Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zenei program megvalósítása-Mindenki szívében van egy dallam! / SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4
Kiíró:
Belügyminisztérium; Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Határidő:
08/17/2020
Érvényes:
08/17/2020
Tárgymutató:
zenei program megvalósítása / SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4
Pályázhat:
a) Önálló jogi személyiséggel rendelkező bírósági nyilvántartásba vétellel létrejött civil szervezetek, melyek alapító okiratában szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása vagy nem formális, informális oktatás vagy közösségfejlesztés vagy hagyomány és kultúra ápolása vagy roma, kultúrával, társadalmi képviselettel való foglalkozás;
b) települési és roma nemzetiségi önkormányzatok;
c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyházijogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Zenei program megvalósítása-Mindenki szívében van egy dallam! / SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
ZENEI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA
MINDENKI SZÍVÉBEN VAN EGY DALLAM!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ
A pályázat kódja:
SZOC-20-ALT-FEJL-ESZK-4

1. Általános rendelkezések
Jelen pályázati útmutató (a továbbiakban: "Pályázati útmutató") hatálya a "Zenei program megvalósítása - Mindenki szívében van egy dallam!" címmel meghirdetett pályázati felhívás (a továbbiakban: "Pályázati felhívás")alapján elnyert támogatásokra terjed ki.
A Pályázati útmutatóban meghatározott rendelkezések a Pályázati felhívásalapján kiadott támogatói okiratokra, illetve azok alapján létrejött támogatási jogviszonyra alkalmazandók.
A Pályázati útmutató tekintetében pályázó alatt - Pályázati felhívásban meghatározott módon - a támogatást pályázati úton igénylőszervezetet (a továbbiakban: "Pályázó") kell érteni.
Lebonyolító alatt jelen Pályázati útmutatóban a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: "Lebonyolító") kell érteni.

2. A pályázat jogszabályi háttere
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht."),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr."), valamint
- a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: "BM rendelet") vonatkozó rendelkezései alapján.

3. Támogatási időszak
A Pályázati felhíváskeretében az alábbi támogatási időszak tekintetében nyújtható be támogatási igény (a továbbiakban: "Pályázat"):
Támogatási időszak: 2020. július 17. és 2021. június 30. közé eső időszak.

4. A Pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
Pályázati dokumentáció:
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem,
- Máltai Szimfónia Program módszertana
- Beszerezhető hangszerek listája,
- Nyilatkozat szakmai közreműködőkről,
- A Pályázat keretében beszerzésre tervezett hangszerek bemutatása.
A Pályázati csomag dokumentumai letölthetők a Belügyminisztérium (a továbbiakban: "BM" vagy "Támogató") honlapjáról (https://kormany.hu) és a Lebonyolító honlapjáról (https://tef.gov.hu).
A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató, és az Elektronikus Pályázatkezelő és Szerződésmenedzsment Rendszer (a továbbiakban: "PKR.") együtt tartalmazza a Pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A Pályázatot elektronikus úton a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, valamennyi kérdésre választ adva,és a kötelező mellékletek csatolásával szükséges benyújtani.

5. Pályázat elkészítése és benyújtása
A Pályázatot a Pályázónak kell benyújtania a PKR. útján az ott rögzítetteknek megfelelően, jognyilatkozatokkal és további dokumentumokkal együtt.
APKR. rendszer használata regisztrációhoz kötött.

A Pályázatok benyújtásának határideje
A Pályázatok beadási határideje 2020. augusztus 17. 23 óra 59 perc
Határidőben benyújtottnak minősül az a Pályázat, amely a PKR.rendszerben (https://pkr.szgyf.gov.hu/pkr/authentication.html)a fenti határidőig véglegesítésre kerül.

Azon Pályázatokat, amelyek nem kerültek véglegesítésre, a Lebonyolító nem tekinti benyújtott Pályázatnak és már befogadási ellenőrzésnek sem veti alá. A Pályázat benyújtási határidejének lejárta után a Pályázatot véglegesíteni nem lehet.

6. Pályázat benyújtására jogosultak köre
a) Önálló jogi személyiséggel rendelkező bírósági nyilvántartásba vétellel létrejött civil szervezetek, melyek alapító okiratában szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása vagy nem formális, informális oktatás vagy közösségfejlesztés vagy hagyomány és kultúra ápolása vagy roma, kultúrával, társadalmi képviselettel való foglalkozás;
b) települési és roma nemzetiségi önkormányzatok;
c) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyházi jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek.
Jelen Pályázati felhívásra 1 (egy) Pályázó több pályázatot is benyújthat, de 1 (egy) Pályázat csak 1 (egy) településre vonatkozhat. 1 (egy) településen maximum 2 (kettő) Pályázat valósulhat meg.
Települési önkormányzat csak akkor részesülhet pályázati úton odaítélt támogatásban, ha rendelkezik az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szabályainak megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. Ezzel kapcsolatban a pályázati anyagban nyilatkoznia kell.

8. A támogatás formája és mértéke
A Pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "Támogatás"). A Támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában történik.
A Pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.
Az elnyerhető Támogatás összegének felső határa 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint. A nyertes Pályázók maximum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forintTámogatást kapnak a rendszeres foglalkozások megtartásához és maximum 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint Támogatást hangszerek vásárlásához, karbantartásához, kiegészítők beszerzéséhez.

9. Rendelkezésre álló keretösszeg
A benyújtott Pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 500 000 000 Ft, azaz ötszázmillió forint, melyet a Támogató, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 4. Társadalmi, gazdasági, területi hátrány kiegyenlítést elősegítő programok, szakkollégiumok (ÁHT-T: 331195) jogcímcsoport terhére biztosít.
https://www.kormany.hu/download/1/7b/d1000/Zenei%20program%20megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1sa%20-%20Mindenki%20sz%C3%ADv%C3%A9ben%20vagy%20egy%20dallam%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20%C3%BAtmutat%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum