Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Országos Bibliai Témájú Fotó- és Videókészítő verseny
Kiíró:
Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ Alapítvány
Határidő:
08/20/2019
Érvényes:
08/20/2019
Tárgymutató:
fotó- és videókészítő verseny, bibliai témájú
Pályázhat:
14-23 éves személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:

Országos Bibliai Témájú Fotó- és Videókészítő verseny

(Teremtés könyve)

Részvételi feltételek
I. Általános rendelkezések
1. A Nemzeti Keresztény Ifjúsági Kulturális Központ Alapítvány (székhelye: 1033 Budapest, Tanuló utca 3.; továbbiakban: Szervező) 2019. január 1. napjától országos Fotó- és Videókészítő versenyt (továbbiakban: Verseny) hirdet 14-23 éves személyek (továbbiakban: Pályázó) számára. A pályázatnak nem feltétele sem a magyar állampolgárság, sem a magyarországi lakcím. Pályázni minden Pályázónak kategóriánkként csak egy Pályaművel lehet.
2. A Versenyen indulni bármilyen technikával készített Fotó- és/vagy Videóművészeti alkotással (továbbiakban: Pályamű) lehet. A feltételek között szerepel, hogy 16 éves korig az adatkezeléshez a szülő (törvényes képviselő) előzetes hozzájárulása szükséges, melyről szóló nyilatkozat mintát INNEN lehet letölteni.
3. Az adatkezelési hozzájárulás hiánya (amennyiben ezt később a Pályázó nem pótolja) a pályázat érvénytelenségét és az adatok azonnali megsemmisítését, a pályamű visszaküldését (rendszerünkből történő törlését) vonja maga után! A Versenyen történő részvétel előtt, a részvétel érdekében a Pályázó, illetve 16 éves korig a Pályázó szülője (vagy törvényes képviselője) az Adatkezelő által összeállított Adatkezelési tájékoztatót köteles elolvasni és az abban rögzített adatkezeléshez hozzájárulást adni.

II. A Verseny szervezése, a Pályaművek beküldése
4. A Szervező az országos versenyt az ország összes középiskolájában és egyetemén, illetve az Interneten meghirdeti. A Pályaműveknek (részben vagy egészében) a Pályázó által kitaláltnak és teljes egészében a Pályázó által elkészítettnek kell lenniük, és valamilyen logikai kapcsolatban kell lenniük a Bibliában, konkrétan a Teremtés könyvében leírtakkal. A zsűrinek jogában áll a logikai kapcsolatot vizsgálni és amennyiben a kapcsolat közvetetten sem állapítható meg a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani.
5. A Verseny 2019. január 01-én 00 óra 00 perckor indul, a Pályaművek beküldési határideje 2019. augusztus 20-án 23 óra 59 perc. A beadási határidő megtartottnak, a pályázat érvényesek számít, amennyiben a postai bizonylattal igazolt postára adás időpontja vagy az e-mail elektronikusan igazolható elküldése 2019. augusztus 20-án 23 óra 59 perce előtt megtörténik.
6. A Pályázat akkor érvényes amennyiben a Pályaművel együtt a Pályázó az alábbi adatokat is elküldi: Pályázó neve, születési ideje, anyja neve, lakcíme vagy értesítési címe és / vagy email címe és / vagy telefonszáma, 16 éves korig a szülő (törvényes képviselő) neve és elérhetősége (értesítési cím, email cím, telefonszám). A hibás vagy valótlan címekből, illetve elérhetőségekből eredő eredménytelen értesítésért a Szervező nem vállal felelősséget.
7. A Pályázat érvényességét nem befolyásolja, de a Szervező kéri, hogy lehetőség szerint a Pályamű címet és a Pályázó oktatási intézményének nevét is tüntessék fel.
8. Szervező a Rajzverseny során korosztályokat nem különít el, minden korosztály együttesen, egyszerre vesz részt. Az érvényes Pályaműveket a Szervező által felkért zsűri minden tagja értékeli, egyenként pontszámmal látja el, és a közös értékelés után a legtöbb pontszámot kapott 5 Pályázó nyer. Pontszám egyenlőség esetén a zsűri minden tagja nyilatkozik az adott helyezés nyertese személyéről, további döntetlen esetén a zsűri elnöke dönt. A zsűri tagjai az értékelés során csak anonim módon ismerik meg az alkotásokat.
9. A Szervező kettő különböző kategóriában különdíjat is kioszt, ezek egyrészt a “legkülönlegesebb művészi megoldás”, másrészt a “legmarkánsabb vallási tartalom” jellemzők alapján minősülnek.

III. Az Eredményhirdetés és az azt követő internetes megjelenés
10. Az ünnepélyes eredményhirdetésre konkrét időpontjáról és helyszínéről a Szervező minden nyertes és különdíjban részesülő Pályázót közvetlenül / Pályázó szülője (törvényes képviselője) útján előzetesen értesíteni fog. Amennyiben egy adott nyertes Pályázóval semmilyen általa megadott elérhetőségen nem a Szervező kapcsolatba lépni, tartalék nyertes kiválasztására kerül sor. Ezt követően a későbbiekben jelentkező eredetileg nyertesnek minősített Pályázó semmilyen igénnyel nem léphet fel.
11. A Versenyen résztvevők (Pályázók, szülők és törvényes képviselők) tudomásul veszik, hogy a Szervező jogosult a Pályaműveket internetes oldalára feltölteni, azokat nyilvánosságra hozni, a Pályaművekből kiállítást rendezni, azokat médiában, internetes oldalain megjeleníteni. A Pályázók, szülők és törvényes képviselők bármikor jogosultak a Pályaművek jelen pont szerinti felhasználását korlátozni vagy teljesen kizárni, mely szándékukat írásban kell jelezniük a Szervező felé.
12. A Szervező jogosult a Verseny befejezése után, az Eredményhirdetést követően az első 5 helyezett és a 2 különdíjas Pályázó és oktatási intézményének nevét a Szervező internetes oldalán feltüntetni.

IV. Záró rendelkezések
13. A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Rajzverseny során vagy azzal összefüggésben felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Verseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz, illetve a Versenyhez, a Pályázók általi részvételhez kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
14. A Pályázó azáltal, hogy részt vesz a Rajzversenyen, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy e feltételeket vagy magát a Rajzversenyt kiegészítse, vagy módosítsa, vagy indokolt esetben visszavonja.
15. A Részvételi feltételekben a változtatás jogát a Szervező fenntartja.
16. A Rajzverseny során felmerülő, jelen Részvételi feltételek által nem szabályozott helyzetek kezelési és megoldási módjáról a Szervező egyedileg hoz végleges döntést, amely ellen fellebbezésnek nincs helye.
17. A Szervező az érvénytelen Pályaműveket visszaküldi, amennyiben ez lehetetlen megsemmisíti, az érvényes Pályaműveket pedig megőrzi, ameddig a Pályázó azokat előzetes egyeztetés után személyesen át nem veszi, vagy megfelelő értékű bélyeggel ellátott borítékot nem küld a visszaküldés érdekében.

Amennyiben a Versennyel kapcsolatban további kérdés vagy probléma merül fel, az nekikk.alapitvany@gmail.com email címen kérhető tájékoztatás.
http://www.nekikk.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum