Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nekem szól - Egészségértés Díj 2020
Kiíró:
Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM)
Határidő:
10/22/2020
Érvényes:
10/22/2020
Tárgymutató:
díj, egészségértés
Pályázhat:
jogi személyiségtől függetlenül állami intézmények, gazdálkodó szervezetek, egyéb társadalmi szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

NEKEM SZÓL 2020

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által 2016-ban elindított Nekem Szól! Egészségértés Díj célja, hogy minden évben lehetőséget biztosítson a legjobb, leginnovatívabb egészségértést fejlesztő programok elismerésére, széleskörű megismertetésére, továbbfejlesztésére. Mit jelent és miért egyre fontosabb - különösen a jelenlegi járványhelyzetben - az egészségértés? A fogalom, az egészségügyi írni és olvasni tudás azt a képességünket írja le, hogy mennyire tudunk egészségügyi kérdésekben eligazodni, az egészségünkkel kapcsolatos információkhoz hozzájutni, azokat megérteni és a gyakorlatban helyesen alkalmazni.
Az egyre növekvő információmennyiség, a társadalmi és gazdasági változások mind a laikus állampolgárokat, mind az egészségügy szereplőit új kihívások elé állítják. A hiteles, tényszerű, ám közérthető, egészséggel és egészségüggyel kapcsolatos kommunikáció minden szereplőtől innovatív megközelítést, folyamatos fejlődést kíván.
Az egészségértés fejlesztése az egészségügy összes szereplője számára értékeket ad, hiszen egy jobb egészségértésű egyén egészségesebben él, jobban betartja a kezelési előírásokat, kevesebb krónikus betegségben szenved és hosszabb egészségben eltöltött életre számíthat. Az egészségértés fejlesztése tehát nagyban hozzájárul az egészségügyi ellátás hatékonyságának, így a népegészségügyi mutatók javításához.
Az AIPM támogatja, hogy a már most is működő népegészségügyi célú vagy betegtájékoztató programok mellett még több olyan országos és helyi kezdeményezés szülessen, melyek elősegítik a lakosság jobb egészségértését és egészségtudatos magatartását. Fontosnak tartjuk, hogy az egészségértés koncepciója megfelelő hangsúlyt kapjon Magyarországon is azért, hogy minél többen képesek legyenek jobban eligazodni az egészségügyi kérdésekben, jobban tájékozódni az egészségügy rendszerében, javuljon a kommunikációjuk az egészségügyi szakemberekkel, és mindezek által csökkenjen az egészségügyi ellátórendszer leterheltsége.

2020 - FÓKUSZBAN A CSALÁD
Az életmóddal összefüggő, elkerülhető betegségek megelőzésében az egyén motiválása mellett kiemelten fontos a család megszólítása. Az egészségértés fejlesztése és a tudatos életmód elsajátítása egy életen át tartó, generációk között oda-vissza ható folyamat. Ezért a Nekem Szól! Egészségértés Díj fókuszában 2020-ban a család mint legfontosabb társadalmi alegység áll.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által alapított, Nekem Szól! Egészségértés Díj 2020 pályázat célja, hogy lehetőséget biztosítson a legjobb, leginnovatívabb egészségértést fejlesztő programok elismerésére, széleskörű megismertetésére, továbbfejlesztésére.
Az egyre növekvő információmennyiség, valamint a társadalmi és gazdasági változások mind a laikus állampolgárokat, mind az egészségügy szereplőit új kihívások elé állítják. A hiteles, tényszerű, ám közérthető, egészséggel és egészségüggyel kapcsolatos kommunikáció minden szereplőtől innovatív megközelítést, folyamatos fejlődést kíván. Az egészségértés fejlesztése az egészségügy összes szereplője számára értékeket ad, hiszen egy jobb egészségértésű egyén egészségesebben él, jobban betartja a kezelési előírásokat, kevesebb krónikus betegségben szenved és hosszabb egészségben eltöltött életre számíthat. Az egészségértés fejlesztése tehát nagyban hozzájárul az egészségügyi ellátás hatékonyságának, így a népegészségügyi mutatók javításához.
Pályázók köre:
Az Egészségértés Díjra természetes személyek és szervezetek (jogi személyiségtől függetlenül állami intézmények, gazdálkodó szervezetek, egyéb társadalmi szervezetek) pályázhatnak valamely általuk kezdeményezett vagy megvalósított, 2019. október 1. és 2020. Október 31. között Magyarországon futó vagy folyamatban lévő egészségértést támogató aktivitással.

PÁLYÁZHATÓ KATEGÓRIÁK
1. Egészségügyi intézmények és egészségügyi szakemberek: Bármilyen egészségügyi intézmény (így például kórház, orvosi rendelő, gyógyszertár, egyéb rendelőintézet) és szakember (például háziorvos, szakorvos, gyógyszerész és más egészségügyi végzettségű szakember) által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.
2. Társadalmi szervezetek, egyéb állami és gazdálkodó szervezetek és szakembereik, média és kommunikációs ipar szereplői, valamint az egészségipar szereplői: Bármilyen betegszervezet, civil szervezet, alapítvány, nevelési-oktatási intézmény által indított, az egészségértés javítását szolgáló innovatív projektek. Bármilyen nyomtatott, online, rádiós, illetve televíziós sajtóorgánum műsora, illetve munkatársai, szabadúszó újságíró, közösségi média bármely felületén egészségértést fejlesztő tartalomgyártást folytató blogger, influencer, valamint kommunikációs, reklám -és médiaügynökségek által indított innovatív projektek. Továbbá bármilyen egészségipari szereplő, így gyógyszergyártók és forgalmazók, gyógyászati segédeszközök gyártói és forgalmazói, orvostechnikai eszközök gyártói és forgalmazói, egészségügyi gép-műszergyártók és forgalmazók, egészségpénztárak, egészségturizmus szereplői által indított,az egészségértés javítását szolgáló innovatív projektek.
Benyújtási határidő: 2020. 09. 14.-től 2020. 10. 22. 24:00-ig.

PÁLYÁZATI ANYAGOK:
A pályázatokat kizárólag elektronikus úton várjuk a http://www.nekemszol.hu oldalon keresztül, 2020. 09. 14. 00:00-től 2020. 10. 22. 24:00-ig.

A BEKÜLDENDŐ PÁLYÁZATI ANYAG HÁROM RÉSZBŐL ÁLLHAT:
1. Pályázati űrlap: A nevezésnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött online Pályázati űrlapot, amely kizárólag elektronikus úton a http://www.nekemszol.hu oldalon érhető el.
2. Projekt bemutatása: Ez a dokumentáció segíti a projekt pontos megértését és megismerését. A kapcsolódó dokumentációt kizárólag a http://www.nekemszol.hu oldalon keresztül várja a zsűri.
Fotók, videók: A pályázathoz kapcsolódó egyéb dokumentációkat, így pl. fotókat, kiadványokat, videómegosztó felületre feltöltött videók linkjeit a http://www.nekemszol.hu a pályázati felületen leírtak szerint kérjük elküldeni.
HIÁNYOSAN KITÖLTÖTT PÁLYÁZATI ŰRLAP ESETÉN A NEVEZÉS ÉRVÉNYTELEN!
A pályázati anyag nem tartalmazhat más személy részére szerzői jogi oltalom alá eső művet - kivéve, ha a jelen pályázati kiírás feltételei egyebekben teljesülnek -, illetve jogszabályba, így különösen egészségügyi jogszabályba ütköző tartalmakat.
A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó szavatolja, hogy a pályázatra beküldött dokumentumok és az azokban megjelölt szellemi alkotások és szerzői művek (pl. weboldalak, videók, stb.) saját szellemi termékei, vagy ezek tekintetében rendelkezik azon jogosultsággal, hogy felhasználásukkal a pályázaton részt vegyen, és a jelen pályázati feltételekben foglaltak szerint azok tekintetében az AIPM részére további felhasználási engedélyt adjon. Pályázó szavatolja továbbá, hogy a pályázati anyagok tekintetében harmadik személynek nincs olyan, szellemi alkotáshoz fűződő vagy személyiségi joga, amely a pályázaton való részvételt, valamint a pályázati anyagok jelen pályázati kiírásban foglaltak szerinti felhasználását kizárná vagy akadályozná.
Pályázat részei:
A http://www.nekemszol.hu weboldalon elérhető pályázati űrlap hiánytalan kitöltése, mellékletek feltöltése az űrlapon leírt paramétereknek megfelelően.
A pályázati törzsanyag: 1 darab PowerPoint (.ppt) formátumú fájl, maximum 10 slide terjedelemben (Mobil applikáció esetében letöltési linket, online elérhető videók, kiadványok, egyéb megjelenések esetén a linkeket a .ppt prezentáción belül kérjük benyújtani).

PÁLYÁZAT MENETE
1. Az online pályázati űrlap, a nevezési feltételek és a határidők elérhetőek az http://www.nekemszol.hu honlapon.
2. A hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot és a benyújtandó anyagokat elektronikus úton a http://www.nekemszol.hu felületen át kérjük elküldeni 2020. szeptember 14. 00:00 órától 2020. október 22. 24:00 óráig. E-mailben vagy postai úton pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.
3. Valamennyi érvényes pályázati anyagot szakértő zsűri bírálja el.
4. A Nekem Szól! Egészségértés Díj 2020 eredményhirdetésére 2020. év végén kerül sor, a pontos időpontot később hirdetjük meg. A díjazottak neveit közzétesszük a http://www.nekemszol.hu oldalon, valamint a Nekem Szól! Facebook-oldalon.

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI
1. A szempontok a következő súlyozással számítanak az elbírálás során:
- Szakmai tartalom: 30% (Egészségügyi szakmai tartalom, Hitelesség, Információ tartalom/információ részletesség).
- Innováció és kreativitás: 20% (Innovativitás, az ötlet újdonsága, az egyediség mértéke)
- Megvalósítás, kommunikáció, felhasználóbarátság: 50% (célcsoportnak megfelelő kommunikációs csatornák és eszközök használata,
közérthetőség, könnyű használhatóság és/vagy adaptálhatóság):
2. A zsűrizés kétfordulós: Az első fordulóban minden zsűritag 200-ig terjedő skálán pontozza a pályázati anyagokat. A pontozás nem nyilvános. 130-as átlag alatti pontot elérő pályamű nem kerül fel a szűkített listára. A zsűritagok egyéni döntései alapján a zsűri közösen határozza meg a kategóriák legjobb 5 (összesen 10) pályaművéből álló szűkített listát. A szűkített lista kihirdetése a Nekem Szól! Egészségértés Díj hivatalos Facebook oldalán, a http://www.nekemszol.hu honlapon keresztül, valamint az érintett pályázók közvetlen, email-en keresztül történő értesítésével történik. A második fordulóban a zsűri közösen választja ki a díjazottakat.
3. Minden kategóriában egy nyertes kerül kihirdetésre. A zsűri ezen kívül különdíja(ka)t is kiadhat, az egyes kategóriákba nem sorolható, de a pályázat céljait sikeresen támogató pályaművek esetében.
4. KÜLÖNDÍJ - Egészségértés - Fókuszban a Család: A családok egészségértésének, tudatos életmódjának fejlesztését célul kitűző pályaművek legkiemelkedőbbje nyeri el a Nekem Szól! Egészségértés Díj 2020 különdíját.
5. KÖZÖNSÉGDÍJ: A szűkített listára került legjobb 10 pályamű közül a közönség a http://www.nekemszol.hu honlapon választhatja ki a számára legjobb, leginnovatívabb projektet, amely közönségdíjban részesül. A 10 pályamű egy időben kerül megosztásra a http://www.nekemszol.hu honlapon. A közönségdíjat az oldalon legtöbb szavazatot begyűjtő pályamű nyeri el.
6. A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy egyes kategóriákban ne válasszon nyertest.
7. A zsűri fenntartja annak jogát, hogy a megítélése szerint nem megfelelő kategóriába érkező nevezést átsorolja másik kategóriába.

DÍJAZÁS
1. Minden kategóriában egy nyertes pályázó lehet.
2. Az 1. "Egészségügyi intézmények (...)", 2. "Társadalmi szervezetek (…)" kategóriák nyertesei bruttó 500 000 Ft pénzdíjban és oklevélben részesülnek.
3. A Nekem Szól! Egészségértés Díj 2020 különdíjának nyertese bruttó 500 000 Ft pénzdíjban és oklevélben részesül.
4. A Nekem Szól! Egészségértés Díj 2020 közönségdíjának nyertese bruttó 500 000 Ft pénzdíjban és oklevélben részesül.
A pályaművek bemutatása: A szűkített listán szereplő legjobb 10 pályamű, valamint a díjazott pályázatok rövidített formában bemutatásra kerülnek a http://www.nekemszol.hu oldalon, a Nekem Szól! Egészségértés Díj hivatalos Facebook oldalán, hírlevelekben és nyomtatott anyagokban, valamint egyéb média felületeken. Erre tekintettel a pályázó a pályamű beküldésével határozatlan időre szólóan, ellenszolgáltatás nélkül feljogosítja az AIPM-et arra, hogy a pályázattal összefüggésben a pályaművet (vagy annak részeit, kivonatait, stb.) az általa vagy az AIPM megbízásából eljárva bármely harmadik személy által üzemeltetett weboldalon, közösségi média felületen, bármely nyomtatott vagy online médiatartalomban, illetve lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásban közzétegye, illetve ilyen közzétételre harmadik személyeknek engedélyt adjon.
A pályázatra való jelentkezéssel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy az AIPM-mel közölt személyes adatait az AIPM a pályázat lebonyolítása érdekében kezelje, ide értve a nyertesek nevének a http://www.aipm.hu honlapon történő közzétételét is.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM)
Shalaby Kinga
Telefon: 06 70 672 6363
Email: info@nekemszol.hu
http://www.nekemszol.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum