Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2019 / FOF2019
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
04/19/2019
Érvényes:
04/19/2019
Tárgymutató:
fogyatékos személyek szakmai programjainak támogatása
Pályázhat:
- Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
- Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
- Nonprofit Kft. (GFO 572)
- Közalapítvány (GFO 561, 562)
- Sportegyesület (GFO 521)
- Szövetség (GFO 517)
- Sportszövetség (GFO 515,516, 517)
- Szociális szövetkezet (GFO 121)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
"Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2019"

(kód: FOF2019) címmel
A pályázat meghirdetésének napja: 2019. március 18.
A pályázat hivatkozási száma FOF2019
A pályázat kiírója: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja
Jelen pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.
Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:
- A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
- A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
- A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projektek támogatása.

Támogatható programok, a támogatás mértéke
- "A" modul: Komplex fogyatékosságügyi szolgáltatásfejlesztés, -terjesztés és -szervezés
- "B" modul: Fogyatékosságügyi projektek
Egy pályázó csak egy modulra pályázhat! Nem lehet egyszerre az "A" és a "B" modulra is pályázni.
Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.
"A" modul: Komplex fogyatékosságügyi szolgáltatásfejlesztés, -terjesztés és -szervezés
Célja olyan komplex, a szervezet stratégiájába illeszkedő, helyzetelemzésen és igényfelmérésen alapuló, a fogyatékos személyek minőségi ellátását rendszerszinten támogató szolgáltatásfejlesztés, -terjesztés és -szervezés megvalósítása, mely lehetőséget ad a pályázó szervezet hosszú távú működésének megalapozására.
A pályázat további célja, hogy együttműködő partnerek bevonásával teret kapjon a kialakult jó gyakorlat, innováció terjesztése, hálózati rendszerbe történő beillesztése.
Az "A" modul kapcsán kiemelt cél az innováció részletes bemutatása, illetve egy jól bevált program esetén a továbbfejlesztésének bemutatása.

Megpályázható területek:
Az "A" modulban megpályázott projektek vonatkozhatnak a fogyatékos személyek ellátáshoz kapcsolódó valamennyi területre, pl. szociális szolgáltatások, komplex rehabilitáció, foglalkoztatás, fogyatékos személyek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések, egészségügy, korai fejlesztés, oktatás, képzés, önrendelkezés, önálló életvitel, fogyatékos személyek és családjaik, többszörösen veszélyeztetett csoportok, stb.
Minimálisan pályázható összeg az "A" modulban: 5 000 000 Ft
Maximálisan pályázható összeg az "A" modulban: 8 000 000 Ft
"B" modul: Fogyatékosságügyi projektek

Választható kategóriák:
1. Személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
2. Szakmai programok fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek részére
3. Infokommunikációs akadálymentesítés
4. Integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok
A "B" modulon belül csak egy kategóriát lehet választani!
Kiemelt területek a kategóriákon belül:
Előnyben részesülnek a következő tematikák mentén tervezett programok:
- fogyatékos személyekkel kapcsolatos abúzus téma (bántalmazás),
- pszichoszociális fogyatékosság,
- súlyosan-halmozottan fogyatékos célcsoport, fogyatékos nők,
- fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők,
- koragyermekkori intervenció, beszédfogyatékosság,
- ágazatközi együttműködések
Maximálisan pályázható összeg a "B" modulban: 500 000 Ft
Maximálisan pályázható összeg a "B" modulban: 2 500 000 Ft

A program forrása:
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 170 700 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.
Az "A" modulhoz tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 70 500 000 Ft, a "B" modulhoz tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 100 200 000 Ft, ezen belül kategóriánként 16 700 000 Ft.
A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázat, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények, ÉS az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:
- Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
- Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
- Nonprofit Kft. (GFO 572)
- Közalapítvány (GFO 561, 562)
- Sportegyesület (GFO 521)
- Szövetség (GFO 517)
- Sportszövetség (GFO 515,516, 517)
- Szociális szövetkezet (GFO 121)
A fenti kritériumok kiegészítéseként:
A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.
Egy pályázó egy pályázatot adhat be.
A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak 2019. szeptember 1-től 2020. június 30-ig tart.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót!

Benyújtási határidő: 2019. április 19.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1138 Budapest, Váci út 191.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOF2019)
A pályázatot egy papír alapú példányban, valamint egy elektronikus adathordozón kérjük benyújtani (a pályázati adatlapot Word, költségvetést és az Adatok táblát Excel formátumban kérjük a CD-n, DVD-n - nem szkennelve). Kizárólag spirálozott vagy fűzött formában beadott dokumentációt áll módunkban elfogadni.

További információ:
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: fof2019@fszk.hu
A pályázattal kapcsolatos kérdéseket kizárólag e-mailben áll módunkban fogadni. Hivatalos válasznak az e-mailen keresztül adott válaszok minősülnek.
A lényeges, információtartalommal bíró kérdések, illetve a rájuk adott válaszok a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a http://www.fszk.hu honlapon jelennek meg a Gyakran Ismételt Kérdések között.
Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a Pályázati Adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás a Pályázati Útmutató rövidített, kivonatos változata, ezért a Pályázati Felhívásban szereplő információk a Pályázati Útmutatóban is szerepelnek.
http://fszk.hu/palyazat/fof2019/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum