeinek alapos és élményszerű megismerését teszi lehetővé;
- tudatosan oktató és szemléletformáló szerepe van, a látogatókat igyekszik meggyőzni a természeti örökség megőrzésének fontosságáról;
- bővítik a helyi termékek és szolgáltatások iránti keresletet a létesítmény üzemeltetése során, illetve a látogatók számára kínált szolgáltatások keretében;
- hasznot hoz a helyi közösség számára, ugyanakkor bevételei egy része a turisztikai vonzerőt jelentő természeti örökség megőrzését szolgálja.
A cím elnyerésének további szempontjai a következők:
- helyi, releváns turisztikai szolgáltatókkal történő együttműködés, az egyenlő esélyű hozzáférés érvényesítése: a vendégek körében a fogyatékos emberek és szociálisan rászorulók részvételét ösztönző intézkedések.
Az ökoturizmus alapelveinek való megfelelésről a pályázóknak a pályázati adatlapon kell számot adni.
A látogató- és családbarát jelleg megítélésének szempontrendszerét - amely alapján az előzetes értékelés során kiválasztott pályázatok pontozása történik - az 1-2. melléklet tartalmazza.

Milyen formában és határidővel kell beadni a pályázatot?
A pályázati adatlapot a 3. melléklet tartalmazza, illetve letölthető az alábbi honlapokról:
- FM Környezetügyért felelős Helyettes Államtitkárság - http://www.termeszetvedelem.hu/okoturizmus
- Magyar Turisztikai Ügynökség. - http://szakmai.itthon.hu/felhivasok-palyazatok
A kitöltött pályázati adatlapot kizárólag e-mailben, csatolt állományként szükséges továbbítani az alábbi címre:
- okoturizmus@fm.gov.hu (Dósa Henrietta - vezető-tanácsos, FM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály).
Az állomány nevét kérjük a következőképpen képezze (ékezetes betűk nélkül):
szervezet rövid neve_pályázati kategória neve (pl. BNPI_tanosveny.doc vagy .pdf)
A pályázathoz kötelező jelleggel csatolni kell az ökoturisztikai létesítmény aktuális állapotát bemutató fényképeket (3-5 darab).
A pályázathoz csatolható egy darab kiadvány elektronikus verziója, amely az adott ökoturisztikai létesítményt mutatja be.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. június 30. (péntek).

A bírálóbizottság csak a meghatározott feltételek szerint, határidőre és hiánytalanul beérkezett pályázatokat bírálja el.

Hogyan történik a pályázatok elbírálása?
A beérkezett pályázatokat a pályázat lebonyolításában közreműködő szervezetek egy-egy delegáltjából álló szakmai munkacsoport bírálja el. A munkacsoport a bírálatba egy, a pályázat témájában jártas külsős szakértőt is bevonhat.
Az elbírálás két szakaszból áll, melyek a következők:
1. szakasz: az ökoturizmus alapelveinek, valamint a látogató- és családbarát jellegnek való megfelelés előzetes értékelése a beadott pályázati adatlap alapján. Azok a pályázatok, amelyek a 85 pontból nem érnek el legalább 65-öt, a második értékelési szakaszban, így a helyszíni bejárásban és az azzal járó részletes értékelésben nem vesznek részt.
2. szakasz: az ökoturisztikai létesítmények látogató- és családbarát jellegének pontozásos értékelése előre egyeztetett, esetenként anonim helyszíni bejárás tapasztalatai alapján. Kérjük a pályázót, tegye lehetővé a létesítmény térítésmentes megtekintését.
A bírálóbizottság tagjai a pályázatokat pontozással minősítik, a végső pontszám az egyes bírálók által adott pontszámok átlagolásával születik meg. A második értékelési szakaszba bejutott ökoturisztikai létesítményekről a bizottság szöveges formában rövid szakmai értékelést ad. A bírálóbizottság a pályázat benyújtási határidejét követő 60 napon belül készíti el a pályázati döntéshez szükséges javaslatát.
A cím odaítéléséről - a szakmai bírálóbizottság javaslata alapján - a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője dönt. Általános szabályként kategóriánként három létesítmény kerül elismerésre. Pontegyezés esetén több létesítmény is elismerésben részesülhet. A cím adományozására csak megfelelő minőségi színvonalat elért pályázatok esetén kerül sor.
A 2017-ben beérkezett pályázatok között kategóriánként legfeljebb egy-egy különdíj odaítélésére van lehetőség. Az idei különdíjat, a térségi szempontból kiemelkedő jelentőségű létesítmény kaphatja meg, függetlenül attól, hogy a pályázaton a létesítmény helyezést ér-e el vagy sem.
A pályázat eredményét a kiíró szervezetek saját honlapjukon hozzák nyilvánosságra, a nyerteseket írásban értesítik.

Mivel jár az elismerés?
A nyertes pályázók oklevelet kapnak, amelyet jogosultak a létesítményben vagy egyéb, arra alkalmas helyen közszemlére tenni.
A nyertes pályázók a címet használhatják az ökoturisztikai létesítmény marketingjében, kommunikációjában, promóciós eszközein. A címet, valamint a díj elnyerését szimbolizáló "Az év ökoturisztikai látogatóközpontja/tanösvénye" logót a nyertes helyszínek, köztük a különdíjat elnyert létesítmény - az adományozás évének megjelölésével - korlátlan ideig használhatják a létesítmény kommunikációs és promóciós felületein.
A pályázatot kiíró szervezetek a nyertes létesítményt kiemelten kezelik ökoturisztikai jellegű kommunikációs tevékenységük során. A nyertes létesítmény
- kiemelt megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turisztikai Ügynökség saját kommunikációs felületein (itthon.hu honlapcsalád, ökoturisztikai termékkiadványok stb.)
- megjelenési lehetőséget kap a Földművelésügyi Minisztérium szakági, az ökoturisztikai kínálatot bemutató online és nyomtatott kommunikációs felületein
- megjelenési lehetőséget kaphat a pályázatot követő évben, a kiíró szervezetek kiemelt eseményein (pl. Utazás Idegenforgalmi Kiállítás és Vásár, Magyar Nemzeti Parkok Hete központi nyitóhétvégéje).
Az elismeréseket a természetvédelemért felelős helyettes államtitkár és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője (akadályoztatásuk esetén megbízottjaik) nyilvános ünnepség keretében adják át.

További információ
Javasoljuk, hogy a pályázat sikeressége érdekében, a pályázati adatlap kitöltése során tekintse át és vegye figyelembe az értékelő lapokon található szempontrendszert.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Dósa Henrietta (vezető-tanácsos, FM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály)
- telefon: 1/795-4964
- e-mail: okoturizmus@fm.gov.
http://szakmai.itthon.hu/felhivasok-palyazatok/-/asset_publisher/asaWJp3qC7PX/content/felhivas-%E2%80%9Eaz-ev-okoturisztikai-letesitmenye%E2%80%9D-2017-cim-elnyeresere

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum