Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Tágítsd ki a teret!
Kiíró:
Central Médiacsoport Zrt.
Határidő:
03/30/2020
Érvényes:
03/30/2020
Tárgymutató:
fotópályázat, Tágítsd ki a teret
Pályázhat:
minden 18. életévét betöltött magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, magyarországi adóazonosító jellel és TAJ számmal rendelkezik
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


Marie Claire Fotópályázat & Kiállítás
Tágítsd ki a teret!

A Marie Claire továbbra is hisz a fotók erejében. Ezért idén is meghirdetjük fotópályázatunkat, amelynek keretében amatőr és profi fotósok mutathatják meg a tehetségüket.
A pályázat résztvevői egy fotósorozaton keresztül mutathatják meg a dinamikusan változó, mozgalmas, új lehetőségekkel teli világunkat. Hogyan feszegetik saját határaikat, hogyan lépnek ki a komfortzónájukból.

Pályázni lehet riport-, portré-, divat- és természetfotókkal.
Minden pályázótól 3-5 képből álló fotósorozatot várunk.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. március 30., éjfél

Díjak:
- I. helyezett: 300 000 Ft*
- II. helyezett: 200 000 Ft*
- III. helyezett: 100 000 Ft*
- Közönségdíj: Két személyes voucher a THERMAL HOTEL VISEGRÁD**** SUPERIORBAN

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 20 fotósorozatot egy nagyszabású kiállításon mutatjuk be az Allee-ban 2020. április 16. és április 26. között. A legjobb 20 sorozatból a közönség is kiválaszthatja kedvencét a marieclaire.hu-n 2020. április 6. és április 12. között.

Pályázati feltételek
A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett http://www.marieclaire.hu weboldalon elérhető és a kiadott Marie Claire című magazin 2020/áprilisi lapszámában megjelenő, Tágítsd ki a teret elnevezésű fotópályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.
A Pályázat kiírója és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).
A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek
A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött magyar állampolgársággal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, magyarországi adóazonosító jellel és TAJ számmal rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).
A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
- a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
- egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Médiacsoport Zrt. nem értesíti a Pályázót.
A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása
Marie Claire Fotópályázat & Kiállítás
TÁGÍTSD KI A TERET!
A Marie Claire továbbra is hisz a fotók erejében. Ezért idén is meghirdetjük fotópályázatunkat, amelynek keretében amatőr és profi fotósok mutathatják meg a tehetségüket. A pályázat résztvevői egy fotósorozaton keresztül mutathatják meg a dinamikusan változó, mozgalmas, új lehetőségekkel teli világunkat. Hogyan feszegetik saját határaikat, hogyan lépnek ki a komfortzónájukból. Pályázni lehet riport-, portré-, divat- és természetfotókkal. Minden pályázótól minimum 3, maximum 5 képből álló fotósorozatot várunk. A fotók felbontása minimum 300 dpi. A pályaműveket a http://www.marieclaire.hu weboldalon kell feltölteni. A feltöltés a pályázati oldalon való regisztrációhoz kötött.

3. A Pályázat időtartama
A Pályázat 2020. MÁRCIUS 02. 8:00 és 2020. MÁRCIUS 30. 24.00 között zajlik. A pályázat elbírálása és a legjobb 20 pályamű kiválasztása 2020. ÁPRILIS 1-3. között zajlik.
A közönség a http://www.marieclaire.hu online felületen 2020. ÁPRILIS 6. 12:00. és 2020. ÁPRILIS 12. 24:00 között szavazhat a 20 legjobb pályamunka közül a kedvencére. A közönségtől a legtöbb szavazatot begyűjtő Pályázó tárgynyereményben részesül.
A Pályázaton részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat jelentkezési időszakának utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Pályázat részvételi feltételei:
- a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
- a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
- az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.
- A http://www.marieclaire.hu weboldal Felhasználási feltételeiben foglalt módon (valós és hiánytalan adatokkal) történő regisztráció, egy Pályázó egy e-mailcímről legfeljebb egy e-mail címmel, egyszer regisztrálhat a http://www.marieclaire.hu weboldalon, és vehet részt a Pályázatban. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Pályázatban, azt a Central Média valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.
- Egy Pályázó csak egy alkalommal jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Central Média a Pályázót valamennyi jelentkezését tekintve kizárja a Pályázatból.
A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.
A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

5. Nyeremény
A Pályázat nyereménye:
A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt 20 pályamű egy kiállítás keretében kerül bemutatásra az Allee Bevásárlóközpontban (1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 8–10.). A kiállítás megnyitó időpontja: 2020. április 16., 18 óra. A kiállítás ideje: 2020. április 16. és 2020. április 26.
A szakmai zsűri által a legjobbnak ítélt 20 pályamunka közül, 3 pályamunka pénznyereményben részesül:
1. helyezett bruttó 300 000 Ft*
2. helyezett bruttó 200 000 Ft*
3. helyezett bruttó 100 000 Ft*
Közönségdíj: Két személyes voucher a THERMAL HOTEL VISEGRÁD**** SUPERIORBAN
A voucher tartalma: Két éjszakás, kétfős tartózkodás félpanziós ellátással, felhasználható 2020. december 31-ig. A foglaltságot a Thermal Hotel Visegráddal előzetesen egyeztetni szükséges a nyertesnek.
Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
Amennyiben a nyereménytárgyak átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.
A nyereménytárgyak másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Pályázó kötelesek együttműködni.
A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyeremény tárgyakra (közönségdíj) esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyereménytárgyak átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
*A pénznyeremény összege bruttóban értendő, azt személyi jövedelemadó (SZJA) terheli. A megnyert összegből a számfejtés időpontjában hatályos és irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint SZJA előleg kerül levonásra.
A bruttó összeget a nyertes köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé bevallani és az esetleg felmerülő SZJA különbözetet önadózóként rendezni. Az itt hivatkozott nyeremények (díjak) átvétele után a Central Média a jogszabály szerint erre szolgáló határidőn belül igazolást küld a nyertesnek.
A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása
A pályázatok elbírálása első körben 2020. április 1-3. között zajlik. A szakmai zsűri 4 kiválasztja a 20 kiállítandó pályázatot, illetve a három pénznyereményben is részesülő díjazottat. A pénznyereményben részesülő és a közönségdíjas Pályázók nevét a Marie Claire Magazin 2020. júniusi számában hozza nyilvánosságra.
A közönség 2020. április 6-12. között szavazhat a szakmai zsűri által kiválasztott 20 pályázat közül a kedvencére. A szavazásban egy IP cím egyszer vehet részt.
A pályázatok zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.
A zsűri tagjai:
Radisics Milán: fotóművész
László Krisztina: főszerkesztő - Marie Claire
Békefi Dóra: fotós, képszerkesztő - Marie Claire
Kecskés Kala: képszerkesztő - Marie Claire
A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.
Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése
A nyerteseket a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen a döntést követő 3 munkanapon belül értesítjük.
A Central Média a 20 legjobb Pályázatot benyújtó nyertes nevét és pályaművét a http://www.marieclaire.hu weboldalon 2020. április 17-én teszi közzé.
A Central Média a 3 pénznyereményben is részesülő illetve közönségdíjas nyertes(ek)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum