Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Genius Loci díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért
Kiíró:
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
Határidő:
02/17/2020
Érvényes:
02/17/2020
Tárgymutató:
díj, Genius Loci - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért
Pályázhat:
tehetségpont, tehetségsegítő tanács, valamint a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) tagjai és tagszervezetei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Genius Loci díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért

Jelölések benyújtása: február 17. 12:00
A "Genius Loci díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért" díj célja, hogy értékelje és elismerje a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozásoknak és vállalkozóknak a tehetségek támogatása érdekében tett erőfeszítéseit.
Az elismerést 2015 óta évente adományozza a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz). A díjat az elmúlt öt évben három kategóriában adták át.
A kreatív, tehetséges munkatársak toborzása, magas színvonalú képzése és megtartása fontos része a vállalatok versenyképességének. Az üzleti élet képviselői tisztában vannak azzal, hogy a számukra oly fontos tehetséges pályakezdő sokévnyi képzés, fejlesztés és céltudatos tehetséggondozás után lép színre.
Számos olyan vállalat és kisvállalkozás van, amely elismeri és a magyarországi tehetségsegítő szervezetekkel, oktatási intézményekkel együttműködésben támogatja a tehetséggondozás folyamatát.
Ezért a díj alapítója, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) szükségesnek látja a Genius Loci díj évenkénti odaítélésével fölhívni a figyelmet azokra az innovatív kezdeményezésekre és követendő jó gyakorlatokra, amelyekkel a Magyarországon és a Kárpát-medence magyarlakta területein működő üzleti vállalkozások és vállalkozók hozzájárulnak a környezetükben (pl. székhelyükön, településükön, régiójukban vagy akár nagyobb hatókörben) a tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok és más intézmények, szervezetek munkájához, a fiatalok tehetségének kibontakoztatásához, a tehetségek számára vonzó társadalmi környezet kialakításához.

Honnan ered a Genius Loci elnevezés?
Genius loci, azaz "a hely szelleme" a római mitológiában a település védelmezője volt. A mai nyelvhasználatban "a hely szelleme" kifejezés azt a sajátos légkört, szellemiséget jelenti, amelyet egy-egy nevezetes hely sugároz magából. A névválasztással azt hangsúlyozzuk, hogy a kiemelkedő képességű fiatalokat segítő, fejlesztő intézményekkel, szervezetekkel partneri viszonyt kialakító vállalatok, vállalkozók pozitív hatással vannak annak a településnek (vagy nagyobb térségnek) a szellemiségére, tehetségeket támogató légkörére, ahol a vállalatuk, vállalkozásuk működik.

Hogyan lehet Genius Loci díjra jelölni?
A Genius Loci díjra a vállalattal, vállalkozóval kapcsolatban álló tehetségpont, tehetségsegítő tanács, valamint a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) tagjai és tagszervezetei tehetnek jelölést.
A jelölésre az online jelölőlap kitöltésével van lehetőség az alább részletezett kategóriákban. Azokat a vállalatokat és vállalkozókat, akik 2015-19 között elnyerték a Genius Loci díjat, 2020-ban nem lehet újra jelölni. Nevezési díj nincs.

A pályázat népszerűsítése
A Genius Loci díj felhívását a Matehetsz saját tehetséghálózatán keresztül teszi közzé, illetve megjelenteti a tehetseg.hu honlapon és a Matehetsz egyéb kommunikációs felületein is.

Kik bírálnak?
A beérkezett jelöléseket a Matehetsz által felkért, több szektor képviselőiből álló zsűri bírálja el. A zsűri munkájában való részvételre a Matehetsz elnökségének tagjai, a Magyar Tehetség Nagykövetei, a korábbi Genius Loci díjas vállalatok képviselői, valamint a tehetségek ügye mellett elkötelezett üzletemberek kapnak meghívást.

Mit jelent az elismerés és mennyi a várható díjazottak száma?
A díjat (Czakó Zsolt grafikusművész alkotását) a meghirdetett három kategóriában (ld. alább) összesen legfeljebb 12 tehetségtámogató vállalat, vállalkozó nyerheti el. A díjjal járó védjegyet (Genius Loci díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért 2020.) a díjazottak feltüntethetik kommunikációs célú kiadványaikban és honlapjukon. A díjakat ünnepélyes díjátadó ünnepség keretében vehetik át a díjazottak.

Miért érdemes jelölni?
A "Genius Loci díj - Vállalatok és vállalkozók a tehetségekért" elismerés ráirányítja a közvélemény figyelmét a tehetséges fiatalok kibontakozását szolgáló példaértékű szektorközi együttműködésekre, ezzel hozzájárul a jó példák megismertetéséhez és elterjesztéséhez. A díj elnyerése növeli a vállalat vagy vállalkozó reputációját, hozzájárul a vállalat általános és munkáltatói imázsának pozitív formálásához. A díj nyertesei, a jelölő szervezetek és vendégeik számára a díjátadó ünnepségen való részvétel kapcsolatépítési lehetőséget nyújt, az elismerés pedig témát szolgáltat a vállalati PR-aktivitás számára. A Genius Loci díj emblémája feltüntethető a cég felületein, növelheti vonzerejét a humánerőforrás-utánpótlást célzó rendezvényeken, karrierexpókon. Az elismerés hazai kommunikációjának megszervezéséről a kiíró Matehetsz gondoskodik.

Milyen kategóriákban lehet jelölni?
A Genius Loci díjra három kategóriában jelölhetik partnereiket az ajánlók, a vállalat/ vállalkozás segítő aktivitásának földrajzi hatóköre szerint, a tehetséggondozást támogató tevékenységek bemutatásával.
1. Genius Loci díj - nemzeti kategória:
Ebben a kategóriában azok a vállalati együttműködések, támogatási programok, ösztöndíjak, pro bono szolgáltatások, önkéntes programok, CSR-programok, donációk stb. jelölhetők, amelyek országosan vagy országhatárokon átívelően működnek.
2. Genius Loci díj - regionális kategória:
Ebben a kategóriában azok a vállalati együttműködések, támogatási programok, ösztöndíjak, pro bono szolgáltatások, önkéntes programok, CSR-programok stb. jelölhetők, amelyek legalább egy megyei vagy regionális vonzáskörben fejtik ki tevékenységüket.
3. Genius Loci díj - helyi kategória:
Ebben a kategóriában az egyetlen településen vagy kistérségben működő vállalati tehetségsegítő aktivitások jelölhetők.

Mit tartalmazzon a jelölés? Hogyan érdemes kitölteni az online jelölőlapot?
A Genius Loci díjra 2018-19-ben megvalósult vagy folyamatosan működő vállalati vagy vállalkozói tehetségtámogató kezdeményezések, együttműködések bemutatásával lehet. A pályamű a választott kategória figyelembevételével mutassa be a vállalat, illetve vállalkozó és a tehetségsegítő, fejlesztő intézmény, szervezet partneri együttműködésének példaértékű gyakorlatát, innovatív megoldásait. Ismertesse az együttműködés módját, jellegét, térjen ki az együttműködés eredményeire.
Kérjük, hogy jelölőlap kitöltésekor térjen ki az alábbiakra:
- A jelölt közreműködését úgy mutassa be, hogy az kívülállók (így a zsűritagok) számára is értelmezhető legyen. Ennek érdekében minél pontosabban írja le, milyen időszakban, milyen rendszerességgel, pontosan milyen formában, számszerűsítve milyen értékben vagy munkaórában fejezhető ki a jelölt által nyújtott támogatás. Ezek hiányában a díjra jelöltek tevékenységét nem tudjuk érdemben megítélni.
- Térjen ki arra, hogy a jelölt által nyújtott támogatás pontosan mivel (milyen módon, számszerűsíthetően milyen értékben) egészítette ki a jelölő szervezet alaptevékenységét vagy más pályázati támogatásból megvalósuló projektjét. Mutassa be, hogy a különféle forrásokból finanszírozott tehetségtámogató tevékenységek megvalósulását milyen módon és számszerűen milyen mértékben, arányban segítette a támogató.
- Számszerűsítse, hogy a jelölő látókörében lévő, programjain részt vevő tehetséges diákok közül mennyien és milyen támogatásban részesültek a jelöltnek köszönhetően. Ügyeljen arra, hogy valóban az e támogatásban érintett fiatalok számát adja meg a jelölés során.
- A jelölőlap megfelelő helyén adja meg azoknak a külső forrásoknak a linkjét, ahol az együttműködésről bővebben tudnak tájékozódni a zsűri tagjai. Ez lehet a tehetségpont weboldala vagy a vállalati weboldal megfelelő része, esetleg az együttműködésről készült hír linkje. Amennyiben ilyen oldal korábban nem állt rendelkezésre, ez a jelölés elkészítése során is létrehozható, mintegy ezzel is elismerve a támogató hozzájárulásának fontosságát.
- A jelölés szövege összességében legyen alkalmas arra, hogy átfogó képet adjon a támogató és a jelölő kapcsolatáról, a támogatás jellegéről, nagyságrendjéről és a tehetséges fiatalok támogatásában játszott konkrét szerepéről. Tartalmazzon minél több konkrétumot, legyen alkalmas arra, hogy a díj odaítélése esetén a tehetséghálózat tagjai a díjazott együttműködést mint jó gyakorlatot, követendő példát megismerhessék.
Javasoljuk, hogy a pályamű elkészítése előtt ismerkedjenek meg a 2015-2019-es díjazottakkal a honlapon.

Genius Loci díjátadó ünnepség
A Genius Loci díjat ünnepi rendezvény keretében vehetik át a díjazottak. Az alkalomra a három kategória díjazottjainak és az őket jelölő szervezeteknek két-két képviselője kap meghívást. A rendezvényen röviden bemutatásra, laudálásra kerülnek a díjazottak.

A jelölés módja és határideje
Jelölni a Matehetsz online pályázati rendszerében (OPER) elérhető ŰRLAP kitöltésével lehet:
Jelölést csak az OPER-ben regisztrált felhasználók tudnak tenni.
Jelölési határidő: 2020. február 17. 12.00 óra.

A bírálati folyamat és a díjak átadása:
A zsűri 2020. március 13-ig meghozza döntését.
A díjazott vállalatokat és vállalkozókat, valamint az őket jelölő szervezetek képviselőit a Matehetsz felkéri, hogy vegyenek részt a 2020. április 24-i budapesti díjátadó gálán.
http://tehetseg.hu/felhivas/genius-loci-dij-vallalatok-es-vallalkozok-tehetsegekert

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum