Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2018. évi működési támogatása
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
02/16/2018
Érvényes:
02/16/2018
Tárgymutató:
minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2018. évi működési támogatása
Pályázhat:
az a professzionális színházi vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely
- nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá;
- a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági;
- nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá;
- nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló;
- 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező
színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek
2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2018. évi működési támogatására

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)
A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: EMET NKAI)
Pályázat benyújtásának feltétele: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A pályázat célja:
Az EMMI nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti, előadó-művészeti szervezetek 2018. március 1.-2019. február 28. közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai programmegvalósításának támogatására, mely a 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU rendelet (HL L187., 2014.6.26.) 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatást tartalmaz.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása:
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján 1110,3 millió Ft. A pályázati keretösszeg az EMMI 2018. évi költségvetésében a 20/13/5 "Előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok)” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzaton 2018. január 1-jétől rendelkezésre áll.

A támogatásra fordítható keretösszeg kategóriák közötti megoszlása:
- Színházi szervezetek: 386 800 000 Ft
- Táncművészeti szervezetek: 176 500 000 Ft
- Forgalmazói kategória: 210 000 000 Ft
- Szabadtéri színházak: 247 000 000 Ft
- Nemzetiségi színházak: 90 000 000 Ft
A beérkezett pályázatok és esetleges átcsoportosítások függvényében a kategóriák keretösszege módosulhat.

A pályázaton elnyerhető támogatási összegek:
A támogatás intenzitása legfeljebb 80% lehet (az igényelt támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 80%-át.).
Színházi nevelési előadó-művészeti szervezet (kizárólag az 1/C alkategóriában), valamint táncművészeti előadó-művészeti szervezet a 3. kategóriában pályázók esetében a megítélt támogatás intenzitása 100%.
1. kategória: Színház I.
- 1/A alkategória: állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet (minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft);
- 1/B alkategória: állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet (minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);
- 1/C alkategória: színházi nevelési előadó-művészeti szervezet (minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 0000 Ft).
2. kategória: Színház II. (minimum 3 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);
3. kategória: Táncművészet
- 3/A kategória: állandó játszóhellyel nem rendelkező előadó-művészeti szervezet (minimum 3 000 000 Ft, maximum 35 000 000 Ft);
- 3/B kategória: állandó játszóhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet (minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft).
4. kategória: Forgalmazó - Ernyőszervezet (minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft);
5. kategória: Forgalmazó - Produkciós szervezet (minimum 5 000 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft);
6. kategória: Forgalmazó - Produkciós ház (minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);
7. kategória: Forgalmazó - Befogadó színház (minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft);
8. kategória: Szabadtéri színház (minimum 2 000 000 Ft, maximum 60 000 000 Ft);
9. kategória: Nemzetiségi színház (minimum 1 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft).

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az a professzionális színházi vagy táncművészeti előadó-művészeti szervezet, amely
- nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá;
- a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági;
- nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként szerepel, továbbá;
- nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló;
- 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.
A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által kezelt adatok szolgáltatják az EMMI és az EMET-NKAI részére.
A pályázói kört érintő, az egyes kategóriákra vonatkozó további meghatározások "Az egyes kategóriákhoz tartozó részletes kritériumok és információk, a kategóriák keretösszegei” fejezetben olvashatók.

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be.

Nem nyújthat be pályázatot:
- természetes személy;
- az a szervezet, amely a jelen pályázaton induló, 4. kategóriában szereplő ernyőszervezet tagja;
- a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben szereplő előadó-művészeti szervezet;
- állami fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet.

Nem folyósítható támogatás annak a kedvezményezettnek, amely:
- a Nemzeti Együttműködési Alap (a továbbiakban: NEA) 2018. évre szóló működési pályázatán támogatást nyert;
- az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerint a Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya számára a 2017. évről szóló beszámolóját nem nyújtotta be;
- a 2016. december 31-ig a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által kezelt vagy bonyolított EMMI illetve jogelődjei, vagy az NKA és/vagy EMET NKAI által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a támogató az elszámolást nem fogadta el.

A megvalósítás időszaka: 2018. március 1.-2019. február 28., a szabadtéri színházak (8. kategória) esetében 2018. január 1.-2018. december 31.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének) időszaka: 2018. március 1.-2019. március 14., a szabadtéri színházak - 8. kategória - esetében 2018. január 1.-2019. január 15.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtásának határideje: a pályázati kiírásnak az EMET NKAI portálján történő megjelenésétől számított 30 naptári nap, a jelen pályázati felhívás esetében 2018. február 16.

Nevezési díj, saját forrás:
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
A támogatás igényléséhez saját forrás igazolása nem szükséges.

Igényelhető jogcímek
Működési költségjogcímek:
1. az időszakosan és rendszeresen foglalkoztatott munkatársak munkaszerződésben meghatározott havi munkabére és annak közterhei (béren kívüli juttatás finanszírozására, továbbá jutalom, 13. havi bér kifizetésére támogatás nem igényelhető!), közalkalmazotti jogviszony esetében a kinevezés szerinti illetmény és közterhei
2. adminisztrációs költség (pl. irodaszer, fénymásolás, postaköltség)
3. helyiség bérleti díja
4. az előadásokhoz szükséges technikai eszközök bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések)
5. biztosítási költség (utazási vagy eszköz)
6. közüzemi díj
7. kommunikációs költség maximum az igényelt illetve elnyert támogatás 5 (öt) %-a (pl. telefon-, internet előfizetése. Telefon előfizetés esetén kizárólag a hivatalos telefontársasággal kötött szerződés, illetve a hivatalos telefontársaság által kiállított számla fogadható el. Közvetítő bevonása nem lehetséges.)
8. szolgáltatás vásárlás (pl. könyvelés, infrastruktúrával rendelkező pályázó esetén a takarítási költség)
9. karbantartási díjak - ide tartozik a fénymásolók, számítógépek rendszeres, illetve eseti kisjavítása, karbantartása, illetve az infrastruktúrával rendelkező pályázóknál a tűzjelző-, fény-, és egyéb színpadtechnikai -rendszerek karbantartása és a helyiségeinek takarítása, tisztasági festése. (felújítása nem!)
10. reklám és PR-költség
11. művészek, közreműködők, munkatársak díjának számlás kifizetése

Szakmai programmegvalósításra igényelhető költségjogcímek:
1. közreműködők munkabére, megbízási díja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
2. szerzői, alkotói jogdíj, annak járulékai vagy számlás kifizetése
3. művészek tiszteletdíja, annak járulékai vagy számlás kifizetése
4. előadásban/színpadon megjelenő jelmezköltség (próbán használt jelmez nem)
5. előadásban/színpadon megjelenő díszletköltség
6. előadásban/színpadon megjelenő kellékköltség (próbán használt kellék nem)
7. szállítási díj
8. utazási költség
9. szállásköltség
10. egyéb szolgáltatás vásárlás, verseny nevezési díj
11. egyéb anyagköltség (kizárólag a bemutatott/játszott produkcióban megjelenő, fotóval/dvd-vel igazolt anyag)

A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók:
Az alábbi pályázati dokumentumok hiánypótlására nincs lehetőség
1. szakmai és működési terv 2018
2. szakmai beszámoló 2017
3. adattábla

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az EMET NKAI FKPO nem kér be hiánypótlást azon pályázatok esetén, ahol a fent megnevezett 3 dokumentum bármelyike hiányzik, vagy a pályázó - bármely csatolandó melléklet esetében - üres dokumentumot/kat csatol a pályázatához
A pályázat elbírálásának határideje:
Az adott kategóriában rendelkezésre álló keretösszeg támogatott pályázónkénti elosztásáról a döntést a támogató 2018. április 30-ig nyilvánosságra hozza.

A pályázat formai és tartalmi elbírálásának módja:
A) A pályázat befogadása
A pályázat befogadásáról az EMET NKAI, legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során az EMET NKAI vizsgálja, hogy
- a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidőn belül nyújtotta-e be a pályázó,
- az igényelt támogatási összeg meghaladja-e a maximálisan igényelhető mértéket,
- a pályázó a pályázói körbe tartozik-e,
- teljesülnek-e az adattáblában feltüntetett egyes kategóriákhoz/alkategóriákhoz tartozó részletes kritériumok (pl. bemutatószám, össznézőszám, stb.),
- ha bármely olyan mellékletet nem csatolt, amely nem hiánypótolható és/vagy üres dokumentumot csatolt fel a pályázatához.

B) A hiánypótlás
Ha a befogadott pályázatot és a fentiekben ismertetetteken kívüli dokumentumokat a pályázó hibásan, hiányosan nyújtotta be, az EMET NKAI - a hibák, hiányosságok megjelölése mellett - egyetlen alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására. A pályázat kijavítására/hiánypótlására egyetlen alkalommal, a megadott határidőig van lehetőség.
A hiánypótlásról a pályázó az Effector online felületen, az alábbi elérési útvonalon hivatalos felszólító levelet kap: NKA felhasználói fiók/Pályázatok/Benyújtott pályázatok/adott pályázat/Pályázati dokumentumok - Pályázati hiánypótlás levél.
A hiánypótlásról szóló felszólító levél tartalmazza a hibák, hiányosságok megjelölését, a javítás módját, a hiánypótlás határidejét.
A hiánypótlásról szóló felszólító levél felhasználói fiókba való kiküldésének tényéről a pályázó e-mailben automatikus rendszerüzenetet kap, ezért a pályázónak a regisztráció során valós e-mail címet kell megadnia, amit naponta ellenőriz.

A határidő lejártával nincs mód a hiánypótlás teljesítésére.
Az EMET NKAI az általa elutasított (be nem fogadott) pályázatokat, illetve a hiányosan vagy hibásan benyújtott hiánypótlást tartalmazó pályázatokat tájékoztatással küldi meg az érintett szakmai kuratórium részére.
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkAjánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról >>>
Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum