Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/15/2019
Érvényes:
02/15/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj, Fischer Annie zenei előadó-művészeti
Pályázhat:
1989. január 1. és 2001. január 1. között született fiatal hangszeres és énekes szólisták, akik még nem töltötték ki a hároméves ösztöndíjas intervallumot
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2019. évi Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj elnyerésére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban MANK) pályázatot hirdet fiatal, hangszeres és énekes szólisták részére a Fischer Annie előadó-művészeti ösztöndíj elnyerésére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Filharmónia).

Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Pályázhatnak:
1989. január 1. és 2001. január 1. között született fiatal hangszeres és énekes szólisták, akik még nem töltötték ki a hároméves ösztöndíjas intervallumot.1 Kivételképpen pályázatot nyújthatnak be azok a 30. életévüket betöltött pályázók is, akik már előzőleg sikerrel pályáztak, de még a hároméves intervallumot nem töltötték ki.
1A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók a 18. és 30. életévük között többször is beadhatják pályázatukat, de legfeljebb háromszor részesülhetnek az ösztöndíjban.
Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (pl.: DLA-ösztöndíj) vagy egyéb támogatásban részesül.
Ösztöndíjban részesülhet: évente 9 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2019. január 1-2019. december 31.
A tiszteletdíj nélkül teljesítendő koncertek végső határideje: 2020. május 31.

Az ösztöndíj összege:
2019. január 1-től 2019. december 31-ig: bruttó 200 000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
3. Szakmai önéletrajz (aláírva),
4. A pályázó repertoárjának listája, amely tartalmaz XX. századi és magyar kortárs
műveket is, valamint a pályázó szólóelőadásáról készült jó minőségű, egész alakos videofelvétel online elérhetősége,
5. A pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár vagy művész ajánlása,
6. Részletes munkaterv.
A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a Filharmónia honlapjáról: http://www.filharmonia.hu, valamint a MANK honlapjáról: http://www.alkotomuveszet.hu.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat elektronikus formában és 8 darab nyomtatott példányban a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) címére, illetve irodájában kell benyújtani személyesen vagy postai úton.
Felelős munkatárs: Széll Judit
Telefon: +36 70/371-1713, e-mail: judit.szell@filharmonia.hu

Beadási határidő: 2019. február 15. A postai úton benyújtott pályázatoknak eddig az időpontig be kell érkezniük.
Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- hiányos a mellékelt dokumentáció,
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő
adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Filharmónia által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. A pályázat elbírálásánál jelentős előnyt jelent a nemzetközi versenyeken való részvétel és a sikeres szereplés. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Dr. Vigh Andrea (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora), Fekete Gyula (a Magyar Zeneművészeti Társaság elnöke), Zimányi Zsófia (a Magyar Zenei Tanács elnöke), Beregi András (a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. munkatársa) Kreutz Péter (a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. munkatársa), Szamosi Szabolcs (a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. igazgatója), Ács Péter (a Magyar Hangversenyrendezők és Művészeti Ügynökségek Egyesület elnöke) és Szenthelyi Miklós (a Magyar Zenei Előadóművészek Társasága elnöke).
A Filharmónia az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a http://www.filharmonia.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, az esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) irodájában lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv.
Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program).

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről egy rövid, írásos beszámolót kötelesek elküldeni 2019. november 25-ig. Továbbá kötelesek minimum tíz, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncertfellépést igazolni a hangversenyszervező által kiadott dokumentummal és az előadás hivatalos programjával, illetve ezen felül
részt venni még egy - a Filharmónia által szervezett - nyilvános ösztöndíjas beszámoló hangversenyen. A szolgálatok teljesítésének végső határideje: 2020. május 31.
Az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető, amennyiben az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.

Ösztöndíjátadó:
Az ösztöndíjas vállalja, hogy részt vesz a Filharmónia további tájékoztatása alapján megrendezésre kerülő ösztöndíjátadó rendezvényen.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíj időtartama alatt lezajló előadások alkalmával köteles feltüntetni az ösztöndíj nevét, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető (pl.: Az előadó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Fischer Annie ösztöndíjasa).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Széll Judit, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. judit.szell@filharmonia.hu; +36 70/371-17-13
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/fischer-annie-zenei-eloadomuveszeti-osztondij

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum