Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Felhívás állandó jogsegélyszolgálati tevékenységre
Kiíró:
Kisebbségi Jogvédő Alapítvány
Határidő:
05/31/2018, 08/31/2018, 11/30/2018
Érvényes:
11/30/2018
Tárgymutató:
jogsegélyszolgálati tevékenység
Pályázhat:
határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, szervezetek, jogtanácsosok, akik hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és a jogvédelem nyújtásához
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLLANDÓ JOGSEGÉLYSZOLGÁLATI TEVÉKENYSÉGRE 2018. TÁRGYÉVBEN

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány elkülönült, operatív szerveként működő Kisebbségi Jogvédő Intézet abból a célból jött létre, hogy hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez, az e területen kiemelkedő szerepet játszó személyek, szervezetek, intézmények támogatásával.
A Kisebbségi Jogvédő Intézet kiemelt céljának tekinti a Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat működtetését a külhoni magyarokat ért jogsérelmek elleni hatékony fellépés, illetve e jogsértések jövőbeni visszaszorítása érdekében. A jogsegélyszolgálati irodák térítésmentesen adnak tanácsot, információt és segítséget mindazoknak, akiket magyarságuk, vagy vélhetően magyarságuk miatt ért jogsérelem.
A jogsegélyszolgálatba pályázat útján lehet bekapcsolódni. Pályázatot nyújthatnak be határon túli honosságú, illetőségű jogászok, ügyvédi irodák, szervezetek, jogtanácsosok, akik hozzájárulnak a magyar kisebbség ellen irányuló jogsérelmek felkutatásához, dokumentálásához és a jogvédelem nyújtásához.
A Kisebbségi Jogvédő Intézet ezúton teszi közzé a 2018. évre vonatkozó állandó jogsegély-szolgálati tevékenységre vonatkozó pályázatát. A pályázatok elbírálásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

Pályázni a tárgyév során folyamatosan lehet.
1. A pályázat benyújtásának formai követelményei:
A pályázatot elektronikus úton a jogvedo.intezet@kji.hu központi e-mail címre, Times New Roman, 12-es betűmérettel kérjük beküldeni.

2. A pályázat benyújtásának tartalmi követelményei:
a) Pályázati adatlap pontos, magyar nyelvű kitöltése
b) Pályázó motivációs levele
Kérjük, fejtse ki a 2018-as évre vonatkozó jogsegélyszolgálati tevékenység ellátására irányuló terveiket, elképzeléseiket, legalább egy oldalas terjedelemben. Ha az elmúlt években is pályázott a Kisebbségi Jogvédő Intézetnél, úgy kérjük, ismertesse az időközben esetleges felmerülő szervezeti, illetve személyi változásokat.

3. További feltétel
Rendelkezésre álló bankszámla megléte:
- forintalapú, magyarországi bankszámlaszám
- saját államukban euróalapú, vagy saját államuk pénzneme szerinti bankszámlaszám
- saját államukban forintalapú bankszámlaszám (Kérjük a tisztelt Pályázót, hogy lehetőség szerint az első két alternatíva közül válasszon.)

4. Az állandó rendelkezésre állási szerződés időbeli hatálya és beszámolási kötelezettség
Az állandó rendelkezésre állási szerződés időbeli hatálya a teljes naptári évre vonatkozik. A sikerrel pályázóknak beszámolási kötelezettség terheli, melynek részét képezi három írásbeli és egy szóbeli beszámoló.
Az írásbeli beszámolási időszakok határideje:
- május 31.
- augusztus 31.
- november 30.
A szóbeli beszámoló konferencia keretében valósul meg, a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előre kijelölt napon, 2018 őszén. A szóbeli beszámoló teljesítését követően kerül utalásra az 5. pontban leírt rendelkezésre állási díj harmadik részletének részösszege, 60 000 forint. Amennyiben a szerződött Partner a szóbeli beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, avagy bármely - önhibáján kívüli - okból nem tud megjelenni, úgy e részösszeg a Kuratórium döntése alapján nem kerül folyósításra.

5. A rendelkezésre állási díj összege
A jogsegély-szolgálati tevékenységért a Kisebbségi Jogvédő Intézet összesen 600 000 forintot nyújt, melyet Partnerünk választása szerint forintban (HUF) vagy saját államának hivatalos pénznemében folyósít. A rendelkezésre állási díj három részletben, a beszámolási időszakhoz igazodva kerül átutalásra. A jogsegélyszolgálat ellátása kizárólag utófinanszírozott. A rendelkezésre állási részösszeg (180 000 HUF) a beszámolási időszakot követően kerül átutalásra, amennyiben Partnerünk írásos beszámolási kötelezettségének eleget tett, melynek elfogadásáról visszaigazolást kapott, valamint a tevékenységéről kiállított, és a Kisebbségi Jogvédő Intézet által előzetesen jóváhagyott számláját megküldte az Intézet részére.

6. A jogsegélyszolgálat ellátására az Alapítvány és a sikerrel Pályázó megbízási szerződést köt.
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy számlázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Alapítvány, 2141 Csömör, Körmendi utca 22; míg postázási címünk: Kisebbségi Jogvédő Intézet, 1052 Budapest, Vármegye utca 7. II/2. Kérjük, hogy küldeményeiket feltétlenül az utóbbi, budapesti címre adják fel az ügyintézés megkönnyítése érdekében.
Már most szeretnénk hangsúlyozni, amennyiben Partnerünk a beszámolási időszak utolsó napjáig nem küldi meg a tevékenységéről szóló írásos beszámolóját a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre, úgy a Kisebbségi Jogvédő Intézet nem tudja folyósítani számára a rendelkezésre állási részösszeget. Kérjük, tisztelt Pályázóinkat e feltételek mindenkori szem előtt tartására!
http://www.kji.hu/palyazati-felhivas-allando-jogsegelyszolgalati-tevekenysegre-2018-targyevben/

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum