Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Vállalkozói tevékenységet bemutató imázsfilm elkészítése / CM-20-1-KKV
Kiíró:
CSB Media Hungary
Határidő:
05/04/2020
Érvényes:
05/04/2020
Tárgymutató:
vállalkozói tevékenységet bemutató imázsfilm elkészítése / CM-20-1-KKV
Pályázhat:
- (113) Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
- (212) Betéti Társaság (Bt.)
- (231) Egyéni vállalkozó (EV)
- (233) Őstermelő (adószámmal rendelkező magánszemély)
- (529) Egyéb Egyesület
- (572) Nonprofit Kft.
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


CSB MEDIA HUNGARY
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Vállalkozói tevékenységet bemutató imázsfilm elkészítése

Pályázati felhívás kódja: CM-20-1-KKV
Meghirdetés dátuma: 2020. április 2.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 4.

1. A pályázat célja
A mai korban már szinte elengedhetetlen az, hogy egy vállalkozás az online térben is jelen legyen, lehetőség szerint minél több közösségi felületen legyen elérhető. Ennek ellenére a kistelepüléseken működő vállalkozások zöme kevésbé mutat aktív jelenlétet ezeken a közösségi hálózatokon. A CSB Media Hungary ezen vállalkozásoknak kíván segíteni úgy, hogy egy időtálló, vállalkozói tevékenységet bemutató imázsfilmet készít a nyertes pályázó részére. Ezzel az imázsvideóval egy olyan hirdetési tartalom nyerhető, ami nagyban hozzájárul a hatékonyabb értékesítéshez, új befektetők és partnerek szerzéséhez, mely hosszútávon nélkülözhetetlen egy vállalkozás működéséhez.
Kiíró
CSB Media Hungary (Csikós Balázs E.V.)

2. Támogatás tárgya, formája
Jelen felhívás esetén támogatás keretében egy 3-5 perc hosszúságú, 4k felbontású, aláfestő zenével ellátott, összevágott és utómunkával kidolgozott imázsfilm elkészítésére van mód pályázatot benyújtani. A támogatott imázsfilm a pályázatban szereplő vállalkozás részére készül el, a megvágott és utómunkával kidolgozott imázsfilmet a Kiíró feltölti saját közösségi média felületére, valamint mp4 formátumban átadja a Kedvezményezettnek további felhasználás céljából. A rögzített felvételek nyersanyagának átadása is a támogatás részét képezi, az átadott nyersanyagokat a pályázó szabadon felhasználhatja, azonban tovább nem értékesítheti. A nyersanyag tárolásához szükséges eszközt vagy felületet a Kedvezményezettnek szükséges biztosítania.

3. Várható támogatott pályázatok
Összesen 12-15 támogatott pályázat.

4. A pályázat benyújtásának határideje és a tevékenység időtartama
Jelen felhívásra a pályázatok végső benyújtási határideje 2020. május 4. 23:59:59. A határidő lejártát követően az elektronikus pályázati rendszer lezár, ezt követően további pályázatok benyújtására jelen felhívás keretében nincs lehetőség. Az elektronikus felületen megkezdett, de be nem nyújtott pályázatokat a határidő lejártát követően már nem lehetséges véglegesíteni és benyújtani.
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi értékelése 2020. május 7. napján veszi kezdetét. Eredményhirdetésre várhatóan 2020. június 1. kerül sor. Az értékelés és az eredményhirdetés dátuma változhat a beérkezett pályázatok darabszámának függvényében.
Az eredményhirdetést követően a nyertes Kedvezményezetteket a Kiíró az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerében rögzített elérhetőségeken értesíti az elnyert támogatásról, és a további teendőkről.
A támogatói szerződés megkötését követően kezdődik meg az egyeztetés a forgatások időpontjáról és a helyszínekről. A forgatási munkák legkorábban 2020. július 1. napját követően kezdődnek. A felvételek összevágása és az utómunkákat követően az elkészült imázsfilmet a Kiíró legkésőbb 2020. október 31. napjáig elküldi a Kedvezményezett részére.

5. Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre
A pályázati felhívás keretében a 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. számú melléklete (GFO) szerint az alábbi gazdasági szervezetek jogosultak:
- (113) Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
- (212) Betéti Társaság (Bt.)
- (231) Egyéni vállalkozó (EV)
- (233) Őstermelő (adószámmal rendelkező magánszemély)
- (529) Egyéb Egyesület
- (572) Nonprofit Kft.
Jelen pályázat esetén a fenti listában nem szereplő támogatást igénylő pályázat benyújtására nem jogosult.
A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy az ügyfél Magyarország területén lévő székhellyel rendelkezzen, érvényes bejegyzéssel és folyamatosan működő jogviszonnyal rendelkezzen.

6. Pályázatok benyújtása
Jelen felhívásra pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van lehetőség. A benyújtáshoz az ügyfélnek a CSB Media Hungary Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben (https://palyazat.csbmedia.hu) érvényes regisztrációval kell rendelkeznie. Ezt követően bejelentkezés után van lehetősége hozzáférnie a pályázat benyújtására szolgáló pályázati adatlaphoz.
Pályázat benyújtására 2020. április 2. 8:00 órától 2020. május 4. 23:59 óráig van lehetőség.

7. A benyújtásra vonatkozó további feltételek
Jelen felhívásra kizárólag olyan pályázat nyújtható be, melyben a támogatott település lakossága a 10 000 főt nem haladja meg.
A pályázati adatlapon 1 főtevékenység és legalább 1 melléktevékenység megadása kötelező. A főtevékenységnek egyeznie kell a Cégkivonaton, vagy az egyéb nyilvántartásban szereplő főtevékenységgel. Egyéb tevékenységből korlátlan számú megadható, azonban legfeljebb 4 tevékenység kerül értékelésre.

8. Pályázati díj
A pályázat benyújtását követően 8 napon belül a pályázónak egyszeri és egyösszegű pályázati díjat kell megfizetnie kizárólag banki átutalással, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint. Az átutalást igazoló dokumentumot (átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük a pályázati felület erre kialakított részére csatolni. A pályázati díjat átutalással a következő számlaszámra kell megfizetni:
Csikós Balázs EV - 10700323-70769858-51100005
IBAN HU80-1070-0323-7076-9858-5110-0005
A pályázati díj nem visszatéríthető, és annak megfizetése nélkül érvénytelen a már benyújtott pályázat. Ha a pályázó jelen felhívás keretében több célterületre is kíván pályázatot benyújtani, úgy a fent említett pályázati díjat célterületenként szükséges megfizetni a Kiíró részére.
A könnyebb beazonosítás érdekében kérjük, hogy az utalás közleményébe tűntesse fel az Ügyfélazonosítóját és a Pályázat Azonosítója. Ügyfélazonosítót a regisztrációt követően generál az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer. A Pályázat Azonosítóját a pályázati adatlapon, az adatlap tetején találja, amint megkezdi a pályázat benyújtását.

9. Benyújtandó dokumentumok
Jelen felhívás keretében a benyújtandó pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- aláírási címpéldány
- nyilvántartás igazolása
- pályázati díj utalását igazoló dokumentum
A csatoltandó dokumentumokat illetően a Kiíró célja az, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel a lehető legkevesebb ügyintézéssel és kimozdulással járjon a pályázat benyújtása.

14. Adatkezelés
A pályázatkezelési folyamat során keletkezett adatok kezelése a (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján történik. A mindenkori aktuális Adatkezelési Tájékoztató megtalálható a https://csbmedia.hu vagy a https://palyazat.csbmedia.hu honlapokon.
A pályázati felhívással kapcsolatban további információkat a +36 20 537 5336 telefonszámon, a palyazat@csbmedia.hu e-mail címen, valamint a https://palyazat.csbmedia.hu honlapon kaphatnak.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum