Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Stratégiai partnerségek / Felnőtt tanulási projektek
Kiíró:
Tempus Közalapítvány; Európai Bizottság
Határidő:
04/23/2020
Érvényes:
04/23/2020
Tárgymutató:
stratégiai partnerségek / felnőtt tanulási projektek
Pályázhat:
- bármely, a felnőtt tanulás területén működő köz- vagy magánintézmény / szervezet;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

STRATÉGIAI PARTNERSÉGEK / FELNŐTT TANULÁSI PROJEKTEK

A pályázattípus célja
A pályázattípus célja jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a felnőttkori tanulás területén. A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben részt vevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek.

Jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek
- A projektek egy részében az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetközi együttműködések megalapozása és kibővítése, kisebb eredményeken való közös munka, azok összegzése, terjesztése, valamint a résztvevők és szűkebb-tágabb környezetük képzése, fejlesztése a cél.
- Ezekben a projektekben egymáshoz szervezett partnertalálkozók és igény esetén további beépített mobilitási tevékenységek segítségével valósul meg a tapasztalatcsere.

Innovációt támogató partnerségek
- Olyan projektek, ahol a partnerek a nemzetközi együttműködés keretében vállalják a projekt céljaihoz kapcsolódó, magas minőségű, innovatív szellemi termékek fejlesztését vagy átvételét, adaptálását.
- Ezekben a projektekben a nemzetközi partnertalálkozók és az igény esetén tervezett további beépített mobilitási tevékenységeken felül szellemi termék fejlesztése vagy átvétele is történhet. Az elkészült vagy átvett szellemi termékek terjesztésére, népszerűsítésére külön események szervezhetők.
A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.
2020-ban több mint 2 700 000 eurós támogatási keret áll rendelkezésre felnőtt tanulás, stratégiai partnerségek pályázattípusban. A keret 70%-a az innovációt támogató projektek, 30%-a a jó gyakorlatok cseréjét támogató partnerségek számára biztosít forrást. A különböző volumenű projektek az arányosság elve alapján azonos eséllyel indulnak.
A mellékelt ábra a stratégiai partnerségek 2019-as, összes oktatási szektorra vonatkozó pályázati eredményét tartalmazza.

Pályázati feltételek
- minimum három, különböző ún. programországból származó szervezet együttműködése szükséges;
- a pályázatot konzorciumi formában kell benyújtani a partnerségek koordinátorának országában, a konzorciumvezető székhelye szerint illetékes nemzeti irodához;
- a partner intézményeket a pályázati szakaszban regisztrálni kell és a pályázatban meg kell nevezni;
- felhívásonként azonos partnerség konzorciuma csak egy pályázatot nyújthat be, egyetlen nemzeti irodához;
- a projektek futamideje 12 és 36 hónap között lehet;
- igényelhető támogatás: max. 150 000 euró/év.

A pályázásra jogosultak köre
- bármely, a felnőtt tanulás területén működő köz- vagy magánintézmény/szervezet;
- bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.

Támogatható tevékenységek
- mobilitási tevékenységek: nemzetközi projekttalálkozókon való részvétel a partnereknél;
- mobilitási tevékenységek: a projektbe ágyazottan oktatási, képzési tevékenységek megvalósítása a partner intézmények országaiban, melyek a következők lehetnek:
- vegyes mobilitás, rövid távú (két hónapnál rövidebb) valós mobilitás, virtuális mobilitási tevékenységgel kiegészülve;
- hosszú távú oktatási vagy képzési célú tevékenység, melyben a kiutazók oktatói munkát végeznek a partnerségben részt vevő bármelyik intézményben minimum 2, de akár 12 hónapon keresztül;
- munkatársak közös, rövid távú képzése, mely keretében a partnerségben részt vevő intézmények oktatói, munkatársai minimum 3 napos, de két hónapnál nem hosszabb közös képzésen vesznek részt;
- helyi tevékenységek: a projektben részt vevő személyek a mobilitási tevékenységek között a projekten dolgoznak saját országukban (pl. adatot gyűjtenek, felmérést készítenek, szellemi terméken dolgoznak, fordítanak, a projekt honlapját töltik fel információval, partnertalálkozót szerveznek stb.);
- helyi tevékenységek: multiplikációs rendezvények szervezése kizárólag innovatív szellemi termékhez kapcsolódóan, annak népszerűsítésére, bemutatására.

Prioritások
A pályázattípus horizontális prioritásainak témái (a stratégiai partnerségekre vonatkozó, átfogó prioritások)
- az egyének támogatása az alapkészségek és kulcskompetenciák megszerzésében és fejlesztésében
- társadalmi befogadás
- közös értékek, polgári szerepvállalás és részvétel
- környezetvédelmi és éghajlati célkitűzések
- innovatív gyakorlatok a digitális korszakban
- pedagógusok, ifjúságsegítők, oktatási vezetők és munkatársak támogatása
- készségek és képesítések átláthatósága és elismerése
- fenntartható beruházás, az oktatás, a képzés és az ifjúsági rendszerek minősége és hatékonysága
- az európai kulturális örökség társadalmi és oktatási értéke, a munkahelyteremtéshez, a gazdasági növekedéshez és a társadalmi kohézióhoz való hozzájárulása

A felnőtt tanulás oktatási szektorra vonatkozó prioritások
- A felnőttek számára nyújtott magas színvonalú tanulási lehetőségek fejlesztése és bővítése rugalmas, a felnőttek tanulási szükségleteiknek megfelelő tanulási lehetőségek (pl. vegyes vagy kombinált tanulás, digitális tanulási alkalmazások), és az informális és nem-formális tanulás során megszerzett készségek érvényesítése vagy a magasabb fokú képesítések felé történő előrelépés biztosítása révén.
- Az alacsonyan képzett, alacsony szintű ismeretekkel és készségekkel rendelkező felnőttek számára olyan kompetenciafejlesztési pályák kialakításának elősegítése és az ezekhez való hozzáférés támogatása, melyek segítségével fejleszthetik alapkészségeiket (írás, olvasás, számolás, digitális készségek) és kulcskompetenciáikat egyaránt, és amelyek hozzásegítik őket magasabb szintű képzettség megszerzéséhez készségfejlesztési igényeik azonosítása, valamint személyre szabott tanulási lehetőségek biztosítása révén.
- A Kompetenciafejlesztési Pályákat segítő tanulási igények és a felnőttkori tanulásban való részvétel növelése hatékony tájékoztatási, tanácsadási és motivációs stratégiákkal, egyebek között az alacsony képzettségű és/vagy alacsonyvégzettségű felnőttek ösztönzésévelés támogatásával, illetve olyan tanácsadási szolgáltatáskidolgozásával, amely egész életükön át biztosítja a felnőttek számára a nekik megfelelő tanulási lehetőségekhez való hozzáférést.
- A felnőtt tanulókat támogató oktatók és más felnőtt tanulási/oktatási szakemberek kompetenciáinak bővítése és fejlesztése, különös tekintettel a már korábban megszerzett ismereteik és készségeik felmérésére és a tanulás iránti motivációjuk erősítésére; tanítási módszerek és eszközök fejlesztése innovatív megoldások és digitális technológiák eredményes használatán keresztül.
- A felnőtt tanulási politikák és szolgáltatások hatékonyságának nyomon követését, és minőségbiztosításának javítását, valamint a felnőtt tanulók előrehaladásának nyomon követését szolgáló mechanizmusok kidolgozása.
- Az Erasmus+ népszerűsítése a lakosság körében, nemzedékeken átívelően, többek között az időseknek szóló oktatási tevékenységek és tapasztalatcsere-lehetőségek kínálatával, mely az európai identitás kialakítását és megerősítését szolgálja.
Nemzeti szinten kiemelten kezelt prioritások:
- Az alacsonyan képzett, alacsony szintű ismeretekkel és készségekkel rendelkező felnőttek számára olyan kompetenciafejlesztési pályák kialakításának elősegítése és az ezekhez való hozzáférés támogatása, melyek segítségével fejleszthetik alapkészségeiket (írás, olvasás, számolás, digitális készségek) és kulcskompetenciáikat egyaránt, és amelyek hozzásegítik őket magasabb szintű képzettség megszerzéséhez készségfejlesztési igényeik azonosítása, valamint személyre szabott tanulási lehetőségek biztosítása révén.
- A felnőtt tanulókat támogató oktatók és más felnőtt tanulási/oktatási szakemberek kompetenciáinak bővítése és fejlesztése, különös tekintettel a már korábban megszerzett ismereteik és készségeik felmérésére és a tanulás iránti motivációjuk erősítésére; tanítási módszerek és eszközök fejlesztése innovatív megoldások és digitális technológiák eredményes használatán keresztül.
A prioritások további részletes leírását lásd a 2020-as Erasmus+ Útmutatóban.

Lehetséges projekt témakörök - tippek, javaslatok, ötletek
A támogatás mértéke, önrész kérdése
A pályázat pénzügyi részében a projekt támogatási igényét kell lebontani. A megvalósításhoz szükséges teljes költségvetés nem része a pályázati anyagnak, a szükséges önrész részletezése, felmutatása nem szükséges sem a pályázati szakaszban, sem a beszámolás során. A projekt esetleges pénzügyi ellenőrzése, auditja térhet ki az egyéb források felhasználásának ellenőrzésére (a projekt semmilyen körülmények között nem generálhat végeredményében profitot).
Általános szabály:
- a partnerség évente maximum 150 000 euró támogatást igényelhet;
- a megadott költségkategóriákban;
- a meghatározott limiteken belül.
Az igényelhető támogatási összegekről és szabályokról lásd: Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez (2020-as!)

A pályázás menete
A pályázat menetéről részletes tájékoztató a 2020-as évre szóló Erasmus+ útmutatóban található. Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ program keretében pályázatot csak intézmények nyújthatnak be.
A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
- előzetes intézményi regisztráció az Európai Bizottság Organisation Registration System portálján
- részvételi kritériumok ellenőrzése;
- online űrlap (webform) kitöltése és benyújtása.

A pályázatok beadási határideje
Módosult határidő! A koronavírus-helyzetre való tekintettel ebben a pályázattípusban 2020. április 23-ig lehet benyújtani a pályázatokat.
2020. április 23. déli 12:00 (brüsszeli és budapesti idő szerint)
A projektötletek kidolgozása kapcsán van lehetőség személyes konzultációra, melynek feltétele az előzetes időpont egyeztetés, illetve a konzultációs kérdőív kitöltése.

https://tka.hu/palyazatok/250/strategiai-partnersegek-felnott-tanulasi-projektek

Munkatársaink, akik a pályázattípussal foglalkoznak
Damjanovich Katalin (katalin.damjanovich@tpf.hu)
Frigyes Edina (edina.frigyes@tpf.hu)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum