Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Visztula
Kiíró:
Wacław Felczak Alapítvány
Határidő:
08/10/2020
Érvényes:
08/10/2020
Tárgymutató:
tudományos-ismeretterjesztő cikkek írása, magyar-lengyel kapcsolatok
Pályázhat:
bármely 16 és 30 év közötti magyar vagy lengyel állampolgár
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Természetes személyeknek
VISZTULA
című pályázati felhívása
Tudományos-ismeretterjesztő cikkek írására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet 16 és 30 év közötti fiatalok számára tudományos-ismeretterjesztő cikkek megírására.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a Lengyelország, a lengyel kultúra, a magyar-lengyel kapcsolatok iránt érdeklődő, tehetséges fiatalok ösztönzése tudományos-ismeretterjesztő cikkek írására, ezáltal a lengyel kultúra népszerűsítése.
A nyertes pályázatok a www.wfa.hu weboldal Kiadványok/Cikkek menüpont alatt kerülnek publikálásra.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Bármely 16 és 30 év közötti magyar vagy lengyel állampolgár.
Egy pályázati kiírás keretében egy kérelmező legfeljebb egy cikkel pályázhat.

3. A támogatható tevékenység leírása, a benyújtás formai követelményei
A pályázat keretében bármilyen magyar nyelven elkészített lengyel vagy lengyel-magyar témájú tudományos-ismeretterjesztő cikkel lehet pályázni. A fenti megkötés mellett a szűkebb téma szabadon választható. A cikk elkészültéhez felhasznált forrásokat végjegyzetelt formában kell behivatkozni, az internetes forrásoknál kérjük feltüntetni a letöltés pontos dátumát is (év, hó, nap).
A benyújtott cikk formai követelményei a következők:
- PDF formátum, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorköz, 2,5 margó;
- a terjedelem legalább 7.500, legfeljebb 15.000 karakter szóközökkel együtt;
- a benyújtott cikknek minden esetben kötelező címet adni, továbbá kérünk egy rövid (legfeljebb 8-10 mondatos) absztraktot is a szöveg legfontosabb megállapításainak összefoglalásaként.

4. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2020. augusztus 10. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.
A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.
A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
- a pályázat leadásához szükség van a pályázó természetes személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adóazonosító jel/bankszámlaszám/etc.);
- az elkészült cikket a pályázat leadása során kell PDF formátumban csatolni a leadott pályázati anyaghoz.
Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (5. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.
Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának várható határideje: 2020. augusztus 31.

5. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
A) a pályázó aláírt szakmai önéletrajza (PDF formátum);
B) felhívás 3. pontjában foglaltak szerint elkészített pályamű (PDF formátum).
A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

6. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
A) a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
B) a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelő módon került-e benyújtásra;
C) a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

7. A pályaművek értékelése
A beérkezett pályaműveket az Alapítvány Kuratóriuma értékeli.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő színvonalú pályamű hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

8. A díjazás formája, mértéke
Az elnyerhető ösztöndíj mértéke: bruttó 50 000 Ft/pályázó
A pályázat során elnyerhető ösztöndíj egyszeri juttatás, mely az elbírálást követően egy összegben kerül kifizetésre.
A sikeres pályázatot benyújtók a vonatkozó ösztöndíjszerződést adategyeztetést követően személyesen, az Alapítvány székhelyén, személyazonosításra alkalmas igazolványuk felmutatása után kötelesek aláírni.

9. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 500 000 Ft
https://wfa.hu/palyazatok/visztula-2020-07-1

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum