Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Önkormányzati kerékpárút építése / MFP-OKE/2020
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
09/10/2020
Érvényes:
09/10/2020
Tárgymutató:
önkormányzati kerékpárút építése / MFP-OKE/2020
Pályázhat:
Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Önkormányzati kerékpárút építése"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-OKE/2020

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai (továbbiakban: önkormányzat) számára, meglévő kerékpárforgalmi létesítmények (továbbiakban: kerékpárút) felújítása vagy újonnan létrehozandó kerékpárforgalmi létesítmények építésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormányzat alapvető célja a Magyar Falu Program megvalósítása kapcsán a hazai kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének fokozása. Jelen alprogram funkciója kettős. Elsősorban az ingázók mindennapjait könnyíti meg a tervezett fejlesztés a más településen lévő munkahelyek, illetve a szolgáltatások igénybevétele tekintetében, melyhez közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő infrastruktúra kerül kialakításra. Másrészt az aktív kikapcsolódást kedvelő turistákat is kiszolgálja a fejlesztés, akik számára kerékpárral könnyebben elérhetővé válnak a kistelepülések.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 4 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére.

2. A pályázat célja
A kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken lévő kerékpárút felújítása, építése, ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség és a közszolgáltatások elérhetőségének javítása, a kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztése.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
Kerékpárforgalmi létesítmények (kerékpárút) felújítása, építése;
- Önkormányzati tulajdonú, belterületi kerékpárút felújítása, építése;
- Önkormányzati tulajdonú, külterületi kerékpárút felújítása, építése;
- Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő, belterületi kerékpárút felújítása, építése.
Jelen Pályázati Kiírás alapvetően a meglévő kerékpárutak felújítását és újonnan létesítendő kerékpárutak szilárd burkolattal (szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfalt burkolattal rendelkezik) történő kiépítését támogatja.
2.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:
E kiírás keretében önállóan nem, csak a 2.1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
- Szakértői vélemény által alátámasztott esetben támogatható keresztező közmű kiváltása, áthelyezése, illetve engedélyezéshez kötötten párhuzamos csapadékvíz-csatorna kiépítése;
- A kerékpárút fejlesztéssel közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült vagy érintett közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület helyreállítása;
- Kerékpárutak megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag a kerékpáros út és egyéb közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése;
- Előkészítési, tervezési tevékenységek (pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyeztetés, hatósági eljárások költsége);
- Közbeszerzési eljárások lefolytatása (közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység, közbeszerzési eljárás költsége);
- A megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (pl. műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment költsége);
- Eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések);
- A kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége.
2.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4. pontja)

2.2. Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1. pontban és alpontjaiban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különösen a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében lévő, külterületi kerékpárút felújítása, építése.

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások
Választható műszaki megoldások:
A választható műszaki megoldásokat az alábbi Műszaki szabályozási dokumentum tartalmazza:
- Kerékpározható közutak tervezése. Útügyi Műszaki Előírás. (e-UT 03.04.13:2019)
A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy a támogatott tevékenységgel létrehozott eredményeknek meg kell felelniük a kiírásban foglalt elvárásoknak.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatott tevékenységek megvalósítása során a hatályos, építésre vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4. A projektvégrehajtás időtartama
2.4.1. A projekt megkezdése
Jelen pontot az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2020. évben meghirdetett kiírásokhoz" c. dokumentum (a továbbiakban Útmutató 2020.) 3.3. pontja tartalmazza.
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre, de legkésőbb 2022. június 30.
További szabályokat az Útmutató 2020. 3.4. pontja tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása
A projekt megvalósulási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

3. A pályázat benyújtásának feltételei

3.1. Pályázók (Jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2019. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1. pontja tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.1.1. pontja tartalmaz.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására 2020. augusztus 11. és 2020. szeptember 10. között van lehetőség.
Ezen időszak alatt a pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik: 2020. szeptember 10.
A pályázat módosítására a benyújtást követően nincs lehetőség.
További szabályokat az Útmutató 2020. 2.2.1. pontja tartalmaz. A határidő elmulasztása jogvesztő.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 50 000 000 forint

4.3. Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a 4.5. pontban leírtak szerint.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum