Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
07/17/2018, 11/15/2018
Érvényes:
11/15/2018
Tárgymutató:
kiemelt turisztikai fejlesztési térségek fejlesztésére irányuló projektek megvalósítása
Pályázhat:
a) Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
b) Részvénytársaság GFO (114 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
c) Központi költségvetési szerv (GFO 312)
d) Helyi önkormányzat (GFO 321)
e) Bevett egyház (GFO 551)
f) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
g) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
h) Egyházi szervezet (GFO 559)
i) Országos sportági Szakszövetség (GFO 515)
j) Egyéb sportszövetség (GFO 516)
k) Egyéb szövetségek (GFO 517)
l) Sportegyesület (GFO 521)
m) Egyéb egyesület (GFO 529);
n) Egyéb alapítvány (GFO 569)
o) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
p) Nonprofit részvénytársaság (573)
q) Állami vállalat (GFO)711
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
A kiemelt turisztikai fejlesztési térségek fejlesztésére irányuló projektek
megvalósítására

A Felhívás címe: Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése
A Felhívás kódszáma: GINOP - 7.1.9 - 17
Magyarország Kormányának felhívása a kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben megvalósuló integrált turisztikai célú fejlesztések megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az országos és nemzetközi jelentőségű természeti és kulturális örökség helyszínek fejlesztését. A cél elérését a Kormány egyedi döntéssel jóváhagyott kiemelt turisztikai fejlesztési térségek fejlesztési stratégiájában foglaltak megvalósítása érdekében tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt minimum 200 millió Ft, maximum 5 000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a felhívásban megjelölt kiemelt turisztikai fejlesztési térségek turisztikai célú fejlesztéséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Kormány 2016 decemberében döntött a "a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól" szóló CLVI. törvény elfogadásával a turizmussal kapcsolatos állami feladat- és intézményrendszer átalakításáról. Ez megteremtette az alapjait annak, hogy a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek tervei - melyek korábban jellemzően helyi-területi szintű koordinációban születtek meg - a továbbiakban országos szintű koordinációban készüljenek.
A cél a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések. A frekventált térségek esetén eddig nem valósult meg az integrált, koncentrált, állami szervezeti felelősség mellett történő turisztikai fejlesztés, elmaradt a fejlesztések összehangolása, azok szinergikus hatásainak kiaknázása, nem történt meg a turisztikailag frekventált térségek meghatározása, területének pontos lehatárolása sem.
A kiemelt turisztikai fejlesztési térségek lehatárolásáról és fejlesztési stratégiájáról a Kormány egyedi határozatban dönt. Ezek a frekventált térségek jelentős mértékben hozzájárulnak a turizmus, mint nemzetgazdasági szektor teljesítményéhez.
A természeti és kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedéséhez, így a turizmus ágazat fejlődéséhez elengedhetetlen a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, megfelelő, országos szintű koordináció biztosításával.
A támogatni tervezett fejlesztéseknek köszönhetően növekszik a látogatószám, megvalósul a hálózatosodás, integrált termék- és szolgáltatásfejlesztés történik, érvényesül a turizmus tovagyűrűző hatása, mely révén a teljes turisztikai térség fejlődése realizálható lesz.
A Felhívás hozzájárul a Kormány gazdaságfejlesztési céljaihoz, mert a fejlesztéseken keresztül közvetlenül és közvetve is üzleti lehetőséget kíván biztosítani a kis- és középvállalkozásoknak, valamint tovább növeli az erős multiplikátorhatásokkal rendelkező turizmus iránti keresletet, így jelentősen hozzájárulhat a munkahelyteremtéshez is.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 38,4 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 24-34 db
1.3. A támogatás háttere
Az Európai Bizottság 2015. február 13-ai határozatában elfogadta a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot, amely a hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelt célként jelöli meg a vállalkozások növekedési potenciáljának javítását, gazdasági teljesítményének erősítését. A konstrukció a GINOP 7. prioritástengelyében megfogalmazott következő célok elérését szolgálja:
- országos és nemzetközi jelentőségű természeti és kulturális örökségek hálózatos, tematikus fejlesztése,
- nemzetközi jelentőségű attrakciók fejlesztése ("mágnesek"), amelyek új célcsoportokat is megnyernek és oldják a turizmus területi koncentráltságát,
- a természeti értékek turisztikai attrakcióként történő, élményközpontú bemutatása - az ifjúsági korosztály sajátos igényeit is figyelembe véve - a terület teherbíró képességének figyelembe vételével,
- gyógyhelyeken a desztináció önálló arculatának, nemzetközileg versenyképes környezetének és kínálatának megteremtése.

Az országos szintű koordináció a szolgáltatások keresleti trendeknek megfelelő színvonalú kialakításához és a túlkínálat elkerülése érdekében szükséges.
Jelen Felhívást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1006/2016. (I. 18.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:3014 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek (főtevékenységek):
A Kormány egyedi határozatával döntött a kiemelt turisztikai fejlesztési térségnek minősített területeken a természeti és kulturális értékek bemutatását, megismertetését, látogathatóvá tételét célzó, azok teherbíró-képességét meg nem haladó, a turisztikai élmény alapjául szolgáló, innovatív attrakciófejlesztések és szolgáltatás fejlesztések támogatásáról. Ennek keretében:
1. Kastélyok, várak, örökségvédelmi helyszínek fejlesztése, bemutatása (kizárólag állami tulajdonú, a nemzeti vagyontörvényben szereplő ingatlanok),
2. Turisztikai kerékpárutak fejlesztése, (több megyét érintő hálózati fejlesztések, elsősorban Eurovelo, illetve ahhoz közvetlenül kapcsolódó szakaszok),
3. Aktív turisztikai hálózatok fejlesztése (több megyét érintő hálózatok fejlesztése),
4. Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése (kizárólag ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala által nyilvántartásba vett gyógyhelyek),
5. Egyházi kulturális örökség turisztikai célú fejlesztése (kizárólag több megyés hálózatban),
6. Nemzeti parkok turisztikai fejlesztése, bemutatása,
7. Világörökségi, illetve világörökségi várományos helyszínek területének fejlesztése, (magterület és védőzóna is, a kiemelkedő egyetemes értéknek megfelelően),
8. Kulturális, gasztronómiai vonzerőkön alapuló térségi hálózatok kialakítása, meglévők fejlesztése megyéken átívelően (kizárólag több megyés hálózatban),

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség.
Konzorcium vezetőként vagy konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
a) Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
b) Részvénytársaság GFO (114 - kizárólag állami/önkormányzati tulajdonú)
c) Központi költségvetési szerv (GFO 312)
d) Helyi önkormányzat (GFO 321)
e) Bevett egyház (GFO 551)
f) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
g) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
h) Egyházi szervezet (GFO 559)
i) Országos sportági Szakszövetség (GFO 515)
j) Egyéb sportszövetség (GFO 516)
k) Egyéb szövetségek (GFO 517)
l) Sportegyesület (GFO 521)
m) Egyéb egyesület (GFO 529);
n) Egyéb alapítvány (GFO 569)
o) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
p) Nonprofit részvénytársaság (573)
q) Állami vállalat (GFO 711).
Konzorciumi partnerként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. bevonása minden esetben kötelező.
A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint tizenkettő tag.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. november hó 15. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2018. év július hó 17. nap 12:00 óra
2018. év november hó 15. nap 12:00 óra
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás/futárposta-szolgáltatás (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 5 000 000 000 Ft (ebben az esetben legalább 4 településen kell megvalósulnia a projektnek, ha nem világörökségi helyszín egyik település sem) ha egy településen valósul meg a fejlesztés, akkor 1 500 000 000 Ft lehet, világörökségi és világörökségi várományos helyszínen megvalósuló projektek esetében legfeljebb 3 000 000 000 Ft.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 200 000 000 Ft maximum 5 000 000 000 Ft. Amennyiben a projekt egy településen valósul meg, akkor a támogatás összege maximum 1 500 000 000 Ft, illetve világörökségi és világörökségi várományos helyszínen maximum 3 000 000 000 Ft. Gyógyhely fejlesztés, illetve egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése esetén a támogatás maximuma 1 000 000 000 Ft.
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-719-17-turisztikailag-frekventlt-trsgek-integrlt-termk-s-szolgltats-fejlesztse-1
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum