Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
09/05/2019
Érvényes:
09/05/2019
Tárgymutató:
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása
Pályázhat:
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

1. A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. és 27. §-ai alapján
- a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) "Foglalkoztatási és képzési támogatások" kiadási jogcíme (a továbbiakban: foglalkoztatási alaprész) 2019. és 2020. évi központi keretéből - nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A rendelkezésre álló 5 000 000 000 Ft, azaz ötmilliárd forint támogatási keretösszegből - az elmúlt két év három alkalommal meghirdetett pályázati kiírásainak átlagadatait figyelembe véve - 250 KKV-nál mintegy 1500 új munkahely létesíthető.
2.1 A Felhívás célja.
Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása. A Felhívás célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.

2.6 A pályázók köre
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó.

2.8.5 Saját forrás A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési összköltségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja (a pályázó erről nyilatkozik, ld.: 6. sz. melléklet) amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. A pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy - a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy - a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg, - a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást.

2.8.8 A pályázati ciklusok, és a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A pályázat az alábbi két időszakban kerül meghirdetésre: 1. pályázati ciklus: 2019. március 18-ától 2019. április 22-ig, 2. pályázati ciklus: 2019. augusztus 1-jétől 2019. szeptember 5-ig. A pályázó beruházási projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 1. Pályázati ciklus: 14 A támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje legkésőbb 2020. március 31. napja; 2. Pályázati ciklus: 15 a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje legkésőbb 2020. október 8. napja. 14 A 2019. júniusi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. február 29. 15 A 2019. októberi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. augusztus 31. 16 A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje a 2.8.2. d) pontban megjelölt dátumok egyike. A beruházási projekt fizikailag befejezett, amennyiben a beruházás keretében támogatott valamennyi tevékenység a hatósági szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban előírt feltételek mellett teljesült. A beruházás fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A támogatott tevékenység lezárására vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontjának 9. alpontja tartalmazza.

5.1 Pályázati dokumentáció A pályázati dokumentáció a Minisztérium (a kormányzati portálon: www.kormany.hu, a keresőbe kérjük beírni a pályázat kódjelét: NFA-2019-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (nfsz.munka.hu) honlapjáról letölthető.

5.3 A pályázat benyújtásának határideje A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani:
1. 2019. március 18-tól 2019. április 22-ig, vagy
2. 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.
5.4 A pályázat benyújtásának módja A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes kormányhivatal részére kell eljuttatni a Felhívás 5.3 pontjában írt ciklusok egyikében az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) segítségével. A benyújtás időpontja - ezáltal a határidő megtartása - tekintetében az Eügyintézési tv. vonatkozó rendelkezései irányadók. A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége nyújt információt.

https://www.kormany.hu/download/2/a9/a1000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum