Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mosonmagyaróvár szakrális értékei
Kiíró:
Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Plébánia
Határidő:
10/16/2018
Érvényes:
10/16/2018
Tárgymutató:
fotópályázat, Mosonmagyaróvár szakrális értékei
Pályázhat:
bárki
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szentgotthárd Plébánia a plébániatemplom felszentelésének 350 évfordulója alkalmából indított Jubileumi éve keretében országos fotópályázatot indít.
A Mosonmagyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd Plébánia
"MOSONMAGYARÓVÁR SZAKRÁLIS ÉRTÉKEI"
címmel amatőr fotópályázatot hirdet.
Idén ünnepeljük az országos műemlékek között nyilvántartott magyaróvári Szűz Mária Királynő és Szent Gotthárd-plébániatemplom felszentelésének 350. évfordulóját. Ebből az alkalomból hirdettük meg a 2018. február 11-től november 25-ig tartó Jubileumi évünket.
A Családok évéhez is kapcsolódó programjaink célja a közösségépítés és a családi kötelékek megerősítése. Szeretettel szólítunk meg minden nem a fotózásból élő mosonmagyaróvári vagy városhatáron kívül lakó gyermeket és felnőttet, hogy vegyen részt értékkereső - értékdokumentáló fotós pályázatunkon. Ez a(z öröm)fotózás akár egy közös élmény szerzésére alkalmas családi program is lehet.

Pályázati információk
Témakör
A pályázók feladata a Mosonmagyaróváron ma is létező, helyileg beazonosítható, bárki által szabadon vagy engedéllyel látogatható szakrális (vallási) tárgyi emlékek, azaz templomok, kápolnák, kegyhelyek, korpuszok, reliefek, kőkeresztek, ház falán található védőszent-szobrok, ereklyék, útmenti feszületek felkeresése és (az egésznek vagy egy részletének a) lefényképezése.
Szeretnénk, ha a pillanat művészetének hódoló pályázók nemcsak közismert épületeket, tárgyakat fényképeznének, hanem olyan megörökítendő emlékeket is lencsevégre kapnának, amelyek ma még csak kevesek előtt ismertek (pl. házfalak vakablakaiban elhelyezett szentek szobrai, magánterületen felállított keresztek, házi kápolnák stb.).

Pályázati kategóriák
- Ifjúsági (a pályázat beküldése napjáig be nem töltött 18. életév)
- Felnőtt (korhatár nélkül)

Általános pályázati feltételek
A fotópályázaton lakóhelytől függetlenül és korhatár nélkül bárki részt vehet. Nem írunk elő nevezési díjat. Egy szerző, kategóriánként legfeljebb négy színes vagy fekete-fehér (monokróm) alkotásával vehet részt a pályázaton. Sorozat, képpár nem adható be.
A nevezési lapon szerepeltetni kell a szerző nevét, életkorát, lakcímét, elektronikus és telefoni elérhetőségét, továbbá a beküldött pályamunkák címét, a megörökített tárgyi emlékek pontos, beazonosítható és felkereshető helyét. Az elkészített nevezési lapot kék színű tollal alá kell írni, be kell szkennelni és csatolt fájlként az alkotásokkal együtt elküldeni. Az ifjúsági kategóriában indulók esetében jognyilatkozatot csak a törvényes képviselő tehet, így a nevezési lapon fel kell tüntetni az ő nevét, lakcímét és elérhetőségét is, továbbá neki is alá kell írnia. Az aláírással a szerző (a jognyilatkozatot tevő felnőtt) elfogadja a pályázati feltételeket és a szerzői jogokkal kapcsolatos (alább felsorolt) kitételeket.
A fényképeket elektronikusan kell a sztgotthardfotopalyazat@gmail.com címre elküldeni a valamennyi adatot tartalmazó nevezési lappal együtt. Az elektronikus levél tárgymezőjében fel kell tüntetni: "Fotópályázat - 2018". Az alkotások képi oldalán nem lehet egyedi jelölés, a szerzőre utaló (pl. vízjel, logó, név) jelzés.

Pályázati határidő: 2018. október 16. 18.00 óra

A kulturális, vallási érzékenységet vagy közszemérmet sértő fotók a versenyen nem indulhatnak. A nevezési lap nélkül érkezett pályázatokat nem vesszük figyelembe. A külön érkezett pályamunkákat és nevezési lapokat nem párosítjuk, azok az értékelésen nem vesznek részt. A határidő után érkezett, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a versenyből kizárjuk. A benyújtást követő hiánypótlásra, javításra, újabb munka elküldésére, cserére nincs lehetőség. A megadott email-címen nem folytatunk kommunikációt.

A pályamunkákra vonatkozó előírások
A pályázatra beküldhető képek hosszabbik oldala 1500 pixel. A fájlok maximális mérete 2 Mbyte lehet. Formátum: JPEG, sRGB színprofilban, 3:2 képarányban. A képek digitálisan korrigálhatók az eredeti látvány helyreállítása, minimális hangsúlyozása erejéig. Nem számítanak manipulációnak a hagyományos fotográfiai korrekciók, így a színek, tónusok és a fényerő beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett technikai hibák eltávolítása.
Nem megengedett: nagyobb módosítás, illetve képelemek eltávolítása és hozzáadása.
Elfogadjuk a több fotóból digitálisan összeállított képeket is (panoráma, HDR). Ifjúsági kategóriában a mobiltelefonnal készült jó minőségű képeket is befogadjuk.

Szerzői jogok és felelősség
A pályázó (a jognyilatkozatot tevő törvényes képviselője) elismeri és szavatolja, hogy az általa beküldött fotó kizárólag saját eredeti alkotása, és semmilyen szerzői jogot, védjegyet, erkölcsi jogot, magán/kiadói vagy egyéb szellemi jogot nem sért, továbbá rendelkezik a beadott kép eredeti változatával. A pályázó tudomásul veszi, hogy a képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával másnak okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség őt terheli. A pályázó a pályázati anyag beküldésével elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a a pályázattal, illetve a most jelzett vagy egy későbbi kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen a szerző nevének feltüntetésével használjuk, azokat portáljainkon, nyomtatott kiadványainkban részben vagy egészében megjelenítsük, és a pályázat archívumában megőrizzük. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához, illetve ahhoz, hogy az általa megadott e-mail címen levélben értesítést kapjon a pályázattal kapcsolatban. A Plébánia az adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli a pályázó személyes adatait, azokat illetéktelenül harmadik személyek részére tovább nem adja.

A pályamunkák értékelése
A zsűri a pályázók által beküldött képeket anonim módon bírálja, a nevezési lapot nem látja, a képek egyéb adatait, jelöléséit nem vizsgálja. Az értékelés főbb szempontjai: a kép általános technikai kivitelezése, szerkesztés, kompozíció, színek használata, tiszta, világos mondanivaló, kifejező cím, kreativitás. A versenyzők számától és a verseny színvonalától függően a zsűri az I-VI. helyezetteket díjazhatja. A zsűrinek joga van bármely helyezés visszatartására. A zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezéssel nem lehet élni.

ZSŰRI
- Fülöp Péter fotográfus, a győri Arany János Művelődési Ház igazgatója,
- Szabó Béla fotóművész, a győri Kontraszt Fotográfiai Társaság vezetője,
- Hipságh Gyöngyi fotóművész, a Soproni Fotóklub Egyesület elnöke,
- Finta Edina fotográfus,
- Csapó István fotós, a Magyaróvári Plébánia PTT alelnöke.

A pályázatok utóélete
A zsűri által felnőtt kategóriában kiállításra kiválasztott képet (amennyiben a pályázó rendelkezik annak legalább 8000 pixel nagyságú eredetijével) a Plébánia saját költségén 30*45 cm-es méretben kinagyíttatja és papírképként kiállítja. Kizárólag ifjúsági kategóriában van arra lehetőség, hogy az ennél kisebb kép is kiállítható legyen. Ezen alkotásokat projektoron mutatjuk be.
Kiállítás időpontja: 2018. november 18.-december 3.
Kiállítás helyszíne: Cselley-Ház - Mosonmagyaróvár, Fő út 19.
A kiállítás pontos időpontjáról szóló információkat plakátokon és a Plébánia Facebook-oldalán tesszük közzé. Szükség szerint ezen elektronikus felületre kerülnek a pályázattal kapcsolatos közbenső információk is. A Cselley-ház kiállításának képanyagát 2019 első felében a győri Arany János Művelődési Ház is bemutatja. A megfelelő dokumentációs értékkel rendelkező képeket a későbbiekben a Plébániatörténeti gyűjtemény részeként kezeljük. A magas színvonalú pályamunkákból készült válogatás felhasználásával szándékunkban áll egy éves naptár, vagy akár egy kiadvány elkészítése. A többi pályamunkát a Plébániánk nem őrzi meg, de harmadik fél részére nem adja át.

A pályázók jutalmazása és a díjkiosztás
A fotópályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására a kiállítás megnyitásának napján, a 2018. november 18-án szervezett Giesswein Nap keretében kerül sor. Ennek programja a Plébánia Facebook-oldalán (www.facebook.com/magyarovaritemplom) lesz olvasható.
Az ifjúsági kategória I-VI. helyezettje 38 000-20 000-10 000-8000-8000-4000
Ft-os, a felnőtt kategória kiválóságai 50 000-30 000-20 000-10 000-10 000-10 000 Ft-os jutalomban részesülhetnek a zsűri döntés szerint.
A bon formában átadott díjak az azokat felajánlókhoz (Simbad Hotel & Bar, Hotel Panoráma, Monarchia Kávéház, Finta Edina fotós, Futura Interaktív Természettudományi Élményközpont) igazodó szolgáltatásra válthatók be: szállodában töltött páros wellness hétvége, 2 és 4 személyes étkezés, könnyed bár-délután, süteményezés, családi fotózás, szórakoztató családi nap).

További információ
Németh Erzsébet (szervező - 70-431-07-32)
Kiss Zoltán (fototechnikai segítő - 30-989-10-84)
http://www.infomovar.hu/hirek/olvas/mosonmagyarovar-szakralis-ertekei-orszagos-fotopalyazat-2018-05-02-220957

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum