Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatása
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
08/17/2020
Érvényes:
08/17/2020
Tárgymutató:
fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatása
Pályázhat:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 131/A. § (1) bekezdése értelmében a fejlesztő foglalkoztatás működtetését az állam a Tkr-ben meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott Fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja, mely finanszírozási szerződés legfeljebb három évre köthető meg
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatása

Pályázati felhívás
és útmutató
a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására
Az Emberi Erőforrások Minisztere (a továbbiakban: Támogató) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Tkr.) 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján általános pályázatot hirdet a fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók működési támogatására.
A Támogató a pályázati eljárás lefolytatásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (továbbiakban: Főigazgatóság) bízza meg.

1. A pályázat célja
Jelen pályázati eljárás célja a Magyarország közigazgatási területén működő fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók 2021. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra történő működési támogatásának biztosítása.

2. Pályázók köre
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 131/A. § (1) bekezdése értelmében a fejlesztő foglalkoztatás működtetését az állam a Tkr-ben meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott Fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések útján támogatja, mely finanszírozási szerződés legfeljebb három évre köthető meg.
Kizárólag olyan szolgáltató támogatására lehet benyújtania pályázatot, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) szerepel, vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.

3. A pályázatok benyújtásának helye és módja
A pályázatot a szolgáltató Fenntartójának elektronikus úton szükséges benyújtania a Főigazgatóság részére, a https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer (továbbiakban: Pkr.) felületén keresztül, amely felület a formai követelményeket meghatározza.

4. A pályázatok benyújtásának határideje
A Pályázatok beadási határideje: 2020. július 15. (00:01 perc) - 2020. augusztus 17. (23:59 perc)
Benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pkr-ben a megadott határidőn belül véglegesítésre kerül. Azon pályázatok, amelyek a megadott határidőn belül nem kerülnek véglegesítésre, a Főigazgatóság nem tekinti benyújtott pályázatnak és formai ellenőrzésnek sem veti alá.

5. Finanszírozási időszak
Az Szt. 131/A. § (1) bekezdés alapján a fejlesztő foglalkoztatás működtetésére szolgáló finanszírozási szerződés legfeljebb három évre köthető.
Jelen pályázatot érintően a Tkr. 1. § (2) bekezdés kb) pontja alapján a finanszírozási időszak 2021. január 01. napjától - illetve a Fenntartó szolgáltatóként történő jogerős bejegyzése napjától, ha az 2021. január 01. napját követően történik - 2023. december
30. napjáig terjedő időszak.

6. A működési támogatás mértéke, számításának módja
A rendelkezésre álló keretösszeget évente a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény határozza meg. Ez alapján történik az egy feladategységre jutó támogatási összeg meghatározása is.
A pályázatok 2021. évi támogatására rendelkezésre álló keretösszegét a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím 15. jogcímcsoport "Fejlesztő foglalkoztatás támogatása" fejezeti kezelésű előirányzata határozza meg.
A pályázó feladategységre pályázik. Fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladategység az egy foglalkoztatott által ledolgozott egy munkaóra. Feladatmutató alatt a vállalt, illetve teljesített feladategységek számát kell érteni. A fejlesztő foglalkoztatás működési támogatása a feladatmutató és az egy feladategységre jutó támogatás szorzata.
Az egy feladategységre jutó támogatás minden szolgáltató esetében megegyezik, amelynek várható összege 2021. évben 1001 Ft/óra.
A nyertes pályázók éves támogatásának összegéről a 3 éves finanszírozási időszak alatt évente, a tárgyévi költségvetési törvényben rendelkezésre álló források erejéig születik döntés.

7. A pályázatok benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok
A pályázat benyújtása során a pályázati adatlap kitöltése mellett az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteni a Pkr. pályázati felületén:
a) az előző évi szakmai, működési és pénzügyi beszámolót;
b) munkatársak szakmai végzettségét igazoló dokumentumot,
c) a pályázat benyújtásakor hatályos szakmai szabályozásnak (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 110/K. § (2) bek.) megfelelő foglalkoztatási szakmai programot, mely tartalmazza az alábbiakat:
- a fejlesztő foglalkoztatásban tervezett tevékenységek bemutatását, megosztva, hogy hány ellátottat tervez munkaviszonyban, illetve fejlesztési szerződéssel foglalkoztatni,
- a tevékenységek ellátásához szükséges, rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek bemutatását,
- a fejlesztő foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a munkafolyamatok betanítására vonatkozó fejlesztő program tematikáját,
- az előállított termék, illetve szolgáltatások leírását,
- a fejlesztő foglalkoztatásban részt vevő ellátott munkavégzés terén történő továbblépéséhez biztosított lehetőségek bemutatását.
d) közzétételi és összeférhetetlenségi nyilatkozatot;
e) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésről kiállított határozatot, vagy a szolgáltatói nyilvántartásba vételi kérelem másolatát;
f) szolgáltatókkal kötött Szt. 99/D. § (3) bekezdés szerinti szerződő felek adatait tartalmazó megállapodások tervezetét (abban az esetben szükséges megkötni, ha a fejlesztő foglalkoztatást nyújtó szervezet, és az intézményi jogviszony alapján szociális szolgáltatást nyújtó szervezet fenntartója különböző);
g) munka-szakpszichológus, vagy munka-, és szervezet-szakpszichológussal kötött/kötendő szerződés/tervezet.

8. Az elbírálásnál figyelembe vett szakmai szempontrendszer
a) a szolgáltatás jellemzői - így a fejlesztő foglalkoztatásba bevontak száma, célcsoportja, illetve a szolgáltatás ellátórendszerre gyakorolt várható hatása,
b) a költségvetés megalapozottsága - a bevont személyekre tervezett költségek nagyságrendje, megoszlása, fejlesztési díjra tervezett összeg-, áttekinthetősége, teljesíthetősége, arányossága, költséghatékonyság,
c) a foglalkoztatási szakmai program illeszkedése és megalapozottsága a foglalkoztatásba bevonni tervezett személyek célcsoportja szerint,
d) fejlesztési jogviszonyban foglalkozatott személyek fejlesztési díjának számításakor alkalmazott differenciálási szempontok,
e) a szolgáltatás indikátorai, hatékonyság mutatói, adatai,
f) a szolgáltatás kapcsolódása más (szociális és egyéb) szolgáltatásokkal, szervezetekkel,
g) a szolgáltatókkal kötött megállapodások tartalmi bemutatása,
h) munka-szakpszichológus, vagy munka-, és szervezet-szakpszichológussal kötendő szerződés tervezetének bemutatása.

9. A pályázatok érvényességének ellenőrzése
A benyújtott pályázatot a Főigazgatóság iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A formai ellenőrzés a pályázat beadását követő 7. napig történik meg, a formai ellenőrzés eredményéről a pályázót elektronikus úton értesítik.
A pályázatok formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:
a) a pályázat a pályázati kiírásban meghatározott határidőn belül, és a pályázati kiírásban meghatározott módon került benyújtásra,
b) a pályázó a Tkr. 1. § (2) bekezdésének a) pontja és (3) bekezdése szerinti Fenntartó.
http://kormany.hu

Fejlesztő foglalkoztatás-1.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum