Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
II. Mediamarkt fotópályázat
Kiíró:
Media Markt Buda Kft.
Határidő:
07/31/2017
Érvényes:
07/31/2017
Tárgymutató:
fotópályázat, II. Mediamarkt
Pályázhat:
a.) a pályázat benyújtásának időpontjában 18. életévét betöltötte, magyarországi lakcímmel rendelkezik, cselekvőképes természetes személy és
b.) a fotópályázat ideje alatt érvényesen regisztrál és pályázatot nyújt be a: https://mmapp.hu/fotopalyazat oldalon és
c.) maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot A Pályázó köteles életkorát a Szervező munkatársai, a Szervező által megbízott személy erre irányuló felhívására hitelt érdemlően (személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes és fényképes igazolvánnyal) igazolni
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

II. MEDIAMARKT FOTÓPÁLYÁZAT
RÉSZVÉTELI SZABÁLYZATA

("Szabályzat")
1./ Szervező
A Media Markt Buda Kft. (székhely 1024 Budapest, Lövőház utca 2-4 továbbiakban: "Szervező") a Magyar Fotógráfia Napja alkalmából meghirdeti a II. Media Markt Fotópályázatot (továbbiakban: "Fotópályázat").
A jelen Szabályzat elérhetősége: a https://mmapp.hu/fotopalyazat aloldalon.
A Fotópályázatot a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége szakmailag támogatja.
A Fotópályázat lebonyolításában közreműködő (továbbiakban: "Közreműködő"):
- Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. (székhely: 11038 Budapest, Váci út 140.)
- Intermedius Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Hollós utca 10. I/3. Cg. szám: 09-09-015719, adószáma: 14488458-2-09, képviselője: Bernáth József)

2./ Pályázó:
A Fotópályázaton kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: "Pályázó"):
a.) a pályázat benyújtásának időpontjában 18. életévét betöltötte, magyarországi lakcímmel rendelkezik, cselekvőképes természetes személy és
b.) a fotópályázat ideje alatt érvényesen regisztrál és pályázatot nyújt be a: https://mmapp.hu/fotopalyazat oldalon és
c.) maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot A Pályázó köteles életkorát a Szervező munkatársai, a Szervező által megbízott személy erre irányuló felhívására hitelt érdemlően (személyazonosításra alkalmas eredeti, érvényes és fényképes igazolvánnyal) igazolni.
A Szervező kizárja a Fotópályázatból azt a Pályázót, aki nem felel meg a Szabályzatban írt feltételeknek.

3./ A Fotópályázat időtartama:
A Fotópályázat 2017. 07. 01-én 08:00 órától 2017. 07. 31. napjának 24:00 órájáig tart. Ezen időszak alatt lehet érvényesen Pályázatot benyújtani.
A beküldött Pályázatokat szakmai zsűri értékeli és bírálja el 2017. augusztus 1. és 20. között. A nyertes Pályázatok és a zsűri által kiválasztott további fotók a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. központi székhelyén található rendezvényteremben (cím: 1138 Budapest, Váci út 140., III. emelet) kerülnek bemutatásra 2017. szeptember közepén megrendezésre kerülő díjkiosztóval egyidejűleg. A díjkiosztó konkrét időpontjáról és az azzal kapcsolatos további részletekről a Szervező külön tájékoztatja a kiállításra kerülő pályaművek szerzőit.

4./ A Fotópályázatra várt fotóművészeti alkotások témái:
4.1. Természet
4.2. Városi életkép
4.3. Portré
A Szervező kizárja a Fotópályázatból azokat a Pályázatokat, amelyek nem a Pályázó által megjelölt témát ábrázolják.

5./ A Fotópályázat szabályai
5.1. A pályázat nyitott minden a 2./ pontban írt feltételeknek megfelelő Pályázó részére. Nevezési, regisztrációs stb. díj nincs.
5.2. Pályázati témánként egy Pályázó kizárólag kettő (2) fotót küldhet be pályaműként.
5.3. A Pályázó a pályázatot kizárólag saját nevében küldhet be, más nevében pályázatot benyújtani nem lehet.
5.4.
5.4.1. Pályázó kizárólag a https://mmapp.hu/fotopalyazat weboldalon történő regisztráció után és az ekkor létrehozott felhasználói fiókon keresztül nyújthatja be Pályázatát.
5.4.2. A Pályázat benyújtása során a Pályázónak felhasználói fiókot kell létrehoznia és a pályázati űrlapon meg kell adnia az alábbi adatokat (továbbiakban: Pályázat):
- A Pályázónak nyilatkoznia kell, hogy elmúlt-e 18 éves.
- Teljes név megadása: a Pályázó személyi igazolványba jegyzett vezeték- és utóneve.
- E-mail cím megadása: a Pályázó által megadott, létező e-mail cím. Egy e-mail címhez, csak egy regisztráció kapcsolódhat.
- Lakcím megadása: a Pályázó értesítési címe (irányítószám, város, utca, házszám, emelet, ajtó).
- A Pályázó létező telefonszáma
- A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotás címét.
- A 4./ pontban résztelezett témák közül a Pályázó által kiválasztott és a Pályázatához rendelt témát.
Értelemszerűen a pályázatként benyújtani kívánt fotóművészeti alkotást a fenti adatok megadásával egyidejűleg köteles a Pályázó az online felületre a jelen szabályzatban meghatározott formában feltölteni.
A Pályázó a felhasználói fiókjába belépve a fotópályázat időtartama alatt szabadon módosíthatja az általa megadott adatokat és a feltöltött, Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotásokat.
5.5. A beérkezett és jelen részvételi szabályzatnak megfelelő, díjazott fotóművészeti alkotások szerzőinek névsorát a Szervező közzéteszi a https://mmapp.hu/fotopalyazat aloldalon. Pályázók tudomásul veszik, hogy a szervező nem köteles a zsűri által adott pontszámokról tájékoztatást adni.
5.6. A Pályázatként benyújtani kívánt fotóművészeti alkotásokkal szemben támasztott formai/technikai követelmények
- A fotót JPG kiterjesztésű file formátumban kell feltölteni a https://mmapp.hu/fotopalyazat aloldalon elérhető pályázati űrlap segítségével sRGB színmódban.
- A Fotópályázatra beküldhető fotó hosszabbik oldala minimum 2500 pixel, maximum pedig 5000 pixel lehet.
- A fotó fájlnevét ékezet nélkül kell megadni az alábbi minta alapján:
Vezetéknév_Keresztnév_Kép_címe.jpg (pl. Toth_Peter_Darvak_a_vetesen.jpg).
A Fotópályázaton csak olyan fotókkal lehet részt venni, amelyek más pályázatokon és/vagy kiállításon, illetve nyomtatásban még nem jelentek meg nyilvánosan. A Pályázó saját, személyes honlapjára feltett fotó és a Pályázó közösségi oldalaira, blogokra feltöltött fotója nem számít nyilvános megjelenésnek. Kivételt képeznek ez alól a Pályázónak honoráriumot fizető, úgynevezett stockfotó oldalak, blogok. A kép ilyenen való megjelentetése kizáró körülmény.
5.7. A Pályázatként benyújtott fotók tartalmáért teljes jogi felelősség a Pályázót terheli. A Szervező felelősségét kifejezetten kizárja. A Pályázók fotóművészeti alkotásaik beküldésével kijelentik és szavatolják, hogy szerzőként rendelkeznek valamennyi ahhoz kapcsolódó személyhely fűződő és vagyoni joggal.
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait.
A Pályázatként benyújtott fotók nem tartalmazhatnak többek között
(a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Szerzői jogi törvény szerinti szabad felhasználás eseteit, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek;
(b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy
mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a
Szervező jogait potenciálisan sértő tartalmakat,
(c) reklámot,
(d) szeméremsértő, szexuális tartalmú, pornográf, durva, erőszakos vagy bármilyen jogellenes tartalmat.
Amennyiben a fotón más, vagy a Pályázón kívül más is szerepel, a Pályázó szavatol azért, hogy rendelkezik ezen személy(ek)nek a fotó közzétételéhez való hozzájárulásával. Amennyiben a benyújtott fotók mégis megsértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból eredő mindennemű igény tekintetében a Pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. A Szervező felelősségét valamennyi jogsértésért a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.
Amennyiben a Pályázó fotói nem felelnek meg a jelen Szabályzatnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre.
5.8. A Pályázók a Pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a Részvételi szabályzatnak megfelelő és a zsűri által kiállításra ítélt fotókat a pályázat népszerűsítése céljából térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével a http://www.mediamarkt.hu oldalon, a Media Markt social media felületein és a Fotópályázatról készülő katalógusban, naptárban, ajándékkártyán, kiállításon.
A Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általa kiválasztott fotóművészeti alkotásokat korlátlanul, a szerzői jogok tiszteletben tartásával, de szerzői, felhasználói jogdíj megfizetése nélkül, területi korlátozás nélkül (földrajzilag), a Fotópályázat népszerűsítésének céljára felhasználhassa. Egyéb módon való képfelhasználás, a felhasználási jogok harmadik személynek (ügynökségeinek) átadása a szerzővel való előzetes egyeztetés után jogosult.
A Pályázók tudomásul veszik és díjkövetelés nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy benyújtott fotóikból nagyítások készülnek a Fotópályázat és a Pályázó nevének feltüntetésével és azok a Szervező székhelyén és a leányvállalatai által üzemeltetett áruházakban a Fotópályázat népszerűsítése érdekében bármikor kiállításra kerül(het)nek.
A Pályázat benyújtásával a Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben Pályázata nyer - részére juttatandó külön ellenszolgáltatás nélkül - úgy fotókat és szöveget tartalmazó, ill. mozgóképi anyag készülhet róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteiben megjelenhet a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. nyomtatott és online kiadványaiban, és ezen anyag elkészítése érdekében a Pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban a rendelkezésére áll. A Pályázó vállalja továbbá, hogy a Media Markt promótálása céljából a pályázaton való részvétel nyilvános szerepléssel járhat

6./ Adatkezelés, adatvédelem
A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Pályázók tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését, illetve a nyeremény felajánlóknak való átadását.
A Pályázók a Pályázat benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (név, email cím, stb.) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a fotók felhasználása, valamint a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös jogosulatlan regisztrációk kiszűrése céljából, a nyertes Pályázók nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje.
Adatkezelés nyilvántartási száma:
A Pályázó a fotópályázaton történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve, lakcíméből a település (kerület) nyilvánosságra kerüljön.
A Fotópályázattal összefüggésben a Szervező az adatkezelő, adatfeldolgozóként pedig a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft és az Intermedius Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Hollós utca 10. I/3. Cg.szám: 09-09-015719, adószáma: 14488458-2-09, képviselője: Bernáth József) jár el.
Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig, illetve visszavonásig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a nyerteseket a nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is.
A Szervező, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el. A Szervező által használt adatok vonatkozásában az adattulajdonost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az adatok feldolgozását az Intermedius Kft. szigorúan bizalmasan, a törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi.
Az a Pályázó, aki mégsem kíván a Fotópályázaton részt venni, az az alábbi módokon törölheti, illetve kérheti pályázata törlését:
1. Nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti pályázata törlését a nyilvántartásból a Szervezőtől a Pályázati határidő lejárta előtt 5 munkanappal a következő e-mail címen: fotopalyazat@mediamarkt.hu. A nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Pályázó adatai a játék adatbázisából törlésre kerülnek.
2. A Pályázó a saját maga által a https://mmapp.hu/fotopalyazat aloldalon létrehozott felhasználói fiókjába belépve a Pályázati határidő alatt (lásd 3. pont) bármikor törölheti azt.

7./ A Pályázatként benyújtott fotóművészeti alkotások zsűrizése
7.1. Csak az érvényes Pályázatok kerülnek értékelésre a zsűri elé. Érvényes Pályázatnak az minősül, amelyet a Pályázó a jelen szabályzat előírásainak megfelelően nyújtott be.
7.2. A Pályázatokat a Szervező által felkért, a fotózás gyakorlatában jártas hazai és/vagy külföldi neves szakemberek bírálják el. Szervező fenntartja a jogot, hogy a zsűri személyi összetételét módosítsa. A Szervező a zsűritagok nevét a https://mmapp.hu/fotopalyazat weboldalon teszi közzé.
7.3. A zsűri tagjai külön-külön értékelik és pontozzák a beérkezett Pályázatokat. A zsűri minden tagja meghatározott számú pontot adhat egy-egy fotóra. A fotók sorrendjét a zsűri tagjai által adott pontszámok összesített eredménye határozza meg.
Amennyiben két vagy több Pályázat is azonos pontszámot kap a zsűritől, úgy ezek közül a zsűri egyszerű szavazattöbbséggel meghozott döntéssel határozza meg a végleges sorrendet. Ilyen esetben minden zsűri tagnak egy (1) szavazata van.
A zsűri döntése végleges, az ellen jogorvoslati lehetőséggel nem lehet élni.
Zsűrizés menete:
- Zsűrizés: 2017. augusztus 1.-20.
- Díjazott Pályázatok szerzőinek értesítése az eredményről: 2017. augusztus 21.-2017. szeptember 10. között e-mail útján. A Szervező ezen túl a díjazott Pályázatok szerzőinek nevét közzéteszi a https://mmapp.hu/fotopalyazat aloldalon. Szervező kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a nem díjazott Pályázatok szerzőit semmilyen formában nem tájékoztatja.
- A nyertes fotók bemutatása és díjátadás: a Media Markt Saturn Holding Magyarország Kft. központi székhelyén található rendezvényteremben (cím: 1138 Budapest, Váci út 140., III. emelet) 2017. szeptember közepén megrendezésre kerülő díjkiosztóval egyidejűleg. A díjkiosztó konkrét időpontjáról és az azzal kapcsolatos további részletekről a Szervező külön tájékoztatja a kiállításra kerülő pályaművek szerzőit.

8./ Díjazás
A zsűri a meghirdetett témánként választja ki az első három helyezettet, akik az alábbi díjazásban részesülnek:
Fődíjak:
1. helyezett díja: 1 db fényképezőgép és/vagy 1 db objektív (választható márkák: NIKON, CANON, SONY, PANASONIC, OLYMPUS) 200 000 Ft összértékben
2. helyezett díja: 1 db fényképezőgép és/vagy 1 db objektív (választható márkák: NIKON, CANON, SONY, PANASONIC, OLYMPUS) 100 000 Ft összértékben
3. helyezett díja: 50 000 Ft értékű, a http://www.fotosuli.hu által felajánlott kupon, amely az iskola által indítandó, bármelyik tanfolyamra beváltható.
Az 1. és 2. helyezett a fődíjat a Media Markt áruházlánc üzleteiben beváltható egyedi MEDIA MARKT KUPON formájában kapják meg.
Kiállításra választott pályaművek: A Szervező 150 000 Ft összértékben a nem díjazott, de a zsűri által bemutatásra alkalmasnak ítélt színvonalú, majd a nagyközönség előtt bemutatásra kerülő fotók szerzői részére - a Szervező által meghatározott mértékű forintösszeggel feltöltött - Media Markt ajándékkártyát kíván adni.
A megnyert díjak készpénzre át nem válthatóak.
Mindennemű díj átvétele kizárólag 2017. október 31. napjáig lehetséges. A határidő elmulasztása jogvesztő.

9./ A díjak átvételével kapcsolatos szabályok
Témánként az első 3 helyezett az emlékplakettet és a helyezése alapján őt megillető kupont a díjátadás helyszínén kapja meg.
A témánkénti első két helyezett a levásárolható kupont az általa kiválasztott Media Markt áruházban válthatja be a kuponon feltüntetett időpontig.
A díjat a nyertes Pályázó kizárólag személyesen jogosult átvenni, személyazonossága egyidejű igazolása mellett. Amennyiben a személyazonosság ellenőrzés során a Pályázó nem működök együtt és ezzel az személyazonosság és az életkor megállapítását meghiúsítja, úgy a Szervező az érintett Pályázót a Fotópályázatból kizárja.
Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy az esetlegesen kizárt Pályázó helyére a Szervező nem hirdet új nyertes Pályázót.
A díjakhoz esetlegesen kapcsolódó valamennyi adózási kötelezettség teljesítése, illetve azok összegének megfizetése a Szervezőt terheli.
A díj átvételének további feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése és aláírása, ahol a következő adatokat kell megadnia a nyertesnek és azok valódiságát fényképes igazolvánnyal kell igazolnia: név, anyja neve, sz. ig. szám, állampolgárság, születési hely és idő, állandó lakcím. A megadott adatok kizárólag a díjjal kapcsolatosan felmerülő adó- és járulékterhek átvállalásához szükségesek, azok semmilyen egyéb módon nem kerülnek felhasználásra.
A nyertes Pályázók kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a díjak átadására az értesítéstől számított 1 hónapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Pályázó nem tesz eleget, és így a díj időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a díj átvételének lehetőségét értesítéstől számított 1 hónapon belül, de legkésőbb 2017. október 31. napjáig tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Pályázóra nézve jogvesztő.

10./ Vegyes rendelkezések
A Fotópályázatból ki vannak zárva:
(a) a Szervező és az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) - (2) bek.);
(b) a Fotópályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) - (2) bek.).
A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen manipulációt, visszaélést, illetve a Fotópályázat szellemével, céljával bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, az érintett Pályázót a Fotópályázatból indoklás nélkül kizárja.
A Szervező fenntartja a jogot jelen Játékszabályzatban foglaltak megváltoztatására annak a weboldalán és az áruházakban történő egyidejű közzétételével!
https://mmapp.hu/fotopalyazat/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum