Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

Pályázatok Pályázatok
Vissza


THE VELUX FOUNDATIONS pályázati információs napja
Esemény időpontja: 2018. május 17. 13.00-15.30
Az esemény célja a potenciális pályázók segítése a szakoktatási és szakképzési (VET) pályázatok elkészítésében, valamint, hogy kérdéseket tudjanak feltenni a támogatások megpályázásával kapcsolatban.

Köszöntő, a szervezet rövid bemutatása
A szervezet alapvetően két filantróp alapítvány együttműködéséből áll: „VILLUM FONDEN” és a „VELUX FONDEN”. Mindkét alapítvány Villum Kann Rasmussen (1909-1993) mérnök, akinek alapvető célja a jobb életkörülmények elősegítése.

A VKR Csoportnak hozzávetőlegesen 14ezer alkalmazottja van.
A Közép – és Kelet-Európában nyújtott támogatások már tíz éve járulnak hozzá a térség fejlesztéséhez. Kiemelt területek:
Szociális projektek gyermekek és fiatalok részére pl. korai beavatkozás, korai fejlesztő programok Oktatás-inklúzió-fejlesztés együttes támogatása
2018-tól változnak a támogatási prioritások. Egyrészt ennek területi aspektusa, hogy 2018-2028 között a Visegrádi országok prioritást élveznek a támogatások vonatkozásában, másrészt új programfókuszt határoztak meg. Így a mostani eseményen ezt az új programfókuszt mutatták be.

Új programfókusz: szakképzés és szakmafejlesztési irányok – fiatalok számára
Az Új stratégia és az ehhez kapcsolódó jelentkezési dokumentumok mind megtalálhatóak a honlapon, ezért ennek részleteit nem mondák el.
Az európai szakoktatási és szakképzési fejlesztési programok ismertetése különös tekintettel Magyarországra, Lengyelországra, Csehországra és Szlovákiára
Az új pályázati kiírás a hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci támogatását szolgálja elsősorban. A program kiírói úgy látják, hogy a szakoktatási és szakképzési fejlesztési programokra folyamatos szükség, igény van, amely a fiatalok jövőjéhez járul hozzá (képességfejlesztés), hogy hatékonyan lépjenek be a munkaerő-piacra.

Kiemelt cél: a szakképzés minőségének javítása, valamint a szakképzésben részt vevő fiatalok pályaképének javítása.
Három pályázási irányt határoznak meg, amelyek között van átjárás (akár több területre, vagy mindegyikre is lehet pályázni):
1. A szakoktatási rendszer javítását célzó, egyedülálló jelentőségű mintaprojektek, beleértve a munkaalapú tanulást, illetve a korábbi képzések, személyes képességek és szakértői szintű szakképesítések elismerését.
2. Mobilitási projektek fiatalok, oktatók, vállalatvezetők és egyéb olyan személyek számára, akik jelentős befolyással bírnak a képzési programok tartalmának és keretének, valamint azok fejlődési irányának meghatározásában. A mobilitás növelhető partnerségek és ösztöndíjak, információcserék, valamint új módszerek és tartalmak megosztása révén.
3. Szakmai alapoktatást és szakképzést fejlesztő projektek, amelyek a társadalmi célú törekvéseket előtérbe helyezve olyan veszélyeztetett fiatalokat céloznak meg, akiknek személyre szabott oktatási támogatásra van szükségük. (itt kezdeti fázisban lévő pályázók is indulhatnak – erre példaként említette a Kockacsoki tavalyi sikeres jelentkezését)
Abban az esetben, ha a pályázó egyikhez sem tud illeszkedni, beadhatja a pályázatát, hiszen amennyiben illeszkedik az elképzeléshez, az irányvonalhoz, akkor megtalálják a helyét annak is.
Alapvetően hosszútávú projekteket (3-5 év közötti projektidő) támogatnak elsősorban, de többször hangsúlyozták, hogy ne ez legyen a fő szempont. A lényeg a projekt működőképességében rejlik, hogy mennyire sikerül egy „erős” projekttervet elkészíteni. Hogy mégis miért szempont a hosszútávúság? Úgy vélik, hogy rövidtávon nem lehet rendszerszintű változásokat generálni, fenntartható célokat megvalósítani.

A pályázóval való együttműködést a sikeres pályázat esetén a következők jellemzik:
folyamatos együttműködés folyamatos együttműködés, konzultáció jellemzi a pályázat megvalósítását
– egységes minőségirányítási rendszer a nyertes pályázók egy egységes minőségirányítási rendszer részévé válnak, amely elsősorban a támogatottak segítését szolgálja, így ez az együttműködés során a támogatottak számára ugyanolyan fontossá fog válni

Finanszírozás:
nincs egy egységes kritériuma annak, hogy mit támogatnak és mit nem minden olyan költséget pozitívan bírálnak el, amely releváns a projekt szempontjából alá kell támasztani, hogy miért fontos
– elszámolásnál nincs egy hivatalos szabályrendszer (mi elszámoltatható s mi nem, de minden költséget indo-kolni kell)
– a pályázat az áfát nem támogatja így javasolják, hogy pluszforrást is vonjanak be a pályázók (illetve volt olyan magyar pályázat, amely sikeresen igényelte vissza az áfát)

A pályázás folyamata:
5 oldalban kell összefoglalni a pályázat tartalmát, a megadott űrlap segítségével (holnapon megtalálható)
– online pályázatokat preferálnak
– a pályázati elbírálás folyamata
– pályázati jelentkezés (megvalósítás tervének benyújtása öt oldalban)
– a pályázat kiírója mint „kritikus barát” működik közre a megvalósítás során folyamatos monitorozás és konzultáció jellemzi a projektidőszakot
– e-conomic.com (online kapcsolattartást szolgálja)
– státusz riport (félévente, ha ez nem érkezik meg, vagy nem fogadják el, akkor fel is függeszthetik a támogatást
– végső beszámoló
– támogatási találkozók a projektmegvalósítás helyszínére projektlátogatást is szerveznek

Résztvevők kérdései
– Van-e arra lehetőség, hogy részletesebb tájékoztatást kapjunk az adott esetben elutasított pályázatokról (elutasítás részletesebb oka, javaslatok)?
álasz: sajnos erre általában nincs lehetőség, erre nincs kapacitásuk, de bizonyos esetekben tehetnek kivételt.
Milyen kapcsolatuk van az adott ország kormányával?
Válasz: Folyamatosan egyeztetnek a minisztériumokkal – kormánnyal (nincs hivatalos egyezmény, de kooperáció van)
Mit gondolnak, a „Stop Soros”-törvény hogyan érinti ezt a pályázatot? Hogyan számolható el, ha vissza kell fizetni a költségek egy részét?
Válasz: Amennyiben ez valóban megvalósul, akkor majd döntenek erről, de jelenleg nem látják reálisnak, hogy ezt a pályázatot is érinteni fogja. Valószínűleg nem számoltatható el az ilyenfajta plusz kötelezettség (pl. az áfa sem).
Konzorciumok pályázhatnak-e?
Válasz: Amennyiben ez hasznos, alátámasztott, akkor igen, azonban fontos, hogy legyen valaki, aki felelősséget vállal az egész folyamatért.
A meg nem finanszírozott áfa kérdése – Hogyan oldották meg a nyertes pályázatok?
Válasz: Találni kell olyan forrást, amely finanszírozza (pl. más pályázati forrásokat). Tudnak azonban olyan esetről, akinek sikerült az áfa-visszaigénylés (ha ez nem működik, akkor segítenek is ebben) adózott támogatásból nem lehet kétszer adózni, erről szerezni kell egy igazolást, ha ez megvan, akkor visszaigényelhető ez az áfa (egy évbe került míg visszaigényelték, de megérkezett)
A három prioritást össze lehet-e vonni? (pl. mobilitást vagy a soft skill fejlesztést)
Válasz: Igen, amennyiben indokolt. Részletes indoklást kell hozzá csatolni.

Csabai Lucia


Pályázatfigyelő - www.pafi.hu