Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása / FOF2017
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
08/16/2017
Érvényes:
08/16/2017
Tárgymutató:
fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása / FOF2017
Pályázhat:
Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
Nonprofit Kft. (GFO 572)
Közalapítvány (GFO 561, 562)
Sportegyesület (GFO 521)
Szövetség (GFO 517, 522)
Sportszövetség (GFO 515,516, 523)
Szociális szövetkezet (GFO 121)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása / FOF2017

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása (kód: FOF2017) címmel.

A pályázat kiírója
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat célja
Jelen pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.
Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:
A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.
A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.
A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása.

Támogatható programok, a támogatás mértéke
A) Komplex szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés
Célja: olyan komplex, a szervezet stratégiájába illeszkedő, helyzetelemzésen és igényfelmérésen alapuló, a fogyatékos személyek minőségi ellátását rendszerszinten támogató szolgáltatásfejlesztés, terjesztés és szervezés megvalósítása, mely lehetőséget ad a pályázó szervezet hosszú távú működésének megalapozására.
A pályázat célja, hogy együttműködő partnerek bevonásával teret kapjon a kialakult jó gyakorlat, innováció terjesztése, hálózati rendszerbe történő beillesztése.
Megpályázható területek: Az A) kategóriában megpályázott projektek vonatkozhatnak a fogyatékos személyek ellátáshoz kapcsolódó valamennyi területre, pl. szociális szolgáltatások, komplex rehabilitáció, foglalkoztatás, fogyatékos személyek társadalmi befogadását támogató szakmai fejlesztések, egészségügy, korai fejlesztés, oktatás, képzés, önrendelkezés, önálló életvitel, fogyatékos személyek és családjaik, többszörösen veszélyeztetett csoportok stb.
Maximálisan pályázható összeg az A) kategóriában: 10 000 000 Ft

B) Fogyatékosságügyi projektek
Választható tevékenységtípusok:
személyes életvezetést, önálló életvitelt és otthoni segítségnyújtást támogató szolgáltatások
engedélyezett képzés
érzékenyítés és/vagy szakmai fórum (pl. társadalom érzékenyítése, érzékenyítés a köznevelés rendszerén belül, orvosok és egészségügyi szakdolgozók érzékenyítése, integrált kulturális, művészeti, szabadidős és sportprogramok)
felzárkóztató és/vagy tehetséggondozó programok
infokommunikációs akadálymentesítés
foglalkoztatást támogató programok (pl. atipikus, nyílt munkaerő-piaci, munkakörülmények javítása, hozzátartozók visszahelyezése a munkaerőpiacra)
szervezetfejlesztés*
Konferencia szervezése bármelyik választható tevékenységtípusba beilleszthető.
*Szervezetfejlesztés alatt olyan komplex tevékenységet értünk, amely
civil szervezetek fenntartható működése fejlesztése terén referenciával rendelkező külső szakértő bevonásával valósul meg
a pályázó szervezet fenntartható működésének helyzetértékelésére épül
a pályázó szervezet fenntartható működésének fejlesztésére, társadalmi hatása mérhetővé tételére, és a szervezet tevékenységében vezetőként közreműködők vezetői készségeinek fejlesztésére irányul.
Kiemelt területek:
képzés/érzékenyítés/szakmai fórum esetében előnyben részesülnek a következő tematikák mentén tervezett programok: fogyatékos személyekkel kapcsolatos abúzus téma (bántalmazás), pszichoszociális fogyatékosság, súlyosan-halmozottan fogyatékos célcsoport, fogyatékos nők, fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők, koragyermekkori intervenció, beszédfogyatékosság, ágazatközi együttműködések.
Maximálisan pályázható összeg a B) kategóriában: 3 000 000 Ft
A B) kategórián belül lehetőség van több tevékenységtípust is választani, azzal a kritériummal, hogy a programban megvalósítani kívánt tevékenységek összefüggenek egymással, illetve a megpályázható összeg ebben az esetben is maximum 3 000 000 Ft.
Egy pályázó csak egy szolgáltatástípusra pályázhat! Nem lehet egyszerre az A) és a B) szolgáltatástípusra is pályázni.

A program forrása
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 170 700 000 Ft, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Pályázat kiírója között létrejött együttműködési megállapodás biztosít.
Az A) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 70 700 000 Ft, a B) kategóriához tartozóan rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft.
A Pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben valamelyik kategóriához kapcsolódóan nem érkezik megfelelő számú vagy színvonalú pályázat, akkor a keretösszeget a másik kategória javára átcsoportosítsa.
Önrész vállalása nem feltétel.
A pályázati útmutató tartalmazza azokat a költségtípusokat, amelyekre támogatás igényelhető.
Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C törvényben nem nevesített, magyarországi székhelyű, fogyatékos személyeket tömörítő és / vagy segítő szervezetek, intézmények.
És az alábbi gazdálkodási formák valamelyikébe beletartoznak:
Egyesület, alapítvány (GFO 529, 569)
Egyházi jogi személy (GFO 551, 552)
Nonprofit Kft. (GFO 572)
Közalapítvány (GFO 561, 562)
Sportegyesület (GFO 521)
Szövetség (GFO 517, 522)
Sportszövetség (GFO 515,516, 523)
Szociális szövetkezet (GFO 121)

A fenti kritériumok kiegészítéseként:
A pályázó szervezet alapdokumentumában nevesítetten szerepelnek a fogyatékos személyek, mint célcsoport.
Egy pályázó egy pályázatot adhat be.
A pályázat nyilvános.
A pályázati program megvalósítási időszaka
A megvalósítási időszak 2017. október 1-től 2018. június 30-ig tart.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk
Pályázni kizárólag a Pályázati adatlap számítógéppel, magyar nyelven történő kitöltésével, illetve a pályázati útmutatóban meghatározott kötelező mellékletek beküldésével lehet.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a pályázati felhívást és a pályázati útmutatót!

Benyújtási határidő: 2017. augusztus 16.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.
A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani a következő címre:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
1071 Budapest, Damjanich u. 4.
A borítékra írják rá a pályázat kódszámát! (FOF2017)

További részletek: http://fszk.hu/palyazat/fogyatekos-szemelyek-helyi-regionalis-es-orszagos-szervezeteinek-szakmai-programjainak-tamogatasa-2/?utm_source=FSZK&utm_campaign=2e0260649d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_17&utm_medium=email&utm_term=0_7ee04163f3-2e0260649d-342172477
További információ:
FSZK Nonprofit Kft.
Hazai Támogatások Programirodája
E-mail: fof2017@fszk.hu
http://www.fszk.hu

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum