Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/15/2019, 02/20/2019
Érvényes:
02/20/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj, Fülöp Viktor táncművészeti
Pályázhat:
előadóművész esetén: 1990. január 1. után születettek, alkotóművész és egyéb tevékenység esetén: 1985. január 1. után születettek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2019. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal előadó-, alkotóművészek, valamint tánctudományokkal - elméleti, szakírói, pedagógiai tevékenységgel foglalkozók részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Nemzeti Táncszínház.
Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez.
Pályázhatnak: A táncművészet bármely ágában (balett, néptánc, alternatív tánc- és mozgásszínház) dolgozó előadó-alkotóművészek, tánctudománnyal és táncpedagógiával foglalkozók, akik eddigi tevékenységükkel igazolták kiemelkedő képességeiket választott táncművészeti irányzatukban. Egy pályázó az ösztöndíjat legfeljebb három alkalommal nyerheti el.
Az ösztöndíjat egy éves programmal lehet megpályázni.
A pályázatban nem vehetnek részt nappali tagozatos diákok.
Nem nyújthat be pályázatot az, aki 2019-ben központi költségvetési forrásból - bármilyen jogcímen és témakörben - egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) részesül.
Pályázók köre: előadóművész esetén: 1990. január 1. után születettek, alkotóművész és egyéb tevékenység esetén: 1985. január 1. után születettek.
Ösztöndíjban részesülhet: évente 10 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2019. január 1-2019. december 31-ig.
Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.
Az ösztöndíj további támogatásra nem fordítható.
A pályázat nyelve: magyar

A pályázás módja:
- egyrészt elektronikusan
- másrészt 1 kinyomtatott példányt eredeti aláírásokkal benyújtani a Nemzeti Táncszínházhoz

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1./ szakmai önéletrajz
2./ művészi teljesítményt bemutató DVD (dvd video formátum, mpeg2 kódolás; 1 példány), és video link (vimeo, youtube); a pályázó fokozottan ügyeljen arra, hogy a felvételen ő maga legyen látható!
3./ a pályázó művészi területén dolgozó két kiemelkedő alkotó- illetve előadóművész ajánlása (1-1, az ajánló által aláírt eredeti példány),
4./ a pályázó repertoárjának, illetve eddig megvalósított műveinek listája,
5./ munkaterv (lásd csatolt mellékletek),
6./ hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és melléklete, a nyilatkozat; a pályázati adatlap és nyilatkozat letölthető a http://www.tancszinhaz.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu honlapról.

A pályázat benyújtása:
- elektronikus úton (pdf formátumban) a titkar@tancszinhaz.hu e-mail címre
- egy db, eredeti aláírásokkal ellátott, papír alapú példány + egy db művészi teljesítményt bemutató DVD (dvd video formátum, mpeg2 kódolás), személyesen a Nemzeti Táncszínház címén (XII. ker. Városmajor u. 13. IV. em.) vagy postai úton (1536 Budapest Pf. 284)
A pályázatokat a Nemzeti Táncszínházhoz kell benyújtani személyesen munkaidőben (9.00-17.00, pénteken 9.00-15.00, Cím: XII. ker. Városmajor u. 13. IV. em.) vagy postai úton (1536 Budapest Pf. 284).
Felelős munkatárs: Sándorné Sztana Ágnes
Telefon: +36 1 457-0848

Beérkezési határidő elektronikus úton és személyesen: 2019. február 20. szerda 12.00 óra
Nyomtatott példány postai feladásának utolsó napja: 2019. február 15. (péntek)
Az elbírálás határideje: a beadástól számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- az adatlap/nyilatkozat hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Nemzeti Táncszínház által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A pályázók a döntésről a bírálattól számított 15 munkanapon belül írásban kapnak értesítést a Nemzeti Táncszínház részéről. A nyertesek névsorát a Nemzeti Táncszínház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, a Nemzeti Táncszínház titkárságára lehet benyújtani.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága, és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv. A programtervnek elsősorban azokat a terveket, elképzeléseket kell tartalmaznia, amelyeket a pályázó az ösztöndíj elnyerésével kíván megvalósítani. Az együttesnél, társulatnál alkalmazásban álló pályázók esetében a programtervnek az együttestől független programokat is tartalmaznia kell.

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval a pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a MANK gondoskodik. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Az ösztöndíjas kötelezettségei:
A balettművészet és a kortárs táncművészet területén működő ösztöndíjas:
- részt vesz legalább egy elismert koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában és
- részt vesz legalább kettő magas szakmai színvonalú tanfolyamon és/vagy felkészül és benevez egy nemzetközileg elismert balettversenyre (balettművészek által választható a szakmai tanfolyamokon történő részvétel helyett);
- továbbá a tanfolyamokon tanító mesterektől, tanároktól rövid értékelést és/vagy igazolást szerez be;
- az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert formanyelveken kívül megismerje a táncművészet más, számára nem, vagy kevéssé ismert mozgásformáit;
- részt vesz olyan egyéb táncművészeti tevékenységben, amely nem köthető a munkáltatójához vagy együtteséhez.

A néptáncművészet területén működő ösztöndíjas:
- közreműködik egy magyar koreográfus által komponált koreográfia bemutatásában és
- részt vesz legalább két tanfolyamon, amely tudása gazdagítását szolgálja;
- továbbá az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert táncdialektusokon kívül megismerjen más táncdialektusokat és azokban jártasságot szerezzen;
- részt vesz olyan egyéb táncművészeti tevékenységben, amely nem köthető a munkáltatójához, együtteséhez.

A koreográfus:
- az ösztöndíj ideje alatt egy minimálisan 15 perces koreográfiát készít és betanítja azt;
- a betanított koreográfiát nyilvánosan meghirdetett (jegy köteles) előadás keretében bemutatja, egy táncművészeti szempontból értékelhető befogadó-helyen;
- benevez egy nemzetközileg elismert koreográfusi fórumra;
- továbbá az ösztöndíj által nyújtott lehetőséget felhasználja arra, hogy az általa ismert formanyelveken kívül megismerje a táncművészet általa nem ismert korszerű nyelvezetét;

A tánctudományok területén elméleti és szakírói tevékenységet folytatónak:
- az év során legalább két tanulmány vagy más publikáció készítésével kell tevékenységéről számot adnia. A tanulmányt elérhetővé és nyilvánossá kell tenni minden érdeklődő számára. A tanulmánynak minimum 20 000 leütést kell tartalmaznia.

A pedagógiai területen működő ösztöndíjasnak:
- dokumentálható szakmai gyakorlatot kell végeznie közép- vagy felsőfokú szakmai oktatási intézményben. A dokumentációt nyilvánossá és elérhetővé kell tenni az ösztöndíjasnak.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasok a pályázatban vállalt tevékenységükről, munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2019. december első felében kötelesek beszámolni. A beszámolónak összhangban kell lennie a beadott pályázattal. A beszámolás szintén elektronikus úton és egy eredeti aláírásokkal ellátott nyomtatott példány beadásával történik.
A beszámolónak hitelt érdemlően kell bizonyítania, hogy az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségét teljesítette. Ennek érdekében kötelesek benyújtani:
- a "Beszámoló a 2019. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj pályázathoz" című mellékletet (1 pld-ban) kitöltve
- az elméleti és szakírói tevékenységet folytatók az elkészült két tanulmány kéziratát (megjelölve, hogy hol és mikor publikálták tanulmányaikat, elérhetőséget megadni)
- a koreográfusok az elkészített és betanított koreográfia dokumentációját (színlap, felvétel DVD-n 1 db, előadás esetén az azt igazoló egyéb dokumentumok, video linkek),
- az előadóművészek az általuk választott tanfolyam elvégzését igazoló dokumentumokat (igazolás, számla, szerződés, a tanfolyamokon tanító mesterektől, tanároktól rövid értékelés és/vagy igazolás stb.), és 1 db DVD-t vagy video linket a bemutatott koreográfiáról, amelyben részt vettek.
Az előadó-művészeti, valamint a koreográfus kategóriákban a beszámoló része egy a Magyar Táncművészeti Egyetem színháztermében 2020. tavaszán megrendezésre kerülő előadás keretében való bemutatkozási lehetőség. Ez a lehetőség, egyéb meghirdetett nyilvános előadással helyettesíthető, amelynek időpontjáról és helyszínéről a kuratóriumi tagokat előzetesen az előadás előtt legalább 2 héttel értesíteni kell.
Az ösztöndíj megvonható vagy részlegesen visszatartható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Fülöp Viktor-ösztöndíjasa).
A pályázati felhívás letölthető a Nemzeti Táncszínház (http://www.tancszinhaz.hu) és a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (http://www.alkotomuveszet.hu) honlapjáról.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Sándorné Sztana Ágnes, Nemzeti Táncszínház,
telefon: +36 1 457 08 48, e-mail: titkar@tancszinhaz.hu
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/fulop-viktor-tancmuveszeti-osztondij

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum