Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
ROMASTER - Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért - középiskolában tanulók részére
Kiíró:
HBLF-ROMASTER Alapítvány
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2017
Tárgymutató:
Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért - középiskolában tanulóknak
Pályázhat:
olyan diákok jelentkezését várjuk, akik jelenleg érettségit adó középiskolában tanulnak és
- A Kategória: céljuk az érettségi megszerzése VAGY
- B Kategória: a középiskola befejezése után nappali tagozaton gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi szakokon terveznek továbbtanulni és diplomát szerezni. A támogatott szakok listája ITT megtalálható
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

ROMASTER - Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZÉPISKOLÁBAN TANULÓK RÉSZÉRE

Roma származású, középiskolában tanuló hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöndíj programban való részvételre roma diákok számára
A HBLF-ROMASTER Alapítvány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló középiskolai tanulók részére.

A ROMASTER PROGRAM célja:
A HBLF a 2007-es évtől hátrányos szociális helyzetben lévő középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A ROMASTER Program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni.

KI PÁLYÁZHAT?
A Programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik jelenleg érettségit adó középiskolában tanulnak és
- A Kategória: céljuk az érettségi megszerzése VAGY
- B Kategória: a középiskola befejezése után nappali tagozaton gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi szakokon terveznek továbbtanulni és diplomát szerezni. A támogatott szakok listája ITT megtalálható.
Azon középiskolás diákok jelentkezését várjuk, akik a 2017/2018-as tanévben vagy azt követően fognak leérettségizni és fejezik be középiskolai tanulmányaikat. (Az érettségi éve: 2018 vagy azt követően történik).
Azon diákok, akik 2017 júniusban érettségiznek és fejezik be középiskolai tanulmányaikat nem jogosultak pályázni!
Kiemelten várjuk olyan diákok jelentkezését, akik közgazdasági, pénzügy- és számvitel, informatika, programozó, villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, vagy más mérnöki szakon szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban. Ezen orientációk a legkeresettebbek a támogató vállalatok részéről.
(Az általunk elfogadott továbbtanulási orientációról / felsőoktatási képzésekről a honlapunkról letölthető "ROMASTER - Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)

A TANULMÁNYI TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
A tanulmányi támogatás mértéke havonta 24.000 Ft (évi 12 alkalommal, a tanulmányok teljes időtartamára, azaz A Kategória esetén előreláthatóan 1-4 évre, B Kategória esetén előreláthatóan 4-8 évre).

A TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE:
A tanulmányi támogatás a diák saját bankszámlájára érkezik.
A támogatás az alábbi költségek megtérítésére használható fel:
- Tanrenden kívüli nyelv, ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás 50% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
- Oktatási anyagok, eszközök 15% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
- Utazási támogatás 10% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
- Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 25% (E tétel 50%-a is bizonylatköteles)

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: FOLYAMATOS
A pályázatok benyújtására mind online, mind postai úton lehetőség van.
1. A pályázati adatlap kitölthető a http://www.romaster.hu oldalon
A kitöltött adatlaphoz csatolni kell egy kézzel írt motivációs levelet (1,5 oldal terjedelemben), az "Önkéntes nyilatkozat roma származásról" című dokumentumot és a középiskolai bizonyítványok másolatát!
VAGY
2. A pályázati anyag elküldhető a HBLF-ROMASTER Alapítvány címére:
HBLF-ROMASTER Alapítvány, 1024 Budapest, Lövőház utca 7-9., 5. emelet
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: "ROMASTER - Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért”
A pályázatokat természetesen bizalmasan kezeljük!
A Pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy a pályázati adatlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy az Alapítvány a pályázatot érvénytelennek tekinti, és a Pályázót az adatok helyesbítésére és/vagy pótlására szólítja fel.
A Pályázó hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

PROGRAMBA VALÓ BEKERÜLÉS IDŐPONTJA: FOLYAMATOS!

Ezúton szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy elképzelhető, hogy csak a 2018/2019-es tanévtől, vagy azt követően kerülnek be a támogatási programba! A pályázati anyag beküldését követően, a Pályázó bekerül az Alapítvány adatbázisába, de ez nem jelenti a támogatás automatikus elnyerését. Az érvényességi kritériumokat és a kiválasztási folyamat pontos menetét lentebb olvashatja.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
- az online vagy nyomtatott formában kitöltött pályázati adatlapot,
- a kézzel írt motivációs levelet,
- az "Önkéntes nyilatkozat roma származásról" című dokumentumot,
- a középiskolai év végi bizonyítványok másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.).
FONTOS: szükséges formanyomtatványok elérhetőek, valamint kitölthetőek a http://www.romaster.hu weboldalon keresztül.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGE:
Kritérium 1: Kitöltött pályázati adatlap, mely tartalmazza a kézzel írt motivációs levelet a diáktól, amelyben továbbtanulási céljairól, értékeiről, családi körülményeiről és érdeklődési köreiről ír. Továbbá tartalmazza az "Önkéntes nyilatkozat roma származásról" című dokumentumot is.
Kritérium 2: B Kategória esetén továbbtanulási szándék nappali tagozaton, gazdasági, műszaki, jogi, informatikai vagy egészségügyi felsőoktatási intézménybe.
Kritérium 3: Jó tanulmányi eredmények: a diák év végi bizonyítványainak másolata (Az összes eddigi középiskolai évből. I. évfolyamos jelentkező esetén az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítványt kérjük beküldeni. Kizárólag olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik a 2016/2017-es tanév év végén 3 vagy a feletti átlagot értek el az alábbi főtárgyakat (matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, egy választott idegen nyelv), valamint 1 választott tárgyat figyelembe véve az alábbiak közül: földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika!
Kritérium 4: Kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a pályázat benyújtásakor még nem töltötték be a 18. életévüket.
Kritérium 5: Határozott érdeklődés idegen nyelvek és kultúrák iránt
Kritérium 6.: A pályázó vállalja roma származását.

FONTOS: Bármely felsorolt dokumentum hiányában a pályázat érvénytelen!
A tanulmányi támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatot a HBLF-ROMASTER Alapítványhoz, mint a támogatás lebonyolításának szervezőjéhez kell benyújtani. A pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány támogatói bizottsága bírálja el. A döntésről minden diákot írásban értesítünk!

KIVÁLASZTÁSI FOLYAMAT:
A beérkezett pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány bíráló bizottsága értékeli. Azon Pályázók, akik a pályázati kiírásban szereplő kritériumoknak megfeleltek, bekerülnek az HBLF-ROMASTER Alapítvány adatbázisába. Ez azonban még nem jelenti a támogatás elnyerését!
A Programba való bekerülés több fordulós. Szervezetünkhöz folyamatosan jelentkeznek újabb és újabb leendő támogató vállalatok. Az ő rendelkezésükre bocsátjuk minden olyan diák pályázatát, akik a pályázati kritériumoknak megfeleltek, és továbbtanulási orientációjuk megfelel a cég elvárásainak. A támogató vállalat képviselői közülük választja ki azon diákokat, akikkel személyesen is találkoznának. A személyes találkozót követően az a diák/diákok kerülnek be a Programba, akit az adott vállalat kiválaszt a támogatásra.
Ezúton szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy elképzelhető, hogy csak a 2018/2019-es tanévtől, vagy azt követően kerülnek be a támogatási programba!

I. forduló
A pályázatra történő jelentkezés a http://www.romaster.hu címen található Online pályázati adatlap kitöltésével VAGY a http://www.romaster.hu oldalon letölthető és postai úton beküldendő Pályázati adatlap kitöltésével és beküldésével történik. Online és postai beküldés esetén is csatolni szükséges egy kézzel írt motivációs levelet, az "Önkéntes nyilatkozat roma származásról” című dokumentumot és a középiskolai év végi bizonyítványok másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.).

II. forduló
Sikeres I. fordulót követően az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót és a Pályázati adatlapon megjelölt kapcsolattartó tanárát.
A II. fordulóban a kapcsolattartó tanárnak kell megküldenie az Alapítvány részére a kitöltött Diákjellemzési adatlapot, amelyet az Alapítvány kiértékel.

III. forduló
Sikeres II. fordulót követően sor kerül egy telefonos interjúra a Pályázó és az Alapítvány között.
Az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót a forduló eredményéről.

IV. forduló
Sikeres III. fordulót követően az Alapítvány megküldi a leendő támogató vállalatnak a kiválasztott Pályázók anyagát.
A Pályázónak egy személyes interjún kell részt vennie a támogató vállalattal. A támogató vállalat az interjúk alapján kiválasztja, hogy melyik Pályázót kívánja támogatni.
Az Alapítvány írásban értesíti a Pályázót a forduló eredményéről.
Sikeres IV. forduló esetén a Pályázó és az Alapítvány szerződést köt egymással, amelyben lefektetésre kerülnek az együttműködés szabályai és megkezdődhet a támogatás felhasználása.

A támogatási rendszerben jelenleg résztvevő vállalatok: IBM Magyarországi Kft., BP Business Service Centre Kft., E.ON Hungária Zrt., EY, GE Hungary Kft., Hewlett-Packard Informatikai Kft., KPMG, Magyar Telekom Nyrt., MOL Nyrt., Morgan Stanley, MrSale Öltönyüzlet, National Instruments (NI Hungary Kft.), OD Partner, OTP Alapkezelő Zrt., Pfizer, Prezi.com Kft., Raiffeisen Bank, SAP Hungary Kft., Shell Hungary Zrt., Telenor Magyarország, TIGÁZ.
A Program által támogatott diákok listája megtalálható a http://www.romaster.hu / Támogatott diákok menüpontban. Itt a Programban lévő diákok mesélnek arról, hogy miben segítette őket a részvétel a ROMASTER Programban.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum