Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (Panel-program) / LFP-2008-LA-2
Kiíró:
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Határidő:
09/30/2008
Érvényes:
09/30/2008
Tárgymutató:
lakóépületek korszerűsítése, energia-megtakarítás
Pályázhat:
társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik energia-megtakarítást eredményező felújítására
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK
ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZŐ KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
(Kódszám: LFP-2008-LA-2)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi Pályázati felhívást teszi közzé:
I. A támogatás célja
A támogatás célja az 1992. július 01. előtt kiadott építési engedély alapján iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületnek tekintendő a panel, a közép- és nagyblokk, az alagútzsalu, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb, előregyártott technológia felhasználásával épített lakóépület.
A pályázat forrásául a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben rögzített Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása megnevezésű előirányzat szolgál.
II. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú bérházaik energia-megtakarítást eredményező felújítására (a továbbiakban: pályázók).
III. Támogatható tevékenységek köre
A pályázatban támogatás az iparosított technológiával épített lakóépületek felújítására az alábbi, a felújítási koncepcióban indokolt, kimutatható energia-megtakarítást eredményező munkálatokra igényelhető:
1. Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje
2. Homlokzatok és födémek hőszigetelése
3. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása
4. A megújuló energiafelhasználás növelése
IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja
1. A pályázat tárgya:
A pályázat tárgya csak teljes épület vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban: épület vagy épületrész) lehet.
2. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat lehet kétlépcsős vagy egylépcsős:
a) Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja.
Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújításának önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés módját, eszközeit.
Első lépcsőként a pályázó társasházak és lakásszövetkezetek a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását.
Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben az önkormányzat által is támogatott pályázatokat - az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve - a pályázó társasházak, ill. lakásszövetkezetek továbbítják az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: a minisztérium) felé.
b) Egylépcsős a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában lévő épületre, épületrészre vonatkozóan vállalja a teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erőből történő finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a minisztérium felé.
V. A pályázattal elnyerhető támogatás
Az igényelt állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 1/3-a, de lakásonként legfeljebb 500 000 Ft lehet.
A költségmegosztás a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő:
állami támogatás legfeljebb a bekerülési költség 1/3-a, de nem haladhatja meg az 500 000 Ft/lakás összeget,
önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt legalább a bekerülési költség 2/3-a.
Az igényelt állami támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.
Az önkormányzat, mint támogató - az adott épület, épületrész esetében - a pályázó kedvezményezettől részben vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelő saját részt. Ahol az önkormányzat nem biztosít támogatást, a pályázó kedvezményezettnek kell válnia a bekerülési költség legalább 2/3-ának biztosítását saját erőként.
VI. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
1. A pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények:
a) A pályázat az alábbi fő részekből áll:
- pályázati formanyomtatványok
- műszaki dokumentumok
- mellékletek
- önkormányzat dokumentumai
b) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.
c) A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
2. Pályázati díj:
A pályázónak a pályázat benyújtásakor 20 000 Ft összegű pályázati díjat kell fizetnie.
3. Benyújtás helye és formája:
A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban, valamint az 1., 2. és 2/A. számú mellékleteket CD lemezen is, zárt borítékban/csomagban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni:
Kettő kg alatt levélként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LFP-2008-LA-2
1751 Budapest-Csepel, Pf. 1001
Kettő kg felett csomagként:
Lakáspályázatok
Kódszám: LFP-2008-LA-2
1751 Budapest-Csepel, Csomagtárolás 1.
A borítékon/csomagon fel kell tüntetni a pályázat kódszámát (LFP-2008-LA-2), a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.
4. Benyújtás időpontja, határideje:
A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, vagy csomag postán történő feladásának időpontja.
A pályázatok benyújtási határideje: 2008. szeptember 30.
A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.
5. Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:
A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató és mellékletei a minisztérium Internetes honlapjáról (http://www.otm.gov.hu), és az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. Internetes honlapjáról (http://www.emi.hu), valamint a "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz Hitelprogram és a finanszírozó hitelintézetek elérhetősége a Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (http://www.mfb.hu) Internetes honlapjáról tölthető le.
Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum