Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tetőtéri álom - nyereményjáték
Kiíró:
VELUX Magyarország Kft.
Határidő:
06/16/2017
Érvényes:
06/16/2017
Tárgymutató:
nyereményjáték, Tetőtéri álom
Pályázhat:
devizabelföldi, magyar állampolgár, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes, felnőttkorú személy
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázatfigyelő értesítő - Új termékünk
Az előző nap tudomásunkra jutott kiírások kivonatait tartalmazza, igy Ön gyorsan el tudja dönteni egy-egy kiírásról, hogy az Ön vagy munkahelye vagy az Önök civil szervezete számára érdekes-e.
A Pályázatfigyelő Napi Értesítőt e-mailben kapja az előző napon tudomásunkra jutott pályázatok kivonatával.
Bővebben >>>

VELUX Magyarország Kft. "Tetőtéri álom" nyereményjáték szabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat

Mit lehet nyerni?
A nyereményjáték három nyertese fejenként három darab 3-rétegű üvegezéssel ellátott Standard Plus tetőtéri ablakot nyer a beépítésükhöz szükséges burkolókerettel együtt a nyertes tulajdonát képező ingatlanba való beépítés céljára.

1. A VELUX Magyarország Kft. (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes, felnőttkorú személy vehet részt, aki nem esik a 7. és 11. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a szervező által kezelt https://www.facebook.com/VELUXMagyarorszag Facebook oldal lájkolása, valamint az, hogy a nyereményjátékban résztvevők a nyereményjáték hivatalos oldalán (http://www.velux.hu/tetoteri-alom) leadják érvényes pályázatukat. A pályázaton csak a Facebook szabályzatai szerint érvényes és valós Facebook profillal rendelkező személy (vagy ha együttélő családtagja rendelkezik valós és érvényes Facebook profillal) nevezhet, továbbá a Nyereményjáték pályázati lapján megadott ingatlan a pályázó természetes személy 100%-ban saját, vagy együttélő családtagjukkal közös tulajdonát kell, hogy képezze és tetőtérrel kell, hogy rendelkezzen.
Érvényes pályázatnak minősül, ha a pályázó a fenti feltételeknek megfelel, a nyereményjáték oldalán található kötelező*-nek jelölt adatokat megadja (Név, e-mail cím, pályázati anyag és képek feltöltése) és az oldalon szereplő nyilatkozatokat elfogadja.
A Játék egy pályázati és egy szavazatgyűjtési részből áll. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával történhet. A nyereményjátékban való részvétel a pályázók számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

2. A Játék pályázati időszaka 2017. május 15-én (hétfőn) 12:00 órakor indul, és 2017. június 16-án (pénteken) 24:00 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2017. június 16. 24:00.
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A beadási határidő után érkező pályázatot a zsűrinek nem áll módjában figyelembe venni. Hiányosan benyújtott pályázati anyag kiegészítése csak a zsűri kérésére történhet. A pályázati anyagban szereplő adatok és nyilatkozatok valóságáért a Játékos felel.

3. Egy Játékos csak egy Pályázatot küldhet be.
3.1 A Nyereményjáték menete:
- Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók közül a Szervező által delegált zsűri kiválaszt maximum 25 pályázatot 2017.június 19-22. között, majd a kiválasztott pályázatok benyújtóit 2017. június 23-ig értesíti.
- A zsűri a pályázati dokumentációban elvárt információk, valamint a megvalósíthatóság, az üzleti kockázat és marketing-kommunikációs szempontok mérlegelése alapján dönti el, hogy mely Játékos vehet részt a szavazatgyűjtésben. A Szervező fenntartja a jogot, hogy üzleti érdekeinek figyelembevételével a konkrét körülményekre tekintettel további dokumentumokat és információkat kérjen a Játékosoktól, amennyiben az a megvalósíthatósághoz szükséges. A Szervező által felállított zsűri döntésével szemben kifogás tételének helye nincs.
- A Játék szavazat gyűjtési részében a Szervező a kiválasztott pályázatokat feltölti a saját Facebook oldalára, ahol szavazni lehet a kiválasztott pályázatokra.
- Szavazatot csak érvényes és valós profillal rendelkező Facebook tag adhat le. A szervező fenntartja a jogot, hogy bármilyen jellegű visszaélés esetén, előzetes értesítés nélkül is töröljön szavazatot vagy akár pályázatot is
- A szavazás időtartama alatt a pályázók megoszthatják a pályázatukra vonatkozó bejegyzést és szavazásra buzdíthatják ismerőseiket, barátaikat, de nem vehetnek igénybe semmilyen fizetett Facebookon belüli vagy Facebookon kívüli hirdetést vagy egyéb, a szavazást befolyásoló eszközt, online megoldást.
- A szavazásra 2017. június 24. 10.00 óra és 2017. július 31. 24:00 óra között van lehetőség.
- A három legtöbb szavazatot gyűjtött pályázó a 3.2-es pontban meghatározott nyereményeket nyeri meg.
- A szervező fenntartja a jogot, hogy különdíjasokat válasszon ki a szavazási időszak végén. Azonban szervezőt nem kötelezi a szabályzat különdíjasok kiválasztására.
3.2 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
A Játék nyereménye nyertesenként három darab 3-rétegű üvegezéssel ellátott Standard Plus tetőtéri ablak (a nyertes GLL 1061 vagy GLL 1061 B vagy GLU 0061 típusú tetőtéri ablakot választhat igénye szerint az elérhető méretekből) burkolókerettel (maximum 3 db)*. A nyereményt a három legtöbb szavazatot gyűjtött pályázó kapja meg.
*A nyeremény csak a VELUX 2017.04.03-tól érvényes Termékek és árak katalógusában szereplő típus- és méretválasztékból kerülhet meghatározásra.
A Szervező az ajándék nyertesének nevét a cég weboldalán (http://www.velux.hu) valamint Facebook oldalán (https://www.facebook.com/VELUXMagyarorszag) teszi közzé. A nyerteseket a szervező a pályázat leadásakor megadott e-mail címen értesíti.
A nyertesek a jelen részvételi feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevüket és a nyeremények átadását, valamint felhasználását (a beépített VELUX tetőtéri ablakokat) a szervező dokumentálja, az ingatlanról és ingatlanban fotókat, filmeket, interjúkat készítsen és a weboldalán, Facebook oldalán, reklámkampányaiban és sajtókommunikációjában felhasználja marketing célokra. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az elkészült fotók és videók és az ahhoz fűződő szerzői jogok a Szervező tulajdonát képezik, azokat kizárólag személyes célokra tölthetik le, a további felhasználáshoz a VELUX előzetes írásbeli engedélyével történhet, de semmiképp nem használhatják üzleti, jövedelemszerzési célokra. A Játékosok tudomásul veszik továbbá, hogy a fotókon, videókon megjelenő VELUX márkanév védjegyoltalom alatt áll, melyet Magyarországon kizárólagosan a VELUX Magyarország Kft. jogosult használni. A védjegyeket hordozó fotóknak, videóknak a VELUX Magyarország Kft. engedélye nélküli üzleti célú felhasználása védjegybitorlást valósíthat meg.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény kiválasztására legkésőbb a szavazás lezárását követő 10 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való kiválasztása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Játékos együttműködési kötelezettségébe tartozik a nyeremény típusának és méretének meghatározásához szükséges információk megadása, ezek ismeretének hiányában a Szervező közreműködését elfogadni.
A Szervező a nyeremény átvételének időpontját legkorábban a VELUX termékek szállítási határidejének megfelelő határidővel tudja biztosítani (lásd VELUX termék- és árkatalógus) mely a Játékossal való közös megegyezés szerint, a beépítési időpont alapján későbbi dátum is lehet.
4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves vagy valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, illetve az nyeremény beépítésének költségei) a Játékost terhelik.

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező VELUX Magyarország Kft. dolgozói, a megbízott Klikkmánia Kft. dolgozói, azok a vállalkozások, melyek üzletszerűen foglalkoznak építőanyag-forgalmazással, kivitelezéssel, tetőtéri ablak beépítéssel és épületek tervezésével (többek között a Szervező kereskedő, kivitelező, beépítő, építész partnerei) és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

9. A Játékosok által megadott értesítési és posta címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, számelírás stb.), az elektronikus/postai értesítés vagy kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. A Szervező a nyeremény tekintetében a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint vállal szavatosságot.

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

12. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához és annak időtartamára - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa, különösen, hogy a pályázati anyagot a Facebookon és saját weboldalán a Játék győzteseinek kihirdetését követő 2 évig közzétegye, továbbá, hogy a későbbiekben elektronikus hírlevél formájában megkereshesse reklámtartalmú üzenetekkel. Az adatok kezelője a Szervező (VELUX Magyarország Kft.), aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: VELUX Magyarország Kft, 1031, Budapest, Zsófia utca 1-3. A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából Klikkmánia Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Katona Sándor utca 8.) végzi. A Szervező (VELUX Magyarország Kft.) a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.
A Játék adatkezelési azonosítója: NAIH-119818/2017.
http://www.velux.hu/tetoteri-alom

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum