Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Ifjúsági- és cserkész közösségek tevékenységének támogatása
Kiíró:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Határidő:
12/17/2018
Érvényes:
12/17/2018
Tárgymutató:
ifjúsági- és cserkész közösségek tevékenységének támogatása
Pályázhat:
szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai székhellyel rendelkező olyan jogi személyiséggel rendelkező határon túli civil szervezet és/vagy egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: pályázó), amely létesítő okirata szerinti tevékenységei alapján a 15-35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel, illetve tevékenységének célcsoportját jellemzően a 15-35 életév közötti személyek jelentik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ifjúsági- és cserkész közösségek tevékenységének támogatására

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2019. évi "Nemzetpolitikai célú támogatások" előirányzata terhére az alábbiak szerint.

1. A pályázat célja
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági- és cserkész közösségek támogatása által.

2. A pályázati felhívás tárgya
A 15-35 éves korú ifjúsági korosztály (a cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés) közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének támogatása.
A pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, diák- és hallgatói önkormányzatok által szervezett, az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támogatására.
A pályázati felhívásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

3. Támogatható kiadások
- a programok lebonyolításának költségei: (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
- eszközbeszerzés.

4. Nem támogatható kiadások
- egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
- ingatlan- és gépjárművásárlás,
- jövedéki termékek (alkohol, dohányáru stb.),
- késedelmi kamat, bírság,
- adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások),
- honlap-fejlesztés.

5. Pályázók köre
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai székhellyel rendelkező olyan jogi személyiséggel rendelkező határon túli civil szervezet és/vagy egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: pályázó), amely létesítő okirata szerinti tevékenységei alapján a 15-35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel, illetve tevékenységének célcsoportját jellemzően a 15-35 életév közötti személyek jelentik (a cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés).

6. Nem részesülhetnek támogatásban
6.1 politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
6.2 vállalkozások,
6.3 egyéni vállalkozók,
6.4 azok a pályázók, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt pályázati eljárások során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel, illetve az elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszony szerinti valamely kötelezettséget - nekik felróható okból - maradéktalanul nem teljesítették (ide értve a beszámolási kötelezettség mulasztását, fizetési kötelezettség nem teljesítését is),
6.5 azok a pályázók, amelyek a részükre nyújtott támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget, vagy amelyek a támogatás felhasználásával kapcsolatosan előírt beszámolási kötelezettségük teljesítése során valótlan tartalmú nyilatkozatot tettek, vagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használtak fel,
6.6 azok a pályázók, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban,
6.7 azok a pályázók, amelyek nem minősülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek,
6.8 azok a pályázók, amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek
6.9 azok a pályázók, amelyek vezető tisztségviselője olyan szervezetnél töltött be - a pályázat benyújtását megelőző 2 éven belül - vezető tisztséget, amely szervezettel szemben a 6.4-6.6. pontban meghatározott kizáró ok valamelyike fennáll.

7. Igényelhető támogatás
7.1 A teljes támogatási keretösszeg 200 000 000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.
7.2 Megpályázható összeghatár 500 000 Ft-1 000 000 Ft közötti összeg.
7.3 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben, támogatási előlegként folyósít az Alapkezelő.
7.4 A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel, illetve beszámoló elfogadását követően utófinanszírozással.
7.5 Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik a beszámoló benyújtására vonatkozó és a hiánypótlási kötelezettségüknek késedelmesen tesznek eleget, támogatási előleget nem biztosít, esetükben a támogatás utalására a projekt/program megvalósulását követően benyújtott és elfogadott beszámoló alapján kerülhet sor.
7.6 Maximális támogatási intenzitás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.7 A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.8 A pályázat során elnyert támogatást a nyertes pályázó (a továbbiakban: támogatott) gazdasági tevékenységhez nem használhatja fel.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei
8.1 Megvalósítási időszak: 2019. január 1.-2019. december 31.
8.2 A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. november 20.
8.3 Benyújtási határidő: 2018. december 17. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4 Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2020. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (NIR) felületén.

9. A pályázat benyújtásának formája
A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, a nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://bgazrt.hu/).
A pályázati csomag elemei
- pályázati felhívás
- pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei
- 2019. évi Pályázati és elszámolási útmutató
- Általános Szerződési Feltételek
http://bgazrt.hu/tamogatasok/hataron_tuli_tamogatasok_2019/palyazati_felhivas_az_ifjusagi_kozossegek_tevekenysegenek_tamogatasara_2019/palyazati_felhivas_az_ifjusagi_kozossegek_tevekenysegenek_tamogatasara_2019/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum