Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
HILD JÁNOS-DÍJ
Kiíró:
Magyar Urbanisztikai Társaság
Határidő:
04/30/2018
Érvényes:
04/30/2018
Tárgymutató:
díj, Hild János
Pályázhat:
minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje - legalább nyolc éve - dokumentáltan tudatos, célszerű stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

HILD JÁNOS-DÍJ

Pályázati Felhívás
A Magyar Urbanisztikai Társaság által alapított települési HILD JÁNOS-DÍJ elnyerésére

1. Általános feltételek
A Magyar Urbanisztikai Társaság (MUT) 2018-ban 36. alkalommal adományoz települési Hild János-díjat, a település céltudatos, fenntartható, integrált, stratégiai településfejlesztés terén kimagasló eredményeket elért önkormányzatoknak.
A díj elnyeréséért a települési önkormányzatok pályázhatnak.
A települési Hild János-díj egy alkalommal legfeljebb három pályázónak adható. A díjazottak emlékérmet és az adományozásról szóló oklevelet kapnak, az érem nagyított változatát kötelesek emlékműként köztérre kiállítva, vagy központi helyen lévő épület falára szerelve emléktáblaként elhelyezni.
A legfeljebb három díj elosztása sor1
án külön kerülnek elbírálásra a 2000 fő alatti, a 2000-20 000 fő közötti, és a 20 000 fő feletti lakos számú települések pályázatai. A legfeljebb három díjnak az egyes kategóriák közötti megoszlásáról a beérkezett pályázatok színvonalának figyelembe vételével a MUT Elnöksége dönt.
A díjat a MUT Elnöksége ítéli oda, az Elnökség tagjainak, a MUT szakmai tagozati és területi csoportvezetőinek, a területi főépítészeknek és a regionális fejlesztési ügynökségeknek a véleményét is kikérve.

2. A pályázaton való részvétel feltételei
Pályázatot nyújthat be minden olyan önkormányzat, amelyik hosszabb ideje - legalább nyolc éve - dokumentáltan tudatos, célszerű stratégia alapján tervezi és valósítja meg fejlesztéseit, saját fenntartható fejlődéséhez alkalmazva az urbanisztika eszköztárának széles körét.
Csak olyan önkormányzatok nevezhetnek a Hild János-díjra, ahol az előírt, és a stratégiát bemutató tervi eszközök rendelkezésre állnak, összhangban vannak a megvalósuló beruházásokkal, amelyek kiegyensúlyozottan gazdálkodnak, és a tervezett fejlesztések széleskörű politikai és társadalmi egyetértéssel bírnak.
A pályázat benyújtói a jelentkezési lapon található nyilatkozatban vállalják a nyilvánosságot, és azt, hogy a díj elnyerése esetén annak megfelelően nagyított változatát emléktábla, vagy emlékmű formájában közterületről jól látható módon elhelyezik, magas szintű vezetőjükkel képviseltetik magukat a MUT által szervezett díjátadáson, illetve saját településükön is ünnepélyes körülmények között díjátadó ünnepséget rendeznek, a széles körű nyilvánosság biztosításával.
A pályázóknak esetenként biztosítaniuk kell a Bírálóbizottság számára az érintett területek és környezetük, továbbá szükség esetén a határoló területek, épületek megtekintését. A látogatás időpontjáról 3 munkanappal korábban a MUT Elnöksége írásbeli értesítést küld e-mailen.
A pályázaton való részvétel feltétele továbbá a bruttó 100 000 nevezési díjnak a MUT Nkft. 11709002-20603557 sz. bankszámlájára való előzetes átutalása.

3. A pályázati kiírás és a jelentkezési lap
Elérhető a http://www.mut.hu oldalon.
További felvilágosítást ad a Magyar Urbanisztikai Társaság Titkársága a 06 1 215-5794 telefonszámon.

4. A pályázat beadása
A pályázatot a település önkormányzata nyújthatja be, bruttó 150 000 (százötvenezer) forint nevezési díjnak a pályázatot lebonyolító Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nkft. bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. 11709002-20603557) átutalással történő megfizetését követően a pályamunkát postai, vagy gyorspostai küldeményként, vagy személyesen (munkanapokon 10.00 és 15.00 óra között) lehet beadni 2018. április 30. 14 óráig a Magyar Urbanisztikai Társaságnak (1094 Budapest, Liliom u. 48.).
A MUT Elnöksége a határidő után érkezett vagy hiányosan benyújtott pályaműveket bírálat nélkül kizárja a pályázatból.

5. Pályázati díj
A települési Hild János-díj legfeljebb három pályázónak adható. Megfelelő minőségű pályamunkák hiányában az Elnökség nem díjaz vagy kevesebb díjat ad ki.
A MUT Elnöksége legkésőbb 2018. május 30-ig nyilvánosságra hozza a díjazottakat, és legkésőbb 2018. szeptember 30-ig gondoskodik a díjak ünnepélyes körülmények között történő átadásáról, és az ezzel kapcsolatos nyilvánossági munkáról, mind a szak-, mind pedig az országos sajtóban.

6. A pályázat elbírálása
A települési Hild János-díj pályázatokról a MUT Elnöksége dönt. A döntést megelőzően a pályázatok értékelésében való részvételre az Elnökség felkérheti:
- a területi csoportok, tagozatok vezetőit,
- az önkormányzatok erre felkért szövetségeinek delegáltjait,
- továbbá mindazon személyeket és szervezeteket, akiket/amelyeket erre a Társaság Elnöksége a benyújtott dokumentumok szakszerű elbírálása érdekében alkalmasnak tart.
A döntés előtt az Elnökség kikérheti az illetékes Állami Főépítész, valamint a Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatójának véleményét is.
A pályázat során csak az elmúlt tíz évben tervezett és megvalósított akciók kerülnek elbírálásra.

7. A pályázatra benyújtandó munkarészek
A pályázatra a kitöltött jelentkezési lap mellékleteként be kell adni:
- Rövid (legfeljebb öt oldalas) összefoglaló ismertetőt a település helyzetéről, folyamatairól, a fejlődés érdekében elhatározott stratégiáról (a célról, és az annak elérése érdekében tervezett akciókról, valamint azok megvalósulásáról), a legfontosabb megváltozott jellemzők számszerű megjelölésével, a társadalmi részvétel és a sokszereplős partnerség érdekében megvalósított lépésekről (a pályázat mellékleteként kiadott tartalmi vázlat felhasználásával).
- A település hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiáját, valamint - ha ezt megelőzően készült - Településfejlesztési Koncepcióját vagy Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, amelynek alapján az elmúlt tíz évben városfejlesztési, vagy rehabilitációs programok, projektek összehangoltan és céltudatosan megvalósultak (csak digitálisan, pdf formátumban).
- Azoknak a programoknak, kulcsprojekteknek az akciótervét, vagy megvalósítási tanulmányát, amelynek alapján a program, vagy projekt megvalósult (csak digitálisan, pdf formátumban).
- Négy darab kiállítható tablót az alábbi formai követelményekkel:
- Méret: 70x100 cm,
- Álló formátum,
- Kasírozva kizárólag habkarton lapra (műanyag lap nem megfelelő),
- Érdekes, figyelemfelkeltő és igényes grafikával és kivitelezéssel
- A tablóknak az alábbi elemeket tartalmaznia kell:
- MUT logót (letölthető a http://www.mut.hu oldalról),
- A "Települési Hild János-díj 2018” Feliratot,
- A pályázó település nevét
- A stratégia és megvalósulásának kiállításon való bemutathatósága érdekében, a legfontosabb tartalmi elemeket bemutató rövid, tömör, közérthető, jól olvasható szövegeket
- Sok képet, illusztrációt, tervrajzot stb.
A pályázati dokumentációt az azonosíthatóság érdekében zárt csomagolásban kell benyújtani, de a pályázat nem titkos. A csomagoláson belül kell elhelyezni a jelen kiíráshoz csatolt jelentkezési lapot, a polgármesteri nyilatkozatot a kiírásban foglalt feltételek vállalásáról, és a részvételi díj megfizetését igazoló bizonylat (pl. bankszámlakivonat, feladóvevény stb.) másolatát.

8. A pályaművek bemutatása
A nyertes pályaművek a MUT tulajdonába kerülnek, azokat a MUT a díjátadást követően nyilvános kiállításon bemutatja. A díjazásban és jutalomban nem részesült tervek az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a benyújtás helyén átvehetők. Az eredményhirdetéstől számított 90 nap után az át nem vett pályaművek megsemmisítésre kerülnek.
http://epiteszforum.hu/hild-janos-dij-palyazat

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum