Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Morgan Stanley Pro Bono Program 2020-21
Kiíró:
Önkéntes Központ Alapítvány
Határidő:
11/30/2020
Érvényes:
11/30/2020
Tárgymutató:
Morgan Stanley Pro Bono Program 2020-21
Pályázhat:
Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek nagyon elkötelezettek a szervezet egy kiemelt programjának vagy működési területének átfogó fejlesztése tekintetében
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Morgan Stanley Pro Bono Program 2020-21

Pályázati felhívás nonprofit szervezetek számára applikáció készítést célzó pro bono támogatás igénybevételére
A Morgan Stanley az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására.
A Morgan Stanley felelősségvállalási rendszere keretében, pro bono projekt keretében, egy kiválasztott nonprofit szervezet IT programját szeretné a szakértelem felajánlással segíteni annak hatékonyságának javítása és társadalmi haszonságának növelése érdekében, az applikáció fejlesztés területén. A több körös kiválasztási folyamat révén várhatóan egy civil szervezet applikáció fejlesztésre vonatkozó elképzelését támogatja a program, külsős és Morgan Stanley fejlesztők illetve programozók bevonása révén, a tervek szerint egy év időkeretben.

Kinek szól?
Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek nagyon elkötelezettek a szervezet egy kiemelt programjának vagy működési területének átfogó fejlesztése tekintetében. Azon szervezetek pályáznak eséllyel, amelyek kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott mobil applikáció fejlesztési ötletet kívánnak benyújtani, és akik kellő kapacitással rendelkeznek a teljes fejlesztési folyamat végig viteléhez. Kiemelt szempont, hogy az adott fejlesztés milyen valós társadalmi igényekre reagál illetve a terv megvalósítása milyen társadalmi hatás tud elérni.

A Pro Bono program fő elemei
1. Tájékoztató esemény, mely keretében az érdeklődő szervezetek a pro bono program részleteiről tájékozódhatnak egy online esemény keretében, melynek időpontja 2020. november 16. 10-11 óra, melyre a https://bit.ly/3ePOOSB címen lehet jelentkezni.

2. Pályázatok benyújtása, az erre kialakított Microsoft Forms jelentkezési felületen 2020. november 30. 18 óráig.

3. A meghirdetett szempontok alapján kiválasztott (várhatóan 3-4) szervezet meghallgatása egy online bemutatkozó - prezentációs esemény keretében (2020. december 10. 14-16 óra között), amely során a pályázó szervezetek maximum 30 percben bemutatkozhatnak, kifejthetik a megoldandó problémát, amelyhez a szakemberek segítségét kérik, illetve felvázolhatják a az eddigi előzményeket illetve a várható hosszú távú hatásokat. A kiválasztott szervezetről a végleges döntés ez után várhatóan 2020. decemer 15-én születik meg.

4. Felkészülés a hackaton versenyre. A kiválasztott szervezet a Morgan Stanley munkatársaival pontosítja a fejlesztésre vonatkozó elképzeléseket 2021. január közepén.

5. Hackathon esemény, melyben az Ecosim Kft. által szervezett IT verseny keretében a különböző IT fejlesztő csapatok megoldásokat készítenek és kínálnak a kiválasztott szervezet által felvázolt kihívásra 3 hét leforgása alatt. A nyertes javaslatai alapján fogja a Morgan Stanley csapata a fejlesztést megvalósítani. A nyertes IT megoldás kiválasztásában, a pro bono támogatást elnyerő szervezet képviselői is részt vesznek. A verseny 2021. márciusában kerül megrendezésre.

6. Diagnózis esemény, a nyertes szervezet a Morgan Stanley szakértői csapatával pontosítja a szervezeti kihívást, a közös munka célját és az elérni tervezett eredményeket. Tervezett időpont 2021. április eleje

7. Fejlesztő folyamat: a Morgan Stanley pro bono csapatának és a hackathon esemény nyertes csapatának együttműködése a szervezettel; a kiválasztott IT megoldás részletes megtervezése és alkalmazásának testre szabása, kialakítása a szervezet igényeinek megfelelően, melyre egy év áll rendelkezésre.

8. Záróprezentáció, a pro bono program keretében létrejött eredmény eredményeinek bemutatása.
A koronavírus járvány miatt a program elemek nagyrészt online konferencia eszközök bevonásával valósulnak meg, melyek lebonyolításához információs és szakmai hátteret biztosítanak a Szervezők.

Mire számíthat a kiválasztott szervezet?
A Pro Bono Program 2020 keretében a vállalatnál meglevő tudások, tapasztalatok és képességek biztosítása révén a vállalat munkatársai komplex fejlesztést biztosítanak a támogatott szervezet számára. Az eredményes munka érdekében, mindez a szervezeti munkatársak, és a Morgan Stanley munkatársainak megfelelő felkészülése és elköteleződése révén valósul meg. A korábbi évek nyertes programjai mind igazolják, hogy a befektetett munka egyenesen aránylik az egyes projektek eredményességével. Fontos, hogy a beterjesztett pályázatok reálisak és a felvázolt pro bono program keretében megvalósíthatónak tűnjön. Fontos a megoldandó probléma megfelelő bemutatása, mert a közös munkának ez képezi az alapját. A megoldására tett javaslat és munkaterv kialakítása elsősorban a vállalati tanácsadók dolga, mely megvalósításában mindkét fél, a tudása legjavát nyújtva közösen vesz részt. Fontos, hogy a beküldött pályázatok és a későbbi projekt munka is maradjon meg az eredetileg kitűzött célok megvalósítása mellett.
Jelen Pro Bono program kifejezetten egy társadalmilag hasznos applikáció megvalósítását célozza, mely feltétételezni, hogy a pályázó szervezet a lehető legteljesebb mértékben tisztában legyen azzal, hogy milyen célból, milyen előfeltételek mellett lehet az elképzelt applikációt megvalósítani és eredményesen hosszú távon fenntartani. Kifejezetten olyan projekteket keresünk, melyek reálisak, fenntarthatóak és a társadalom széles körében hozhatnak kézzelfogható változást. Nem feltétel, hogy a szervezeten belül IT munkatárs rendelkezésre álljon, de az igen, hogy legyen minimum egy olyan munkatárs, aki a teljes fejlesztést végig tudja kísérni és tudja tartani a folyamatos kapcsolatot a fejlesztőkkel.

A Morgan Stanley Pro Bono Program céljai
a. A nyertes szervezet és annak társadalmi környezte számára hasznos és fontos applikáció megszületésének a lehetővé tétele.
b. Megfelelően előkészített, reális, a kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő projekt megvalósításának támogatása.
c. Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezet számára annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat vagy új szolgáltatásokat tudjon megvalósítani.
d. A szervezetek működési hatékonyságának javítása a Morgan Stanley munkatársak tudásának és módszertani ismereteinek biztosítása révén.
e. Olyan projekt támogatása, mely megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.
f. Jelentős társadalmi ügy megoldását felvállaló szervezet támogatása.
g. Közvetlen kapcsolatteremtés, a Morgan Stanley számára is fontos területeken aktív szervezet munkatársaival.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat
A pályázat nyitott minden, Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezet vagy civil alapítású társadalmi vállalkozás számára.
Az online jelentkezési lapot 2020. november 30. hétfő 18.00 óráig lehet beadni a https://bit.ly/3nerYXL felületen.
A jelentkezési lapban kérjük fejtsék ki, hogy milyen szervezeti kihívás/szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakértői támogatási igény. Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, hogy a szervezet mit tett ez idáig a megoldás érdekében, mit szeretne elérni a probléma megvalósításával, milyen célcsoportokra milyen hatással lehet az adott fejlesztés, illetve mit tud a szervezet tenni a létrehozott eredmények fenntartása érdekében.
A pályázatokat a Morgan Stanley és az ÖKA közösen bírálja el az előzetes szűrés után. Az idei programban 1 szervezet kerül kiválasztásra. A kiválasztott szervezet előzetes útmutató anyagot kap, melyben a program eredményes megvalósításához szükséges tudnivalók megtalálhatóak lesznek. A szervezet képviselőinek írásos nyilatkozatban vállalniuk kell az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A kiválasztott szervezet köteles a program eredményes megvalósításához minden programelemen, előre meghatározott létszámban jelen lenni.

Minimum elvárások a nyertes szervezet felé:
- Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
- A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
- A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
- Minimum 2, maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a bemutatkozó, az előkészítő, a hackathon, a diagnózis, és a pro bono fejlesztési folyamat, illetve az utánkövetés során
- Részvétel az előkésztő egyeztetéseken és folyamatos kommunikáció biztosítása a lebonyolításban résztvevők különböző szereplőkkel és a Szervezőkkel.

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:
- A megoldandó feladat/probléma megfogalmazása és annak fókusza
- A projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága
- A létrejövő új program, szolgáltatás vagy projekt várható társadalmi hasznossága
- A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
- A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége
- A szükséges technikai feltételek megléte
A kiválasztás a szempontrendszerek egészének átfogó elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet nagyobb vagy jobban intézményesült, de ideális, ha a szervezet biztosítani tudja a projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek részvételéről a végső döntést a bemutatkozó esemény után hozzák meg a Szervezők.

Nem pályázhat:
- Politikai párt
- Párt által alapított alapítvány/egyesület
- Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

Egyéb szabályok:
- Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
- A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor a Morgan Stanley fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
- A programokon való személyes vagy online részvétel megfelelő biztosítása a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
- A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

Kapcsolat:
Önkéntes Központ Alapítvány
Tarcsai Judit
E-mail: tarcsai.judit@onkentes.hu
http://www.onkentes.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum