Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Budapest Design Week 2020 fesztivál
Kiíró:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal
Határidő:
08/17/2020
Érvényes:
08/17/2020
Tárgymutató:
fesztiválon való részvétel, Budapest Design Week
Pályázhat:
hazai mikro-, kis- és középvállalkozások
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Budapest Design Week 2020 fesztivál

FELHÍVÁS
a Budapest Design Week 2020 fesztiválon való részvételre
2020. OKTÓBER 1−11.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
2020-ban 17. alkalommal, október 1-11. között kerül megrendezésre a Budapest Design Week fesztivál. A rendezvénysorozat védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a Magyar Formatervezési Tanács.
Tekintettel a koronavírus-járványhelyzetre, a fesztivál a korábbiaktól eltérően elsősorban nem offline, hanem hibrid fesztiválként kerül megrendezésre, melynek keretében programjai jelentős része kizárólag az online térben valósul meg, néhány kiemelt esemény kivételével.
Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a Budapest Design Week szervezői idén is meghirdetik a lehetőséget a programsorozatban való részvételre. A programok tekintetében a Szervező nem szab tematikai feltételeket, a központi témához - Tartsd körforgásban! - való csatlakozás opcionális lehetőség.

Figyelmeztetés
A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az adott időben fennálló egészségügyi helyzet miatt akár az egész rendezvénysorozat, akár egyes rendezvények központi döntés, jogszabályi előírás miatt nem tarthatók meg. Kérjük, a Budapest Design Week rendezvénysorozathoz való csatlakozás tekintetében fentieket vegye figyelembe!

KÖZPONTI TÉMA: TARTSD KÖRFORGÁSBAN!
A program idei központi témája a körforgásos gazdaság (circular economy) fontosságára kívánja felhívni a figyelmet.
A 21. század egyik legfontosabb problémája a fenntarthatóság kérdése, melynek kiemelt fontosságú aspektusa, részleges megoldási lehetősége az 'egyszerű' újrafelhasználáson túlmutató, annál komplexebb megközelítést alkalmazó körforgásos gazdaság. A körforgásos gazdaság nem lineáris rendszerekben, hanem folyamatos visszacsatolásban gondolkodik: a körforgásos modellek már a terméktervezés folyamatának korai fázisában számolnak a termék leendő újrahasznosításával, mely által a ma legyártott termékek automatikusan a jövő nélkülözhetetlen alapanyagaivá válnak. E folyamat egyaránt magában foglalja az erőforrások minden eddiginél hatékonyabb felhasználását, a termékek életciklusának meghosszabbítását, a hulladéktermelés minimalizálását, valamint a termék száz százalékos újrafelhasználását.
Olyan összetett rendszer ez, melynek elengedhetetlen eleme a legkülönbözőbb érdekkörök - piaci és állami szereplők, magánemberek és vállalkozások - tudatos felelősségvállalása: a legmodernebb technológiáknak köszönhetően ugyanis ezekben az új értékláncokban a beszállítók, gyártók, kereskedők és fogyasztók minden egyes lépésnél figyelembe vehetik tevékenységük hosszú távú következményeit, olyan döntéseket hozva, amelyekkel pozitív és negatív értelemben is jelentősen befolyásolni tudják ökológiai lábnyomukat.
A társadalmi, gazdasági és ökológiai értelemben is megkerülhetetlen kérdéskör tekintetében kiemelten fontos szerepet játszanak a designerek, hiszen a design olyan multidiszciplináris megközelítés, mely számos eszközzel hozzá tud járulni a fenntarthatóbb jövő kialakításához. A 21. századi design számos ágazata - pl. slow design, open source design, inkluzív designtörekvések, közösségi tervezés, maker movement - már napjainkban is folyamatosan új gazdasági és fogyasztási modelleket hoz létre, új alapokra helyezve a termékek előállításának folyamatát, ezáltal közreműködve egy átfogó körforgásos gazdasági modell létrejöttében.
Az idei Budapest Design Week fesztivál számos olyan jelenséget, inspiratív esettanulmányt és megoldási lehetőséget fog bemutatni a körforgásos gazdaság területéről, amely működőképes és hathatós válaszokat tud adni a fenntarthatóság aktuális kérdéseire, és melyek közvetve vagy közvetlenül a koronavírus-járvány hosszú távú, a körforgásos gazdasággal szorosan összefüggő társadalmi, gazdasági és ökológiai hatásaira is reflektálnak.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Budapest Design Week programsorozaton történő részvételhez az alábbi feltételek együttes teljesülése szükséges:
- a program az alábbi szakterületek valamelyikével kapcsolatos: bútortervezés, formatervezés, textiltervezés, divattervezés, grafikai tervezés, belsőépítészet, 3D nyomtatás, UI/UX tervezés, ékszertervezés, gasztrodesign, tipográfiai tervezés, service design, design management.
- a program a Budapest Design Week időtartama alatt kerül megrendezésre (hosszabb rendezvény esetén a kezdő időpontnak kell a megadott időszakra esnie).
- Partner (résztvevő) vállalja, hogy a rendezvény részleteit a Szervező által meghatározott határidőig, de legkésőbb 2020. szeptember 10-ig a későbbiekben egyeztetett módon a Szervező rendelkezésére bocsájtja.
- Partner vállalja, hogy a programhoz jogtiszta, megfelelő felbontású és formátumú képanyagot biztosít, melyet a Budapest Design Week saját kommunikációs felületein (weboldal, social media, sajtóközlemények) felhasználhat, és melyek közléséhez ezen felületeken a fotók szerzői jogának birtokosa hozzájárul.
- Partner vállalja, hogy amennyiben offline, tehát személyes jelenléttel járó rendezvényt szervez (kiállítás, előadás, kézműves workshop, városi séta, stb.), azt a mindenkor hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően teszi, tehát amennyiben a tervezett rendezvény napján például az 50 főnél nagyobb rendezvények megrendezése tiltás alá esik, akkor az ebbe a kategóriába eső rendezvényét törli vagy elhalasztja. A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen felelősséget nem vállal a hatályos rendelkezések Partner részéről történő be nem tartásáért, vagy az azok be nem tartásából adódó, Partner által szervezett rendezvények esetleges következményeiért (hatósági intézkedés, pénzbírság, közegészségügyi veszélyhelyzet okozása miatti eljárás, pénzügyi kár, stb.). Kérjük, csak abban az esetben rendezzen személyes jelenléttel járó eseményt, amennyiben annak elmaradásának lehetőségével is számol!

Részvételi díj
A Budapest Design Week védnöke és finanszírozója, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint szervezője, a Magyar Formatervezési Tanács számára kiemelt fontossággal bír a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása. Tekintettel a koronavírus-járványra, a védnök és a szervező a 2020-as évben a részvételhez kapcsolódó díj megfizetésétől eltekint, ezáltal is hozzájárulva a hazai designvállalkozások bemutatkozásának elősegítéséhez, valamint a kreatívipar illetve gazdaság élénkítéséhez.

Az elbírálás szempontjai
A Szervező a beérkezett jelentkezések közül az újszerűség, az exkluzivitás, az egyediség, a kreativitás, relevancia és szakmai minőség szempontjait figyelembe véve választja ki azokat a Partnereket, akiknek programja 2020-ban a Budapest Design Week hivatalos programjában szerepelhet. Szervező a zsűrizés során kiemelten előnyben részesíti a kifejezetten online formátumokra (pl. élő bejelentkezés, webinar) kifejlesztett programokat.
A jelentkezők közül a Magyar Formatervezési Tanács tagjaiból álló, szakmai grémium választja ki a részvételre jogosultakat, az elbírálási eredményről a Szervező e-mailben értesíti a jelentkezőket.

Jelentkezés
A jelentkezéseket "Design Week Budapest jelentkezés" tárgyú e-mailben 2020. augusztus 17-ig várjuk a designhet@designhet.hu címre, a tervezett program vázlatos leírásával.

Figyelmeztetés
A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az adott időben fennálló egészségügyi helyzet miatt akár az egész rendezvénysorozat, akár egyes rendezvények központi döntés, jogszabályi előírás miatt nem tartható meg.

További információ:
Design Hét Budapest
e-mail: designhet@designhet.hu
http://www.designhet.hu
http://www.facebook.com/budapestdesignweek

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Budapest Design Week 2020 rendezvénysorozat kapcsán a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) nevében eljáró Magyar Formatervezési Tanács Irodája (MFTI) kezeli az önálló programmal jelentkezők (továbbiakban: Partner) alábbi adatait:
- az adatlapot beküldő neve, telefonszáma és e-mailcíme,
- a programhoz köthető közösségimédia-oldalak (Facebook, Instagram) elérhetősége,
- a programon való részvételhez szükséges regisztrációhoz megadott adatok (telefonszám, honlap vagy e-mailcím),
- a résztvevő szervezet/személy szervezőjének/szervezőinek neve és egyéni vállalkozó/cég esetében a megadott céges adatok,
- a kapcsolattartó személy neve és elérhetőségi adatai (e-mailcím, telefonszám),
- valamint mindazon személyes adatok, amelyeket az adatlapot beküldő jelentkező önként megad.
Az adatok forrása az önálló programmal jelentkező természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet.
Az adatkezelés célja a Budapest Design Week 2020 rendezvénysorozaton való részvétel lehetőségének biztosítása a http://www.designhet.hu weboldalon megjelentetendő adatok és a kapcsolattartási adatok megadásával.

Az adatkezelés jogalapja a Magyar Formatervezési Tanácsot (MFT) terhelő jogi kötelezettség teljesítése, az önként megadott adatok esetében a hozzájárulás [GDPR 1 4. cikk 11. pontja, 6. cikk (1) bek. a) és c) pontjai, (2)-(3) bek., 7. cikk]. A rendezvénysorozaton részt vevők adatait az SZTNH átadja az alábbi adatfeldolgozói részére: Valor Hungariae Zrt. (1054 Budapest, Nagysándor József utca 4.) és a Budapest Design Week projektstábja (szakmai vezető és projektmanagerek), akik/amelyek feladata a Budapest Design Week rendezvénysorozat megszervezése és lebonyolítása, valamint a lebonyolításban részt vevő további személyeknek (pl. fotós, grafikus, nyomda, fordító, korrrektor). A jelen bekezdésben meg nem nevezett személyek kiválasztása jelen tájékoztató készítésének időpontjában még folyamatban van, személyükről a http://www.designhet.hu weboldalon ad az MFTI tájékoztatást.

A rendezvénysorozaton részt vevők személyes adatai harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek átadásra, de nevüket és elérhetőségi adataikat az MFTI megjeleníti a kétnyelvű http://www.designhet.hu, valamint http://www.mft.org.hu weboldalon, elektronikus formában.
A személyes adatok adatkezelője az SZTNH (elérhetőségei: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7., levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415, központi telefonszám: +36 1 312 4400, központi e-mailcím: sztnh@hipo.gov.hu) nevében eljáró MFTI (elérhetőségei: 1054 Budapest, Akadémia u. 21., levélcím: 1438 Budapest, pf. 415, központi telefonszám: +36 1 312 4400, központi e-mail: mfti@hipo.gov.hu). Az SZTNH adatvédelmi tisztviselője elérhető az SZTNH jelen bekezdésben írt elérhetőségein és az alábbi e-mailcímen: adatvedelem@hipo.gov.hu.

Bármely érintett kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adathordozhatóság jogával, továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Aki úgy véli, hogy személyes adatai MFTI általi kezelése miatt sérültek a jogai, az SZTNH-hoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása érdekében az előző bekezdésben írt elérhetőségek egyikén. Az érintettnek joga van továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni az alábbi oldalon olvasható elérhetőségek egyikén: http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html. Az érintetti jogokra vonatkozó részletes tájékoztatás elérhető az SZTNH honlapján, a https://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem oldalon található adatkezelési tájékoztatóban.

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum