Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hasznosítási ötletpályázat - Ráckeve
Kiíró:
Ráckeve Város Önkormányzata
Határidő:
11/27/2017
Érvényes:
11/27/2017
Tárgymutató:
hasznosítási ötletpályázat - Ráckeve
Pályázhat:
természetes személy, vállalkozás, alapítvány
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

HASZNOSÍTÁSI ÖTLETPÁLYÁZAT

Ráckeve, Régi Városháza hasznosítási ötletpályázata, 2017.
  1. Ötletpályázat kiírója
  Ráckeve Város Önkormányzata
  2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

  2. Ötletpályázat lebonyolítója
  Ráckeve Város Önkormányzatának Főépítésze
  2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

  3. Ötletpályázat tárgya
  Ráckeve Régi Városháza 2018. év második félévében megüresedő épületének jövőbeli hasznosítására vonatkozó ötletpályázat.

  4. Ötletpályázat célja
  - A megüresedő épületbe új funkció keresése.
  - Az új funkcióval összhangban az épület teljes felújítását, szükség szerinti bővítését, és finanszírozási lehetőségét tartalmazó javaslat.
  - A nyilvántartott műemléki értékű épület értékeinek tiszteletben tartása mellett a javasolt új felhasználás a mai kor műszaki követelményeinek megfelelően legyen megvalósítható.
  - A város mindennapi életének szerves része legyen az épület.
  A pályázat célja továbbá olyan pályázók felkutatása, akik az általuk javasolt ötlet megvalósítására, finanszírozására vagy az elkészült objektum működtetésére vállalkoznának.
   5. Ötletpályázat jellege, formája
   - Jellege: nyílt
   - Formája: titkos
   - Lebonyolítása: jelen kiírás szerint

   6. Részvétel feltételei
   Az ötletpályázat résztvevője lehet:
   - természetes személy, vállalkozás, alapítvány,
   - aki pályázatát határidőben benyújtotta, a tervpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta,
   A pályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.

   7. Ötletpályázatból történő kizárás
   A pályázat kiírója
   - kizárja a tervpályázatból - a tervcsomag felbontása nélkül - a határidő után benyújtott küldeményt.
   - kizárja a titkosságot sértő pályázatot,
   - kizárja a 6. pont részvételi feltételeit nem teljesítő pályázókat.

   8. Határidők
   - Az ötletpályázat meghirdetése: 2017. 10. 09.
   - Az épület megtekintése: E-mailben előzetesen egyeztetett időpontban.
   - Kérdések feltevésének határideje: 2017. 11. 27. 16 óra.
   - Kérdésekre adott válaszok határideje: 2017. 12. 04. 16 óra.
   - Pályaművek benyújtásának határideje: 2018. 01. 05. 12 óra.
   - Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: a pályaművek benyújtását követő 30 napon belül.
   - Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása: eredményhirdetést követő egy héten belül.

   9. Dokumentáció átvétele
   Az ötletpályázati dokumentáció a foepitesz@rackeve.hu email címről kérhető meg a pályázó nevének és címének megadásával.
   A dokumentációt Kiíró ingyenesen bocsájtja a pályázók rendelkezésére.

   10. Kérdések, válaszok
   A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a foepitesz@rackeve.hu email címre küldhetik meg.
   A kérdésekre adott válaszokat minden regisztrált pályázó számára e-mailben küldi meg a Kiíró.
   A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.
   A Kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt - a bírálati szempontok és az alkalmassági követelmények kivételével - módosíthatja, kiegészítheti, illetve a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet. Utóbbi esetben a Kiíró kártérítési felelősséggel nem tartozik.

   11. Pályázatok benyújtása
   A pályázatokat a dokumentációhoz csatolt "Címzéslap” felhasználásával kizárólag postai úton lehet benyújtani.
   A pályázatok benyújtási időpontja a postai bélyegző kelte.
   A benyújtási határidőn túl érkezett pályaműveket a Kiíró a pályázatból kizárja a csomag felbontása nélkül.

   12. Pályázatok díjazása
   A pályaművek díjazására összesen: bruttó 600 000 Ft áll rendelkezésre.
    A pályázat kiírója
    1. db I. díjat. 300 000 Ft,
    1. db II. díjat 200 000 Ft,
    1. db III. díjat 100 000 Ft összegben tervez kiadni.

    A díjak adóköteles bevételek.
    A Kiíró eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak.
    A Kiíró csökkentheti a díjazásra fordított összeget, ha a tervpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
     13. Eredményhirdetés
     A Kiíró a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat a nyerteseknek legkésőbb az eredményhirdetést követő 30 napon belül kifizeti.
     Az eredményhirdetés pontos idejét és helyét legkésőbb a kérdésekre adott válaszokkal egy időben közli.
     A díjazásban nem részesült pályázatokat a kiíró a pályázónak visszaadja. A pályamű azonosítása a feladóvevény ragszáma alapján történik.

     14. Pályázatok felhasználása
     A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki további ellenszolgáltatás nélkül azokat felhasználhatja.
      15. Benyújtandó munkarészek, formai követelmények
      A benyújtandó pályázatok terjedelme maximum 20 oldal lehet.
      A benyújtandó dokumentum formai követelményére vonatkozóan a Kiíró nem tesz megkötést.
      A pályázatok nem sérthetik meg a titkosságot. A pályázatot tartalmazó csomagot, az egyes munkarészeket névaláírással, jeligével, szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem szabad.
      Az ötletpályázat titkosságát a postai feladás során is biztosítani kell.
      A pályázatot egy példány papíralapú és egy példány digitális (CD) formátumban kell beadni.
      A pályázók nevét, címét a "Boríték adatlap részére” borítékban lezárva kell csatolni.
      A pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni.

      16. Bírálati szempontok
      - Az ötletpályázat megvalósíthatósága, gazdaságossága,
      - az ötlet megvalósításához szükséges források lehetőségének felkutatására tett javaslat,
      - a városközponti területbe illeszkedő hasznosítás,
      - az épület műemléki értékeinek figyelembevétele.

      17. A kiírás elektronikus levélben megkérhető mellékletei
      - Részletes leírás
      - Műszaki mellékletek
      - Címzéslap - Boríték adatlap részére - Adatlap - Nyilatkozat - minta
      http://www.rackeve.hu/

      Ingyenes e-mail tanfolyam
      Legalább ennyit a
      forrásteremtésről címmel
      Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
      Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
      Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

      Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
      A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
      Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
      Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
      Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
      Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
      Huszerl József szerkesztő
      Itt iratkozhat fel

      Távoktatási tanfolyamaink      Ajánló
      Én-márka építés távoktatási tanfolyam
      Bővebben a tanfolyamról >>>
      Hírek a Főoldalról


      Ingyenes hírlevelünkre
      itt iratkozhat fel

      Nyomtatóbarát változat
      A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
      Vissza
      Felhasználási feltételek
      Adatvédelem
      Levél a szerkesztőnek
      Médiaajánlat
      Impresszum