Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Örökéletű tölgy
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
03/05/2021
Érvényes:
03/05/2021
Tárgymutató:
tudományos kutatások támogatása
Pályázhat:
Bármely magyarországi székhelyű felsőoktatási- és tudományos tevékenységet folytató intézmény
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

ÖRÖKÉLETŰ TÖLGY

című pályázati felhívása
Tudományos kutatások támogatására
A Waclaw Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű felsőoktatási és tudományos intézmények számára magyar-lengyel vagy lengyel témájú tudományos kutatási projektek támogatására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a magyar és a lengyel nemzet történelmi, kulturális, művészeti, gazdasági, közéleti és egyéb szakterületen ápolt kapcsolatával összefüggő tudományos kutatások támogatása. A pályázat keretében pénzügyi támogatás igényelhető a fent említett szakterületekhez kapcsolódó tudományos projektek számlával alátámasztható költségeire.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Bármely magyarországi székhelyű felsőoktatási- és tudományos tevékenységet folytató intézmény. Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.
Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre
A felhívás keretében magyar-lengyel vagy lengyel témában magyar nyelven folytatott kutatásokra, munkacsoportok kutatási projektjeinek támogatására egyaránt lehet pályázni. Az elbírálás során előnyt jelent, ha a pályázó már tud meglévő lengyel kapcsolatokra támaszkodni, továbbá ha a projekt keretében fiatal magyar vagy lengyel kutatókat és doktoranduszokat foglalkoztat.
A pályázat keretében lehetőség van többek között a következő tevékenységek támogatására: magyar nyelvű tudományos publikációk, folyóiratok és évkönyvek kiadása, hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, csoportos külföldi kutatások folytatása, oktatási és ismeretterjesztő segédanyagok készítése.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, támogatási előleg formájában.
Az egy pályázó által igényelhető támogatás maximális összege jogi személyek esetében legfeljebb bruttó 1 000 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázók a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig kötelesek elszámolni az Alapítvány felé.
Az Alapítvány Kuratóriuma fenntartja magának a jogot arra, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.

5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- utazási költség;
- étkezési költség, catering;
- szállásköltség;
- tolmácsolás, fordítási költség;
- nyomtatási/nyomdai költségek;
- honorárium (pl. konferenciák előadói számára, maximum az igényelhető keretösszeg 10%-a);
- terem- vagy eszközbérlés.

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. március 5. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.
A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.
A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
- a pályázat leadásához szükség van a pályázó jogi személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adószám/bankszámlaszám/etc.);
- szükséges egy a pályázó által összeállított támogatási kérelem (legfeljebb 5000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza az adott kutatási projekt tervezetét,
a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánja;
- részletes költségterv arról, hogy a pályázó pontosan mire szeretné fordítani a támogatást, és ennek szöveges magyarázata. A támogatható költségekről lásd jelen felhívás 5. pontját.
Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (8. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.
Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnének megküldésre.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2021. március 31.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2021. június 30-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
A) átláthatósági nyilatkozat, az intézmény hivatalos képviselője által aláírva, lepecsételve (PDF formátumban);
B) Áfa nyilatkozat, az intézmény hivatalos képviselője által aláírva, lepecsételve (PDF formátumban).
Az A-B. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
- a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
- az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
- a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra;
- a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.
A 6. és 8. pontban foglaltak alapján a formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő pályázatok viszont érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a teljes keretösszeget nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege (természetes személyekkel együtt): 5 000 000 Ft
https://wfa.hu/palyazatok/orokeletu-tolgy-jogi-2021-02

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum