Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/15/2019
Érvényes:
02/15/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj, Kozma Lajos kézműves iparművészeti
Pályázhat:
minden olyan fiatal kézműves-iparművész, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2019. évi Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal alkotó iparművészek részére a Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges kézműves-iparművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak:
Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan fiatal kézműves-iparművész, aki már önálló művészi tevékenységet tud felmutatni.
Új pályázóknál az 1984. január 1. után születettek jelentkezhetnek, korábbi ösztöndíjasoknál (akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot) az 1982. január 1. után születettek.
Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, államilag finanszírozott másoddiplomás stúdiumát végző hallgató, továbbá aki 2019-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatás) részesül.
Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 10 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig)
Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
Az ösztöndíj önálló kézműves-iparművészeti programmal pályázható meg, diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni.
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat 1-1 példányban (a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a http://www.alkotomuveszet.hu honlapról),
2. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz névvel ellátva, aláírva 3 példányban,
3. Ha van, a diploma (nyelvvizsga hiányában: a végbizonyítvány) másolata 1 példányban,
4. Munkaterv (az ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldalas leírása) névvel ellátva, aláírva 3 példányban,
5. Az eddigi művészi tevékenységet bemutató dokumentáció (portfolió) 1 példányban,
6. A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 3-4 alkotás (Technikai médiumokat használó művészeknek maguknak kell gondoskodniuk a szükséges műszaki feltételekről.).

Az írásbeli pályázatokat az alábbi felületen két módon szükséges lehet benyújtani:
1.) Postai úton a MANK-hoz 2019. február 15-ig a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumok hiánytalan, kellő példányban történő csatolásával kell benyújtani. A postai úton benyújtott pályázatoknak a fenti időpontig be kell érkeznie a MANK-hoz. (A feladás időpontjával kapcsolatos esetleges viták elkerülése végett érdemes tértivevénnyel postázni a küldeményt.)
Postai benyújtás címe:
MANK Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.
és
2.) Elektronikus úton beküldendő a teljes dokumentációt (tehát a fenti 1., 2., 3. és 4. pontokban felsorolt dokumentumokat) tartalmazó PDF vagy DOC formátumú csatolt fájl a kozma2019@alkotomuveszet.hu e-mail címre 2019. február 15. (péntek) 12:00-ig. Amennyiben rendelkezésére áll online portfólió vagy saját weboldal, kérjük csatolni.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.
A művek és a portfolió beadásának helye: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Projectroom és Stúdió terem (1065 Budapest, Nagymező utca 8.)
A művek és a portfólió beadásának időpontja: 2019. március 4. (hétfő) 11:00-18:00.
A művek installálását a pályázó művésznek kell biztosítania, a műtárgyak falon való rögzítésére nincs lehetőség! A művek és a portfólió beszállításának, installálásának és elszállításának költsége a pályázó művészt terheli.
A művek és a portfoliók visszaadásának helye és időpontja:
Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ, Projectroom és Stúdió terem (1065 Budapest, Nagymező utca 8.) 2019. március 6. (szerda) 11:00-17:00.
Az át nem vett művek tárolásáért a MANK költséget számít fel.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- hiányos a mellékelt dokumentáció,
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett, a MANK Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt. A MANK fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa. A kuratóriumi tagok névsorát a http://www.alkotomuveszet.hu weboldalon tesszük közzé.
A MANK az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban is értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az emailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a MANK címére (2000 Szentendre, Bogdányi utca 51.) lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.
Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak szükséges csatlakoznia a Magyar Mecénás Programhoz.
(http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK Nonprofit Kft. gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről 2019- ben kétszer kell beszámolnia a kuratórium előtt. Szeptember első hetében írásos beszámolót, tervvázlatokat, 1-1 tárgy bemutatását kérjük az ösztöndíjasoktól egy, a kuratóriummal való személyes konzultáció keretében. 2019. november végéig írásos beszámoló online beküldésével, 2019. december elején pedig a munkatervben vállalt, elkészített tárgyak benyújtásával kell az ösztöndíjasnak a kuratóriummal való személyes konzultáción részt vennie.
Amennyiben az ösztöndíjas beszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető.

Ösztöndíjas kiállítás:
A nyertes pályázók részt vesznek egy kurátori válogatáson alapuló reprezentatív ösztöndíjas kiállításon, amelyet 2020 tavaszán rendezünk meg az ösztöndíjas év munkájának beszámolásaként.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kozma Lajos ösztöndíjasa).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Név: Jeszenszky Beatrix
e-mail: kozma2019@alkotomuveszet.hu
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/kozma-lajos-iparmuveszeti-osztondij-alapitva-1987

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum