Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szállodafejlesztés - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben / TFC-1.1.2-2017
Kiíró:
Magyar Turisztikai Ügynökség
Határidő:
01/15/2018
Érvényes:
01/15/2018
Tárgymutató:
szállodafejlesztés - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben / TFC-1.1.2-2017
Pályázhat:
- Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
- egyéni vállalkozások
- költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
- önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
- Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
- szövetkezetek
- egyházi jogi személyek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ
a
Magyar Turisztikai Ügynökség
mint az NFM Kezelő szerve által meghirdetett
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szállodafejlesztés - Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben

Kódszám: TFC-1.1.2-2017
KONSTRUKCIÓ NEVE
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció

A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE
A.1. Alapvető cél
A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.
Annak érdekében, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek, elengedhetetlen a szükséges, fenntartható és minőségi szállodai kínálat biztosítása.
A szolgáltatás minősége és kínálataszálláshely kategóriánként változhat és eltérő lehet, ugyanakkor tekintettel arra, hogy sok esetben ezek a változtatások kizárólag önerőből nem teljesülhetnek, jelen kiírás célja olyan támogatási konstrukció rendelkezésre bocsátása, amely lehetővé teszi a kereskedelmi szálláshelyeken belül a szállodák részére a kitűzött minőségi szolgáltatási szint emelését és elérését.
A kereskedelmi szálláshely támogatási konstrukció további célja az adófizetési morál javítása, a szektorban dolgozó munkavállalók számának és a bérszínvonalának növelése.
Részletes célok:
- szolgáltatási színvonal emelése (szálláshelyek színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása);
- tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások (pl. családbarát, egészségturisztikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kialakítása);
- kapacitásbővítés (férőhelyszám, kiszolgáló területek, vendéglátó egységek kapacitásának bővítése);
- kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának, kapacitáskihasználtságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (pl. informatikai, energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása);
- az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének a kezelése;
- szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
- a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.
A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a szolgáltatásfejlesztés, modernizáció és bővítés révén létrejövő, megújuló és kibővülő szálláshelyek képesek legyenek:
- oldani a szezonalitásból fakadó egyenetlenségeket,
- képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására, ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére,
- illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz az alábbiak szerint.
o Az aktív- és ökoturisztikai kínálatot fókuszba állító szolgáltatásokhoz illeszkedő fejlesztés (természetjárás, kerékpározás, vízi túrázás, horgászat)
o A térség vallási (zarándok) tematikus vonzerőihez illeszkedő fejlesztés (zarándokutak és helyszínek)
o Az egyéb kulturális, tematikus attrakciókhoz (várak, kastélyok, múzeumok) illeszkedő minőségi fejlesztés
o Az egészségturisztikai szolgáltatások által markánsan érintett, fejlesztési térséghez tartozó településeken az ilyen jellegű kereslet erősítését célzó fejlesztések
o A családi vendégkör kiszolgálására létrejövő fejlesztések
A Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség elsődleges élményígéretei a bor és gasztronómia, a kultúra, valamint az aktív- és ökoturisztikai termékek köré csoportosulnak.
Az UNESCO világörökségi címmel rendelkező Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék kultúrtáj belföldön és a nemzetközi piacon egyaránt ismert, népszerűsége és elismertsége megfelelő kiindulási alap az élménycentrikus, elsősorban bor és gasztronómiához kapcsolódó turisztikai termékcsomagok létrehozásához.
A Zemplén természeti adottságai kedvező feltételeket biztosítanak a természetjáráshoz, a Felső-Tisza kerékpáros- és vízi (evezős) lehetőségei vonzó úticélt jelentenek a térségbe látogatók számára. A térség egyedi aktív- és ökoturisztikai attrakciói közé tartozik a Zemplén Kalandpark és a Nyíregyházi Állatpark is.
A desztináció kulturális vonzerejét a vallási emlékek (a Felső-Tisza műemléki védelem alatt álló templomai, a nyírbátori református templom, a vizsolyi biblia, Sárospatak), a zarándok útvonalak és helyszínek (Mária Út, Szent Erzsébet Út, Máriapócs), valamint kastélyai és várromjai (Füzér, Regéc, Boldogkő vára, a sárospataki Rákóczi vár, a nyírbátori Báthori várkastély stb.) jelentik.
A nyíregyházi vizes létesítmények, a nyírbátori fürdő, Vásárosnamény és Gergelyiugornya fürdői és vízi élményparkjai, a leveleki vízisport- és szabadidőcentrum, valamint a homokfövenyű tiszai szabadstrandok üdítő színfoltjai a fejlesztési térség egészségturisztikai kínálatának.
Az 1092/2017 (II. 21.) Kormányhatározatban nevesített kiemelt fejlesztési térség beavatkozási programja a kulturális turizmus, az aktív- és ökoturizmus, az egészségturizmus és a bor és gasztronómia területére vonatkozó komplex fejlesztési javaslatai magukban foglalják többek között a világörökségi helyszínek fejlesztését (Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék települései), a térségben található várak, kastélyok és múzeumok megújítását, új élményközpontok és témaparkok kialakítását, gyógyhely fejlesztését (Nyíregyháza), valamint további tematikus vonzerőfejlesztéseket (pl. Mária Út, Máriapócs).
A tervezett fejlesztések megvalósulása révén kialakul a térség egyedi, emberi léptékű, barátságos és vonzó turisztikai arculata, márkapozíciója határozottan erősödik, a belföldi mellett egyre nagyobb arányú nemzetközi vendégforgalmat indukálva. A fejlesztési irányok összehangolása hozzájárul a térség még vonzóbb utazási célponttá válásához, és megsokszorozza turisztikai teljesítőképességét.
Ezért a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben a szálláshely fejlesztéseknél fontos azon illeszkedési pontok lehatárolása és bemutatása a szálláshelyek részéről, amelyek a kereskedelmi szálláshely támogatási konstrukció részletes céljain felül a térség turisztikai fejlesztési irányvonalaihoz szervesen illeszkednek:
Így külön be kell mutatni és indokolni a világörökségi turizmus, valamint a prémium minőségű borfogyasztásra, kóstolásra épülő programkínálat fogyasztóinak megszólítását és erősítését célzó fejlesztéseket azokban az esetekben, ahol megjelenik ilyen irányú kereslet, különös tekintettel a fejlesztés kapcsolódását a Tokaji történelmi borvidék kínálatába.
Külön kiemelendő, amennyiben a fejlesztésnél releváns, a speciális, vagy rétegszegmenseket is fogadni képes szálláshelyek esetében az illeszkedés:
- Szenior turisták kiszolgálására alkalmas, kiemelten az egész évben is működő szálláshelyek termék- és szolgáltatás ajánlatai
- Üzleti és hivatásturizmus keresletelemzése a hétköznapi, szezonon kívüli időszakokban. A konferenciaszállodák mellett érdemes figyelembe venni a kisebb csoportok elhelyezési lehetőségeit - bor és gasztro szállodák, illetve a csapatépítésre is alkalmas területekhez közeli szálláshelyek megjelenési lehetősége.
- Szabadidős turizmuson belüli kereslet elemzés
- Családi turizmus: a hétvégék, hosszú hétvégék, tanítási szünetek, főszezon időszaka alatti kereslet, elsősorban a partközeli és a családok kiszolgálására alkalmas, komplex szálláshelyeken (pl. wellness, játszóház, további élményelemek, turisztikai attrakciók a térségben).
- Szenior turizmus: elő- és utószezonban, hétközben megjelenő kereslet - előtérben a bor, gasztronómia, egészségturizmus. Fontos szempont a könnyű megközelíthetőség és csoportos elhelyezési lehetőség.
- Speciális szegmensek - sport, vadász, horgász turizmus- a speciális igény kielégítésére alkalmas időszakok és területek keresleteinek elemzése, melyeknél megjelenhet a családi célcsoport is pl. kerékpáros és kiránduló turizmus esetében.
A tervezett fejlesztések esetében fontos az illeszkedés térbeli és időbeli lehatárolása és vizsgálata szezonalitásból fakadó kereslet alapján:
A.2. Támogatás maximális mértéke, összege, jogcíme
A benyújtott támogatási igények esetében az alábbi maximális támogatási mértéket alkalmazzuk:
Maximális támogatás 70%

B. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
- Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
- egyéni vállalkozások
- költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
- önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
- Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
- szövetkezetek
- egyházi jogi személyek
Szálláshely fejlesztésére pályázhat:
- Az ingatlan tulajdonosa
- Szálláshely üzemeltetője
Amennyiben a pályázatokat a tulajdonosok nyújtják be, és a szálláshely üzemeltetését bérlő vagy más konstrukcióban (koncesszió, üzemeltetési szerződés) harmadik fél végzi, a támogatási igény az üzemeltető/bérlő és a tulajdonos közös beleegyező nyilatkozata alapján kerülhet benyújtásra. Amennyiben fentiekre a támogatási szerződés megkötését követően kerül sor, úgy az átadást nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell végezni, a vonatkozó közbeszerzési szabályok figyelembevételével.
Amennyiben a szálláshely jelenlegi üzemeltetője nyújt be támogatási igényt, úgy a támogatási igényhez tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy az hozzájárul a támogatási igény benyújtásához, annak végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatást igénylő általi aktiválásához, továbbá az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.
A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség a támogatási igényt benyújtót terheli, amennyiben ez a tulajdonos a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja. Ebben az esetben szükséges a bérleti, illetve üzemeltetési szerződés csatolása a támogatási igény benyújtásához, változás esetén a módosított szerződés benyújtása a Magyar Turisztikai Ügynökségnek (a továbbiakban: Kezelő szerv) a fenntartási időszak végéig.
Kezelő szerv kiköti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a fejlesztés eredményeképpen újonnan létrejött szálláshely elidegenítése, illetve harmadik félnek üzemeltetésbe adása esetén az új tulajdonos, illetve üzemeltető a támogatást igénylő helyébe - a támogatási jogviszony fennállásának idejére - a támogatási szerződésbe szerződésmódosítással lépjen be.
A támogatási igény benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség!

C. TÁMOGATHATÓ KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELY KATEGÓRIÁK
A támogatási konstrukció keretében a "szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletben” szereplő kereskedelmi szálláshely típusok közül az alábbi kategóriákhoz kapcsolódóan nyújtható be támogatási igény és ítélhető meg támogatás:
szállodák 200 szoba kapacitásig ("szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább huszonegy.”)
Támogatási igényt olyan meglévő (üzemelő) szálloda fejlesztésére lehet benyújtani, amelyre vonatkozóan a támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor működési engedéllyel rendelkezik. A Kezelő szerv fenntartja magának a jogot, hogy a szálláshely tényleges üzemelését más módon, akár a támogatói döntést megelőzően is ellenőrizze, és a támogathatósági feltételnek való megfelelést ez alapján is meghatározhatja.
Továbbá a pályázónak (üzemeltetőnek, tulajdonosnak) vállalnia kell, hogy
- rendelkezik a támogatási igény benyújtását megelőzően legalább egy lezárt üzleti évvel
- a HOTELSTARS UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben minősítteti szálláshelyét a pályázat benyújtásáig,
- a projekt zárásáig a HOTELSTART UNION egységes HOTELSTARS szállodai minősítési rendszerben legalább 3*-os minősítést szerez,
- évi 360 napig napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja,
- a vállalt nyitvatartott napokra a minimum 50 %-os kihasználtságot vállalja.
A benyújtást megelőző üzemeltetés időszakára vonatkozóan egyéb feltételt a pályázati felhívás nem határoz meg.

D. A TÁMOGATÁSI IGÉNY TARTALMA
D.1. Támogatható tevékenységek köre
Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt és kereskedelmi szálláshely fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be.
Önállóan támogatható tevékenységek:
1. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások;
2. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig. A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra;
3. meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
4. a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

E. PÉNZÜGYI, SZAKMAI FELTÉTELEK
E.1. Támogatás formája
A támogatást igénylő működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
E.2. Az önerő mértéke
A támogatást igénylőnek legalább a beruházás összes elszámolható költségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.
Regionális beruházási támogatási jogcím igénybevétele esetében 25% saját forrást minden állami támogatástól mentes formában szükséges biztosítani.
Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal - helyi önkormányzatok esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-testületi határozattal, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe foglalt, a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, költségvetési szervek esetén pedig a támogatást igénylői nyilatkozaton felül az irányító szerv vezetőjének nyilatkozatával - kell igazolnia.
A Kezelő Szerv az önerő rendelkezésre állását a megítélt előleg kiutalása előtt banki igazolás bekérésével ellenőrizheti.
E.3. Előleg mértéke
Jelen támogatási igényi kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.
Az előleg igényléshez a támogatást igénylőnek a projektre elkülönített bankszámlával kell rendelkeznie.

F. SZAKMAI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
F. 1. Jogosultsági értékelés
A befogadási alapkritériumok ellenőrzése a jogosultsági ellenőrzés keretében történik.
A benyújtott támogatási igények jogosultsági ellenőrzése és befogadása nem jelenti a projektek részletes elemzésére vonatkozó szakmai értékelési szakasz automatikus elfogadását.
F.3.2. Postai úton benyújtandó melléklet
Aláírt általános nyilatkozat egy eredeti példányát kérjük postai úton is továbbítsa a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. postacímére:
Magyar Turisztikai Ügynökség
1525 Budapest Pf. 97.
Támogatáskezelésért és Projektfinanszírozásért Felelős Igazgatóság

G. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
G.1. A támogatási igények benyújtásának helye és határideje
A támogatási igény magyar nyelven, kizárólag a https://eptk.fair.gov.hu felületen keresztül nyújtható be elektronikus formában, a megjelenést követő 14. naptól.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási igények személyes benyújtására nincs lehetőség!
Támogatási igények benyújtására 2017. 10. 19. és 2018. 01. 15. közötti időszakban van lehetőség.
A támogatási igények befogadása és értékelése folyamatos.
A Kezelő szerv a beérkezett támogatási igények számától és összetételétől függően módosíthatja a benyújtásra rendelkezésre álló időszakot, amelyről közleményben tájékoztatja a támogatást igénylőket.
Kezelő szerv fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívásra való támogatási igénylés benyújtás lehetőségét a rendelkezésre álló keret, illetve a beérkezett támogatási igények alapján felfüggessze.
http://kisfaludyprogram.hu/news-small-6.html
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum