Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/15/2019
Érvényes:
02/15/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj, Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti
Pályázhat:
Az 1989. január 1. után született fiatal jazz előadóművészek, akik még nem töltötték ki a kétéves ösztöndíjas intervallumot
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2019. évi Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj elnyerésére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban MANK) pályázatot hirdet fiatal jazz előadóművészek részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (továbbiakban: Filharmónia).
Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Pályázhatnak:
Az 1989. január 1. után született fiatal jazz előadóművészek, akik még nem töltötték ki a kétéves ösztöndíjas intervallumot 1.
1 A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók a 18. és 30. életévük között többször is beadhatják pályázatukat, de legfeljebb kettőször részesülhetnek az ösztöndíjban.
Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (pl. DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása stb.) vagy egyéb támogatásban részesül.
Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2019. január 1-jétől 2019. december 31-ig.
A tiszteletdíj nélkül teljesítendő koncertek végső határideje: 2020. május 31.
Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó.
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett összeg kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
3. Szakmai önéletrajz (aláírva),
4. Főiskolai/egyetemi diploma másolata (kiemelkedő tehetségű fiatal jazzmuzsikus kivételes esetben főiskolai végzettség nélkül is elnyerheti az ösztöndíjat),
5. A pályázó repertoárjának listája, amely tartalmazza a saját szerzeményeket is, valamint a pályázó előadásáról készült jó minőségű, egész alakos videofelvétel online elérhetősége,
6. Részletes munkaterv,
7. A pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár vagy művész ajánlása,
A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a Filharmónia honlapjáról: http://www.filharmonia.hu, valamint a MANK honlapjáról: http://www.alkotomuveszet.hu.

A pályázat benyújtása:
A pályázatokat elektronikus formában és 6 nyomtatott példányban a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) címére, illetve irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.
Felelős munkatárs: Széll Judit
Telefon: +36 70/371-17-13, e-mail: judit.szell@filharmonia.hu

Beadási határidő: 2019. február 15. A postai úton benyújtott pályázatoknak eddig az időpontig be kell érkezniük.

Az elbírálás határideje: a beérkezési határidőtől számított legfeljebb 40 munkanap.

Hiánypótlás:
Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- hiányos a mellékelt dokumentáció,
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Filharmónia által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Bágyi Balázs (dobos, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség elnöke), Kollmann Gábor (szaxofonművész, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja), Márkus Tibor (zongoraművész, zeneszerző, zenetanár), Tóth Péter (zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának vezetője), Zsoldos Béla (ütőhangszer-művész, zeneszerző, hangszerelő, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke).
A Filharmónia az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti, és a nyertes pályázók névsorát a http://www.filharmonia.hu és a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, az esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) irodájában lehet benyújtani személyesen.

Az értékelés szempontjai:
A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv.

Szerződéskötés:
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/mank/magyar-mecenas-program).

Az ösztöndíj kifizetése:
Az ösztöndíj folyósításáról a MANK gondoskodik az ösztöndíjszerződés mindkét fél által történő aláírását követően. Az ösztöndíj vegyes finanszírozású.

Beszámolási kötelezettség:
Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2019. november 25-ig kötelesek beszámolni.
Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy egy rövid, írásos beszámolóval ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.
Továbbá az ösztöndíjas köteles minimum tíz, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncertfellépést igazolni a szervező által kiadott dokumentummal és az előadás hivatalos programjával; illetve ezen felül részt venni még egy - a Filharmónia által szervezett - nyilvános ösztöndíjas beszámoló hangversenyen. A szolgálatok teljesítésének végső határideje: 2020. május 31.
Az ösztöndíj visszatartható, illetve részlegesen vagy teljes összegben visszakövetelhető, ha az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget.

Ösztöndíjátadó:
Az ösztöndíjas vállalja, hogy részt vesz a Filharmónia további tájékoztatása alapján megrendezésre kerülő ösztöndíjátadó rendezvényen.
Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíj időtartama alatt lezajló előadások alkalmával köteles feltüntetni az ösztöndíj nevét, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető (pl.: Az előadó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasa).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Széll Judit, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. judit.szell@filharmonia.hu +36 70/371-17-13
http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/osztondijak/lakatos-ablakos-dezso-jazz-eloado-muveszeti-osztondij

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum