Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása / VEKOP-8.3.1-16
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
07/04/2018
Tárgymutató:
fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása / VEKOP-8.3.1-16
Pályázhat:
azon támogatást igénylők, akik, vagy amelyek:
aa) A "Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő, a programba való bevonás pillanatában 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a "Vállalkozz Itthon Fiatal” c. projektet megvalósító szervezet által vezetett és koordinált szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a "Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt keretében a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
ac) Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.
ad) A "Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
ae) A "Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
af) A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a "Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz.
ag) A pályázás további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot,
ah) Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.
ai) A 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.
b) Jogi forma:
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:
o GFO 113 - Korlátolt felelősségű társaság,
o GFO 117 - Betéti társaság.
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 - egyéni vállalkozó, 232 - egyéb önálló vállalkozó)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című (VEKOP-8.3.1-16 kódszámú) felhívás az alábbi pontokban módosult.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=63735


FELHÍVÁS
Fiatalok vállalkozóvá válása -
Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása
A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16
Magyarország Kormányának felhívása a "Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségei támogatása céljából.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 25 év alatti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.
A cél elérését a Kormány a "Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt keretében a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatalok által alapított vállalkozások indításának támogatása révén tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt;
- a Felhívás feltételeinek megfelelő, egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás projektjét minimum 2 000 000, azaz kétmillió Ft, de maximum 3 000 000, azaz hárommillió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő projekteknek a megítélt támogatás legfeljebb 50%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréshez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.
átlagosan 18% volt, mely javulást mutat ugyan az előző évekhez képest, ugyanakkor nőtt az iskola befejezése utáni álláskeresés ideje, a fiatalok foglalkoztatási rátája pedig az egyik legalacsonyabb az EU-ban (2015 Q3-ban 26,7%, EU: 34,1%). Hazánkban 2015 harmadik negyedévében csupán 293 ezren voltak ebben a korosztályban foglalkoztatottként aktívan jelen a hazai munkaerő-piacon.
A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.
A támogatási kérelem az Ifjúsági Garancia Program részeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.
A program közvetlenül kapcsolódik az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Nonprofit Kft (OFA NKft.) "Vállalkozz Itthon Fiatal” programjához, melynek keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt szolgáltató, képző, mentoráló szervezetek kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére.
A potenciális fiatal vállalkozók a "Vállalkozz Itthon Fiatal” program keretében kiválasztott szervezetek által nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit.
Jelen pályázat előzményprogramja a TÁMOP 2.3.6 Fiatalok vállalkozóvá válása c. projekt KMR-ben megvalósított "tükörprogramja”, amelyet hazai forrásból, 830 millió Ft keretösszeggel, az OFA NKft. valósított meg. E program keretében több mint 300 fiatal képzése valósult meg, és több mint 200 új vállalkozás jött létre.
A fiatalok a támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A Felhívás célja:
A program célja a Magyarország Közép-magyarországi Régiójának (KMR) területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk tőketámogatásához.
A program két komponensből tevődik össze. A program első komponensében az Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft. (OFA) "Vállalkozz Itthon Fiatal” programja keretében hazai forrásból a fiatalok képzésben vesznek részt a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciák megszerzése érdekében, és segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, valamint sor kerül a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére, illetve az üzleti tervek kidolgozására és elbírálására.
Jelen pályázati kiírás a program második komponense, melynek keretében a program első komponensében elfogadott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat eredményesen elvégző fiatalok által megalapított vállalkozások vissza nem térítendő tőkejuttatásban részesülnek.
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,04 milliárd Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 333 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (IH) hirdeti meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak az üzleti tervben meghatározott tevékenységekre, és az üzleti tervben szereplő valamint a Felhívás alapján meghatározott költségekre fordítható a támogatás. A felsoroltakon kívül más eszköz, illetve tevékenység nem támogatható.
Ennek megfelelően a következő résztevékenységek támogathatóak:
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
a) Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
3.1.1. 2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
Nem releváns.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.
4.1. Támogatást igénylők köre
a) Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylők, akik, vagy amelyek:
aa) A "Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő, a programba való bevonás pillanatában 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a "Vállalkozz Itthon Fiatal” c. projektet megvalósító szervezet által vezetett és koordinált szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a "Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt keretében a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
ac) Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.
ad) A "Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
ae) A "Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
af) A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a "Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként részt vesz.
ag) A pályázás további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot,
ah) Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.
ai) A 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.
b) Jogi forma:
- kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:
o GFO 113 - Korlátolt felelősségű társaság,
o GFO 117 - Betéti társaság.
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 - egyéni vállalkozó, 232 - egyéb önálló vállalkozó).
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Az ÁÚF Kizáró okok listája c. részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére:
a) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
b) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
c) a "Vállalkozz Itthon Fiatal” projektben résztvevő a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező kettő vagy több fiatal által alapított társas vállalkozás.
Továbbá a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás nem nyújtható:
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez,
c) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé,
f) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
g) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
h) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző vállalkozások részére teherszállító járművek megvásárlására.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. július 04-től 2018. július 04-ig folyamatosan lehetséges, illetve a támogatási forrás kimerüléséig.
b) Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
c) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Pf. 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a Felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét.
11 A felhívás 3. sz. melléklete alapján

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
A projekt maximális elszámolható összköltsége 3 333 333 Ft.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum összege 2 000 000, azaz kétmillió Ft maximum összege 3 000 000, azaz hárommillió Ft.
b) A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 90%-a.
5.4. Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás legfeljebb 50%-a.
Felhívjuk a figyelmet, hogy 8 hónapot meghaladó projektmegvalósítási időszak esetében támogatási előlegfolyósítás esetén, a támogatási előleg kifizetésétől számított nyolc hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani.
Jelen Felhívás keretében egyszeri elszámolásra van lehetőség, amennyiben előlegigénylés nem történik.
A záró kifizetési igénylésen kívül a támogatást igénylő a megvalósítási időszakban maximum egy időközi kifizetési igénylést nyújthat be.
Szállítói előleg igénybevételére nincs lehetőség.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-831-16-fiatalok-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum