Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Zöld Nemzeti Bajnokok - Előminősítési felhívás
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
02/01/2021
Érvényes:
02/01/2021
Tárgymutató:
hazai zöldgazdaság célzott megerősítése
Pályázhat:
csak olyan vállalkozások, amelyek rendelkeznek a kevésbé fejlett régiókban (vagyis közép-magyarországi régión kívül) székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és a fejlesztést ott tervezik megvalósítani, illetve fejlesztési igényük nem mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati vagy a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekre irányul
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
Figyelemfelhívás az egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékeket gyártó vállalkozások támogatásának előminősítésére
Az Egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékeket gyártó vállalkozások támogatásának előminősítésére a ZÖLD NEMZETI BAJNOKOK PÁLYÁZÓI REGISZTRÁCIÓ – REGISZTRÁCIÓ menüpont alatt van lehetőség.

A minősítés megszerzésére 2021. február 1. 12:00-ig jelentkezhetnek a vállalkozások.

A minősítési folyamat végén, kedvező értékelés esetén, a vállalkozás tanúsítványt kap, amellyel jogosultságot szerez a kapcsolódó GINOP 1.2.13-20 fejlesztési forrásra történő pályázásra.


Zöld Nemzeti Bajnokok

Előminősítési felhívás
A hazai zöldgazdaság célzott megerősítése
Magyarország Kormányának kiemelt célja a nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöldgazdasághoz és -iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást segítő fejlesztéseinek támogatása. Az egyre inkább erősödő zöldgazdaságba szükséges az eddigieknél nagyobb mértékű bekapcsolódása a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, legyen szó az energiahatékonysági beruházásokat kiszolgálni képes gyártó vállalkozásokról, másodlagos forrásból származó alapanyagot felhasználó gyártókról, a víz felhasználás hatékonyság növelését szolgáló, vagy éppen az elektromobilitási beruházásokat ipari oldalról kiszolgálni képes gyártó vállalkozások megerősítéséről.
A Magyar Multi Program (GINOP-1.1.4-16) részeként megvalósuló Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítésre történő regisztráció és a folyamatban való részvétel feltétele a fejlesztési forráshoz (GINOP 1.2.11-20) való hozzáférésnek.

A részvétel feltételei
A Zöld Nemzeti Bajnokok programban olyan vállalkozások vehetnek részt, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- rendelkeznek legalább két lezárt, teljes (365 nap) üzleti évvel;
- éves átlagos statisztikai állományi létszámuk legalább 3 fő volt (2019);
- nettó árbevételük legalább 50 millió forint volt (2019);
- legalább 5 százalékos nettó értékesítési árbevétel növekedést realizáltak 2018 és 2019 között;
- fejlesztési koncepciójuk kapcsolódik legalább egy, a lentiekben meghatározott témakörhöz.
A programba csak olyan vállalkozások vonhatók be, amelyek rendelkeznek a kevésbé fejlett régiókban (vagyis Közép-magyarországi régión kívül) székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel és a fejlesztést ott tervezik megvalósítani, illetve fejlesztési igényük nem mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati vagy a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekre irányul.

Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítés 2020-as témakörei
I. Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló hazai gyártók erősítése
Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek az energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgálni képesek termékeikkel és szogáltatásaikkal. Az alábbi pontokban találhatók a termékek / rendszerek, melyeknek nemcsak a komplett előállítását, gyártását végezhetik ezek a vállalkozások, hanem valamely lényegi elemét is biztosíthatják.
a. Napkollektor rendszer;
b. Kazán rendszer (ideértve a biomassza kazánokat is);
c. Hőszivattyú és hővisszanyerő rendszerek;
d. Nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése;
e. Nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezet;
f. Komplett fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszer;
g. Világítási rendszer;
h. Árnyékoló és árnyékvető szerkezet;
i. Okos mérők;
j. Energiatárolására szolgáló termékek.

II. Vízfelhasználás hatékonyságának növelése
Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek a vízfelhasználás hatékonyságának növelését, vízfelhasználás csökkentését célzó termékeket állítanak elő vagy technológiát fejlesztenek.
a. Víztakarékos eszközök és technológiák (pl. WC öblítő tartályok, házi vízművek, zárt ipari vízsugaras vágási rendszerek stb.);
b. Vízfelhasználás hatékonyságát növelő eszközök (pl. csaptelepek, zuhanyfejek, öntözőrendszerek stb.);
c. Vízmegtartó és/vagy újrahasznosítását szolgáló berendezések (pl. vízgyűjtő és vízmegtartó rendszerek , víztisztítók, szürkevíz újrahasznosító rendszerek stb.).

III. Elektromobilitáshoz kapcsolódó hazai gyártók erősítése
Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek az elektromobilitás fejlesztéséhez kapcsolódó termékeket állítanak elő. Ide tartoznak:
a. az elektromos járműveket;
b. azok energiaellátását;
c. a közlekedési és szállítmányozási infrastruktúrát elősegítő termékek gyártói.
Pl.: elektromotorok, töltőrendszerek, akkumulátorok, teljesítményelektronika (félvezető áramkörök áram szabályozására, irányítására), dokkolók stb.

IV. Másodlagos forrásból származó alapanyagot felhasználó gyártók támogatása
Olyan hazai termelő vállalkozások jelentkezését várjuk, melyek más vállalatok, szervezetek melléktermékét, “hulladék" anyagát használják fel fő alapanyagként a gyártási tevékenységük során - ipari szimbiózis kapcsolat megvalósítása révén.
A pályázat benyújtása során szükséges igazolni az alapanyag fajtáját és a felhasználás mértékét.

Az előminősítési folyamat lépései
1. Regisztráció a znb.ifka.hu oldalon keresztül.
Az előminősítés első lépése az előminősítési igényt benyújtó vállalkozások regisztrációja az előminősítés online rendszerén, ami az znb.ifka.hu honlapról érhető el. Egy vállalkozás kizárólag egy alkalommal tud regisztrálni, melyhez e-mail cím, valamint jelszó megadása kötelező. A regisztráció kitöltésével egyidejűleg hozzájárulnak adataik kezeléséhez a GDPR szempontok figyelembe vételével. Ezt követően a megadott e-mailcímre kerül kiküldésre az aktiváláshoz szükséges link, amelyre kattintva a regisztráció érvényesíthető. Sikeres aktiválás esetén, a képernyőn megjelenik egy üzenet, mely tájékoztatja a felhasználót a sikeres regisztrációról. A regisztrációt követően válik lehetővé az előminősítési igény rögzítése és beadása.

2. Alapadatok kitöltése és a részvételi feltételek ellenőrzése.
A felület kitöltéséhez vállalati név és érvényes adószám megadása kötelező. Ezt követően a vizsgált gazdálkodási adatok automatikusan generálódnak az Opten adatbázisból. Amennyiben az Opten által generált adatok hibásak, lehetőség van az adatok szerkesztésére, amennyiben jelzik az IFKA felé, valamint dokumentum csatolására, az adatok hitelességének alátámasztásaként.

3. Előminősítési űrlapok kitöltése és beküldése.
A rendszer automatikus üzenet formájában tájékoztatást küld a vállalkozás számára, hogy megfelelt-e a részvételi feltételeknek. Amennyiben igen, úgy ezt követően a levélben meghatározott időponttól (várhatóan június második felétől) lesz lehetőség az előminősítésre történő jelentkezésre a vállalat fiókjában található űrlap kitöltésével.

4. Értékelés és megfelelt vállalkozás esetén a "Zöld Nemzeti Bajnok Előminősítési Tanúsítvány" kibocsátása.
Az előminősítés folyamata egy Tanúsítvány kiállításával zárul, amely a megfelelés igazolódása esetén a vállalkozást feljogosítja a GINOP 1.2.11-20 forrás keretében pályázata benyújtására.

5. Pályázás fejlesztési forrásra a ráépülő felhívásból (GINOP 1.2.11-20).
Az előminősítés fő szempontjai
A három részből álló értékelés során összesen 100 pont érhető el.

1. A vállalkozás felkészültségének és jelenlegi helyzetének az értékelése (50 pont)
a. Alapadatok és általános gazdálkodási kérdések
b. Múltbéli teljesítmény
c. Stratégiai együttműködések
d. Középtávú vállalati stratégia
e. Erőforrás- és energiahatékonysági szempontok

2. Fejlesztési koncepció értékelése (40 pont)
a. Tervezett fejlesztés bemutatása
b. Fejlesztés jellemzői
i. A fejlesztési elképzelések önálló termékfejlesztésre, szolgáltatásfejlesztésre vagy brand/márkanév fejlesztésére irányulnak-e?
ii. A fejlesztési koncpecióban megjelennek-e jelentős technológia fejlesztésre vonatkozó elemek és a tágan értelmezett ipar 4.0 elemek?
iii. A tervezett fejlesztésben fontos elemként szerepel-e a kapacitás bővítése és a termelékenység növelése?
iv. A fejlesztés során megjelennek-e szempontként a kiterjesztett gyártói felelősség elvének egyes elemei, illetve a erőforrás- és energiahatékonyság növelést célzó elemek?
v. A fejlesztési koncepció megvalósíthatóságának időtartama.

3. Minősítések (10 pont)
a. GINOP támogatási forrásokhoz kapcsolódó minősítések
b. Zöld minősítések
Pontozási rendszer
A pontozási rendszer egy két lépcsős modellt követ, mely tartalmaz egy minimális pontszám meghatározást és egy rangsorolást.

1. Minimális pontszám
A minimális pontszámok az értékelési főszempontok alapján került megállapításokra.
a. A vállalkozás felkészültségének és jelenlegi helyzetének az értékelése: min. 20 pont
b. Fejlesztési koncepció értékelése: min. 25 pont
c. Minősítések: nincs min. pont
d. Összesített pontszám: min. 50 pont
Ahhoz, hogy a vállalkozás rangosorlásra kerüljön, kötelezően el kell érni a fent említett minimum pontszámokat.

2. Rangsorolás
Az előminősítési időtartam lezárása után kerül sor a rangsorolásra, miután az összes előminősítési igény benyújtásra került. Az előminősítési igények értékelése folyamatosan történik, tehát a rangsor az utolsó benyújtott igény után 3 nappal elkészítésre kerül. A rangsor és az elérhető forrás mértéke alapján kerülnek meghatározásra és kiválasztásra azok a vállalkozások, akik megkapják az előminősítést és így benyújthatják a támogatási kérelmüket a ráépülő forrásra (GINOP 1.2.11-20).
Gyártói kataszter platform
A Zöld Nemzeti Bajnokok előminősítéssel rendelkező vállalkozásoknak lehetőségük nyílik felkerülni egy virtuális platformra, mely egy piactérként funkcionál leendő ügyfeleik számára. A platform segítségével ezek a vállalkozások könnyen szűrhetőek és kereshetőek kategóriák alapján, illetve a releváns információk megtalálhatóak az előminősített vállalkozásokról.
Kötelezően feltöltendő információk az előminősített vállalkozásokról:
- Vállalkozás neve
- Honlap cím
- Kapcsolattartók
- Bemutatkozás
- Szolgáltatások/ termékek bemutatása

Az előminősítési igényről való döntés esetei
1. Hiánypótlás
Ha az előminősítési kérelem hiányos, hibás vagy nem egyértelmű a szükséges adatok, információk és dokumentumok tekintetében, az IFKA lehetőséget ad hiánypótlás beadására. A hiánypótlás legfeljebb 7 naptári napos határidő kitűzésével, valamint az összes hiány vagy hiba megjelölésével, az adott jelentkezési határnaptól számított 30 naptári napon belül kerül kiküldésre az elektronikus rendszeren keresztül. A 7 naptári napos hiánypótlási határidő a kiküldés napját követő naptól számítódik. A hiánypótlás benyújtása az elektronikus felületen történik, a beérkezett adatok és dokumentumok ellenőrzését az IFKA a beérkezést követően 15 naptári napon belül az értékelést lezárja. A hiánypótláson töltött időtartam a 30 naptári napos minősítési határidőbe nem tartozik bele.

2. Adatmódosítás
Adatmódosítás kérés lehetőségei:
- Pályázó által kezdeményezve: a pályázó vállalkozás az előminősítési eljárásban vizsgáltan érintett adataiban vagy működési körülményeiben beállt változásokat adatmódosítás kérés keretében az előminősítési rendszerben kezelten tudja jelezni az IFKA felé;
- IFKA által kezdeményezve: akár az előminősítési eljárás folyamatában a pályázó esetében felmerült adatmódosítás igény (pl. a minősítési rendszer által jelzett adatváltozások, stb.) alapján.
A pályázó által kezdeményezett adatmódosítás esetén annak beérkezési napját követő 30 napon belül kerül sor az IFKA által annak elbírálására vagy szükség esetén ahhoz kapcsolódóan hiánypótlás kiküldésére. Hiánypótlás küldése esetén az előző, a) pontban foglaltak szerinti eljárás követendő.
Az IFKA által kezdeményezett adatmódosítás esetén az előző, a) pontban foglaltak szerinti eljárás követendő.

3. Minősítési igény elutasítása
Amennyiben az elminősítési igényt benyújtó vállalkozás
- nem felel meg a felhívásban előírt alapkritériumoknak;
- vagy a hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti;
- vagy az IFKA által kezdeményezett adatmódosítást vagy ahhoz kapcsolódóan küldött hiánypótlást hibásan, hiányosan vagy azt a rendelkezésre álló határidőn belül nem teljesíti
és ezért az előminősítési igény nem felelt meg az előminősítési vizsgálat során, az IFKA a hiánypótlás feldolgozását követően haladéktalanul, amennyiben a hiánypótlás nem került benyújtásra, a határidő leteltét követően a rendszeren keresztül értesíti a minősítési igényt benyújtó vállalkozász az igény elutasításáról. A tájékoztatás tartalmazza az elutasítás indokait, valamint a jogorvoslat benyújtásának lehetőségét, módját és határidejét.

4. Minősítési igény jóváhagyása
Az előminősítési igények benyújtására folyamatosan van lehetőség az IFKA által bejelentett végső zárónapig. Ez azt jelenti, hogy az adott jelentkezési határnapig benyújtott igények együttesen kerülnek elbírálásra, a határnaptól számított 30 napon belül (hiánypótláson töltött időt nem számítva). Az előminősítési igények értékelésével kapcsolatos minden határidőt az előre meghatározott jelentkezési határnaptól (tehát nem a minősítési igény benyújtásától) kell számítani. A jelentkezési határnapok ütemezését előre nyilvánosságra kell hozni. Az előminősítési igény értékelését követően, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtását követő 15 naptári napon belül az IFKA előminősítési eljárása lezárásra kerül.

Panaszkezelési és jogorvoslati folyamatok meghatározása
Az előminősítési igényt benyújtó vállalkozás az IFKA döntése ellen kifogást nyújthat be. A kifogást a kifogásolt döntésről való tudomásszerzéstől számított tíz naptári napon belül egy alkalommal, az indok(ok) megjelölésével nyújthatja be. Az IFKA kizárólag a kifogással érintett döntést vizsgálja, valamint az azt megalapozó eljárás azon megállapításait, melyeket a kifogás vitat. A kifogás kivizsgálásában, illetve elbírálásában nem vehet részt az az értékelő, aki a kifogással érintett előminősítési igény értékelésében, valamint döntéselőkészítésében részt vett. A kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül, ha
- a kifogás a döntéstől számított tíz napos határidőn túl kerül benyújtásra,
- a kifogást nem az arra jogosult kapcsolattartó terjeszti elő,
- a kifogás nem tartalmaz a megsértett jogszabályban vagy Felhívásban foglalt rendelkezésre történő hivatkozást,
- a kifogást nem az erre szolgáló elektronikus felületen keresztül terjesztették elő.
Ha az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, a kifogás beérkezésétől számított hét napon belül az IFKA érdemi vizsgálat keretében megvizsgálja az önrevízió lehetőségét. A rendelkezésre álló információk alapján a kifogást megvizsgálja és
- a kifogásban foglaltaknak - részben vagy egészben - helyt ad, egyúttal gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról,
- a kifogást indokolt döntésével elutasítja.
Az előminősítésre történő jelentkezésre 2020. július végéig van lehetőség, amely kétlépcsős folyamat. Első lépése az előminősítési igényt benyújtók regisztrációja. A regisztráció során a részvételi feltételeknek megfelelt vállalkozásoknak ezután a második lépésben lesz lehetősége az előminősítési űrlap kitöltésére.

Konzultációs lehetőség:
A pályázó vállalkozások számára konzultációs lehetőséget kínál az IFKA, melynek időpontját előzetesen szükséges egyeztetni a megadott elérhetőségeken. A konzultációra kizárólag személyesen van lehetőség az IFKA irodájában (1062 Budapest, Andrássy út 100. cím).

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezlési tájékoztatónkat itt tekintheti meg.
https://znb.ifka.hu/hu/page/dokumentumtar

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum