Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
World Robot Olympiad™ 2019 formaruha pályázat
Kiíró:
Edutus Egyetem
Határidő:
05/03/2019
Érvényes:
05/03/2019
Tárgymutató:
gyerek, női és férfi formaruhák látványtervének létrehozása
Pályázhat:
természetes, jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként - egyének vagy alkotói csoportok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


World Robot Olympiad2019 formaruha pályázat

(1) A pályázat kiírója:
Az Edutus Egyetem (továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet gyermek, női és férfi formaruha tervezésére.

(2) A pályázat célja:
A pályázat célja a Kiíró által megfogalmazott kritériumok és meghatározott tartalmi elemek figyelembevételével gyerek, női és férfi formaruhák látványtervének létrehozása a World Robot Olympiad Lego robotverseny Magyarországot képviselő csapatai, a Világdöntő szervezői, önkéntesei és bírói számára.

(3) Háttér információk és stratégia:
World Robot Olympiad™ (WRO™) egy nemzetközi robotépítési és -programozási verseny, amelynek célja, hogy a gyermekeket és fiatalokat közelebb hozza a természettudományos ismeretekhez, tantárgyakhoz, valamint ösztönözze őket a mérnöki, informatikai szakma választására. A World Robot Olympiad az egyik legjelentősebb, több mint 70 országot és évente 20 000-nél több csapatot indító versenysorozat, amelynek a 16. világdöntőjét, első európai országként Magyarország (helyszín: Győr - Olimpiai Sportpark) rendezheti meg 2019-ben. A WRO a digitalizáció, a robotika és az ipar 4.0 koncepcióra épülő gazdaság által igényelt képességeket helyezi előtérbe. Nagymértékben hozzájárul a digitális és természettudományos, különösen a matematikai, algoritmizálási és programozási kompetenciák népszerűsítéséhez.
A WRO versenyek legfőbb célcsoportja a 8 és 25 év közötti fiatalok, akik érdeklődnek a programozás, robotika, algoritmizálás iránt, szeretnek problémákat megoldani, csapatban dolgozni, illetve fejlesztenék angol nyelvtudásukat, prezentációs készségüket. A csapatok 2-3 csapattagból és egy csapatvezetőből állnak és csak egy kategóriában és korosztályban indulhatnak egy versenyszezon alatt. A versenyen a kategóriákban a csapatok különböző módokon hajtják végre a feladatokat. A verseny témája - 2019-ben a Smart Cities - a Regular és Open kategóriára vonatkoznak.

(4) A formaruhákkal kapcsolatos elvárások:
A formaruhák tervezésénél ajánlott figyelme venni a World Robot Olympiad logóját, a 2019-es szezon témájának (Smart Cities) logóját, a 2019-es szezon Edu kabaláját, valamint az Edutus Egyetem logóját. A logók és arculati elemek megtekintéséért az alábbi weboldalak nyújthatnak segítséget:
- a WRO magyarországi honlapja: http://www.wro.hu
- a WRO2019 Világdöntő honlapja: http://www.wro2019.org
- az Edutus Egyetem honlapja: http://www.edutus.hu
Amennyiben vektoros logókra van szüksége kérjük e-mailben, az lb@wro.hu címen érdeklődjön.
A pályázó feladata a Világdöntőn résztvevő magyar csapatok, Önkéntesek, Bírók és Szervezők formaruhájának megtervezése.

Megtervezendő ruhák:
A résztvevő csapatok Magyarországot képviselik a Győrben megrendezésre kerülő WRO Világdöntőn, ahol a csapattagok 10-25 évesek is lehetnek, a csapatvezetők (coach) pedig 18-50 év közöttiek.
Az önkéntesek a szervezők és a bírók munkáját segítik, akik nagyrészt közép- és felsőoktatási intézményben tanuló, 14-30 év közötti fiatalok.
A bírók csapatát a robotika, digitális újdonságok iránt, akár korábbi versenyeken szerzett tapasztalattal rendelkezők alkotják, korosztályukat tekintve pedig 18-50 év közöttiek.
A szervezői gárdát 21-50 év közöttiek alkotják, akik a verseny gördülékeny lebonyolításáért, profi és effektív szervezéséért felelősek.
a) Világdöntőn résztvevő magyar csapatok - 40 fő
Ruházat leírás a pályázó számára:
Leírás: rétegesen alkalmazható, kényelmes viselet
Ruházati elemek: kényelmes nadrág, póló, pulóver, kabát, cipő
Specifikáció:
- tisztítás: könnyen tisztítható, magas hőfokon, otthon mosható és vasalható
- tartósság: min. 1 év
- összetétel: min. 95% pamut
- egyéb: november 8-10. között leginkább belső térben használt

b) Önkéntesek - 200 fő
Ruházat leírás a pályázó számára:
Leírás: Női, férfi rétegesen alkalmazható, kényelmes viselet. Fontos, hogy nagyobb tömegből is könnyen felismerhető, látható legyen, hogy a viselője önkéntes, akár a póló vagy a pulóver a legfelső ruhadarab.
Ruházati elemek: feltűnő póló, hosszú ujjú felső, pulóver, kényelmes nadrág, kabát, cipő
Specifikáció:
- tisztítás: könnyen tisztítható, magas hőfokon, otthon mosható és vasalható
- tartósság: min. 1 év
- összetétel: min. 95% pamut
- egyéb: november 8-10. között leginkább belső térben használt

c) Bírók - 100 fő
Ruházat leírás a pályázó számára:
Leírás: Női, férfi rétegesen alkalmazható, kényelmes viselet. Fontos, hogy nagyobb tömegből is könnyen felismerhető, látható legyen, hogy a viselője bíró, akár a póló vagy a pulóver a legfelső ruhadarab.
Ruházati elemek: feltűnő póló, hosszú ujjú felső, pulóver, kényelmes nadrág, kabát, cipő
Specifikáció:
- tisztítás: könnyen tisztítható, magas hőfokon, otthon mosható és vasalható
- tartósság: min. 1 év
- összetétel: min. 95% pamut
- egyéb: november 8-10. között leginkább belső térben használt

d) Szervezők - 50 fő
Ruházat leírás a pályázó számára:
Leírás: Női, férfi rétegesen alkalmazható, elegánsabb és lazább viselet. Fontos, hogy nagyobb tömegből is könnyen felismerhető, látható legyen, hogy a viselője szervező, bármelyik ruhadarabot is viseli.
Ruházati elemek:
Női elegáns: blúz, blézer, nadrág, szoknya, cipő
Női lazább: kényelmes nadrág, póló, pulóver, hosszú ujjú felső, kabát, cipő
Férfi elegáns: ing, ingpulóver, nadrág, cipő
Férfi lazább: kényelmes nadrág, póló, pulóver, hosszú ujjú felső, kabát, cipő
Specifikáció:
- tisztítás: könnyen tisztítható, magas hőfokon, otthon mosható és vasalható
- tartósság: min. 1 év
- összetétel: min. 95% pamut
- egyéb: november 8-10. között leginkább belső térben használt

(5) A pályázaton való részvétel feltételei és kizáró okai
- A pályázat nyilvános, amelyre - természetes, jogi személyként vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetként - egyének vagy alkotói csoportok is jelentkezhetnek.
- Egy pályázó csak egy pályaművet adhat be.
- A pályázatra csak új, egyedi, piaci forgalomba még nem került alkotásokkal lehet jelentkezni.
a) A pályázó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet lehet:
- aki jelen pályázatban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
- aki azzal, hogy pályázati dokumentációját benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
- akivel szemben, illetve az általa bevont más résztvevőkkel (társszerzőkkel, alkalmazottakkal, szerződéses megállapodással igénybe vett szakemberrel) szemben a jelen pont b), c), d) alpontjaiban szabályozott összeférhetetlenségi okok egyike sem áll fenn;
- aki személyében vagy a pályázati dokumentációban meghatározott módon biztosítani tudja, hogy személyében a pályázat tervezési feladatának, az elkészült tervek felhasználási jogának a Kiíró részére történő átengedésére a hatályos jogszabályok szerint teljeskörűen jogosult;
b) Nem indulhat pályázóként az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet:
- akit a pályázati eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevontak;
- aki a zsűri résztvevőjének közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozók: a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa);
- aki a zsűri résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik;
- aki a zsűri résztvevőjével egy éven belül közösen pályázatot nyújtott be.
c) Nem indulhat pályázóként az a gazdálkodó szervezet:
- amelynek vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja vagy a gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek a hozzátartozója a zsűri tagja;
- amellyel a zsűri bármely meghirdetett tagja munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;
- vagy természetes személy, aki szakmai tevékenysége körében - öt évnél nem régebben meghozott jogerős ítéletben megállapított - jogszabálysértést követett el.
d) Nem indulhat pályázóként az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet:
- aki, illetőleg amely a Kiíróval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban áll;
- aki, illetőleg amely az ilyen gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja;
- amelyben a Kiíró tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
A Kiíró felhívja a pályázó figyelmét arra, hogy kizárólag teljeskörű, a fent részletezett tartalmi összetétel szerinti felvonuló- és formaruhákra vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. A tervek egy- vagy több változatban is elkészíthetők, ez utóbbi esetében a pályázati dokumentációban az egyes változatokat elkülönítetten kell bemutatni.
A jelen pályázatnak nem tárgya a felvonuló- és formaruha szükséges mennyiség szerinti elkészítése, a nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a gyártóval az elkészítés során együttműködik, a gyártási folyamatot szakmailag felügyeli.

(6) A pályázat menete
A pályázat két fordulóból áll, amely fordulóknak kötelező tartalmi elemeit és folyamatait jelen pont a) illetve b) alpontja foglalja össze.
Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet, az lb@wro.hu e-mail címen, az elkészült első fordulós pályamunka csatolásával, melyet tömörített ZIP fájlformátumban várunk.
Az e-mail tárgya: „WRO2019 formaruha pályamunka”, a fájl elnevezése pedig a pályázó neve legyen.
A levél szövegének tartalmaznia kell a pályázó elérhetőségeit (email, telefonszám)!
a) Az első fordulón benyújtandó pályamunka kötelező tartalmi elemei
- szakmai önéletrajz
- a teljes pályázati beadvány, amelynek tartalmaznia kell: o az egyes kollekciók koncepciójának rövid leírását (max. 1000 karakter/formaruha)
o a kollekciók egyes darabjait (pólók, pulóver, kabát, cipő) elöl, hátul- és oldalnézetben is ábrázolt színes, eredeti vázlatokat, terveket pdf vagy jpg formátumban (lehetnek kézzel rajzoltak, illetve számítógéppel készített tervek is)
- formaruha előállításának költségbecslése
- szerzői jogi nyilatkozat
Jelentkezési határidő: 2019. május 3. 17.00 óra
Eredményhirdetés ideje: 2019. május 10. 12.00 óra.
Az első fordulóra érvényes pályázatot benyújtók közül legfeljebb három pályázó kerül kiválasztásra, amely pályázók meghívás útján vesznek részt a második fordulón.
b) A második fordulón benyújtandón pályamunka kötelező tartalmi elemei
- az első fordulóban benyújtott tervek alapján kivitelezett formaruha
- a felhasznált anyag beszerzési helyének megnevezésre, a formaruha költségének részletes kimunkálása és az elkészíttetéséhez szükséges idő meghatározása

A pályázat eredményhirdetésének ideje: 2019. május 31.

(7) Díjazás
Minden - kritériumnak megfelelő - pályázó oklevelet kap a részvételről, továbbá a legjobbnak ítélt első három pályázó az alábbiak szerint díjazásban részesül:
I. Díj: 600 000 Ft
II. Díj: 250 000 Ft
III. Díj: 150 000 Ft
A pályadíj átadásával a pályázat kiírója a díjazott pályamunkára vonatkozóan - egészében és részleteire egyaránt - korlátlan felhasználói jogokat szerez.

(8) Egyéb információk
A pályázat eredményét a Kiíró az Edutus Egyetem és a WRO magyarországi honlapján, továbbá a közösségi média felületein teszi közzé, és elektronikus, valamint telefonos úton értesíti a nyertes pályázót.
A pályázat nyelve magyar.
A pályázaton való részvétel díjmentes.
További információért, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerült kérdés esetén írjon az lb@wro.hu e-mail címre, 2019. május 3-ig.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum