Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Capture fotópályázat
Kiíró:
Capture közösségi oldal
Határidő:
03/31/2019
Érvényes:
03/31/2019
Tárgymutató:
fotópályázat, Capture
Pályázhat:
magyarországi középfokú oktatásban részt vevő diák, illetve felsőoktatásban lévő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató vehet részt és küldhet be képeket
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Capture fotópályázat

Pályázati kiírás
A pályázat célja
A Capture fotópályázat célja a társadalmi problémák lehetséges megoldásaira felhívni a figyelmet, arra, hogy az egyes ember mit tehet. A képeken aktív tevékenységet vagy arra utaló látványt várunk, minél kreatívabban megjelenítve (tehát nem egy messziről lefotózott hajléktalant vagy közelről az arcát szeretnénk látni). Célunk, hogy a hálót mutassuk be, ne a halat: a megoldást keressük, nem a problémát.

Kik vehetnek részt?
A pályázaton magyarországi középfokú oktatásban részt vevő diák, illetve felsőoktatásban lévő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgató vehet részt és küldhet be képeket. Nevezési díj nincs. A versenyző csak saját nevében nyújthat be pályázatot. Aki a versenyen való jelentkezésig nem tölti be a 16. életévét, annak szülői hozzájárulást kell kitöltenie.

Verseny lebonyolítása
A pályázók maximum 5 db fekete-fehér vagy színes digitális képpel nevezhetnek. Kép címet és kép leírást minden kép esetén kötelező megadni.
A nevezés a verseny honlapján kitöltött jelentkezési lappal és feltöltött képekkel történik. A nevezéshez "hatodik képként" fel kell tölteni érvényes diákigazolvány másolatát vagy érvényes hallgatói jogviszonyigazolást.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31. 23:59.
A határidőn túl érkező anyagot a pályázatból kizárjuk. A szervezők a szempontoknak nem megfelelő képeket zsűri elé bocsátás előtt kizárják.
A szakmai zsűri meghatározott pontrendszer alapján a képek között sorrendet állít fel. A zsűri döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség. A zsűri által kiválasztott kiállításra jutó képek között anonimizált formában közönségszavazásra kerül sor. A közönségszavazásra a verseny facebook oldalán kerül sor, ahol a legtöbb "like", "imádom" illetve "hűha" reakciót kapó kép közönségdíjban részesül.
A zsűri által kiállításra javasolt képet a szervezők rendelik meg a fotólaborban. A képeken a szervezők nem módosítanak, kivéve, ha a kép sötétsége jelentősen rontaná a kiállítás minőségét. A kiállítás után a versenyzők visszaigényelhetik a kiállított művet, erről a nevezési lapban kell nyilatkozniuk.
Díjazás: A kategóriák első három helyezett művek beküldői, valamint a közönségdíjas tárgyjutalomban részesülnek. Egy versenyző lehet közönségdíjas és helyezett is egyben, és több képe is kiállításra kerülhet.

Fényképeknek a következő szempontoknak kell megfelelnie
- Más felületen megjelent fotóval nem lehet pályázni. A pályázaton csak olyan fotókkal lehet részt venni, amelyek más pályázatokon és/vagy kiállításon, illetve nyomtatásban még nem jelentek meg nyilvánosan, valamint a verseny ideje alatt, szervezetnél készült. A versenyző saját, személyes honlapjára feltett fotó és a közösségi oldalaira, blogokra feltöltött fotója nem számít nyilvános megjelenésnek. Kivételt képeznek ez alól a versenyzőnek honoráriumot fizető, úgynevezett stockfotó oldalak, blogok. A kép ilyenen való megjelentetése kizáró körülmény.
- A kép címek maximum 100 karakter hosszúak lehetnek.
- A kép leírások minimum 200, maximum 400 karakter hosszúak lehetnek.
- A fotót JPG kiterjesztésben kell feltölteni
- A fotó hosszabbik oldala minimum 2500 pixel, maximum pedig 5000 pixel lehet.

A képfeldolgozás során a következő módosításokat lehet végrehajtani:
- A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color/balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight)!
- Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

Jogi apróbetű
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a versenyző, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő jogait. A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek a közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat.
Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, az érintett képet törli, kizárja a pályázatból!

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a szervezők a Facebook/Instagram/honlapon és a pályázattal kapcsolatos publikációkban, albumokban, valamint kiállításokon, a kiállítást propagáló egyéb elektronikus/nyomtatott publikációkban képeiket térítésmentesen, szerzői jogdíj és felhasználási díj fizetése nélkül használhatják a fotós nevének feltüntetésével. A kiállítás megfelelő propagálása céljából a képeket a pályázatot kiíró szabadon, szerzői jog érvényesítése nélkül felhasználhatja. A kiállítás képeit (kiállítási nagyításokat) a befogadó intézmények szerzői és felhasználási díj nélkül állíthatják ki a fotós nevének feltüntetésével.

Adatvédelem, Adatkezelés
A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint. A versenyzők tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését, illetve a nyeremény felajánlóknak való átadását.
A versenyzők a nevezés benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, email cím, stb.) a szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a szervező a továbbiakban kezelje a fotók felhasználása, valamint a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös jogosulatlan regisztrációk kiszűrése céljából, illetve a nyertes Pályázók nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje.

A versenyző a fotópályázaton történő részvétellel hozzájárulását adja ahhoz, hogy neve nyilvánosságra kerüljön.
A fotópályázattal összefüggésben a szervező az adatkezelő.
Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig, illetve visszavonásig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a nyerteseket a nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is.
A szervező, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jár el.
https://linktr.ee/thecapturecontest?fbclid=IwAR3yMgqt_yS2SoQHm2HqxMSmSFW9D3ptTnZ9tOdh4mstHnaJ8QoBg4tfPg4

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum