Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Digitális Módszertárában való megjelenés
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
08/17/2020
Érvényes:
08/17/2020
Tárgymutató:
digitális módszertárában való megjelenés
Pályázhat:
pedagógusok, pedagógusok együttműködő csoportjai (tanárpárok vagy tanári csoportok), pedagógiai szakmai munkaközösségek, illetve pedagógusképzésben részt vevő hallgatók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Digitális Módszertárában való megjelenés

Felhívás a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárában való megjelenésre - 2020

A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertára az IKT eszközök kreatív használatával kapcsolatos módszertani ötletek tárhelye. A Módszertár gazdagítására idén is Felhívást teszünk közzé: július 13. és augusztus 17. között várjuk azok jelentkezését, akik megosztanák saját ötleteiket a Digitális Módszertár felhasználói számára. A feltöltött módszertani ötleteket szakértők értékelik, amelyek közül a legjobbnak ítélt ötletek Digitális Pedagógus Díjat kapnak. A díjazottaknak szakmai kiadványainkban és a 2020 novemberében megrendezésre kerülő Digitális Tér Konferencia 2020 szekcióiban is lehetőséget adunk a bemutatkozásra.
Fókusztéma: Az önálló tanulás támogatása online tanulási környezetben
A 2020-as év fókusztémájával reflektálni kívánunk a digitális munkarendre történő átállás és a tanév szokásos menetének kihívásaira. Bízunk benne, hogy a Digitális Módszertár adatbázisa is segítheti a pedagógusokat, hogy a rengeteg létrejött távoktatási tartalom a lehető legszélesebb körben felhasználható legyen. Külön öröm számunkra, hogy a Digitális Módszertár is bekerült az Oktatási Hivatal ajánlott tartalmai közé.
Az önálló tanulás, amelyre nagyon sokan rákényszerültek az utóbbi hónapokban, nehéz és módszertanilag sok esetben járatlan terep - pedagógusként, tanulóként és szülőként is. Az idei Felhívásban elsősorban olyan ötleteket várunk, amely ezt a tevékenységet, a tanulók önálló - egyéni vagy csoportos - tanulását segítette elő, támogatta a tanulói önszabályozást, az önálló munkavégzéssel kapcsolatos készségek fejlődését.
A Digitális Módszertár adatbázisa évről évre gyarapodik a felhívás keretében feltöltött ötletekkel és immár több mint 400 tanárok által kipróbált, szakértők által lektorált módszertani ötlet érhető el ingyenesen. Osszuk meg egymással tudásunkat, hiszen az oktatás fejlesztése közös ügyünk!

Kik tölthetnek fel ötletet a Módszertárba?
Pedagógusok, pedagógusok együttműködő csoportjai (tanárpárok vagy tanári csoportok), pedagógiai szakmai munkaközösségek, illetve pedagógusképzésben részt vevő hallgatók jelentkezését várjuk.

Kategóriák
Az idei pályázatban ismét két kategóriában hirdetünk díjat: Óratervek és Projektek. Úgy láttuk, hogy erre szükség van, mert az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a különböző méretű és eltérő hosszúságú pedagógiai folyamatok összehasonlítása rendkívül nehézzé teszi az értékelést és az összehasonlítást, miközben mindkét ötlettípusra nagy igénye van a Módszertár látogatóinak.

Az óratervek (1-2 órás pedagógiai folyamatok) és a projekttervek (legalább 3 tanórányi pedagógiai folyamatok) egyaránt benyújthatók, egy feltöltő akár mindkét kategóriába tölthet fel módszertani ötletet.
Jelentkezni tehát olyan, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentum (pl. óravázlat, tematikus terv, projektterv) bemutatásával lehet, amely
- kapcsolódik a Felhívás felsorolt átfogó céljaihoz (ld. a Háttér részben);
- kreatív, innovatív digitális pedagógiai ötletet mutat be a felhasználást segítő részletezettséggel, illetve az ötlet adaptálását támogató csatolmányokkal, dokumentumokkal, sablonokkal;
- a tanórákon vagy tanórán kívüli tevékenységekben is hasznosítható.
A pályázat összdíjazása: 1 500 000 Ft

Hogyan lehet jelentkezni?
Jelentkezni 2020. július 13-tól a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárának felületén (digitalismodszertar.tka.hu), az itt elérhető online platformon egy egyszerű regisztrációval és az ötlet(ek) feltöltésével lehet (FELTÖLTÉS gomb > DIGITÁLIS MÓDSZERTÁR szekciót kiválasztva), mely egyúttal a jelentkező adatainak, motivációjának, illetve a módszertani ötlet leírásának megadását és segédanyagainak (kép, videó, link, stb.) feltöltését is jelenti.

Határidők és ütemezés
1. A Felhívásra jelentkező ötletek fogadásának kezdete: 2020. július 13. 0:00
2. A feltöltések határideje (rögzítési határidő): 2020. augusztus 17. 23:59
3. a Felhívásra jelentkezők tájékoztatása, a díjazott ötletgazdák értesítése: 2020 októberében
4. a Digitális Pedagógus Díjak átadása és a díjazottak bemutatkozása: várhatóan 2020 novemberében

Ügyfélszolgálat és kapcsolat a szervezőkkel
E-mail: modszertar@tpf.hu
Telefon (központi): (+36 1) 237 1300
TKA általános ügyfélszolgálat: (+36 1) 237 1320
Jelentkezési felület: digitalismodszertar.tka.hu
Kérjük, az előkészületek és a feltöltés során vegye figyelembe, hogy az augusztus 17. 12:00 után érkező telefon és e-mail megkeresésekre nem áll módunkban válaszolni.
A Felhívással kapcsolatos telefonos ügyfélszolgálatunk munkanapokon 9.00-14.00 között érhető el.

Háttér
A Tempus Közalapítvány (TKA) 2012 novemberében hozta létre a Digitális Módszertárat, az IKT eszközök kreatív használatát bemutató módszertani ötletek terjesztése céljából. A Tempus Közalapítvány Tudástár felületén a Digitális Módszertárban lévő ötletek keresését többféle szűrési kategória segíti és lehetőség van az ötletek megosztására is. A 2013-2019 között átadott Digitális Pedagógus Díj díjazottainak listája, a Módszertárról és a díjazottakról készült kisfilmek, valamint a Digitális Konferenciák anyagai elérhetőek honlapunkról.

A Digitális Módszertár átfogó céljai
A Digitális Módszertár a köznevelés terén, a gyakorlatban hasznosítható ötleteket és eszközöket gyűjt össze és mutat be, a következő átfogó célokra építve:
- tudásmegosztás;
- digitális kultúra és digitális írástudás erősítése, tudatosítása; digitális kompetenciák fejlesztése;
- a közösségi tanulás és a jó gyakorlatok megosztásának összekapcsolása az IKT eszközeivel;
- modern tanulási formák és csatornák kialakítása;
- az ötletek felhasználása, adaptálása a napi gyakorlatba.

Mely ötletek kerülhetnek be a Digitális Módszertárba?
Az ötletek feltöltését és értékelését követően minden olyan ötlet bekerül a Módszertárba, amely megfelel a jelen Felhívás általános feltételeinek és szempontjainak. Fontos körülmény, hogy amennyiben a feltöltő korábban már részt vett egyéb közoktatási projektben vagy továbbképzésekben (például Digitális Témahét vagy eTwinning), és az itt szerzett ötletekből átvesz adaptálási céllal, akkor részletesen fejtse ki jelen pályázatában, hogy az átvett anyaghoz képest mi az ő saját hozzáadott pedagógiai értéke.

Ki nyerheti el a Digitális Pedagógus Díjat?
A Digitális Módszertárba bekerült ötletek közül díjban olyan módszertani ötlet részesülhet, amely
- világos, innovatív pedagógiai célokat fogalmaz meg;
- az ötletet a pedagógiai folyamatba ágyazottan mutatja be egy téma feldolgozásán keresztül;
- a tanulók fejlesztését, tevékenységeit támogató fejlesztő pedagógiai eszközrendszert mutat be;
- a tanulókat fejlesztő értékelés és átgondolt értékelési stratégiák mentén vonja be a folyamatba;
- a jelentkező(k) által önállóan kidolgozott és kipróbált, saját módszertani ötletet küld be;
- célja a pozitív tanulási attitűd kialakítása, a tanulóközpontú megközelítés erősítése;
- bárki számára elérhető program/szoftver/platform/alkalmazás felhasználását célozza meg;
- felhasználóbarát (érthető, jól illusztrált, ésszerű és elegendő terjedelmű) formában teszi közzé;
- hiteles képet nyújt a módszer használatáról, annak előnyeiről, nehézségeiről, tapasztalatairól;
- kellően részletezett, kidolgozott és alapos;
- adaptálhatósága széles körű és javaslatot tesz az alternatív felhasználás formáira, lehetőségeire;
- továbbá előnyt jelent, ha a módszertani ötlet:
korábban nem került publikálásra;
differenciált módon mozdítja elő a mindenki számára elérhető digitális megoldásokat;
több pedagógus együttműködésében valósul meg.
Ugyanazon jelentkező több kidolgozott ötletet is feltölthet, de ugyanazon feltöltő adott évben csak egy díjat nyerhet el. A korábbi évek felhívásainak keretében, vagy azoktól függetlenül, jelen Felhívás meghirdetését megelőzően a Digitális Módszertárba már beküldött ötletekkel csak érdemi változtatás esetén újra jelentkezni. Amennyiben átdolgozott ötlet feltöltésével pályázna, kérjük részletezze, hogy milyen változtatásokat eszközölt, ami miatt újbóli megosztásra érdemesnek gondolja. (Amennyiben korábban díjat nyert az ötletével, az átdolgozott ötlettel már nem nyerhet díjat.)
A szakértők és a Felhívás kiírója által legjobbnak ítélt ötletek nyerhetik el a Digitális Pedagógus Díjat. A Felhívás eredményét, illetve a legjobbnak ítélt ötleteket a Tempus Közalapítvány kiadványaiban és honlapján, a Digitális Konferencia 2020 rendezvényén, valamint a médiában is bemutatjuk.
Amennyiben a pályázatok nagy száma ezt indokolja, a feltöltött ötleteket szakértőink egy előbírálat keretében előzetesen értékelik, és csak az előbírálat során kiválasztott ötletekhez írnak szakértői visszajelzést.

A jelentkező vállalja, hogy:
- az általa benyújtott, a feltöltéssel nyilvános adatbázisba kerülő anyagon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Felhívás kiírójának felhasználói jogát akadályozná vagy korlátozná;
- az általa készített anyagot a Felhívás kiírója további ellentételezés nélkül felhasználhatja elektronikus és nyomtatott kiadványok, prezentációk készítéséhez, illetve közzéteheti az interneten (az ötletgazda megnevezésével);
- az ötlet díjazása esetén a Tempus Közalapítvánnyal kötendő megbízási szerződés értelmében vállalja, hogy a díjazott ötletet bemutatja a Digitális Konferencia 2020 rendezvényen, illetve egyeztetés alapján a TKA tematikus rendezvényein, kiadványaiban, illetve vállalja a Tudástár népszerűsítését, kiadványokban és sajtóanyagokban való közreműködést.
- rendelkezésre áll a Felhívás eredményeiről szóló tájékoztató tevékenységhez;
- javaslatot tesz a továbbfejlesztési lehetőségekre az adaptálhatóság szempontjából;
- hozzájárul a regisztráció során megadott adatainak kezeléséhez.

A Tempus Közalapítvány vállalja, hogy:
- a díjazottal megbízási szerződést köt a fenti pontban vállalt tevékenységekre;
- a díjazottaknak a rendelkezésre álló keret és a díjazottak számának függvényében pénzdíjazást ad;
- a díjazottak számára biztosítja a Tempus Közalapítvány kiadványaiban, honlapján, illetve közösségi médiafelületein való megjelenést
https://tka.hu/hir/14124/digitalis-modszertar---palyazat-pedagogusoknak

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum