Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az Év Felelős Foglalkoztatója
Kiíró:
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Határidő:
10/10/2018
Érvényes:
10/10/2018
Tárgymutató:
díj, Év Felelős Foglalkoztatója
Pályázhat:
magyarországi telephellyel rendelkező vállalkozások
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás
Legyen "Az Év Felelős Foglalkoztatója” 2018-ban!

1. A pályázat bemutatása
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA Nonprofit Kft.) harmadik alkalommal hirdeti meg Az Év Felelős Foglalkoztatója elnevezésű pályázatát, idén a GINOP 5.3.6.-17-2017-00001 "Vállalati felelősségvállalás ösztönzése és állásfeltárás” kiemelt projekt keretében.
A tavalyi évhez hasonlóan 2018-ban is keressük az ország azon munkáltatóit, akik az emberi erőforrást vállalatuk legfontosabb értékeként kezelik, ezért megtartásuk, fejlesztésük és jóllétük érdekében erőfeszítéseket is tesznek. Napjainkban egyre többen ismerik fel a felelős foglalkoztatás és a társadalmi szerepvállalás szükségességét, valamint a benne rejlő lehetőségeket. A felelős foglalkoztató olyan eszközöket alkalmaz és tevékenységeket folytat, amelyek a munkavállalók elkötelezettségét és elégedettségét növeli. Fontosnak tartja a minőségi munkahelyek megteremtését, a család-barát hozzáállást, a közösségteremtést, a fejlődési és előrelépési lehetőségek biztosítását, a képzést és fejlesztést, a csapatépítést, az egészségmegőrzést, a helyi közösségek és az egész társadalom fejlődését egyaránt. A tudatos stratégia segít a munkavállalók elkötelezettségének növelésében és a fluktuáció kezelésében is. Az ebből fakadó hatások pozitívan befolyásolják a vállalat eredményeit, a HR folyamatokat, a munkatársak közötti kapcsolatokat és a munkáltató külső és belső megítélését.

2. A pályázat célja
Az elmúlt évek tapasztalataira és visszajelzéseire építve ismét szeretnénk bemutatni és díjazni a kiemelkedő jó gyakorlatokat, melyek segítik a hazai foglalkoztatói szemléletmód fejlődését. A jelenlegi munkaerő-piaci folyamatokra reagálva, a munkáltatóknak szükségük van alkalmazkodóképességük fejlesztésére. Ezt szemléletváltással, új eszközök alkalmazásával vagy a meglévőek átszervezésével lehet elérni.
A pályázat összegyűjti és díjazza azokat a hazai munkáltatókat, valamint közzéteszi azokat a jó gyakorlatokat, melyek hozzájárulnak e terület fejlődéséhez, kiemelkedő és iránymutató tevékenységet folytatnak a foglalkoztatás területén. Célja a bátorítás és ösztönzés, az ilyen példák motivációt nyújtanak minden olyan foglalkoztató számára, amelyek kevés tapasztalattal rendelkeznek e téren.
A rendezvény további célja az együtt gondolkodás a szakma meghatározó képviselőivel, a kis-és középvállalatok, nagyvállalatok illetve a közszféra lehetőségeinek megvitatása.

3. Miért érdemes pályázni?
- A pályázók felelős foglalkoztatói és vállalati felelősségvállalást érintő tevékenységének nagy nyilvánosság előtt való bemutatása, országos elismerés szerzése.
- A kategória győztesek viselhetik "Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018” címet és logót.
- A díj nyertesei kiemelt médiapartneri lehetőségben részesülnek az OFA Nonprofit Kft. felületein.
- A pályázók egyedi stratégiai együttműködésben részesülnek az OFA Nonprofit Kft. által megvalósított programokban.
- A pályázat benyújtása részvételt biztosít "Az Év Felelős Foglalkoztatója” elnevezésű szakmai konferenciára, ahol neves előadók osztják meg gondolataikat, mutatják be a jelenlegi trendeket és a területben rejlő lehetőségeket, színvonalas előadások és kerekasztal beszélgetések során.
- A pályázatok anyagát - jóváhagyást követően - megjelentetjük az esemény előtt elkészülő kiadványban, valamint az OFA Nonprofit Kft. és médiapartnerei online felületein.
- PR és szakmai cikkek, interjúk megjelenésének biztosítása valamennyi pályázó részére.
- Megjelenés a HR portál Heti ajánló, valamint Portré című rovatában.

4. Pályázati kategóriák
A díj az alábbi 5 kategóriában kerül kiosztásra:
I. kategória: Kisvállalkozások
II. kategória: Középvállalkozások
III. kategória: Nagyvállalatok I. ( 251-2000 fő közötti foglalkoztatott)
IV. kategória: Nagyvállaltok II. (2000 fő feletti foglalkoztatók)
V. kategória: Közszféra szervezetei
A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2018-ben is képzési különdíjban részesíti a képzés/szakképzés területén legkiemelkedőbb pályázatot.
Idén első alkalommal van lehetőség Restart-Up kezdeményezés különdíjára pályázni, azoknak a cégeknek, akik aktívan tesznek a 45 év feletti munkavállalók foglalkoztatásának javításáért.
A szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy "Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018” díjra és különdíjra önmagában, vagy együttesen is pályázzon, így egy szervezet akár három pályázatot is benyújthat!
Szeretnénk lehetőséget biztosítani a munkavállalók számára is, hogy javaslatot tegyenek azon munkáltatókra, amelyek érdemesek "Az Év Felelős Foglalkoztató 2018” cím elnyerésére. Pályázó cégre javaslatot tehetnek elérhetőségeinken, illetve a pályázó szervezetektől egyéb, munkavállalói véleményt tartalmazó dokumentumokat (például: elégedettségi felmérés, ajánlás) befogadunk a pályázati dokumentáció részeként.

5. Pályázati feltételek
A pályázatra magyarországi telephellyel rendelkező vállalkozások nevezhetnek. "Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018” címre pályázók pályázati anyagban kifejtett programja legkorábban 2017. január 01-től napjainkig valósulhat meg. Folyamatos megvalósítás esetén az ennél korábban megkezdett, de a jelzett időszakban megvalósítás alatt lévő programok is érvényesek.
A pályázás díjmentes, nem kapcsolódik hozzá egyéb járulékos költség!
Pályázatot adhatnak be a következő formában működő gazdasági társaságok:
- Egyéni vállalkozás
- Betéti társaság
- Közkereseti társaság
- Korlátolt felelősségű társaság
- Részvénytársaság
- Nonprofit Kft.
- Közigazgatási szerv

6. Technikai és tartalmi elvárások
Felhívjuk a figyelmet, hogy az alábbi témák csupán iránymutatásként szolgálnak, nem feltétel a felsorolt valamennyi témakörbe tartozó tevékenység egy szervezeten belüli megléte. A pályázati anyag összpontosulhat egy témakörre, de ha több tevékenység is megvalósul a szervezeten belül (akár azonos kategóriába tartozóan, akár különbözőekben), úgy azok egy pályázat keretén belül kerüljenek bemutatásra a pályázati anyagban, mivel az elbírálásnál egy pályázatként kerülnek értékelésre.
Fontos, hogy az alábbi témakörök nem díjazási kategóriát jelentenek, a díjak odaítélése a 4. pontban bemutatott kategóriák szerint történik.
- munka-magánélet egyensúly: vállalatoknak nem csak alkalmazottaik munkateljesítményével törődnek, de életük egyéb területeinek sikerességével is. Lehetővé teszik, hogy munkavállalói mindkét téren elégedettek legyenek a rugalmas foglalkoztatási formákkal mindaddig, amíg olyan eredményeket produkálnak, amelyek növelik a cég teljesítményét, beleértve az ügyfelek elégedettségét, a munkavállalói elkötelezettséget és a megtartást. Ide tartozhatnak olyan szolgáltatások és erőfeszítések, melyek támogatják a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
- közösségépítés, csapatépítés: olyan eszközök, amelyek elősegítik a cégen belüli kollaborációt, a munkatársak közötti kommunikációt, a jó hangulatot, ezáltal jelentős hatékonyságnöveléshez vezetnek.
- képzés, képességfejlesztés: a vállalat dolgozóinak folyamatos fejlesztése. Olyan fejlődési lehetőségeket biztosít számukra, amellyel növeli versenyképességüket és teljesítményüket.
- egészségmegőrzés: olyan intézkedések, melyek a munkavállaló szellemi és fizikai jóllétét szolgálja.
- tehetséggondozás: olyan programok, melyek lehetőséget biztosítanak a kiemelkedő szakemberek számára, hogy kiteljesítsék a bennük rejlő potenciált, valamint segítik céljaik elérésében. Támogatják azon törekvéseket, melyek utánpótlást biztosíthatnak a vállalat működése során.
- munkahelyi környezet: azon munkahelyi környezet kialakítása, mely növeli a munka élvezetét és a munkatársak hatékonyságát. Nem csak arra helyeznek hangsúlyt, hogy milyen munkát végeznek, hanem arra is, hogy milyen környezetben teszik azt.
- társadalmi szerepvállalás, munkáltatói márkaépítés: azon törekvések, melyek növelik a vállalat társadalmi elfogadottságát, támogatják a helyi közösségek, valamint az egész társadalom fejlődését. A munkáltató társadalmi megítélésének javítására, illetve megismertetésére irányuló tevékenységek.
- egyéb: azok a felelős foglalkoztatói magatartást tükröző tevékenységek, amelyek egyik fenti témakörbe sem tartoznak szervesen, de egyértelműen felelős foglalkoztatási tevékenységet valósítanak meg (pl.: fiatalok foglalkoztatása, kommunikáció, értékelés, stb.). Itt különösen fontos a téma részletes kifejtése, bemutatása: a tevékenység kialakításának szükségességét részletező körülmények leírása, a vonatkozó intézkedések bevezetésének fogadtatása és jelenlegi elfogadottsága, az eredmények, hatások részletes elemzése.

Kérjük, hogy a pályázati anyag a 8. pontban található elbírálási szempontrendszer figyelembevételével kerüljön kidolgozásra.
A pályázat a csatolandó mellékletek kötelező mezőinek kitöltésével és beküldésével kerül elfogadásra.
Általános formai elvárások:
- a kifejtett pályázati anyag terjedelmi korlátai (szóközzel): max. 20.000 karakter
- Csatolt fényképek:
- Méret: lsd. kiadvány sablon (5. számú melléklet)
- Formátum: lsd. kiadvány sablon (5. számú melléklet)
- Egyéb csatolmányok:
- PPT vagy egyéb prezentáció, word, pdf dokumentumok

7. A pályázás menete és határideje
A pályázatoknak a meghatározott technikai elvárásoknak megfelelően kell beérkezni. A pályázás az összes melléklet és csatolandó dokumentum elküldésével kerül elfogadásra. A befogadásáról a formai és tartalmi követelmények ellenőrzését követően, illetve az esetleges hiánypótlásról elektronikus úton kapnak tájékoztatást az érintettek.
A regisztráció során:
- kérjük, jelöljék meg, mely kategóriában kívánnak pályázni
- a csak képzési különdíjra pályázók, kérjük, külön jelöljék meg azt
Az 1. számú és 5. számú mellékleteket szerkeszthető word formátumban és pdf formátumban is szükséges elküldeni.
A jelentkezés díjmentes, nem kapcsolódik hozzá egyéb járulékos költség.
A pályázati dokumentumok letölthetőek a http://www.ofa.hu weboldalon.
A pályázatokat a felelosfoglalkoztato@ofa.hu email címre várjuk. Kérjük, hogy a "tárgy” mezőben tüntesse fel: "Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018”
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 10. (szerda)

8. Az elbírálás szempontrendszere
A pályázatok a független szakmai zsűri által kerülnek elbírálásra és értékelésre. Az értékelésnél kizárólag az azonos kategóriában (lsd. 4. pont) indult pályázatok kerülnek összehasonlításra.
A zsűri a következő irányvonalak mentén értékeli a beérkezett pályázatokat:
- szervezeti kihívások azonosítása, azok meghatározása
- a kihívások hatása a vállalati folyamatokra
- a stratégia kialakítása, annak kidolgozottsága
- a felhasznált eszköz- és kapcsolatrendszer
- a tevékenység újszerűsége, egyedisége
- a folyamat eredményei, hatékonysága (azok esetleges mérése)
- munkáltatói márka szerepe a stratégiában, annak kommunikációja
Kérjük, a tevékenység bemutatása során valamennyi bírálati szempontot vegye figyelembe és ezek mentén törekedjen az adott tevékenység(ek) leírására.

9. Eredményhirdetés
A kategóriák nyertesei és a pályázatok értékelése szakmai konferenciával egybekötött nyilvános díjátadó ünnepség keretein belül kerülnek kihirdetésre.
Dátum: 2018 novembere.
Helyszín: Budapest (a helyszín és a pontos dátum részletes adatainak ismertetésére a későbbiekben kerül sor)

10. Kapcsolat
Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel az alábbi elérhetőségek valamelyikén veheti fel velünk a kapcsolatot:
Információ: http://www.ofa.hu
felelosfoglalkoztato@ofa.hu
Tekintse meg tavalyi kiadványunkat:
Pályázói füzet 2017
Telefon: +36 1 555 2900 (0-s mellék)
Mobil: +36 20 616 7865


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum