Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Novellapályázat - Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus
Kiíró:
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
Határidő:
11/01/2017
Érvényes:
11/01/2017
Tárgymutató:
novellaírás - Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus
Pályázhat:
Tizennégy évet betöltött szerzők műveit várjuk, határon innen és túlról. Lehetőség van közös szerzői mű benyújtására
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

NOVELLAPÁLYÁZAT

Novellaíró pályázatot hirdet az idén 150 éves Központi Statisztikai Hivatal

A pályázat témája
Keleti Károly, a szenvedélyes statisztikus
Pályázók köre
Tizennégy évet betöltött szerzők műveit várjuk, határon innen és túlról. Lehetőség van közös szerzői mű benyújtására.
Beküldési határidő 2017. november 1.

Formai követelmények
- Microsoft Word (.doc vagy .docx) formátum
- Legalább10 000, legfeljebb 25 000 karakter terjedelem
- Magyar nyelven írott prózai mű, e-mail mellékletben küldve a novellapalyazat@ksh.hu címre.

Pályázati feltételek
- Egy pályázó legfeljebb 3 alkotással nevezhet.
- Kizárólag eddig publikálatlan alkotások beküldését várjuk.
- A pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési és regisztrációs űrlapot kell csatolni, elfogadva az adatkezelési feltételeket.
- A pályaműveknek határidőre be kell érkeznie.

A pályaművek elbírálása
- A benyújtott pályaműveket a kiíró által felkért, statisztikusokból és irodalmárokból álló szakmai zsűri bírálja el.
- A legjobbnak ítélt három alkotást díjazzuk.
- Lehetőséget biztosítunk olvasói szavazatoknak is, amelyek alapján közönségdíjat is kiosztunk.

Pályázati anyag publikálása
- A kiíró által arra érdemesnek tartott műveket a KSH nyomtatott formátumban vagy online felületein publikálhatja.

Eredményhirdetés
- A beküldési határidőtől számított 45 napon belül eredményt hirdetünk.
- A nyertesek neveit a KSH, honlapján és Facebook-oldalán is közzéteszi.

Díjazás
- 1. helyezett: 300 000 forint
- 2. helyezett: 200 000 forint
- 3. helyezett: 100 000 forint
- Közönségdíj: 250 000 forint
A díjazás kifizetésére a mellékelt szerződéses feltételek szerint kerül sor.
A felhasználási díj adóköteles jövedelemnek minősül, a levonásokat a KSH teljesíti a kifizetést megelőzően.
Közös szerzői mű esetén a nyertes szerzők kötelesek közölni a KSH-val a szerzői jogok arányát. A díjazás ennek arányában illeti meg az egyes szerzőtársakat. Amennyiben a szerzők a szerzői jogok arányát nem jelölik meg, úgy a KSH azokat egyenlő arányúnak tekinti, és a díjazást is egyenlő arányban fizeti ki a felhasználási szerződés keretében a szerzőtársaknak.
További információ: http://www.ksh.hu/novellapalyazat

Adatkezelési feltételek
A KSH az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el. A pályázaton való részvétel feltétele a lenti jelentkezési és regisztrációs űrlap kitöltése. A kitöltéssel egyidejűleg a pályázó elfogadja a pályázati kiírás feltételeit.
A pályázaton részt vevők által a jelentkezés és regisztráció során megadott, a pályázat céljára felhasznált személyes adatok kezelője kizárólag a KSH. Az adatkezelés jogalapja a pályázaton részt vevők által önkéntesen megadott hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont) a pályázaton való részvételhez. Jelen pont a résztvevők tájékoztatásának minősül. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel a nyertesekkel, valamint a novellapályázattal összefüggő kommunikációs tevékenység. Ennek érdekében a KSH a jelentkezési és regisztrációs űrlapon megadott hozzájárulás alapján nyilvánosságra hozza a novellapályázat nyerteseinek nevét és lakóhelyét (települését). Nyertesség esetén a felhasználási szerződés megkötése érdekében az abban megjelölt további személyes adatok megadása is szükséges a díjazás kifizetése céljából. A megadott személyes adatokat a KSH a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig, elkülönítetten kezeli.
A pályázó kérelmezheti:
a) tájékoztatását a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről;
b) személyes adataihoz való hozzáférést (elektronikus úton vagy másolat útján);
c) pontatlan személyes adatainak helyesbítését, hiányos személyes adatainak kiegészítését;
d) személyes adatainak törlését, kezelésének korlátozását, ha az ahhoz szükséges feltételek fennállnak;
e) továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
Az érintett jogainak megsértése esetén,
a) a KSH belső adatvédelmi felelőséhez (dr. Regős Eszter, Eszter.Regos@ksh.hu; +(36-1)-341-6419);
b) bírósághoz fordulhat (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27. http://fovarositorvenyszek.birosag.hu/);
c) valamint vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Dehonesztáló, másokat sértő műveket nem bírálunk el, azokat kizárjuk a pályázati eljárásból.
A KSH fenntartja a jogot, hogy nem megfelelő minőségű pályaművek esetében nem hirdet nyerteseket.
http://www.ksh.hu

KSH_novellapalyazat_ FELHÍVÁS.docxKSH_ novellaíró-pályázat_SAJTOANYAG_f.docKSH_novellapalyazat_ KIÍRÁS.docxIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum