Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az Év Tanyája 2019
Kiíró:
Agrárminisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
04/30/2020
Tárgymutató:
díj, Év tanyája
Pályázhat:
külterületen élő tanyai lakosok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Az Év Tanyája 2019

Az Agrárminisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA "Az Év Tanyája 2019" díj elnyerésére

1. A pályázat célja
Magas szintű, minisztériumi elismerés és díjazás azoknak a tanyagazdáknak, akik azáltal, hogy mind a természeti, mind az épített környezettel összhangban, a tájba és az adott térség gazdasági és társadalmi szövetébe megfelelően illeszkedő tanyagazdaságot hoztak létre, jó mintául szolgálhatnak mások számára.
A kezdeményezés célja, hogy egybegyűjtse és bemutassa Magyarország legjobb tanyáit, azok mintaértékű fejlesztéseit, illetve gazdálkodási szemléletét, gyakorlatát. A magyar tanya népszerűsítésének további célja, hogy ezt a sajátos, magyar, ősi, szabad gazdálkodási életformát minél többen megismerjék.

2. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot külterületen élő tanyai lakosok nyújthatnak be.
A pályázati felhívásban figyelembe vett tanya fogalma a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. bekezdésének megfelelően:
Tanya: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

3. A pályázatok elbírálása során figyelembe vett alapvető szempontok
- tanya jelleg megléte: kerítéssel körülvett lakóépület, gazdasági épületek, ehhez közvetlenül csatlakozó kert, esetleg szántó, legelő, erdő, szőlő, gyümölcsös, esetleg gémes kút, tanyató;
- tájjelleg, az adott térségre jellemző népi építészeti jegyek megléte: a tájhoz, a helyi hagyományokhoz és a geográfiai, klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodás megjelenése az épületeken, a tanya egészén és a gazdálkodásban;
- hagyományos, környezetkímélő, nulla hulladék típusú, generációkon keresztül folytatódó tapasztalati tudás átörökítése és megjelenése a gazdálkodásban és az életmódban;
- más tanyákon is alkalmazható fenntarthatóságra törekvő, megújuló energiákat, esővíz-hasznosítást alkalmazó, innovatív, egyedi energia- és vízgazdálkodási megoldások megléte;
- érdeklődőket fogadó nyitott porta, nyitott gazdaság;
- őshonos és tájjellegű állat- és növényfajták jelenléte a gazdaságban, generációkon keresztül őrzött és továbbadott tájfajták;
- a tanyagazdaság komplexitása (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészeti kultúrák, feldolgozás, turizmus és vendéglátás)

4. A pályázaton elnyerhető díjkategóriák
A díjat a legtöbb bírálati szempontnak megfelelő tanya nyeri el.
a) "Az Év Tanyagazdasága 2019" díj
Kiemelt értékelési szempontok:
- generációkon keresztül öröklődő tapasztalati tudás, a természeti körforgást, a körforgásos gazdálkodás szempontjait szem előtt tartó, azt követő gazdálkodási, tanyasi életmódbeli hagyományok megléte;
- termelés és gazdálkodás során a helyi erőforrások és a természetes folyamatok előnyben részesítése (pl. szerves trágyázás, biológiai növényvédelem, vetésforgó, klimatikus tényezőkhöz alkalmazkodó növénytermesztés, állattartás stb.),
- más tanyákon is alkalmazható fenntarthatóságra törekvő, megújuló energiákat, esővíz-hasznosítást alkalmazó, innovatív, egyedi energia- és vízgazdálkodási megoldások megléte,
- érdeklődőket fogadó nyitott porta, nyitott gazdaság;
- a tanyagazdaság komplexitása (állattenyésztés, növénytermesztés, kertészeti kultúrák, feldolgozás, turizmus és vendéglátás),
- az adott térségre jellemző őshonos és tájjellegű állat- és növényfajták tartása vagy tenyésztése, termesztése a gazdaságban.
b) "Az Év Hagyományőrző Tanyája 2019" díj
Kiemelt értékelési szempontok:
- helyi építészeti hagyományokat követő építkezési mód használata a tanyai épületeken (eredeti vagy eredetiben felújított nyílászárók, homlokzat, lábazat, falak, tetőfedés, padlóburkolat),
- tájba, természeti környezetbe illeszkedő tanyaépületek környezetének harmóniája,
- termények és állati eredetű termékek feldolgozása hagyományos módon (pl. lekvár- és szörpkészítés, hagyományos ételek készítése),
- hagyományos háztartási, gazdálkodási eszközök megléte és használata,
- a helyi, néprajzi hagyományokhoz kapcsolódó népviselet megjelenése a mindennapokban,
- az adott térségre jellemző őshonos és tájjellegű állat- és növényfajták tartása vagy tenyésztése, termesztése a gazdaságban,
- hagyományos, környezetkímélő gazdálkodási módszerek használata.
c) "Az Év Tanyája 2019 Közönség"díj
A díjat a beküldött fotók alapján a meghirdetett internetes oldalon a megadott határidőig legtöbb szavazatot kapó tanya, illetve tanyagazda nyeri el.

5. A pályázat benyújtása, befogadása
Pályázat benyújtására a http://www.hoi.hu illetve a http://www.kormany.hu honlapról elérhető pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, valamint a kötelező mellékletek megküldésével van lehetőség 2019. december 2-a 8 óra 00 perctől 2020. április 30-a 23 óra 59 percig.
A pályázati anyagot kizárólag elektronikusan szükséges megküldeni az evtanyajadij@am.gov.hu e-mail címre.
A pályázat formai követelményei:
- a pályázati adatlap hiánytalanul kitöltésre került
- a kötelező mellékletek:
o tulajdoni lap egyszerű másolata vagy nem hiteles elektronikus tulajdoni lap arról a tanyaingatlanról, ahol él;
o ha a tanya nem a pályázó tulajdonában van vagy több tulajdonos birtokában van, akkor a tulajdonostársak nyilatkozata, hogy beleegyeznek a pályázat benyújtásába;
o nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati dokumentáció arra felhasználható részeinek kiadványokban, illetve írott sajtóban történő megjelenítéséhez;
o nyilatkozat arról, hogy a pályázó valamely díj elnyerése esetén részt vesz az Agrárminisztérium tanyasi élet népszerűsítését segítő programjában (pl. interjúk, média megjelenések, szaklapokban, kiadványban történő megjelenés).
o színes, digitális fénykép - a lakóépületről minimum 4, maximum 20 külső, illetve belső kép) megküldésre kerültek
- a pályázat benyújtása a benyújtási határidőben történt

6. A pályázatok értékelése, döntéshozatal, díjak átadása
A díj ("Az Év Tanyagazdasága 2019", "Az Év Hagyományőrző Tanyája 2019", a Közönségdíj" kivételével) nyerteseinek kiválasztása a pályázatban felsorolt szempontok figyelembevételével, a pályázatok értékelésére megbízott Bíráló Bizottság ülése során, illetve (amennyiben szükséges) a legeredményesebb tanyák személyes bejárása keretében történik a pályázatok beérkezése után. A végső döntést a Bíráló Bizottság javaslata alapján az agrárminiszter hozza meg.
A közönségdíj esetében a díj odaítélését a közönség által az adott internetes oldalon leadott szavazatok száma határozza meg.
"Az Év Tanyagazdasága 2019" díj és "Az Év Hagyományőrző Tanyája 2019" díj kategória első három helyezettje az elismerő oklevél mellett pénzjutalomban részesül:
1. a győztes pályázó 1 000 000 forint
2. a második helyezett 500 000 forint
3. a harmadik helyezett 300 000 forint
"Az Év Tanyája 2019 Közönség" díj kategória nyertese az elismerő oklevél mellett 400 000 forint pénzjutalomban részesül.
A pénzjutalom kizárólag a tanyagazdaság további fejlesztésére használhat fel!
A díjak átadására ünnepélyes keretek között kerül sor az Agrárminisztérium dísztermében.

7. Pályázatokkal kapcsolatos további információ
Agrárminisztérium
Nemzeti Vidékfejlesztési Programok Főosztály
evtanyajadij@am.gov.hu
https://www.kormany.hu/hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum