Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Keleti szél Pályázat
Kiíró:
Alternatív Közösségek Egyesülete; Dialóg Egyesület
Határidő:
12/04/2020
Érvényes:
12/04/2020
Tárgymutató:
partnerkeresés civil szervezetek és informális csoportok részére alulról jövő kezdeményezéseik és intenzív kapacitásfejlesztésük támogatására
Pályázhat:
formális, bejegyzett szervezettel rendelkező csoportok és informális, bejegyzetlen csoportok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Keleti szél Pályázat
Kiírók
Alternatív Közösségek Egyesülete - Debrecen
Dialóg Egyesület - Miskolc

A pályázatról
Olyan csoportok/szervezetek jelentkezését várják a pályázatot kiírók, akiknek van egy jó ötlete, amit mentorálás mellett meg is valósítanának, és akiknek mindeközben a szervezete/csoportja készen áll egy év intenzív szakmai fejlesztésre.  
Pályázatot hirdet partnerségünk civil szervezetek és informális csoportok részére alulról jövő kezdeményezéseik és intenzív kapacitásfejlesztésük támogatására.
Az Alternatív Közösségek Egyesülete és a Dialóg Egyesület a Civic Europe Kapacitásfejlesztő Program keretében a MitOst támogatásával és a Stiftung Mercator forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet az Észak-alföldi és Észak-magyarországi régió megyéiben (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye).
A program során 5-6 szervezetet/csoportot tudunk támogatni.

Pályázat célja
A folyamatos változások és bizonytalanság következtében a civil szervezetek működése is komplexebbé vált. Ahhoz, hogy felvegyük a versenyt az idővel, nekünk is fejlődni kellett mind az együttműködések, mind a közös alkotás és a tanulás terén, felszabadítva ezzel azt a kollektív tudást, ami a minket körülvevő közösségekben lakozik. Ez a program éppen ezért a kapacitásfejlesztésről szól, amit két úton szeretnénk megtenni:

I. Készségek, kompetenciák és a civil tudás fejlesztését vállaljuk a program alatt, hogy valódi változŕst legyenek képesek elérni a szervezetek saját közösségekben.
II. Támogatjuk egy projektjüket, amivel ezt a változást elérhetik.
A program kisebb céljait a régió szervezeteinek körében történt szükségletfelmérő workshopok eredményeire és több éves tapasztalatunkra alapozva határoztuk meg.
Így alapvetően céljaink között szerepel, hogy:
1. társadalmilag hasznosuló projektek valósuljanak meg a régióban,
2. lássanak túl a pályázatok világán a civil szervezetek,
3. legyenek személyes, szervezeti kapcsolódások/kapcsolatok, ismerjék meg egymás ökoszisztémáját a szervezetek; fontos egymás erőforrásainak és tudásának megismerése és megosztása,
4. ne csak fejleszteni, de fejlődni, megújulni is akarjanak a szervezetek,
5. ismerjék fel azokat a problémákat, amikor érdekvédelmi eszközöket lehet alkalmazni, és merjék őket alkalmazni,
6. tudják definiálni, hogy kik a célcsoportjuk, ismerjék a szükségleteiket.

A pályázás során tehát azoknak a szervezeteknek a jelentkezését várjuk, akik ezen célok mentén fejlődőképesek és akarnak is fejlődni. A beadott projektötletek minősége emiatt másodlagos, de nem elhanyagolható. Szeretnénk olyan ötletek megvalósítását támogatni, amelyek helyileg jól körülhatárolhatóak, valódi szükségletre adnak választ, közösségi megoldásokat tartanak szem előtt, és nem utolsó sorban a projektidőszak alatt valamilyen eredményre vezethetnek.

Pályázók köre
A pályázaton egyaránt részt vehetnek formális, bejegyzett szervezettel rendelkező csoportok és informális, bejegyzetlen csoportok is. Utóbbi esetben viszont szükséges egy olyan magán- vagy jogi személy, aki a csoportot képviselve szerződést köt a pályázat kiíróival.
A pályázat előnyben részesíti a fiatalabb, még hosszabb fejlődési pálya előtt álló szervezeteket, hogy a képzések és fejlesztések a lehető legjobban hasznosuljanak. Emiatt csak a 7 évnél korábban létrejött csoportok/szervezetek vehetnek részt a programon.
A pályázó csoportnak/szervezetnek legyen legalább három olyan aktív tagja, akik a képzési eseményeken és a mentorálási folyamatban részt vesznek. Nem feltétel minden tag jelenléte a tanulási eseményeken, de elvárás az ott tanultak megosztása a nem jelenlévő tagokkal.
A pályázó csoport/szervezet tevékenységének olyan társadalmi ügyet kell céloznia, amely egy jól meghatározott társadalmi csoport és/vagy egység érdekében történik az érintettek bevonásán keresztül.
A pályázatok megvalósulásának az Észak-alföldi és Észak-magyarországi régió területén kell lennie (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye), valamint a pályázó szervezeteknek is kizárólagosan a fenti két régióhoz kell kötődniük.

Pályázható források
A saját projektek megvalósítására fordítható keretösszeg 25 000 euró (cca. 9.1 millió forint), amely 5-6 csoport/szervezet között fog megoszlani. A szervezenkénti maximális támogatási összeg 5000 euró. Önerő nem elvárás.

A program megvalósításának ideje
A programot 2021. január 01. és 2021. október 31. között kell megvalósítania. A programmal párhuzamosan megvalósuló képzési alkalmak 2021. január 01. és 2021. november 30. között kerülnek megszervezésre.
Támogatható költségek
A program alapvetően mindenfajta költséget támogat, melyek közvetlenül a projekt megvalósításával függnek össze.

A. Utazási, szállítási költségek - a program megvalósításával közvetlenül összefüggő, kizárólag hazai utazás és szállítás költsége. Környezetvédelmi okokból preferált a tömegközlekedési eszközök igénybevétele. Személyautó, taxi, telekocsi stb. használata támogatható, ha:
a. a célállomás nehezen megközelíthető tömegközlekedéssel;
b. tömegközlekedést használva jelentősen magasabb az utazási idő;
c. sok a szállítandó csomag.
B. Eszközbeszerzés költségei - a program működéséhez szükséges kisértékű (100 000 Ft egyedi költség alatt) eszközök, és nagyobb értékű (100 000 Ft felett) tárgyi eszközök beszerzése.
C. Anyagköltség - a pályázott programmal összefüggő fogyóeszközök költsége.
D. Szolgáltatások költségei - szakértői költségek, eszközök bérleti díjai, szállítási szolgáltatás költségei, a program megvalósításával összefüggő egyéb szolgáltatások költségei.
E. A projekt lebonyolítását és koordinációját végző személyek megbízási- vagy bérköltsége a támogatási összeg maximum 25%-áig.
F. Immateriális javak - szellemi termékek, szoftverek, módszertanok stb.
G. PR, marketing költségek
H. Beruházások - csak bejegyzett szervezetek esetén, a támogatási összeg 40%-áig.

Nem támogatható költségek
A. szabadidős célú tevékenységek
B. más forrásokból már finanszírozott tételek
C. a támogatási döntés előtt felmerült költségek
D. túlzott és felesleges kiadások
E. hiteltörlesztés
F. biztosítási költségek

Határidők
A pályázatok benyújtására a kiírástól követően (2020. november 13.) 3 hétig (2020. december 4.) van lehetőség.
A pályázat elbírálása két szinten történik.
A beérkezett pályázatokat külső bírálók bevonásával értékeljük, a pályázókat pedig december 22-ig értesítjük az eredményekről. Ezt követően az első rostán átjutó szervezetekkel személyesen/online is beszélgetünk, majd azt követően egy workshopon is találkozunk 2021. január 15-én.
A workshopot követően a végleges pályázatok benyújtási határideje: 2021. január 22.

Pályázati beadás módja
A pályázati űrlap eléréséhez szükséges regisztrálni a következő linken:
Pályázati űrlap igénylése link
Ezt követően kiküldjük a jelentkező részére 24 órán belül a pályázati űrlapot word formátumban, amelyet a kitöltés után emailben kell visszajuttatni a részünkre a következő email címre 2020. december 4. éjfélig:
keletiszel.civic@gmail.com

A pályázók számára javasoljuk,hogy kalkulálják bele a 24 órát a pályázatuk leadásába, a linken való regisztrációt tehát érdemes jóval a határidő előtt megtenni.
A pályázatok elbírálási folyamata
A támogatásról két körben döntünk.
1.Kör
A pályázatok értékelése és elbírálása két szinten történik ebben a körben: formailag és tartalmilag.
A formai értékelést az Alternatív Közösségek Egyesülete és a Dialóg Egyesület munkatársai végzik, ezt követően jutnak el az egyesületek által felkért szakértőkhöz a pályázati anyagok a tartalmi értékelésre. A formai elbírálás alatt azt nézzük, hogy a pályázó:
a. megfelel-e a pályázóval szemben támasztott elvárásoknak;
b. a pályázati dokumentációt hiánytalanul beküldte-e;
c. az igényelt támogatási összeg összhangban van-e a pályázatban meghatározott összegekkel.
A formailag nem megfelelő pályázatok nem kerülnek tovább a tartalmi értékelésre.
A tartalmi értékelést 2-2 független szakértő végzi pályázatonként.

A tartalmi értékelés szempontjai:
a. a szervezet alkalmassága, nyitottsága - képes-e a szervezet a kapacitásfejlesztésre, adaptálja-e a hallottakat, aktívan részt vesz, fejlődőképes
b. aktivitás és arról adott nyilvánosság - láthatóak a saját környezetük számára
c. társadalmi ügy, társadalmi hasznosság megjelenjen, jól körülhatárolható legyen
d. logikus, átlátható projektötlete van
e. közösségi alapú működés és megoldások látszódjanak a projektötlet szemléletéből, a szervezet tevékenységéből
f. kapcsolódásokra és kapcsolatokra való nyitottság van a szervezetnél/csoportnál
g. saját szerepek, kompetenciák tisztánlátása

A pályázati döntés eredményéről az Alternatív Közösségek Egyesülete és a Dialóg Egyesület a pályázó szervezeteket e-mailben értesíti. A döntés eredménye elleni fellebbezésre nincs lehetőség. Az első körben a lehetségesnél több, de maximum 10 szervezet kerül kiválasztásra.

2. Kör
Az első körben kiválasztott szervezetekkel egy-egy interjút készítenek az egyesületek munkatársai, hogy jobban átlássák a szervezet szükségleteit, működését. Ezt követően a kiválasztottak januárban részt vesznek egy találkozón, ahol szakértőkkel közösen ötletelnek a projektötleteikről. Ezután rövid határidővel be kell adniuk végleges projektterveiket. A végső döntést a szakértők, az AKE és a Dialóg képviselői közösen hozzák meg az interjú, a találkozó és a tervezet alapján, feltehetően január végéig.
Szerződéskötés
A támogatott szervezetek vagy informális csoportok a szerződést és annak mellékleteit e-mailben kapják majd meg, amit három példányban kinyomtatva és (adott esetben cégszerűen) aláírva postai úton kell visszaküldeniük a szerződésben megadott címre.
Az aláírt szerződések visszaérkezése után kerül átutalásra a támogatási összeg a nyertes pályázó (vagy adott esetben pénzügyi lebonyolító) számlájára.
Informális csoportok esetében szükséges egy pénzügyi lebonyolító választása, amely bejegyzett szervezet vagy magánszemély lehet. A kiválasztott pénzügyi lebonyolító a támogatás rendeltetésszerű felhasználását bonyolítja, továbbá jogilag felelősségre vonható.

A benyújtott pályázat módosítására szakmailag nagyon indokolt esetben van lehetőség, és fontos, hogy a kitűzött célok alapvetően ne változzanak a módosítás során.

A program ellenőrzése
A támogatott szervezet vagy informális csoport köteles a program során a pénzügyi szabályoknak megfelelően gazdálkodni a forrásokkal, melyről pénzügyi beszámolót kell vezetni, amelynek tételeit számlákkal tudja igazolni.
A pályázó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az elvégzett feladatok eredménye ellenőrizhető.
A program zárását követő 30 napon belül a pályázó köteles szakmai és pénzügyi beszámolót küldeni a támogató részére.
A támogató a szabálytalanul felhasznált támogatás visszafizetése érdekében eljárást kezdeményezhet. A támogatott a pályázat megvalósítása során bármikor szakmai, vagy pénzügyi segítséget kérhet a támogatótól.

További információk
Bármilyen kérdés vagy további információ esetén az alábbi elérhetőségek valamelyikén vehetik fel munkatársainkkal a kapcsolatot telefonon:

Szakmai segítség
Alternatív Közösségek Egyesülete - Molnár Ágnes (+36 30 680 5942)
Dialóg Egyesület - Csere Áron (+36 30 212 1232)

Operatív segítség
Alternatív Közösségek Egyesülete - Béres Zsuzsa (+36 30 871 8176)
Dialóg Egyesület - Zselenák Fanni (+36 30 756 9473)

Vagy e-mailben itt:
keletiszel.civic@gmail.com
https://www.altkozegy.hu/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum