Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Rendezvényszervező menedzser, Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser pályázat / TÁVI-44-20-20
Kiíró:
Távoktatási Intézet
Határidő:
11/13/2020
Érvényes:
11/13/2020
Tárgymutató:
kulturális pályázat
Pályázhat:
a. Természetes személyek
b. Legalább középfokú végzettség bármely képzési területen
c. Motiváltak a személyes, szakmai fejlődés tekintetében
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Rendezvényszervező menedzser, Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser pályázat

TÁVI-44-20-20 sz. Pályázat
A Távoktatási és Továbbképzési Intézet (székhely: 2100 Gödöllő, Rét u. 58. Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003164) pályázatot hirdet szakmai felnőttképzési programokon való támogatott (kedvezményes) részvételre, az alábbiak szerint.

1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek
b. Legalább középfokú végzettség bármely képzési területen
c. Motiváltak a személyes, szakmai fejlődés tekintetében

2. Pályázat célja:
A pályázat célja az esélyteremtés a tanulásra, online formában. Elsődlegesen kompetenciafejlesztések megvalósítása a felnőttképzési programok segítségével, ezáltal a munkaerő értékek optimalizálása, elsődlegesen a felnőtt lakosság körében. A pályázat kiemelt célja a munka mellett pályázók tanulási lehetőségének biztosítása.

3. A pályázat tárgya:
A pályázat keretein belül a Távoktatási és Továbbképzési Intézet által gondozott programra lehet pályázati jelentkezéseket benyújtani.
3.1. Meghirdetett programok:
Rendezvényszervező menedzser
http://tavintezet.hu/wp-content/uploads/dokumentumok/pedagogia/rendezvenyszervezo-kp.pdf
Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser
http://tavintezet.hu/wp-content/uploads/dokumentumok/pedagogia/kulturalis-emberi-eroforras-szakmenedzser-kp.pdf
3.2. Általános információk:
Képzési idő: 2 félév + 1 félév szakmai gyakorlati félév (120 órában).
Program besorolása: Távoktatás
Szakmai gyakorlat: 120 óra, a programban résztvevő hallgató által megjelölt szervezetnél. Amennyiben szükséges, szakmai gyakorlati helyet a pályázat kiírója biztosít.
Finanszírozás: Pályázati támogatás és önerő a pályázatban résztvevő részéről.
Bemeneti kompetenciák:
Rendezvényszervező menedzser esetében: min. érettségi bizonyítvány, valamint szakmai motiváció a pályázati programban biztosított kompetenciák elsajátítása iránt.
Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser esetében: felsőfokú oklevél, bármely képzési területen.
Kimenet: Felsőfokú szakmódszertani végzettség. (Az OKJ hatálya alá nem eső szakmai képzési forma)
Rendezvényszervező menedzser esetében vizsgabizonytvány, míg a Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser esetében szakmódszertani oklevél kerül kiállításra a képzési program megjelölése mellett.
Végzettség megnevezése: Rendezvényszervező menedzser vagy Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser

A programok által érintett foglalkozások megjelölése:
Kulturális emberi erőforrás szakmenedzser képzési program esetében:
1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
1335 Kulturális kisszövetkezet vezetője
2714 Kulturális szervező
2714 Producer (kulturális)
2714 Programigazgató (kulturális szolgáltatás)
2714 Programszervező (kulturális)
2716 Kulturális újságíró
2719 Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
3631 Kulturális rendezvényszervező
3649 Kulturális titkár
3717 Kulturális intézményi szaktechnikus
3719 Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású
4134 Emberierőforrás-ügyintéző

A rendezvényszervező menedzser esetében:
3631 Kulturális rendezvényszervező
2714 Programszervező (kulturális) 2714 Kulturális szervező
3649 Kulturális titkár

Választható konzultáció központ: Budapest vagy Gyöngyös.
A választott konzultációs központban mindösszesen két alkalommal kell megjelenni, a programindító konzultáció és beiratkozás alkalmával, valamint a záróvizsga napján. Egyéb esetekben a központot látogatni nem kell, a konzultációk online formában valósulnak meg. A járványügyi helyzet változása esetén, megfelelő óvintézkedések betartása mellett személyes jelenlétet igénylő konzultációk is szervezhetők, a hallgatói igényeknek megfelelően.

A meghirdetett program online formában, egy félév alatt teljesíthető. A program távoktatás formában valósul meg, online konzultációkkal. A programhoz szükséges tananyagokat a program kezelője egy központi platformra helyezi, amelyet a résztvevő (jelszó és kurzuskód) birtokában közvetlen formában elérhetnek. Ezek a tananyagok letölthetők, szerkeszthetők és nyomtathatók. A résztvevők saját ütemben, munkájukhoz igazodva dolgozhatják fel az ismeretanyagot konzulens irányítása mellett. A távoktatást online konzultációk segítik. Az online konzultációk péntek vagy szombat délután/este vagy vasárnap délutáni órákban valósulnak meg. Egy előre meghatározott Messenger csoporton belül a konzulens online konzultációt tart, amelyet a résztvevők az okoseszközeiken (okostelefon, okostv, tablet, vagy számítógép, laptop stb.) követhetnek figyelemmel, így a konzultációkon való részvétel nem igény személyes jelenlétet. Az online konzultációkon való részvételhez internetkapcsolatra, valamint Messenger-fiókra van szükség. A résztvevők az online konzultációk pontos időpontját a program kezdetén kapják kézhez. Az online konzultációk 3-4 órás elfoglaltságot jelentenek.

Tekintettel arra, hogy a tananyagok közreadása távoktatási felületen történik, míg a konzultációk online formában zajlanak, így minimális személyes jelenlétre van szükség a program megvalósítása során. Az online konzultációk mozgóképrögzítésre kerülnek, videók formájában, amelyek a konzultációkat követően a távoktatási felületen is elérhetővé válnak. Az online konzultációk így visszakereshetők, újból felhasználhatók, újranézhetőek ezzel is segítve a tananyag elsajátítását. A program lebonyolítása során időközi számonkérések, beadandó dolgozatok nincsenek. Követelmény a távoktatási program folyamatos figyelemmel kísérése, az online konzultációkon való részvétel, valamint a záróvizsgára történő tudatos és módszeres készülés.

A képzési programok sikeres zárásához projektdolgozat készítése és határidőre történő benyújtása szükséges. A projektdolgozat (8-15 oldalas) dolgozat, témajegyzék alapján és formai követelményeknek megfelelően. A projektdolgozat mellett írásbeli (online) vizsga is társul, amelynek részleteit a kurzusvezető konzulenssel egyeztetik le a résztvevők.

A sikeres programzáráshoz szükséges tanulmányi segédleteket, feltételeket a program biztosítja a hallgatók számára.

Rendelkezésre álló státuszok (támogatott) száma: 16 fő/kurzus/konzultációs központ.
A program kezdése: 2021. november
A programzárása: 2021. március
4. A képzési programok lebonyolítása
A programok általános szakmai leírását a Távoktatási és Továbbképzési Intézet Kft. hivatalos weboldala tartalmazza. A honlap a http://www.tavintezet.hu címen érhető el. A képzési programokra pályázat útján lehet jelentkezni. A pályázati programok automatikus pályázatok, azaz, ha a pályázó a feltételeknek megfelel és van még rendelkezésre álló férőhely (státusz), akkor a pályázó felvétel nyer a programba. A pályázati időszakot követően, a pályázati határidő lejárta után a Távoktatási és Továbbképzési Intézet Tanulmányi Osztálya e-mailben értesíti ki a pályázati döntésről. Sikeres pályázás esetén a program egy szakmai konzultációval indul, amely keretében történik a beiratkozás, valamint a programhoz szükséges segédletek közreadása, a konzultációs rend meghatározása, a számonkérések és követelmények deklarálása.

A Távoktatási és Továbbképzési Intézet központi weboldalán érhető el a távoktatási felület, amely jelszóval védett. A beiratkozás alkalmával a résztvevők a szükséges hozzáférési kódokat megkapják, így már a beiratkozás napján elkezdődik a szakmai munka. A távoktatás szakaszában beadandók, dolgozatok, vizsgák, időközi számonkérések nincsenek, a programok záróvizsgával zárulnak. Az egyes programok záróvizsgáját az un. kurzusprogramok tartalmazzák, ezek elérhetők a Távoktatási és Továbbképzési Intézet weboldalán.

A sikeres felkészülés érdekében a szakmai munkát irányító konzulens plusz feladatokat, fejlesztő kérdéseket, utasításokat adhat, amelyek az ismeretek elmélyítését illetve rendszerezését szolgálják. Ezek a feladatok a végső értékelésbe nem számítanak bele. A programok záróvizsgával zárulnak. A záróvizsgák időpontját a Távoktatási és Továbbképzési Intézet Tanulmányi Osztálya határozza meg. A záróvizsgák lebonyolítását a Távoktatási és Továbbképzési Intézet Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata szabályozza, amely szintén letölthető a Távoktatási Intézet hivatalos weboldaláról. A pályázó vállalja, hogy a záróvizsgát megkísérli és arra a legjobb tudása szerint felkészül.

5. Pályázathoz kapcsolódó költségek:
A képzési program kedvezményes, támogatott formában valósul meg.
Csupán tájékoztatásként, a képzés piaci (nem támogatott) költsége (önköltséges formában):
115 000 Ft./félév, azaz 345 000 Ft. a teljes képzésre vonatkoztatva.

Jelen pályázat keretein belül 2 támogatott félév kerül meghatározásra és biztosításra, míg egy félév a programban résztvevő költsége, ez a pályázati program önrésze. Amennyiben a pályázati részvétel sikeres, úgy két félév költségeit a program biztosítja, mindösszesen egy félévet térít a programban résztvevő. Jelen pályázathoz kapcsolódó vizsgadíj mértéke a mindenkori minimálbér 20 %-nak megfelelő összeg, 2020-ban az idevonatkozó 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében 32.200 Ft./fő. szolgáltatási vizsgadíj. A vizsgadíj költségeit is a pályázati program finanszírozza, ez a költség nem terheli a programban résztvevőt. A programhoz a vizsgadíjon kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges utazási- és étkezési költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.

A pályázati finanszírozást az alábbi táblázat foglalja össze:
Megnevezés
Összeg
Finanszírozás
1. félév költsége - 115 000 Ft.
A programban résztvevő költsége (önrész).
Esedékessége: sikeres pályázás esetén, beiratkozás alkalmával.
2. félév költsége - 115 000 Ft.
Támogatva. A programban résztvevőt nem terhelő költség.
3. félév költsége - 115 000 Ft.
Támogatva. A programban résztvevőt nem terhelő költség.
vizsgadíj - 32 200 Ft.
Támogatva. A programban résztvevőt nem terhelő költség.

Az egy főre jutó teljes támogatás mértéke: 262 200 Ft. A pályázati támogatás vissza nem térítendő.

6. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy mező: Kulturális pályázat
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )

Pályázati jelentkezési határidő: 2020. november 13.

Pályázatkezelő:
TÁVOKTATÁSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET
tavintezet@gmail.com, http://www.tavintezet.hu


TÁVI-44-2020 Pályázati adatlap.docxTÁVI-44-2020 Pályázati kiírás.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum