Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
"Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?" Videó pályázat
Kiíró:
Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete
Határidő:
09/01/2020
Érvényes:
09/01/2020
Tárgymutató:
videókészítés, "Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?"
Pályázhat:
bárki (munkavállaló, munkáltató, alkotóműhelyek, vagy diákok) egyénileg vagy csoportosan
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

"Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?" Videó pályázat

Pályázati kiírás és szabályzat
A Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete az alábbi pályázatot hirdeti meg a hazai biztonságos munkavégzéssel, munkavédelemmel kapcsolatos szemléletformálására, a "Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?" elnevezésű pályázat keretében.

A pályázat kiírója
A pályázat kiírója, a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete 2030 Érd, Ürmös utca 46-48; e-mail: mufosz@gmail.com

A pályázat célja
Nézőpontváltás, szerepvállalás.
Bemutatni, akár játékos, vicces, elgondolkodtató, megható formában, és minél szélesebb körben megismertetni, népszerűsíteni a munkavédelem fontosságát, a biztonságos munkavégzés értékeit, melynek középpontja az Egyén áll. (akár a munkahelyen, akár otthoni környezetben) Az Egyén önmagáért való felelősségvállalása, az egyén közösségért való felelősség vállalása, a munkáltató felelőssége, munkatársaiért. Akár munkavállalóként, akár munkáltatóként.

Pályázati kiírás
Készítsetek egy videót, animációs, vagy bármilyen más technikával készített videofilmet!
Az alkotások készülhetnek egy adott téma köré, illetve készülhet általánoságban a munkavédelem fontosságáról.
A pályázatban való részvétel díjmentes.

Egy kis hasznos a témához:
A balesetek akár a munkahelyünkön következnek be, akár otthon számos negatív folyamat elindítója lehet. Baleset következtében megváltozik az életünk, a munkavégző képességünk, és megváltoznak a hétköznapi tevékenységeink is. Gondoljunk csak arra, hogy amikor megvágjuk az ujjunkat, menyire másként kell megfognunk a tárgyakat, az egyszerű hétköznapi rutin mozdulatokat újra kell gondolnunk és nem tudjuk a korábban végzett módon végezni.
Egy-egy munkabaleset képes megváltoztatni egy egész család/közösség életét.

A balesetek számos esetben azért következnek be, mert nem megfelelő módon végezzük, vagy nem vesszük fel az egyéni védőeszközöket a munkához, mert szorít, mert lelassít, mert nem "menő dolog" a védőeszközöket viselni.

Teljesen mindegy, hogy milyen szereplői vagyunk a munka világának, hogy otthon milyen tevékenységet végzünk. Kell, hogy fontosnak tartsuk, becsüljük magunkat és környezetünket annyira, hogy balesetmentes, biztonságos szemléletűen éljük az életünket.

Pályázók köre
A pályázaton indulhat bárki (munkavállaló, munkáltató, alkotóműhelyek, vagy diákok) egyénileg vagy csoportosan. A pályázaton való indulás feltétele, hogy a Pályázó vállalja a pályázatban meghirdetett feltételek teljesítését. Egy pályázó több pályaművel is indulhat.

Pályázati nyeremények
A zsűri (a MUFOSZ elnöksége) által megfelelő színvonalúnak értékelt filmet készítő pályázók közül az 1.és a 2. helyezett részesülnek díjazásban. A pályázat díjazottjai a következő pénzjutalmakat kapják:
1. helyezett: 200 000 Ft
2. helyezett: 100 000 Ft
A jelentkezés feltételei
A pályázó teljeskörűen és feltétel nélkül elfogadja a pályázati kiírásban részletezett feltételeket és a nyertesek kiválasztásának módját. A pályázó a pályázati anyag benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázatban szereplő információkat, illusztrációkat, képi- és hanganyagokat a Szervező nyilvánosan felhasználja. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat benyújtásával a Szervező jelen pályázattal összefüggésben felhasználhatja a pályázó, pályázók nevét. A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szempontból márkanév- illetve brand mentes, megfelel a reklámozási korlátokról szóló jogi szabályozásnak. A pályázó vállalja, hogy a kisfilm minden szereplőjétől beszerzi és díjazás esetén a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete részére átadja az arra vonatkozó nyilatkozatokat (szükség esetén, szülői törvényes képviselő), hogy jóváhagyja a filmben való szereplést valamint hozzájárul a film pályázatra való benyújtásához, illetve a kisfilm felhasználásához.

A pályázati anyag tartalma
Kötelező elemek: 1 db MP4 formátumú, legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású, fekvő tájolással készített, minimum 3 perc hosszúságú kisfilm, amely az alább felsorolt kötelező arculati elemeket is tartalmazza.
- "Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?" pályázat, a film címe
- A Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek logója (letölthető a Mufosz.hu weboldalról),
- a készítő pályázó neve.

A Mufosz.hu weboldalról letölthető adatlap a mufosz@gmail.com e-mailcímre megküldött, kitöltött, aláírt szkennelt űrlap arról, hogy: a kisfilm minden szereplője hozzájárult a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz, a kisfilm minden kiskorú szereplőjének szülője (törvényes képviselője) hozzájárult a szerepléshez és a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz, a készítők elfogadják a pályázati feltételeket, a kisfilm eredeti, önálló munka és szerzői jogokat nem sért.

Az elkészítés technikai hátterének biztosítása és a készítéssel kapcsolatos költségéről a pályázó gondoskodik.
A pályázat határideje, beküldési módja
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember 01. éjfélig a mufosz@gmail.com e-mailcímre.
A kiíró jogosult a pályázat beadási határidejét módosítani, ha az eredeti határidőig nem kellő mennyiségű pályázat érkezik be.

A pályázat benyújtásakor meg kell adni a következőket:
- pályázó, pályázók neve; csapat esetén: csapat és csapattagok neve
- kapcsolattartó neve, elérhetősége - név, e-mail, telefonszám (Anonim módon is benyújtható a pályázat, viszont ez esetben is szükséges valamilyen elérhetőséget megadni, amin keresztül fel tudjuk venni a kapcsolatot.)
- feltöltött Youtube videó linkjét

A pályázati filmet a pályázóknak Youtube videóként kell feltölteni és a film linkjét a mufosz@gmail.com e-mailcímre "Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?" videópályázat tárgy megjelöléssel, elküldeni a csapat nevének és a kért adatok feltüntetésével.

A pályázatok elbírálására vonatkozó információk
Valamennyi beérkező, érvényes pályázat zsűrizését a Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szakemberek Egyesület elnöksége végzik. A zsűrizés 2020. szeptember 05-ig zajlik. A zsűri döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

A zsűrizés szempontjai:
- a film megfelelősége a pályázati kiírásban foglaltaknak és a formai követelmények hibátlan teljesítése
- a megvalósítás ötletessége
- a videófilm tartalma, annak helyessége
- technikai kritériumok: képminőség, hangminőség, a vágás minősége, a szöveges leirat helyes időbeli kódolása

Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre és a díjak átadására a 2020. szeptember 7-én megrendezésre kerülő konferencián kerül átadásra. A rendezvényre minden díjazott e-mail-ben meghívást kap, melyben tájékoztatjuk a rendezvény részleteiről.
Későbbiekben a díjak átadása után az Egyesület a saját weboldalán és a negyedévente megjelenő online magazinjában hozza nyilvánosságra a nyertesek nevét. Továbbá a rendezvényen nem résztvevő, nyertes pályázókat e-mailben is értesítjük az eredményhirdetéstől számított 5 munkanapon belül. A nyertes köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a pályázat lezárását követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, a nyereményigény elévül.

Felelősség kizárása
A rajta kívül álló okból bekövetkező téves adatszolgáltatásából eredően a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesületét felelősség nem terheli. A programmal kapcsolatos információk megtalálhatók a http://www.mufosz.hu weboldalon. A pályázók a pályázat beküldésével a részvételi feltételek valamennyi feltételét elfogadják.

Adatvédelem
A jelen pályázathoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Munkabiztonsági és Foglalkozásegészségügyi Szakemberek Egyesülete szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Kapcsolat
A pályázattal kapcsolatos tartalmi vagy technikai kérdést feltenni az mufosz@gmail.com e-mailcímen lehet.

Általános szabályozás
A pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a pályázat szervezője, a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete a résztvevők adatait (név, e-mailcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A résztvevők hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a megadott e-mailcímeket a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete további ismertetése céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete ezen információkat nem adja tovább. Munkabiztonsági és Foglalkozás-egészségügyi Szakemberek Egyesülete fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely résztvevő a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, úgy a pályázót azonnali hatállyal kizárja a versenyből. A jelen szabályzat bárminemű megsértése - akár a díj átvételét követően is - a programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A kiíró döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

A kiíró fenntartja magának a jogot jelen kiírás módosítására, ill. kiegészítésére. Szervező kizárja a felelősségét a honlap szerverét rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. A Szervező kizárja a felelősségét minden a honlap szerverét ért vagy a facebook oldalán történő meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Szervező nem tartozik felelősséggel az on-line felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
https://www.mufosz.hu/palyazat

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum