Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Érték és Minőség Nagydíj
Kiíró:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.; Hajnal Húskombinát Kft.; Legrand Zrt.; Poli-Farbe Vegyipari Kft.; ProfessionCert Mérnöki Szolgáltató Kft.
Határidő:
05/24/2019
Érvényes:
05/24/2019
Tárgymutató:
Érték és Minőség Nagydíj
Pályázhat:
minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Érték és Minőség Nagydíj

Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer 2019. évi Pályázati Felhívása és Eljárásrendje
A Pályázati Felhívás és Eljárásrend elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
1. sz. Melléklet: Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy elnyerésére 2019-ban kiírt pályázatra
2. sz. Melléklet: a pályázat benyújtásához szükséges megfelelőségi dokumentumokra vonatkozó iránymutatás.
A 2019. évre vonatkozó Védjegyhasználati szerződés minta és a 2019. évi adatkezelési információk a http://www.emin.hu honlapon olvashatók.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa:
a DIAMOND Szervezőiroda Bt.,
a Hajnal Húskombinát Kft.,
a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.,
a Poli-Farbe Vegyipari Kft.,
a ProfessionCert Kft.,
S.C. SSM & SIU S.R.L Románia
országos, nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a 2019. évi Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére.
Az Érték és Minőség Nagydíj eseményeinek fővédnöke Dr. Latorcai János úr, a Magyar Országgyűlés alelnöke.
A pályázat kiemelt támogatója:
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága,
külhoni támogatója
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség.
A pályázat stratégiai partnerei:
A Communautrade - Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.,
az Élelmiszervállalkozók Versenyképességért Egyesület,
és a Trade Magazin.
1. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat küldetése
Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím és a tanúsító védjegy használati joga azon termékek, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése és díjazása, amelyek bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt. Kiemelt fontosságot tulajdonítanak az egyetemlegesen kiemelkedő minőségű termékek előállításának, illetve szolgáltatások nyújtásának. A pályázat díjazottjai példaképeink, akik aktív szerepet vállalnak a gazdaság színvonalának növekedésében.
Az Érték és Minőség Nagydíj és Tanúsító Védjegy megtestesíti, kifejezi Magyarország elismerését és elkötelezettségét a valódi értékek iránt, ezért elismeri a tanúsított minőséget.
Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet és a tanúsító védjegy használati jogát önkéntesen benyújtott pályázat alapján lehet elnyerni.
A pályázati rendszer tisztaságát és sérthetetlenségét objektív követelményrendszer, pártatlan és független szakértői testület bírálata jelenti.
Az odaítélt védjegy használatát a kiírók rendszeresen ellenőriztetik, ezzel is garantálva a folyamatosan magas minőségi színvonalat a felhasználók, fogyasztók felé.
2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat célja
- Ismerje el a pályázatra benyújtott termékek és szolgáltatások magas minőségi színvonalát.
- Segítse elő nemzetközi piacon versenyképes, kiemelkedő minőségű, magas hozzáadott szellemi értéket képviselő áruk előállítását, ösztönözze a szolgáltatások fejlesztését.
- Járuljon hozzá a pályázaton díjazott termékek és szolgáltatások gyártóinak piaci munkájához, export-tevékenységének fejlesztéséhez.
- Nyújtson egyértelmű segítséget a termékeket és szolgáltatásokat megvásárló fogyasztóknak a minőségtudatos választásban.
- Járuljon hozzá az egészségtudatos, energiahatékony áruk és szolgáltatások fejlesztéséhez és forgalmazásához.
- A pályázati rendszer szolgálja a gyártók, a forgalmazók és szolgáltatók aktív minőségpolitikájának fejlesztését.
- Támogassa a magas hozzáadott értékű, tudásalapú áruk és szolgáltatások megjelenését és a szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.
3. A pályázat tárgya
A pályázaton részt vehet minden, a pályázati főcsoportok szerinti, a pályázat céljainak megfelelő, Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében gyártott, forgalmazott áru, árucsalád, szoftver, illetve ahhoz kapcsolódó szolgáltatás, mellyel rendszert alkothat. A pályázat tárgyát képezheti továbbá önálló szolgáltatás is.
Amennyiben a pályázó nem azonos a gyártóval, illetve a pályázat tárgyát képező áru, szoftver vagy szolgáltatás jogtulajdonosával, a pályázaton való részvételhez a gyártó/jogtulajdonos írásos hozzájárulása szükséges.
3.1. Pályázati főcsoportok
1. Ipari gépek, berendezések; háztartási, irodatechnikai eszközök, berendezések
2. Járművek
3. Ruházati termékek és kiegészítők
4. Kozmetikai termékek
5. Háztartás-vegyipari termékek, vegyipari termékek
6. Bútorok, lakás- és irodai berendezések, felszerelések, kellékek
7. Építési termékek, energiahatékonysági építési termékek
8. Megvalósult létesítmények
9. Építőipari szolgáltatások
10. Infrastrukturális beruházások
11. Szilikátipari késztermékek (üveg, porcelán, kerámia)
12. Sporteszközök, felszerelések
13. Játszóterek, játszótéri eszközök és kültéri fitnesz eszközök
14. Játékok
15. Kézműipari termékek (zsűrizett iparművészeti, népművészeti, háziipari termékek)
16. Informatikai programok, rendszerek
17. Mezőgazdasági és élelmiszer termékek (friss és feldolgozott formában, beleértve az alkoholmentes és alkohol tartalmú italokat, étrendkiegészítőket, különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszereket, kézműves élelmiszereket, gyógyteákat)
18. Állateledelek
19. Orvosi eszközök (aktív orvosi eszközök is), orvosi műszerek
20. Az emberi egészséget és biztonságot segítő termékek és szolgáltatások
21. A segítséggel élők számára fejlesztett segédeszközök, alkalmazások, készítmények, szolgáltatások
22. A szabadidő kulturált eltöltését segítő szolgáltatások, belföldi turisztika (beleértve a turizmushoz kötődő vendéglátást is), falusi turizmus, utazásszervezés, utazás közvetítői tevékenység
23. Csomagolástechnika (design, anyag és technológia)
24. Oktatási, képzési, továbbképzési, nevelési módszertan és tevékenység
25. Tankönyvek, segédletek (interaktív eszközök is), kiadványok
26. Könyvek és egyéb nyomdai kiadványok
27. Világítás, világítástechnika
28. Az életminőség javítására szolgáló termékek, szolgáltatások
29. Vendéglátás (beleértve az étkeztetési kultúrát is), szállodai, éttermi, cukrászati szolgáltatások, ételkiszállítás, helyi hagyományos gasztronómiai értékekre épülő vendéglátás
30. Kulturális rendezvények, sportesemények, múzeumi programok, szolgáltatások
31. Díszműáruk
32. Bőripari termékek (lószerszámok, táskák, bőröndök, tárcák)
33. Órák, ékszerek, divatékszerek
34. Falak, homlokzatok, design elemek, fából készült egyedi megoldások és nyílászárók, valamint az enteriőrök bármilyen funkcióban való használata a külső és belső lakótérben
35. Megváltozott munkaképességűek által készített áruk
36. Webshop szolgáltatások
37. Szállítmányozás, raktározás, tárolás (veszélyes anyagok is)
38. Egyéb szolgáltatások
39. Munkavédelmi eszközök, berendezések, szolgáltatások
4. Pályázati feltételek
4.1. A Pályázó
Pályázatot nyújthat be minden magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, egyéni vállalkozó, alkotóközösség.
Egy pályázó több pályázattal is szerepelhet, és több pályázó is benyújthat közös pályázatot. Egy pályázatban egy termék vagy egy termékcsalád szerepelhet. Egy termékcsalád maximum 10 termékből állhat. (Termék megnevezés alatt árukat, szoftvereket és szolgáltatásokat egyaránt értünk).
Termékcsalád esetén a termékcsalád tagjainak felsorolása és pontos megnevezése a hiánytalan pályázati dokumentáció feltétele. (A jelentkezési lap 8-9. pontjában úgy kell feltüntetni, hogy a termékcsalád összefoglaló nevének megnevezése után kell a termékcsalád tagjainak pontos felsorolása).
Nem képezheti pályázat tárgyát olyan technológiai eljárás, amely nem testesült meg áruban, szoftverben, illetve olyan szolgáltatás, amely a pályázat benyújtásakor még nem került bevezetésre.
A pályázat nyilvános.
A pályázat kiírói a pályázótól nem kérik üzleti titkok vagy bizalmas információk közlését!
A pályázónak a pályázati dokumentáció benyújtásától az eredményhirdetésig, illetve díjazás esetén a védjegyhasználónak, a védjegyhasználat végéig BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE van a pályázati titkárság felé. Minden pályázóval/védjegyhasználóval, valamint pályázattal kapcsolatos változást (beleértve a 4.2.3.1-4. pontokat is) írásban kell jeleznie.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása, annak nyilvánosságra kerülésekor a pályázatból való kizárást, vagy a védjegyhasználat felfüggesztését vagy visszavonását vonhatja magával.
4.2. A pályázati dokumentáció tartalma
A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani, egy példányt nyomtatott formában és egy példányt elektronikus adathordozón (pendrive), amelynek tartalma 100%-ban meg kell, hogy egyezzen a papíralapú pályázattal, azaz az elektronikus változat az a papír alapú pályázat szkennelt változata.
A pályázati dokumentáció mellett a papír alapú kísérő levélhez külön is kell csatolni a Pályázati Jelentkezési lap aláírással ellátott eredeti és három jól olvasható másolati példányát!
A kísérő levél mellé csatolt négy (4) példány Jelentkezési lapot nem kell összetűzni!
A Jelentkezési lap és az eljárási díj befizetését igazoló értesítés egy-egy (1-1) másolati példányát a pályázati dokumentációba is be kell fűzni a tartalomjegyzék szerinti megfelelő helyre! Tehát, a Jelentkezési lapnak összesen öt (5), az eljárási díj befizetését igazoló értesítésnek egy (1) példánya szerepel majd a komplett benyújtott pályázatban. A kísérő levélhez nem csatolt példányok miatt a dokumentáció hiányosnak minősül és a dokumentumok átvizsgálásánál negatív értékelést jelent.
A pályázati dokumentációt mindig a hatályos jogszabályok, rendeletek figyelembevételével kell összeállítani!
4.2.1. Tartalomjegyzék
4.2.2. Pályázati Jelentkezési Lap
Ki kell tölteni a "Jelentkezési Lap az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerésére kiírt pályázathoz" című adatlapot, melyet eredeti, cégszerű aláírással kell ellátni. A jelentkezési lapot aláíró nevét olvashatóan is fel kell tüntetni!
Az adatlap csak a pályázati dokumentációval együtt érvényes!
4.2.3. Nyilatkozatok
Egy oldalon is beküldhetők, de minden nyilatkozatnak külön pontban kell szerepelnie! Nincs erre vonatkozóan formanyomtatvány, azokat céges papíron felsorolva lehet megtenni oly módon, hogy a vonatkozó nyilatkozat szövegét vissza kell egyes szám első személyben másolni!
4.2.3.1. Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati dokumentációban közölt adatainak kezeléséhez a mindenkor hatályos adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően.
4.2.3.2. Nyilatkozat a pályázati felhívásban és a pályázati feltételekben foglaltak elfogadásáról.
4.2.3.3. Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs lejárt, vagy meg nem fizetett köztartozása, nem áll bírságolás, elmarasztalás, csőd, felszámolás, végelszámolás és más hatósági eljárás alatt. (beleértve a munkavédelmi és tűzvédelmi ellenőrzéseket is)
4.2.3.4. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó - termékei szolgáltatásai minőségével, biztonságával kapcsolatban - állt-e hatósági ellenőrzés alatt tárgyévben és az azt megelőző évben. Ha igen, a hatóság lényeges kifogást vagy intézkedést tett-e.
4.2.3.5. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag, valamint a pályázat tárgya (termék, termékcsalád, szoftver, szolgáltatás) harmadik személy szerzői-, adatvédelmi jogait nem sérti. Ha erre alapozva harmadik személy a pályázat kiíróival szemben igényt érvényesít, a pályázó közvetlen helytállási kötelezettséget vállal.
4.2.4. Abban az esetben, ha a pályázó nem azonos a pályázott termék/termékcsalád, szoftver gyártójával, a gyártó írásos hozzájárulása (nyilatkozata) a pályázaton való részvételhez.
4.2.5. A pályázati eljárási díj befizetését igazoló banki értesítés, igazolás.
A pályázat eljárási díja 180 000 Ft + 27% (azaz 48 600 Ft) áfa, összesen: bruttó 228 600 Ft, amely benyújtott pályázatonként fizetendő.
Pályázati eljárási díj befizetéshez kapcsolódó információk Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében:
Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtás az áfa törvény területi hatályán kívülre esik, a pályázati eljárási díjat áfa összeg nélkül kell teljesíteni, azaz pályázatonként 180 000 Ft eljárási díj fizetendő.
(Amennyiben az Európai Unión belüli, közösségi adószámmal rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó tévesen az áfa összegével növelten teljesíti a pályázati díj megfizetését, az áfa összege visszatérítésre kerül, de ezen összegből a visszautalás költsége levonásra kerülhet.)
Pályázati eljárási díj befizetéshez kapcsolódó információk Európai Unión belüli, közösségi adószámmal NEM rendelkező, nem magyarországi székhelyű pályázó esetében:
A pályázati díjat áfa összeggel növelten kell teljesíteni, azaz pályázatonként 228 600 Ft eljárási díj fizetendő.
A pályázat titkársági és szervezési feladatait a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint Pályázati Titkárság látja el. Az eljárási díjat a DIAMOND Szervezőiroda Bt., OTP Bank NyRT-nél vezetett 11717009-22467980 számú számlájára kell átutalni a pályázat benyújtási határideje előtt. IBAN számlaszám: HU83 1171 7009 2246 7980 0000 0000, OTP Bank SWIFT azonosítója (BIC): OTPVHUHB
A pályázati díj befizetéséről kiállításra kerülő számlához, annak megfizetésével egyidőben az alábbiakat kell megküldeni az baboklara@emin.hu e-mail címre:
- pályázó pontos neve, pontos számlázási címe irányítószámmal, adószáma/közösségi adószáma;
- pályázó pontos postacíme irányítószámmal;
- a pályázat pontos megnevezése (amely a pályázati jelentkezési lapon is szerepel);
- pályázati kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe;
- pályázati eljárási díj befizetését igazoló bizonylat.
A számlát a pályázatot működtető DIAMOND Szervezőiroda Bt. állítja ki és küldi meg a pályázó részére utólag, a fentiek szerint megküldött adatok és az átutalás megtörténtét igazoló irat alapján, legkésőbb május 31-ig. A pályázati eljárási díj nem fizethető be postai csekken, illetve készpénzben. A pályázati eljárási díj megfizetésének elmulasztása a pályázati rendszerből való kizárást vonja maga után.
4.2.6. A pályázó bemutatása maximum 3 oldal terjedelemben. Tömören mutassa be a szervezetet (történetét; üzleti, esetleg jogszabályi környezetét; legfontosabb termékeit, szolgáltatásait; éves gyártási mennyiségét/ értékét, árbevételét, ezen belül az exportarányt; beszállítói vevői kört, technológiai és alapanyag bázist, stb.), valamint minden még olyan fontosnak ítélt tényt, eseményt, amely a pályázat értékelését elősegítheti. Önértékelés alapján elemezze a vállalkozás piacképességét és piaci helyét a hasonló termékeket előállító vállalkozások között. Önkormányzatoknál mutassa be társadalmi értékét, fontosságát.
4.2.7. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás leírása maximum 2 oldal terjedelemben.
Az ismertetést a Pályázati Jelentkezési Lap 10. pontjában rögzített pár kiemelő mondat ismétlésével kell kezdeni! Emelje ki az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás azon előnyeit, melyek a felhasználás, energiahatékonyság, környezettudatosság szempontjából kedvezőbbek a hasonló termékekhez, szolgáltatásokhoz képest.
4.2.8. Az áru/árucsalád, szoftver, szolgáltatás hazai és külpiaci helyzetének ismertetése.
A pályázat tárgyának ára, ár-érték aránya; összehasonlítás a nemzetközi piacon való elhelyezkedésről (hova sorolható önértékelés alapján a pályázat tárgya funkcióban, árban); értékesítés, piaci bevezetés, elvárások, eredmények leírása; tájékoztatás a piaci törekvésekről (jövőkép), célkitűzésekről; referenciák bemutatása; piaci részesedés elemzése. Az elmúlt időszak trendjeinek, valamint a kitűzött célok elérésének bemutatása. Vevői elégedettség vizsgálata (olyan eredmények bemutatása, melyek alátámasztják, hogy a szervezet működése a vevői igények lehető legjobb kielégítését szolgálja).
4.2.9. A pályázat tárgyának minősülő áruhoz/árucsaládhoz, szoftverhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó minden olyan dokumentum, amelyeket a fogyasztóvédelmi és egyéb jogszabályok megkövetelnek. Az előírásokon felül a fogyasztók érdekében önként vállalt kötelezettségek bemutatása, dokumentálása.
A csatolandó legfontosabb dokumentumok tételes felsorolását - a teljesség igénye nélkül - a 2. sz. Melléklet tartalmazza.
4.2.10. A környezetvédelmi teljesítmény bemutatása.
A környezetvédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, szolgáltatásnál. A környezetvédelmi szempontok érvényesülése a termékben, szolgáltatásban, valamint az áru/árucsalád és szolgáltatás létrehozása, felhasználása és megsemmisítése során. Esetleges kapcsolódás különböző környezetvédelmi eseményekhez, társadalmi szervezetekhez. Energiahatékonyság bemutatása a cég működésében és a pályázat tárgyának előállítása során. (vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés igazolása pl: hulladékkezelés)
4.2.11. Munkavédelmi és tűzvédelmi előírások alkalmazásának bemutatása
A munkavédelmi előírások betartása a gyártásnál, csomagolásnál, raktározásnál, szállításnál, szolgáltatásnál. Munkavédelmi eszközök biztosítása, megfelelőségük bemutatása.
4.2.11.1. A termékről/termékcsaládról, szoftverről, szolgáltatásról minden érvényes, harmadik fél által kiállított minősítő dokumentum (például: szakvélemény, minősítő bizonyítvány, tanúsítvány, vizsgálati jelentés) másolata. A harmadik fél igazolása minden esetben szükséges, még akkor is, ha a jogszabályok a gyártóra/forgalmazóra bízzák a termék-megfelelőség igazolását.
4.2.11.2. Amennyiben rendelkeznek vele: a szellemi tulajdon védelmét igazoló és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, vagy az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, vagy az Európai Szabadalmi Hivatal, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete által kiállított dokumentum másolata.
4.2.12. Az alkalmazott minőségirányítási rendszer tanúsításáról szóló okirat másolata (például: ISO, TQM, HACCP).
(Megjegyzés: nem általános pályázati feltétel, de előnyt jelent, ha a pályázó tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkezik.) Amennyiben a pályázó tevékenységére - jogszabály által - kötelező valamilyen minőségirányítási rendszer (például: HACCP) alkalmazása, abban az esetben a tanúsítás igazolása is pályázati feltétel. Abban az esetben, ha a pályázó rendelkezik minőségvizsgáló laboratóriummal, a pályázat tárgyát képező áru/ árucsaládra, szoftverre, szolgáltatásra vonatkozó saját vizsgálati jegyzőkönyvet, és annak külső akkreditáló szervezet általi elfogadását, jóváhagyását is mellékelni kell.
4.2.13. A termék/termékcsalád, szolgáltatás korábbi pályázatokon - Magyarországon vagy külföldön - elnyert minősítő díjak, elismerések tanúsító okiratainak másolatai; kiállításokon, vásárokon elnyert díjak, oklevelek másolatai (például: Kiváló Építési Termék Tanúsító Védjegy, Magyar Agrárgazdasági Minőségi Díj, Kiváló Magyar Élelmiszer Tanúsító Védjegy, Környezetbarát Termék Védjegy, BNV Nagydíj, stb., Hazai és nemzetközi szakmai versenyeken elért helyezések).
4.2.14. A termék/termékcsalád, szoftver, szolgáltatás egészét (alkalmazási környezetében is) és jellemző részleteit bemutató fotók.
Nyomtatott formában: A papír alapú dokumentációhoz minden esetben papír alapú képeket kell mellékelni! Ezek lehetnek fotók, prospektusok, kiadványok. A nyomtatott kiadványok esetében a nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló eredeti elektronikus formátumot (kreatívot), vagy a kiadvány elektronikus formáját PDF formátumban kérjük csatolni.
Elektronikus formában, elektronikus adathordozón (CD, DVD, pendrive): FIGYELEM! A nyomtatott kiadvány alapjául szolgáló kreatív elektronikus csatolása nem elegendő! A képeket az alábbiak szerint kérjük csatolni!
Benyújthatók: a terméket ábrázoló fotók, termékképek, videók; a szolgáltatás jellegét bemutató fotó, videó; elektronikus termékeknél (pl. szoftverek esetében) képernyőfotók, működést bemutató videók.
A képeket és a videókat külön könyvtárba (mappa) szükséges másolni!
Elfogadható elektronikus formátumok: TIFF, JPEG, BMP - legalább 300DPI felbontással. Vektoros anyagok PDF-ben, Corel Draw-ban 17. verzióig, Adobe Illustrator-ban CS6 verzióig (ezesetben mellékelni kell a beágyazott képeket, objektumokat, betűtípusokat is). Videók esetében az ismert formátumok mindegyike maximum 5 perces időkeretben.
Nem fogadható el másológépen készített utólag szkennelt nyomat! Nem fogadható el a képek WORD-, vagy PDF-dokumentumba másolt összefűzése! A képek kizárólag külön könyvtárba mentve csatolhatók!
A hiánytalan dokumentáció és az értékelés feltétele a jó, fent jelzett minőségű képi bemutatás. Az első három zsűri fordulóban a bírálat elsősorban a dokumentumokra épül, tehát a pályázó érdeke a jó minőségű, lényeget bemutató képek mellékelése. Ezek hiánya, vagy nem megfelelő minősége a pályázati dokumentáció vizsgálatánál negatív értékelést jelent.
4.2.15. A Pályázati dokumentáció összeállítási sorrendje igazodjon a 4.2. A Pályázati dokumentáció tartalom sorrendje szerint felsoroltakhoz.
5. A pályázatokkal kapcsolatban a Pályázati Titkárság tagjai és a kiírók Pályázati Felhívásban nevesített képviselői díjmentes konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázatok benyújtását megelőzően, szükség szerint a pályázó telephelyén is. A benyújtott és érkeztetett pályázatokkal kapcsolatban további konzultációra már nincs lehetőség!
6. A pályázat benyújtása
A pályázatokat tartalmazó teljes írásos dokumentációt magyar nyelven, egy (1) példány nyomtatott és egy (1) példány elektronikus formátumban (pendrive) kell benyújtani.
A papír alapú pályázatokat a benyújtás után egy évig, azaz az első utóellenőrzési időszak befejezéséig őrzi a Pályázati Titkárság. Az elektronikus pályázati anyagokat a benyújtás után öt évig őrzi meg.
Abban az esetben, ha a díjazott pályázattal szemben hivatalos vizsgálat vagy eljárás folyik és azt hivatalosan a Pályázati Titkárság tudomására hozzák, akkor a papír alapú dokumentáció az eljárás végéig megőrzésre kerül.
6.1. A pályázatok benyújtási határideje: 2019. május 24. (péntek)
(Megjegyzés: a jelzett határidő a pályázati dokumentumok benyújtási határideje, erre az időpontra a terméket még nem kell benyújtani!)
Postai úton történő benyújtásnál a postabélyegzőn szereplő feladási dátum elfogadott!
6.2. Pályázatok benyújtása postai úton
Ajánlott küldeményként kell eljuttatni az alábbi címre:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
6.3. A pályázatok személyes benyújtása
A pályázatok személyes benyújtása kizárólag 2019. május 24-én 9 és 14 óra között lehetséges az alábbi címen:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
(telefon: Kiss Károlyné Ildikó +36-20-934-4909)
7. Pályázati Eljárásrend
7.1. A pályázati titkárság
A pályázat eljárási titkársági és koordinációs feladatait a DIAMOND Szervezőiroda Bt., mint Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság látja el.
Cím: H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
Levelezési cím: u. az.
Adószám: 26241094-2-42
Vezető tisztségviselők: Kiss Károlyné Ildikó, Bálint Ágnes
Telefonszámok: Kiss Károlyné Ildikó (mobil): +36-20-934-4909
Bálint Ágnes (mobil): +36-30-940-2176
E-mail elérhetőségek: Kiss Károlyné Ildikó: kissildiko@emin.hu
Bálint Ágnes: agnes.balint@professioncert.hu
Web: http://www.emin.hu
7.2. A pályázatok befogadása
A megadott határidőig benyújtott pályázati dokumentációt tartalmazó borítékot a Pályázati Titkárság szervezésében tartandó Előzsűri bontja fel. Következőkben a Dokumentum Zsűrin kerül rögzítésre a benyújtott pályázati dokumentáció hiánytalansága vagy hiányossága. A Dokumentum Zsűri tagjai a Kiírók Tanácsa által felkért szakértőkből állnak. Amennyiben a pályázati dokumentáció megfelel a pályázati felhívásban foglaltaknak, a Pályázati Titkárság elektronikus formában kiadja a befogadási számmal ellátott befogadó iratot. A pályázat esetleges hiányossága esetén a Pályázati Titkárság a befogadással egyidőben a Dokumentum Zsűri állásfoglalásának megfelelően felszólítja a pályázót a hiányosság pótlására, amelyre határidőt szab. A befogadó levélben - a befogadási szám közlésével együtt - tájékoztatja a pályázót a további zsűri fordulókkal és szakértői vizsgálatokkal kapcsolatos teendőkről, szükség esetén a pályázatot bemutató rövidfilm készítéséről, az áruminták beszállításáról, valamint az el nem használt minták elszállításáról.
7.3. A pályázatok elbírálásának rendje és menete
A pályázatok értékelése több fordulóban történik. A pályázatokat a kiírók által felkért Zsűri bírálja el a benyújtott dokumentáció alapján. A zsűri munkáját a Kiírók Tanácsa által felkért szakértők segítik, akik írásos jelentést készítenek. A felkért zsűritagok és szakértők összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek. A zsűri tagjainak és a felkért szakértőknek a névsora a pártatlanság és a pályázati eljárás tisztaságának biztosítása érdekében az eredményhirdetés napjáig nem nyilvános. Az összeférhetetlenségi nyilatkozatok a pályázati eljárási dokumentumok részei.
Nem nyújthatnak be pályázatot a következő személyek: a Kiírók Tanácsának vezető tisztségviselői, munkavállalói (dolgozói), megbízottjai, a zsűri tagjai, a pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (szakértők) és felsoroltak közeli hozzátartozói (Ptk. Nyolcadik könyv, Első rész, 8.1 § (1) bekezdés 1. pontja).
A zsűrizés menetrendje:
1. Első forduló: Elő-zsűri, a pályázatok bontása, alaki és formai vizsgálat, eljárási díjak befizetési egyeztetése, dokumentumok átadása a számlázáshoz.
2. Második forduló: Dokumentum Zsűri, a pályázatok tartalmi értékelése, az esetleges hiányok rögzítése, a szakértők kijelölése, áruminták bekérésének vagy megtekintésének rögzítése.
3. Harmadik forduló: szakértői vizsgálatok és értékelések.
4. Negyedik forduló: Fő-zsűri, a szakértői jelentések figyelembevételével a pályázatok elbírálása, döntés előkészítés, érzékszervi vizsgálatok, ajánlás a Kiírók Tanácsa felé.
5. Ötödik forduló: a Kiírók Tanácsának döntése a díjazásról, védjegyhasználatok odaítélése, a Kiírók Tanácsa különdíjainak odaítélése. Kárpát Hazáért Nívódíjak ajánlásainak jóváhagyása, vagy elvetése.
A Kiírók Tanácsának tagjai:
- DIAMOND Szervezőiroda Bt.
- Hajnal Húskombinát Kft.
- Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt.
- Poli-Farbe Vegyipari Kft.
- ProfessionCert Kft.
- S.C. SSM & SIU S.R.L
7.3.1. A pályázati termékek bekérése
Az értékelés menetében a zsűri tagjai és a szakértők jogosultak a pályázat tárgyát képező termékek eredeti példányainak megtekintésére termékbekérés vagy helyszíni megtekintés során. Erről a Pályázati Titkárság hivatalos értesítést küld a pályázó részére a pályázatot befogadó iratban. A termék bekéréséről szóló értesítés tartalmazza a beszállítás és az elszállítás időpontját. A Pályázati Titkárság gondoskodik ezen időtartam alatt a megtekintésre bekért termékek biztonságos elhelyezéséről és raktározásáról. A megadott időpontig el nem szállított termékért a Pályázati Titkárság nem vállal felelősséget.
A zsűrizés alatt az áruk érzékszervi vizsgálatára is sor kerülhet, ezért az áruk sérülhetnek, vagy megsemmisülhetnek.
Szükség esetén a felkért szakértő közvetlenül is megkeresheti a pályázót kérdéseivel.
A zsűri tagjai és a szakértők is dönthetnek úgy, hogy a terméket külső helyszínen vagy a gyártás helyén tekintik meg. Utóbbi esetben a pályázónak előre egyeztetett időpontban biztosítania kell az áru/szolgáltatás megtekinthetőségét, bemutatását.
7.3.2. Főbb értékelési szempontok
A zsűri az értékelések eredményét a szakértői jelentések figyelembevételével készített díjazási ajánlással együtt terjeszti a Kiírók Tanácsa elé.
A zsűri az értékelésnél figyelembe veszi:
- a pályázati dokumentáció tartalmi és esztétikai teljességét;
- a pályázatra benyújtott áru/árucsalád, szolgáltatás biztonságosságát, megfelelőségét, minőségét, újszerűségét, piacképességét, gazdasági hasznosságát, exporterejét;
- az energiatakarékos, környezetbarát megoldások alkalmazását, a fogyasztónak kínált előnyöket;
- a megfelelőséget igazoló, harmadik fél - tanúsító szervezet - által kiállított tanúsítványt vagy szakvéleményt;
- a szakértők állásfoglalását;
- a minősített, akkreditált laboratóriumok vizsgálatainak eredményeit;
- minőségirányítási rendszer alkalmazását (például: ISO, vagy élelmiszerek esetében HACCP);
- a szellemitulajdon-védelmi tudatosságot;
- a forgalomba hozatal jogszabályi feltételeit;
- korábban elnyert díjak, tanúsító védjegyek meglétét;
- a fogyasztónak kínált önként vállalt plusz előnyöket;
- a pályázati anyagokban szereplő pénzügyi adatok hihetőségét és hitelességét;
- lényeges hatósági kifogásokat, intézkedéseket, elmarasztalásokat, folyamatban levő vitás ügyeket;
- kreatív ötleteket, szokatlan és újító, jövőbe mutató megoldásokat,
- munka- és tűzvédelmi előírások meglétét, betartását.
7.4. Értesítés a döntésről
A Kiírók Tanácsa döntéséről valamennyi pályázó ajánlott postai és elektronikus levélben is értesítést kap a díjátadásra vonatkozó információkkal együtt. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának elnyerése esetén a Pályázati Titkárság értesítése után elektronikus úton megküldi a védjegyhasználati szerződést a védjegy emblémájának grafikai megjelenítésével együtt. A szerződéseket a védjegyhasználónak ki kell nyomtatni, dátumozni, aláírni, minden oldalt leszignálni és három (3) eredeti példányban meg kell küldeni a Pályázati Titkárság részére, aki szintén aláírva, szignálva, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva egy példányt visszaküld. A megküldött három példányból 1 pl. a védjegyhasználóé, egy pl. a védjegy jogosulté, egy példány az ellenjegyző ügyvédé. A védjegyhasználati szerződés megkötése a kitüntetés átvételének és a védjegy használatának feltétele.
A pályázat éves lezárását követően azon pályázók, akik díjazásban nem részesültek, benyújtott pályázatukról rövid véleményt kapnak.
7.5. A védjegyhasználati szerződés tartalma
A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 23. § (1) szerinti használati szerződés (védjegylicencia-szerződés) alapján a védjegyoltalom jogosultja engedélyt ad az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy használatára. A használó köteles ennek fejében díjat fizetni. A védjegyhasználati díj díjazott pályázatonként értendő. Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy használata az elnyerés évétől számítva egy évig díjmentes, (jelen esetben 2019. szeptember 01-től 2020. augusztus 31.-ig).
Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegyek használati jogának elnyerése esetében a pályázóval a védjegytulajdonosok megbízásából a DIAMOND Szervezőiroda Bt. védjegyhasználati szerződést köt a http://www.emin.hu honlapon található Védjegyhasználati szerződés minta és a 2019. évi adatkezelési információk alapján.
8. Díjazás
8.1. Az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető cím
A Kiírók Tanácsa döntése alapján a legkiemelkedőbbnek ítélt pályázatok elnyerik az Érték & Minőség Nagydíj, angolul: Value & Quality Award kitüntető címet és ezzel együtt az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy egy éves díjmentes használatát. A díjat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett Kitüntető Oklevél, valamint az Érték és Minőség Nagydíj emblémájával díszített, a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsít.
Egy díjazott pályázathoz egy magyar és egy angol nyelvű díszoklevél és egy trófea tartozik. (Közös pályázat esetében két benyújtó erejéig biztosítjuk az okleveleket és a trófeákat. Három, vagy több pályázó közös pályázata esetében további oklevelek és trófeák önköltségi áron rendelhetők a Pályázati Titkárságon keresztül. A pótrendeléseket augusztus 10-ig lehet megküldeni a kissildiko@emin.hu e-mail címre. (Oklevelek ára mappával együtt: 32 000 Ft + 27% áfa/db, az Érték és Minőség Nagydíj trófea ára: 43 000 Ft + 27% áfa/db)
A Nagydíjas pályázónak a díjazott termék/termékcsalád, szolgáltatás propagandája keretében az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegyet változatlan termék/termékcsalád forgalmazása mellett, a forgalmazás teljes időtartama alatt szerepeltetnie kell.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatának elnyerését jelképező magyar és angol nyelvű díszokleveleket és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi trófeákat Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszter-helyettese, vagy megbízottja adja át.
A DIAMOND Szervezőiroda Bt. a védjegyoltalom jogosultjainak megbízásából, a kitüntetett pályázóval az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy embléma (logo) használatára vonatkozóan védjegyhasználati szerződést köt. A szerződésben a díjazott vállalja a védjegyhasználati díj megfizetését. A védjegy használata a díj elnyerésétől számított egy évig (2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között) díjmentes. A védjegyhasználat további meghosszabbítása csak a pályázat utóellenőrzésével és jóváhagyó auditjelentéssel lehetséges. Az éves felülvizsgálatot a védjegyoltalom jogosultjai által kijelölt, szakértő szervezet végzi. A felülvizsgálat költségét a díjazott védjegyhasználó köteles viselni. Az utóellenőrzési díjra vonatkozó költségek pályázatonként külön-külön kerülnek meghatározásra és a Védjegyhasználati Szerződésben kerülnek rögzítésre. Az ott közölt összegek a Védjegyhasználati Szerződés érvényességéig változatlanok.
A védjegyoltalom jogosultjai, új védjegyhasználók vonatkozásában a védjegyhasználati díj éves mértékét 2020. szeptember 1-től 60 000 Ft + 27% (azaz 16 200 Ft) áfa, azaz bruttó 76 200 Ft-ban határozzák meg.
A védjegyhasználati díj díjazott pályázatonként fizetendő. A védjegyhasználati díjat a Védjegyhasználati Szerződés rögzíti és a védjegy használatának időtartama alatt változatlan!
Amennyiben a szakértő az éves utóellenőrzés során a folytatólagos védjegyhasználatot nem javasolja, a védjegyhasználat felfüggesztésre, végső soron visszavonásra kerül, amelyet a Kiírók Tanácsa nyilvánosságra hoz.
8.2. Különdíjak
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer keretében a Pályázat Kiírói Tanácsa, a pályázat kiírói és a kiírókon kívül különböző cégek, intézmények, szervezetek is felajánlanak különdíjakat.
Különdíjak felajánlására a pályázat meghirdetése után is van lehetőségük a különböző cégeknek, intézményeknek, szervezeteknek. Különdíj felajánlásokat minden év június 29-ig lehet írásban megtenni a Pályázati Titkárság felé a különdíj pontos megnevezésével és értékének megjelölésével. A különdíjak befogadásáról a Kiírói Tanács egyszerű szótöbbséggel dönt. A különdíj befogadásáról a felajánlót a Pályázati Titkárság elektronikus levélben értesíti. A pályázat meghirdetése után érkezett és befogadott különdíj felajánlásokat közzétesszük az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat http://www.emin.hu honlapján.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Pályázati Titkárság elérhetősége:
DIAMOND Szervezőiroda Bt.
1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
e-mail: kissildiko@emin.hu
A tárgyévben nagydíjat elnyert pályázatok és pályázók különdíjakat is kiérdemelhetnek. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díja, az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációs Nívódíja elismerések odaítélése ajánlások alapján történik.
8.31. A Kiírói Tanács által alapított Különdíjak
A Kiírók Tanácsa által alapított különdíjakat magyar és angol nyelvű, Sárkány Gábor grafikus művész által tervezett díszoklevél, és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja. Az elismeréseket Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, vagy megbízottja adja át.
8.3.1.1. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Vállalkozási Nívódíj
A Kiírók Tanácsa által alapított Vállalkozási Nívódíj elismerést azon gazdálkodó szervezetek érdemelhetik ki, amelyek bizonyítottan hosszú ideje kiemelkedő színvonalú értékeket állítanak elő. Fejlesztéseikkel, innovációikkal is hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez, piaci munkájukkal tartósan öregbítik a magyar gazdaság jó hírét.
8.3.1.2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díja
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Életmű Díját, melyet olyan természetes személy kaphat, aki hosszú évek munkájával bizonyította elkötelezettségét a kiemelkedő minőség és a magyar gazdasági kultúra felemelkedése mellett. Kimagasló munkáját nem csak gazdasági tevékenység, hanem magas szintű szociális érzékenység is jellemzi.
8.3.1.3. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíj
A környezet védelmének, a föld ökológiai egyensúlyának megőrzésének, a fenntartható civilizációs fejlődés biztosításának ösztönzésére a Kiírók Tanácsa megalapította az Érték és Minőség Energiahatékonyságért és Környezetvédelemért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek nyerhetik el, amelyek mérhető módon hozzájárulnak a szén-dioxid kibocsátás csökkenéséhez, az energiatudatos környezet alakításához, fejlesztéséhez.
8.3.1.4. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíj
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Innovációért Nívódíjat. A Nívódíjat azon megoldások, termékek, illetve rendszerek alkotói nyerhetik el, akik pályázatuk újdonság értékével tárgyévben kiemelkedően mutatták meg a hazai alkotóerőben rejlő kreativitást a magyarországi vállalkozói kultúra tükreként.
8.3.1.5. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíj
A Kiírók Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Digitalizációért Nívódíját. A Nívódíjat a XXI. század technológiájának kiemelten kreatív alkalmazásáért, az élet minőségének javítása és megóvása céljából bemutatott pályázat érdemelheti ki.
8.3.1.6. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat év Felfedezettje különdíj
A különdíjat olyan vállalkozás érdemelheti ki, amelyik pályázatában kiemelten kezeli a helyi természeti értékek felhasználásával az ember jobb közérzetének elősegítését magas minőségi színvonalú termékekkel vagy szolgáltatással, kiemelkedően igényes pályázati dokumentáció összeállításával.
8.3.1.7. Az Érték és Minőség Nagydíj Kommunikációért Nívódíj
A Nívódíjat az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa ítéli oda annak a nyomtatott vagy elektronikus médiának, amely megítélése szerint a kiírás évében a legtöbbet tett a kiemelkedő minőségű értékek bemutatásáért, ezen belül az Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Rendszer népszerűsítéséért. Az elismerés tényét saját kommunikációjában használhatja.
8.3.1.7. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsának - a kormány programjával azonosulva, - fontos a Kárpát-medencei térségek együttműködésének ösztönzése, a gazdasági kapcsolatok erősítése, melyben a közös kreativitás és kvalitás jelenti a siker zálogát.
Fenti célok erősítése érdekében megalapította a Kárpát Hazáért Nívódíjat és a Kárpát Hazáért Életmű Díjat. A Kiírók Tanácsa a díjak odaítéléséről ajánlások alapján dönt.
A díjazásra való ajánlások beadási határideje: 2019. június 20.
Az ajánlásokat írásban, magyar nyelven, legfeljebb három oldal terjedelemben, ajánlott levélként az alábbi címre kell benyújtani:
Érték és Minőség Nagydíj Pályázati Titkárság
Kárpát Hazáért Nívódíj, Kárpát Hazáért Életmű Díj
H-1172 Budapest, Gátfutó u. 15.
Feladásnál a postabélyegző dátuma az elfogadott.
Előzetesen elektronikus úton is elküldhető az ajánlás a kissildiko@emin.hu e-mail címre.
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíjat és az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díjat magyar és angol nyelvű, Balázs Károly grafikus művész által tervezett díszoklevél és a Hollóházi Porcelángyár Kft. alkotógárdája által készített egyedi iparművészeti trófea tanúsítja.
Az elismeréseket Potápi Árpád János úr, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára, vagy megbízottja adja át.
8.3.1.7.1. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj
Az elismerést egyrészről olyan Magyarországon vagy a Kárpát-régióban tevékenykedő természetes személy kaphatja meg, aki évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági kapcsolatainak erősítésében és bővítésében, másrészről olyan külhonban tevékenykedő szervezet, vállalkozás érdemelheti ki, amely tevékenysége során kiemelt szerepet vállal a Kárpát-medencei térségek gazdasági együttműködésében.
A díj elismeri azt a tevékenységet, amely - a folyamatos kiváló minőség mellett - elkötelezett a hagyományok tisztelete, a környezet védelme és a magyarság eszméje iránt.
A Kárpát Hazáért Nívódíj elismerésben minden évben egy (1) természetes személy részesülhet.
Külhoni szervezetek, vállalkozások esetében maximálisan három különdíj ítélhető oda.
8.3.1.7.2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díj
Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kiírói Tanácsa hagyományteremtő céllal megalapította az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díjat. Az elismerést olyan természetes személy kaphatja, aki tevékenységével évek óta bizonyítottan elkötelezett a határon túli térségek és az anyaország gazdasági, kulturális, oktatási kapcsolatainak erősítésében, bővítésében, elkötelezett a hagyományok tisztelete és a magyarság eszméje iránt.
8.3.2. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat kiíróinak Különdíjai
8.3.2.1. A Hajnal Húskombinát Kft. Különdíja
A sokszoros Érték és Minőség Nagydíjas és Gazdaságért Nívódíjas Hajnal Húskombinát Kft. 2016. évben eltávozott vezetője, Hajnal László úr emlékére - akinek szívügye volt a kiemelkedő minőségű termékek elismerése - hagyományteremtő céllal különdíjat alapított. A különdíj a Hajnal László Emlékdíj. A különdíjat olyan élelmiszeriparhoz kötődő pályázónak ítéli oda a cég vezetősége, aki először vesz részt a pályázaton. Az elismerés a nagydíjas termékek forgalmazása a cég üzleteiben. A különdíjat hollóházi porcelán váza és a forgalmazás tényét rögzítő okirat jelképezi. Az elismerést Hajnalné Raucsik Krisztina ügyvezető igazgató, valamint idősebb Hajnal László nyugdíjas húsmester és neje adja át.
8.3.2.2. A Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. Különdíja
Az általa kiválasztott nagydíjas pályázónak különdíjként egy prémium kategóriás saját gyártású termékcsomagot ajánl fel.
A különdíjat a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt. vezérigazgatója, Károlyi László úr adja át.
8.3.2.3. A Poli-Farbe Vegyipari Kft. Különdíja
A Poli-Farbe Kft. az általa kiválasztott nagydíjat nyert pályázónak különdíjat adományoz az "Innovatív és élhetőbb élettér kialakításáért".
Az elismerést Szabó Antal úr, a Poli-Farbe Vegyipari Kft. ügyvezető igazgatója adja át.
8.3.2.4. A ProfessionCert Kft. Különdíja
A cég által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen biztosít egy folyamatoptimalizálási felmérést.
A Különdíjat díszokirat tanúsítja.
Az elismerést Bálint Ágnes asszony, a ProfessionCert Kft. ügyvezető igazgatója adja át.
8.3.2.5 Az S.C. SSM & SIU S.R.L. Különdíja
A cég által kiválasztott díjnyertes pályázónak a díj elnyerését követő évben díjmentesen egy munkavédelemi es katasztrófa védelmi auditálást biztosit.
A Különdíjat díszokirat tanúsítja.
Az elismerést Szabó Zoltán Győző, az S.C. SSM & SIU S.R.L. ügyvezetője adja át.
8.4. Különböző Szervezetek által felajánlott Különdíjak
8.4.1. Communautrade - Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. Különdíja
A Communautrade - Europe Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. hosszú évek óta folytat sikeres és szerteágazó tevékenységet a Nyugat-Balkán országaiban gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi területeken egyaránt. Különdíjként felajánlja egy általa kiválasztott kitüntetett vállalkozásnak - 250 000 Ft eszmei értékben - piacra jutását elősegítő információit a nyugat-balkáni régió, díjazott által kiválasztott célországába.
A különdíjat Galambos Attila, a cég ügyvezető igazgatója adja át.
8.4.2. Az Élelmiszervállalkozók Versenyképességéért Egyesület különdíja
Az egyesület az általa kiválasztott pályázónak, különdíjként felajánlja az egyesületi egy éves díjmentes tagságát, továbbá a cég egy évig részesedik az egyesület által a tagoknak adott szolgáltatásokból. A díjat díszokirat és a Hollóházi Porcelángyár Kft. által készített egyedi váza tanúsítja.
A Díjat az egyesület elnöke, dr. Suhajda Zsuzsanna és Schreiberné Molnár Erzsébet, az főtitkára adja át.
8.4.3. A Health-ness Prevenció-promóciós, Rehabilitáció-segítő, Oktatási és Jótékonysági Alapítvány Különdíja
Az alapítvány kuratóriuma által kiválasztott díjazott egy éven keresztül használhatja weboldalán és kiadványain a Health-ness Alapítvány logóját, valamint az alapítvány is feltünteti egy éven át minden reklám- és marketing kiadványán, kommunikációjában és weboldalán a különdíjas pályázó nevét és logóját.
A különdíjat az alapítvány kuratóriumának elnöke Gláser Katona Zsuzsa adja át.
8.4.4. A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN Különdíja: az ODAFIGYELÉS DÍJ
A SÉRÜLTEK.hu MAGAZIN különdíjának célja a segítséggel élő emberek számára kifejlesztett, a kereskedelemben már forgalomban lévő vagy már gyártás alatt álló eszközök, gépek, találmányok felkutatása és elismerése, melyek a segítséggel élők számára értéket jelentenek. Az elismerést oklevél és Deél Vilma alkotóművész, a Sérült Művészek és Alkotók, Kézművesek Körének alapítója által készített egyedi kézműipari dísztárgy tanúsít.
A különdíjat a Deél Vilma alkotóművész adja át
8.4.5. A Transilvanum Alapítvány Különdíja
A Transilvanum Alapítvány közössége és rendezvényei öt éve kínálnak találkozási pontot a sikeres erdélyi származású üzletembereknek, művészeknek, szakembereknek. Az Alapítvány kuratóriuma a Transilvanum különdíját olyan erdélyi szervezetnek ítéli oda, mely kimagaslóan sokat tett az erdélyi termékek, szolgáltatások és kultúra népszerűsítéséért. A különdíjat egy egyedi emlékplakett jelképezi. A díjazott szervezet, kiemelt vendégként vehet részt és bemutatkozhat a 2019. év elején rendezendő - az alapítvány egyik legjelentősebb rendezvényén - Transilvanum Gálán.
Az elismerést Simó Klára, a Transilvanum Alapítvány elnöke adja át.
8.4.6. A Tudományos Újságírók Klubja Különdíja
A közel 30 esztendeje működő szervezet az Érték és Minőség Nagydíj Pályázathoz kapcsolódóan különdíjat alapított a Gazdaság és Tudomány Díját, melyet olyan, általa kiválasztott nagydíjas vállalkozásnak ajánl fel, amelyik tárgyévben kiemelkedő tevékenységet folytatott a gazdaság, a tudomány és ismeretterjesztés világában. A különdíjat a Grabowski Kiadó Kft. Trade Magazin FMCG B2B szaklap pályázatával érdemelte k
A díjat Tóth Péterné a Tudományos Újságírók Klubja elnöke adja át.
9. Eredményhirdetés
Az Érték és Minőség Nagydíj pályázat eredményhirdetésére ünnepélyes keretek között, széles nyilvánosság előtt kerül sor 2019. szeptember 10-én az Országház főemeleti Felsőházi Termében (a pontos naptári nap a parlament programja miatt változhat). A meghívott vendégek között helyet foglalnak a gazdaság és közélet kiemelkedő személyiségei, a diplomáciai testületek vezetői, a kereskedelmi diplomácia vezető képviselői. Az ünnepséget a legszélesebb sajtónyilvánosság kíséri.
Az esemény fővédnöke Dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke.
10. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát elnyert termékek felügyelete
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata csak érvényes védjegyhasználati szerződéssel lehetséges, melyet a védjegyoltalom jogosultjainak megbízottja a DIAMOND Szervezőiroda Bt. és a díjazott védjegyhasználó köt.
A díjazott pályázatok folyamatos ellenőrzésére vonatkozó információkat a védjegyhasználati szerződés rögzíti.
A szerződő felek tevékenysége során bekövetkezett, szerződést érintő minden változásról a feleknek haladéktalanul írásban értesíteni kell egymást!
A Kiírók Tanácsa és a védjegyoltalom jogosultjai jogosultak arra, hogy az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat szerint minősített termékeket, termékcsaládokat, szolgáltatásokat megfelelőség és a díjazás tényének díjazott általi publikálása szempontjából ellenőrizzék, illetve ellenőriztessék. Az ellenőrzésre kijelölt szervezet: A DIAMOND Szervezőiroda Bt. és a ProfessionCert Kft. A kijelölt szervezetek az utóellenőrzést évente végzik minden év kezdetétől június 20-ig bezárólag, a DIAMOND Szervezőiroda Bt. megbízásából a védjegyoltalom jogosultjainak felhatalmazása alapján. Az utóellenőrzés minden védjegyhasználót érint a díjazás évétől függetlenül. Az utóellenőrzésről felülvizsgálati jelentés készül. Az utóellenőrzés költségeit a védjegyhasználó fizeti meg. Az utóellenőrzés költségeit minden díjazottra vonatkozóan külön-külön a Védjegyhasználati Szerződés rögzíti. Ezek a költségek a Védjegyhasználati Szerződés érvényességéig változatlanok.
A díjazott pályázatok utólagos ellenőrzésekor az ellenőrzésre jogosult szervezet bekér minden olyan egy évnél fiatalabb dokumentumot, melyet a pályázat benyújtásakor is be kellett nyújtani.
Az utóellenőrzéskor bekérendő dokumentumok listáját a teljesség igénye nélkül az akuális évi Pályázati Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.
Amennyiben az ellenőrzött áru, árucsalád, szolgáltatás az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogának odaítélésekor benyújtott termék, termékcsalád minőségéhez képest romlik és a pályázó nem hajtja végre az ellenőrzést végző szervezet által előírt módosításokat, intézkedéseket, vagy a díj viselésére méltatlanná válik, a védjegyhasználati jog visszavonható, melyről a Kiírók Tanácsa a nyilvánosságot értesíti. Abban az esetben, ha a díjazott termékkel, szolgáltatással szemben hatósági eljárás indul, a Kiírók Tanácsa a díj használatát felfüggesztheti, hatósági elmarasztalás esetén visszavonja és nyilvánosságra hozza.
Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használatával kapcsolatos minden változás nyilvánosságra kerül, adott esetben a média értesítésével együtt.
http://www.emin.hu
(A fentipályázatot terjedelmi okok miatt rövidítettük. Az eredeti pályázat megtalálható a kiíró honlapján. A szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum