Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tematikus hálózatok fejlesztése - tematikus utak / VEKOP-4.1.2-17
Kiíró:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Határidő:
08/31/2018
Érvényes:
08/31/2018
Tárgymutató:
tematikus úhálózatok fejlesztése / VEKOP-4.1.2-17
Pályázhat:
a) Nonprofit szervezetek (GFO Egyéb Egyesület 529, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572)
b) Helyi önkormányzatok (GFO 321);
c) Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulásai (GFO 327), területfejlesztési önkormányzati társulások (GFO 328);
d) Egyházi jogi személyek (GFO 55);
e) Központi költségvetési szerv (GFO 31), illetve olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a központi költségvetési szerv (GFO 572).
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


A pályázattal kapcsolatos szerkesztői megjegyzések:
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tematikus hálózatok fejlesztése” című (VEKOP-4.1.2-17 kódszámú) felhívás az alábbiak szerint módosult:
A 4.1. Támogatást igénylők köre fejezetben megjelenítésre került a Magyar Turisztikai Ügynökség GFO kódszáma (GFO 114).
A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetben új értékelési határnapok kerültek meghatározásra (2018. július 16., 2018. augusztus 31.), egyúttal a benyújtási határidő 2018. augusztus 31-re módosult. Ugyanezen fejezetben a támogatási kérelem postai úton történő benyújtási címe Pénzügyminisztériumra változott.


FELHÍVÁS
A tematikus utak fejlesztésének megvalósítására

A Felhívás címe: Tematikus hálózatok fejlesztése
A Felhívás kódszáma: VEKOP-4.1.2-17
Magyarország Kormányának felhívása a nonprofit szerveztek részére, a tematikus utak fejlesztésének megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a gazdasági szereplők versenyképességének javítását és nemzetközi szerepvállalásuk fokozását, valamint a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítását, melyet az országos jelentőségű kulturális tematikus utak fejlesztése révén a turisztikai teljesítmény növelésével kíván elérni. A cél elérését a Kormány a nonprofit szervezetek és helyi önkormányzatok együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 100 millió-1000 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
- a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatás elszámolható költségei legfeljebb 100 %-ának megfelelő, maximum 1000 millió Ft összegű támogatási előleget biztosít.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a kulturális helyszínek turisztikai célú hálózatos fejlesztése cél eléréséhez;
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
Hazánkban számos országos jelentőségű, akár nemzetközileg is elismert tematikus út van. A felhívás célja, hogy a Közép-Magyarország régióban egységes kulturális tematika alapján szerveződő turisztikai hálózatok fejlesztése egységes koordináció mellett valósuljon meg. Az önmagukban akár kisebb jelentőségű, de tematikában a hálózathoz kapcsolható attrakciókat felfűzve, piacképes turisztikai szolgáltatáscsomagok jöjjenek létre. Azokat a fejlesztéseket helyezzük előtérbe, amelyek a turisták számára komplex szolgáltatásokat nyújtó hálózat kialakítását célozzák, jelentős turisztikai fogadóterületet is érintenek, látogatószámot és költést generálnak, valamint üzleti lehetőséget biztosítanak a kis- és középvállalkozásoknak.
A tematikus utak, hálózatok fejlesztésének alappillére, hogy a teljes útvonal fejlesztése egységesen, rendszerszerűen valósuljon meg. A rendszer minden elemét - vonatkozzon ez a nyomvonal jelzésére, a szolgáltatásokra, a kulturális kínálatra, a marketingre - egységes sűrűséggel és egységes arculattal javasolt fejleszteni annak érdekében, hogy a tematikus út piacképes termékké tudjon válni. A hálózatok kialakulásának alapvető feltétele az egységes tematika és az azonos típusú és minőségi színvonalú szolgáltatáskínálat kialakítása az egyes helyszíneken. A felhívás célja a római limes közép-magyarországi helyszíneinek fejlesztése.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1-10 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében a Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság hirdeti meg a 1011/2016. (I. 20.) számú kormányhatározatban szereplő éves fejlesztési keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja!

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Jelen felhívás keretében a Felhívás 4.1 pontjában meghatározott kulturális tematikus útvonalak fejlesztésére lehet támogatási igényt benyújtani.
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Kulturális vonzerőkön alapuló, kiemelt turisztikai jelentőségű hálózatok - tematikus útvonalak - fejlesztése:
a) A tematikus útvonal egyes állomáshelyein található vonzerőkhöz kapcsolódó, a bemutatást segítő attrakciófejlesztés: kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítása, élményelemek fejlesztése.
b) Turistafogadás feltételeinek létrehozása, fejlesztése, vendégfogadó terek, látogatóbarát funkciók, a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása, bővítése.
c) Élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása.
d) Időjárástól független, illetve célcsoport specifikus kínálati elemek létrehozása, fejlesztése.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a római limes közép-magyarországi helyszínei.4
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet az alábbi szervezetek nyújthatnak be:
a) Nonprofit szervezetek (GFO Egyéb Egyesület 529, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572)
b) Helyi önkormányzatok (GFO 321);
c) Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulásai (GFO 327), területfejlesztési önkormányzati társulások (GFO 328);
d) Egyházi jogi személyek (GFO 55);
e) Központi költségvetési szerv (GFO 31), illetve olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben többségi tulajdonrésszel rendelkezik a központi költségvetési szerv (GFO 572).
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség. A turizmusszakmai szempontok érvényesítése érdekében konzorciumi partnerként szükséges bevonni a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-t.
A konzorciumi tagok száma a konzorcium vezetőjével együtt nem lehet több, mint 12 tag.
4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június hó 8. naptól 2018. év augusztus hó 31. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. év 7. hó 31. nap
2017. év 10. hó 31. nap
2018. év 4. hó 30. nap
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát - ha azt nem minősített elektronikus aláírással5 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás6/futárposta-szolgáltatás7 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!
5.1. A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1 000 000 000 Ft lehet.
5.3. A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 000 000 Ft, maximum 1 000 000 000 Ft.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
c) Csekély összegű támogatás esetén: a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 100%-a.
d) A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
- Beruházási támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költség és a beruházás megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget azzal, hogy az infrastruktúra üzemeltetője - a támogatást nyújtó döntésétől függően - jogosult észszerű nyereséget szerezni.
A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen kell levonni az elszámolható költségekből.
- Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési veszteséget. A támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.
e) Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
A támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget.
A működési eredmény mértékét
a) megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
https://www.palyazat.gov.hu/vekop-412-17-tematikus-hlzatok-fejlesztse
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum