Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
10/02/2020
Érvényes:
10/02/2020
Tárgymutató:
ösztöndíj, esélyegyenlőséget elősegítő - Lippai Balázs
Pályázhat:
azon nappali tagozaton közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére, akik a "Katonai alapismeretek" vagy "Honvédelmi alapismeretek" szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják vagy a honvéd kadét ágazati szakképzésben vesznek részt, illetve a felsőoktatásban felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat a 2020/2021. tanulmányi évben
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
"Lippai Balázs esélyegy enlőséget elősegítő ösztöndíjra"
A honvédelmi miniszter által alapított Béri Balogh Adóm középiskolai ösztöndíj, a Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj és a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó árvák tanulmányi ösztöndíja pályáztatásának és odaítélésének rendjét szabályzó 23/2018. (VII. 19.) HM utasítás alapján a Honvédelmi Minisztérium Oktatási. Tudományszervező és Kulturális Főosztály a 2020/2021-es tanévre pályázatot hirdet a "Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjra", azon nappali tagozaton közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók részére, akik a "Katonai alapismeretek" vagy "Honvédelmi alapismeretek" szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják vagy a honvéd kadét ágazati szakképzésben vesznek részt, illetve a felsőoktatásban felvették a honvédelmi ismeretek tantárgyat a 2020/2021. tanulmányi évben.

Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló, nappali tagozaton közép-, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók nyerhetik el a 2020/2021. tanulmányi évben, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.

Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményi elérő, legalább jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el legfeljebb egy tanév (10 hónap) időtartamra. Az ösztöndíj a második tanulmányi félévben csak azoknak a nyertes pályázóknak folyósítható, akik legkésőbb február 15-ig megküldik a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály részére az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást a pályázati feltételek második tanulmányi félévi fennállásáról. Amennyiben az ösztöndíjat elnyerő tanulói jogviszonya megszűnik, vagy a tanulmányi feltételeknek nem tesz eleget, az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik.

Az ösztöndíj havi mértéke a központi költségvetésről szóló törvényben a honvédelmi illetményalap 40%-a. amelynek összege: 17 840 forint. A nyertes pályázó részére az ösztöndíj csak - a tanuló, illetve hallgató saját nevére, ennek hiányában a törvényes képviselője nevére szóló - bankszámlára folyósítható, egy éb kifizetésre nincs lehetőség.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, aláírt pályázati adatlap (működő e-mail és telefonszámmal);
- kézzel írott önéletrajz, amelyből megismerhetők a pályázó családi körülményei, jövőjéről való elképzelése, a Magyar Honvédség eszme- és értékrendszeréhez való kötődése;
- motivációs, kézzel írott levél;
- igazolás a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;
- igazolás a "Katonai alapismeretek" vagy "Honvédelmi alapismeretek" szabadon választott érettségi tantárgy, illetve a honvédelmi ismeretek tantárgy oktatásában történő részvételről (a honvéd kadét ágazati szakképzésben tanulók esetén ilyen nem kell, csak a tanulói jogviszony igazolása szükséges);
1055 Budapest. Balaton u. 7-11
E-mail: hm.otkfigjhm.gov hu
- tanulmányi eredményének hitelesített igazolása (az iskola által hitelesített - aláírt és lepecsételt - bizonyítvány másolata);
- a pályázó iskolájának véleménye a tanú ló/hal Igató tevékenységéről (jellemzés);
- hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (szociális/gyermekvédelmi ellátásban történő részesülés igazolása) az illetékes önkormányzattól;
- támogató levél a helyi roma önkormányzattól vagy az Országos Roma Önkormányzat helyileg illetékes képviselőjétől (a magukat roma származásúnak valló pályázók esetében);
- az előző tanév(ek)ben ösztöndíjban részesült hallgatók esetében rövid összefoglaló arról, miben jelentett segítséget a korábban elnyert támogatás.
Kérjük, hogy a pályázati felhívásban kért adatokat maradéktalanul szíveskedjenek megküldeni, mert érvényes pályázatnak csak a minden adatot és dokumentumot tartalmazó, aláírt pályázatokat tekintjük.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. október 2. (Csak azok a pályázatok kerülnek elbírálásra, mely pályázatokon a postai bélyegző legkésőbbi dátuma: 2020. október 2.)
A borítékon fel kell tüntetni: "Lippai Balázs ösztöndíj".
A pályázat beküldési címe:
Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály,
1885 Budapest, Pf. 25.

Az ösztöndíj bizottság az ösztöndíj odaítéléséről 2020. október 16. napjáig készíti el javaslatát. A pályázat nyertesei az ösztöndíj odaítéléséről szóló határozat aláírását követően kapnak írásbeli tájékoztatást.
A pályázatot elnyert tanulók névsora a Honvédelmi Minisztérium honlapján is közzétételre
A pályázatra egyebekben a 23/2018. (VII. 19.) HM utasítás rendelkezései az irányadóak.
Budapest, 2020. szeptember K2).
1055 Budapest. Balaton u. 7-11
E-mail: hm.otkfi@hm.gov.hu

Pályázat Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum