Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Művészeti és Ismeretterjesztő könyvek kiadásának támogatása / REB-17
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
06/30/2017
Érvényes:
06/30/2017
Tárgymutató:
művészeti és ismeretterjesztő könyvek kiadásának támogatása / REB-17
Pályázhat:
Magyarországon vagy szomszédos országok területén bejegyzett és működő jogi személy, amelynek tevékenységi körében szerepel a könyvkiadás és könyv- vagy folyóirat-kiadásban igazolható gyakorlattal rendelkezik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

Pályázati kiírás
MŰVÉSZETI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kategória kódja: REB-17-MŰVÉSZETI ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVKIADÁS

Magyarország Kormánya a 2013. október 29-én megjelent, 1780/2013. (X. 29.) számú határozatában döntött a Reformáció Emlékbizottság létrehozásáról.
A Reformáció Emlékbizottság küldetése, hogy a reformáció kezdetének 2017-ben esedékes 500 éves jubileuma kapcsán minél szélesebb körben bemutassa és gazdagítsa azokat az értékeket, amelyeket Európa, s benne Magyarország a vallási megújulás nyomán képviselt, megélt és ma is használ. Ezek az értékek a szabadság, a megújulni vágyás és tudás, a munka tisztessége, a család szeretete, az egymás iránti nyitottság, a bibliai etika komolyan vétele.
A jelen kiírás keretében meghirdetendő pályázatok útján a Bizottság olyan programok megvalósulását szeretné ösztönözni és támogatni, amelyek a reformáció örökségét kifejező értékteremtő, értékőrző, értékmentő munkához kívánnak hozzájárulni.

Mindezekkel és az alábbi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az Reformáció Emlékbizottság nevében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban Támogató) művészeti és ismeretterjesztő könyvek (és szakfolyóiratok tematikus számai) kiadásának támogatására pályázatot hirdet:
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól;
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet).

1. A kiírás célja
A Reformáció Emlékbizottság - célkitűzései teljesülése érdekében - támogatja a művészeti és ismeretterjesztő könyvkiadást. Pályázat nyújtható be a reformációhoz kapcsolódó bármely témában.

2. Pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be Magyarországon vagy szomszédos országok területén bejegyzett és működő jogi személy, amelynek tevékenységi körében szerepel a könyvkiadás és könyv- vagy folyóirat-kiadásban igazolható gyakorlattal rendelkezik.

3. Támogatható tevékenységek
A reformációhoz kapcsolódó művészeti és ismeretterjesztő könyv vagy tematikus folyóiratszám megjelentetése.

4. Támogatási időszak
A támogatott tevékenységnek a 2017. április 28.-2018. március 31. közötti időszakban kell megvalósulnia.

5. A támogatás formája és mértéke
5.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, támogatási előleg formájában.
5.2 Az igényelhető és az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint.
5.3. Az igényelhető és az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 000 000 forint.
5.4. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges, de legalább 20% önrész előnyt jelent.

6. Elszámolható és el nem számolható költségek
6.1. Elszámolható költségek:
- közreműködők (szerző, fordító, szerkesztő, lektor stb.) tiszteletdíja;
- kiadvány-előkészítés dologi költségei (tipográfiai és műszaki tervezés, tördelés, nyomda stb.);
- a beszállítói költségek mellett a kiadó belső erőforrásból elvégzett munkáinak költsége (tételes felsorolás alapján);
- marketing, beleértve a könyvbemutató költségeit (legfeljebb 15%);
- kiadói rezsi (legfeljebb 15%).
6.2. A támogatás terhére nem számolható el:
- alkohol- és dohányáru;
- jutalom (természetbeni, pénzbeli), prémium;
- a munkavállaló részére biztosított természetbeni hozzájárulások (pl. munkába járás költségtérítése);
- késedelmi pótlék, kötbér;
- bírságok, büntetések, pótdíjak költségei;
- felhalmozási kiadás;
- gépjármű-vásárlás;
- használteszköz vásárlás;
- beruházási kiadások (ingatlan-, bútor-, gépjármű-beszerzés);
- felújítási kiadások (ingatlan-, gépjármű-felújítás);
- valutaátváltásokból származó árfolyamveszteségek, illetve díjak;
- egyéb pénzforgalmi költségek;
- projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető személyi jellegű költségei.

7. A pályázat forrása
A pályázathoz szükséges forrást, összesen 20 000 000 Ft-ot a Támogató Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény XX. EMMI fejezet 20/55/22 számú "Reformáció Emlékbizottság programjainak támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító: 347284) terhére biztosít.

8. A pályázatok benyújtásának módja
8.1. Pályázatot kizárólag papír alapon lehet benyújtani a kiíráshoz mellékelt adatlap kitöltésével és a 8.5. pontban meghatározott mellékletekkel (a pályázattal benyújtandó dokumentumok). A pályázatnak tartalmaznia kell a 8.4. pontban előírt információkat is.
8.2. Egy pályázó legfeljebb 2 db pályázatot nyújthat be jelen kiírás keretében. Amennyiben egynél több pályázatot nyújt be, abban az esetben a 8.5. pontban előírt dokumentumok közül a pályázó létezését igazoló okiratot, valamint az aláírási címpéldányt csak az egyik pályázathoz kell csatolni, a további pályázatoknál pedig hivatkozni kell a csatolásra, továbbá az is pályázhat, akinek jelenleg a Reformáció Emlékbizottságnál futó pályázata van ugyanezen kategóriában.
8.3. Ehhez a pályázati kiíráshoz kapcsolódóan pályázati díjat nem kell fizetni.
8.4. A pályázatnak tartalmaznia kell (az adatlapon a projektleírás részeként) a kiadvány:
- szerzőjének/szerkesztőjének nevét;
- címét (tematikus folyóiratszámok esetén a folyóirat címét, ISSN-jét és a tematikus szám címét is);
- besorolását (ha multidiszciplináris, a releváns területek felsorolását), vagy "nem értelmezhető”
- témájának felekezeti relevanciáját (ha van, vagy "nem értelmezhető”);
- szinopszisát;
- terjedelmét (karakterszámban és várható tördelt oldalszámban a nyomdai formátum megjelölésével);
- tervezett példányszámát;
- tervezett kivitel adatait (papírminőség, színnyomás, kötés, borító stb.);
- megjelenésének tervezett idejét;
- megjelenése érdekében elvégzendő kiadói munkálatok részletes ütem- és költségtervét (az utóbbinál ügyelve a megfelelő áfatartalomra);
- terjesztésének módját és csatornáit, marketing- és recenziós tervét (idegen nyelvű kiadvány esetén különös tekintettel a célnyelvi közönség elérésére).
8.6. Hiányos pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van: hiánypótlásra az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 7 nap áll rendelkezésre. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, a hiányosságokat nem pótolja a megadott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.

9. A pályázat postára adásának határideje: 2017. június 30.
A pályázatot a következő postacímre kell benyújtani:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1387 Bp. Pf. 1467
http://emet.gov.hu/felhivasok/reformacio_emlekbizottsag22/

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum