Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Csoóri Sándor Alap / CSSP-ZENEOKTAT-2020
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
07/23/2020
Érvényes:
07/23/2020
Tárgymutató:
népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatása
Pályázhat:
Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény (pl.: alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási vagy kulturális intézmény)
Egyesület
Egyház, egyházi szervezet
Egyházi fenntartású intézmény (pl.: egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási, vagy kulturális intézmény)
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Nonprofit gazdasági társaság
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
Közalapítvány
Közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek
Központi költségvetési szerv
Önkormányzati fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl.: hazai, vagy határon túli) közösségek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Csoóri Sándor Alap / CSSP-ZENEOKTAT-2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A meghirdetés dátuma: 2020. június 23.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 12.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- A támogatás az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak, mivel a pályázó tevékenysége nincs hatással a tagállamok közötti kereskedelemre.
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2020-ban 2 591 050 920 Ft, azaz kétmilliárd-ötszázkilencvenegymillió-ötvenezer-kilencszázhúsz forint, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet, XX. EMMI fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 12. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra alcím, 7. Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása jogcímcsoport, 4. Csoóri Sándor Alap jogcím TÁMOGATÁS forrásaként áll rendelkezésre (ÁHT azonosító: 368 839).

3. A támogatás formája
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A nyílt pályázati eljárásban elnyerhető támogatás altémái és mértéke
4.1. Hazai néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
Rendelkezésre álló keretösszeg a 4.1. és 4.2. kategóriában összesen: 1 200 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-MO-2020
Legmagasabb igényelhető támogatás: 5 000 000
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a Magyarországon működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; oktatók tiszteletdíjára; belföldi, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre.
Elszámolható költségvetési jogcímek CSSP-NEPTANC-MO-2020 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- útiköltség (az útiköltség nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget).

4.2. Határon túli néptáncegyüttesek szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
Rendelkezésre álló keretösszeg a 4.1. és 4.2. kategóriában összesen: 1 200 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-HT-2020
Legmagasabb igényelhető támogatás: 5 000 000
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában a határon túli (Kárpát-medencében és Moldvában) működő néptáncegyütteseknek pályázni lehet élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; oktatók tiszteletdíjára; országon belüli, határon túli (Kárpát-medence és Moldva) útiköltségre.
Elszámolható költségvetési jogcímek a CSSP-NEPTANC-HT-2020 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- útiköltség (az útiköltség nem tartalmazhatja a szállás és az étkezés/élelmiszer költséget).

4.3. Táncházak szakmai támogatása, programjainak megvalósítása, a közösségek megerősítése
A pályázati kategória kódja: CSSP-TANCHAZ-2020
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 200 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 2 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 500 000 Ft
Az altémában pályázatot nyújthatnak be az élőzenés szolgáltatással működő, a támogatási időszak alatt minimum 8 alkalommal megrendezendő hazai és külhoni táncházak és folkklubok, közművelődési szervezetek, önkormányzatok, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népművészeti világát bemutató komplex programjainak támogatására. Előnyt élveznek a táncházak, koncertek és előadások együttesének átgondolt koncepcióján alapuló sorozatok. A támogatás kérhető az oktatói, előadói tiszteletdíjakra; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; az oktatók és előadók útiköltség térítésére; hangtechnikai szolgáltatás díjára; reklám és PR költségre.
Elszámolható költségvetési jogcímek a CSSP-TANCHAZ-2020 altémában:
- oktatók, előadók tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- oktatók, előadók útiköltség térítése;
- hangtechnikai szolgáltatás vásárlása;
- reklám- és PR költségek.

4.4. A tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 315 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás:
a) Infrastruktúra fejlesztés (Beruházás) esetén: 10 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-B-2020
E pont szerint támogatás kérhető a tudásátadás céljából működtetett népi kézműves alkotóház, nyitott műhely, műhelygaléria, népi kézműves bemutatóhely felújítására, infrastruktúra kialakítása.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-TARGYALKOTO-B-2020 altémában:
- felújítási kiadások (építőipari kivitelezés költségei, C fősoron elszámolható költség, melybe nem tartozik az épület/helyiség tervezése és építése);
- kisértékű (200 000 Ft alatti) eszközbeszerzés;
- nagyértékű (200 000 Ft feletti) eszközbeszerzés.
b) Szakmai munka támogatása esetén: 8 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2020 E pont szerint támogatás kérhető tudásátadás céljából népi kézműves kurzusokra, szakkörökre, művészeti csoportokra, foglalkozássorozatokra, műhelyfoglalkozásokra, kiállítások lebonyolítására, rendezvényekre, konferenciákra és azokon való részvételre.
Előnyt élveznek az utánpótlás neveléssel kapcsolatos tevékenységeket tartalmazó pályázatok.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2020 altémában:
- eszközbeszerzés (kisértékű 200 000 Ft alatti eszköz);
- alapanyag beszerzése;
- bérleti díj (helyiség, technikai eszköz);
- oktatók, előadók, szakmai közreműködők tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- tanfolyam részvételi díja;
- reklám és PR költségre (pl. hirdetés, kiadvány nyomtatási/szerkesztési/szerzői költsége) (az igényelt/elnyert támogatás maximum 10%-ig);
- szállás és étkezés költsége (az igényelt/elnyert támogatás maximum 20%-ig);
- oktatók, előadók, szakmai közreműködők utazási költségtérítése.
Legalacsonyabb igényelhető támogatás mindkét altéma esetében: 500 000 Ft
A 4.6. a), b) altémában a Kárpát-medencében és Moldvában működő szervezetek kérhetnek támogatást.
A pályázat mellékleteként csatolni kell a pályázó székhelyéhez területileg legközelebb lévő Népművészeti Egyesületek Szövetsége tagszervezetei vagy a Hagyományok Házával kötött szakmai együttműködési megállapodást. (A szakmai együttműködési megállapodás sablonja a pályázati kiírás 1. számú melléklete.)
Egy pályázó mindkét altémára 1-1 pályázatot nyújthat be! Az altéma a) és b) pontjait a benyújtásnál külön-külön altémaként kérjük figyelembe venni!

4.5. Népzene-oktatási programok megvalósítása
A pályázati kategória kódja: CSSP-ZENEOKTAT-2020
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 234 000 000 Ft
Legmagasabb igényelhető támogatás: 6 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 300 000 Ft
Az altémában pályázni lehet a Kárpát-medencében, és Moldvában működő civil szervezeteknek, közművelődési intézményeknek olyan népzene-oktatási programok megvalósítására, melyek az autentikus népzenei hagyományokon alapuló közösségépítést tekintik fő céljuknak. A támogatás kérhető az oktatói szállás- és tiszteletdíjakra; meghívott előadók tiszteletdíjára, szakmai továbbképzésekre, szakmai táborokban való részvételre, az oktatást segítő kiadványok és kisértékű eszközök beszerzésére; kisértékű (200 000 Ft alatti) hangszervásárlásra és -hangszerfelújításra; oktatók utazási költségére. Hangszervásárlásra és -felújításra maximum az igényelt/elnyert támogatás 50%-a fordítható.
A testület kiemelten javasolja az olyan népzeneoktatási műhelyek támogatását, amelyek vállalják a népi cimbalom és/vagy a tárogató huzamosabb idejű oktatását.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-ZENEOKTAT-2020 altémában:
- oktatók, előadók szállás- és tiszteletdíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- szakmai továbbképzések, táborok részvételi díja;
- kiadványok beszerzésének költsége;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) eszközök beszerzése
- kisértékű (200 000 Ft alatti) új és használt hangszerek, hangszerfelújítás (hangszervásárlásra és -felújításra az igényelt/elnyert támogatás maximum 50% fordítható);
- hangszerfelújítás költsége, mint szolgáltatás;
- oktatók, előadók utazási költségtérítése;

4.6. Határon túli hivatásos magyar néptáncegyüttesek támogatása
Az altéma rendelkezésre álló keretösszege: 105 000 000 Ft
A pályázati kategória kódja: CSSP-NEPTANC-HIV-2020
Legmagasabb igényelhető támogatás: 20 000 000 Ft
Legalacsonyabb igényelhető támogatás: 5 000 000 Ft
Az altémában pályázni lehet népviseletek és azok kiegészítőinek vásárlására, készíttetésére; élő népzenei szolgáltatás igénybevételére; új színpadi produkciók megvalósítására, a próbatartást, az oktatást segítő kiadványok és kisértékű (200 000 Ft alatti) technikai eszközök beszerzésére; kisértékű (200 000 Ft alatti) hangszervásárlásra és -felújításra; hangtechnikai szolgáltatás díjára; reklám- és PR költségre; oktatói, előadói tiszteletdíjra; Kárpát-medencén belüli turnék megvalósítására, útiköltségre.
A döntésnél előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázatukban bemutatják - az általuk - a környezetükben végzett oktatási tevékenységet.
Elszámolható költségjogcímek a CSSP-NEPTANC-HIV-2020 altémában:
- népviseletek és kiegészítőik beszerzése, készíttetése;
- munkabér (bruttó);
- munkabér munkáltatót terhelő járulékai;
- oktatók, előadók, közreműködők tiszteletdíja, turné esetén napidíja (dologi kiadásként és/vagy személyi jellegű kifizetésként);
- élő népzenei szolgáltatás vásárlása;
- hangtechnikai szolgáltatás vásárlása;
- kisértékű (200 000 Ft alatti) eszközök beszerzése
- kisértékű (200 000 Ft alatti) hangszervásárlásra és hangszerfelújításra;
- oktatást / próbatartást segítő kiadványok beszerzése;
- reklám és PR költség (pl.: hirdetés, nyomdaköltség) (az igényelt/elnyert támogatás maximum 10%-ig);
- oktatók, előadók, útiköltség térítése;
- új színpadi produkciók megvalósítása költségei (pl.: helyiség/hangtechnikai bérleti díj);
- Kárpát-medencén belüli turné megvalósítása költségei (pl.: szállás, utazás, csoportos étkezés, melynek költsége nem lehet több mint az igényelt/elnyert támogatás maximum 10%-a);

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/szervezetek nyújthatnak be pályázatot:
A programban kizárólag a hagyományőrzés és a néphagyomány gondozásának területén tevékenységet folytató, legalább két éve folyamatosan és rendszeresen működő, jogi személyiségi háttérrel rendelkező csoportok vehetnek részt, amelyek a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztráltak.
Azon pályázó szervezetek, akik 2017. illetve a 2018. évben támogatást nyertek, csak abban az esetben nyújthatnak be pályázatot 2020. évben, ha a 2017. valamint a 2018. évi pályázatuk az EPER rendszerben lezárt státuszban van.
Azon pályázó szervezetekkel, akik 2019. évben támogatást nyertek és 2020. évben is sikeresen pályáztak, csak abban az esetben történhet meg a szerződéskötés/támogatói okirat kiadása, ha a 2019. évre vonatkozó elszámolásuk elektronikusan és papíralapon is benyújtásra került.

FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer és Mozilla Firefox böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Opera stb.) funkcióvesztéssel járhat!

FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése, stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a http://www.eper.hu honlap "Dokumentumok" menüpontjában megtalálható "Hibaleírás költségvetési tábla levágott karaktereihez" elnevezésű segédlet.
Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:
Alapítvány
Alapítványi fenntartású intézmény (pl.: alapítványi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási vagy kulturális intézmény)
Egyesület
Egyház, egyházi szervezet
Egyházi fenntartású intézmény (pl.: egyházi fenntartású köznevelési- és felsőoktatási, vagy kulturális intézmény)
Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény
Nonprofit gazdasági társaság
Helyi kisebbségi/nemzetiségi önkormányzat
Közalapítvány
Közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek
Központi költségvetési szerv
Önkormányzati fenntartású intézmény
Személyek egyéb közössége (pl.: hazai, vagy határon túli) közösségek

6. A pályázatok benyújtásának határideje
6.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2020. 07. 23. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2020. 07. 23. - 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

7. Benyújtható pályázatok száma
7.1. Jelen Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó legfeljebb két altémában nyújthat be támogatási igényt, amely alól kivételt képez a tárgyalkotó népművészeti közösségek szakmai tevékenységeinek támogatása, a tudásátadás elősegítése, a közösségek megerősítése és az utánpótlás biztosítása kategória, ahol mindhárom altémára 1-1 pályázat nyújtható be.

8. A pályázatok benyújtásának módja, mellékletek benyújtása
8.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy jelen pályázati kiírás tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, amely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mailcímre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, amelyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.

8.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx weblapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím).
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/csoori_sandor_alap/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum